Ședința CMC din 9 martie 2017

Ședința CMC (3)Ședința a început cu prezența a 26 de consilieri: PSRM – 17, CI – 2, PL -17,

Președintele ședinței a felicitat doamnele consiliere cu ocazia zilei internaționale a femeilor și le-a urat să fie „mereu în suportul bărbatului și tuturor domnilor”. Ulterior, fracțiunea PSRM, care s-a prezentat în sală când se discuta deja subiectul 2 de pe ordinea de zi, a felicitat doamnele consilieri și jurnalistele prezente la ședință cu flori.

9-martie-2017

 

Ședința a demarat cu examinarea subiectului 3 de pe ordinea de zi stabilită la 23 februarie 2017.

 

Președinte al ședinței: Ion Ștefăniță
Secretar: Valeriu Didencu


3. Abrogarea deciziilor Consiliului municipal Chișinău nr. 1/12 din 17.03.2015 și nr. 3/27-1 din 19.05.2015

Proiectul de decizie

Statut: Transmis spre reexaminare

În lipsa raportului, proiectul de decizie a fost transmis la reexaminare.

Voturi pentru reexaminare: PL – 16, PPEM – 3, CI – 2, PLDM – 2, PD – 1

Abțineri: PN – 2


4. Abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 10/15-12 din 04.12.2014

Statut: Transmis spre reexaminare

În lipsa raportului, proiectul de decizie a fost transmis la reexaminare.

Proiectul de decizie

Voturi pentru reexaminare: PL – 17, PPEM – 3, CI – 2, PLDM – 2. PD – 1

Abțineri: PN – 2

Voturi CONTRA: PSRM


5. Abrogarea deciziei Primăriei municipiului Chișinău nr. 21/48-5 din 24 iulie 1997 ,,Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din str. Florilor, Dnei Godorogea Diana Ion”

Proiectul de decizie

Statut: Respins

Proiectul de decizie prevede rezilierea contractului de arendă a unui lot de pământ din str. Florilor din motiv că arendașul și-a încălcat obligațiunile contractuale. Pe arealul oferit în arendă obișnuia să fie până în 1997 terenul de joacă pentru copii.

Voturi CONTRA: PL – 17, PPEM – 4, CI – 2, PLDM – 2. PD – 1

Voturi PRO: PN – 2, PSRM – 17.


6. Aprobarea Contractului de împrumut dintre Banca Europeană de investiții, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Primăria municipiului Chișinău în scopul implementării proiectului de eficiență energetică și izolarea termică a clădirilor publice din mun. Chișinău.

Proiectul de decizie

Statut: Aprobat

Proiectul prevede reabilitarea a 120 de clădiri publice și 5 blocuri locative (din prima tranșă de 25 milioane de euro) și posibilitatea prelungirii grantului astfel încât ca toate blocurile locative să fie reabilitate termic

Voturi PRO: PL – 17, PPEM – 4, CI – 2, PLDM – 2, PD – 1, PCRM – 1

Abțineri: PN – 2, PSRM – 18

Decizia finală


7. Cu privire la aprobarea modificărilor operate la Contractul de împrumut din 02.12.2011, încheiat între Primăria municipiului Chișinău și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare”

Proiectul de decizie

Statut: Transmis spre reexaminare

Voturi pentru reexaminare: PPEM – 4, CI – 1, PLDM – 2, PD – 1, PCRM – 1, PSRM – 15

Abțineri: PL – ?


8. Aprobarea Planului de acţiune pentru energie durabilă al municipiului Chişinău pe anii 2013-2020

Proiectul de decizie

Statut: Respins

Voturi PRO: PL – 17, PLDM – 2, PD – 1, CI (IȘ) – 1

Abțineri: PPEM – 4, PSRM – 17, PN – 1, PCRM – 1


9. Aprobarea Studiului final privind contractarea pe  bază de performanţe a lucrărilor de întreţinere multianuală a drumurilor din municipiul Chişinău

Proiectul de decizie

Statut: Transmis spre reexaminare

Voturi PRO: PPEM – 4, CI – 1, PLDM – 2, PD – 1, PCRM – 1

Contra: PSRM –

Decizia finală


10. Modificarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 3/35 din 22.06.2000 cu privire la aprobarea Concepției de dezvoltare a complexului de transport public municipal pentru perioada anilor 2000-2010 și reglementarea activității transportului public de călători în municipiul Chișinău

Proiectul de decizie

Statut:  Transmis la reexaminare

Voturi Pro: PPEM – 4, PN – 2, PD – 1,  PSRM – 18, CI (IȘ) – 1

Abțineri: PL – 17

CONTRA: PCRM


11. Cu privire la constituirea Grupului de lucru pentru examinarea și soluționarea cazurilor neordinare privind procesul de compensare a cheltuielilor suportate de plata resurselor energetice către persoanele defavorizate din municipiul Chișinău

Proiectul de decizie

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 17, PPEM – 3, PLDM – 2, PD – 1, PCRM – 1, CI (IȘ) – 1, PSRM – 18

Decizia finală


12. Instalarea plăcii comemorative

1. Instalarea plăcii comemorative ,,Anatol Popovici”  pe fațada imobilului nr. 31 din str. Minsk

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 17, PPEM – 3, PLDM – 2, PD – 1, PCRM – 1, CI (IȘ) – 1

Abțineri: PSRM

Decizia finală

2. Instalarea plăcii comemorative „Mihai Grecu” pe fațada imobilului din str. Matei Basarab, 5/1

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 17, PPEM – 4, PLDM – 2, PD – 1, PCRM – 1, CI – 2, PSRM – 18

Decizia finală

3. Instalarea plăcii comemorative „Nicon Zaporojan” pe fațada imobilului din str. Docuceaev

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 17, PPEM – 5, PLDM – 2, PD – 1, PCRM – 1, CI – 2

Abțineri: PSRM – 17

Decizia finală

4. Cu privire la instalarea plăcii comemorative ”Sergiu Culațchi”, pe fațada imobilului din str. Culațchi, 4, 4 din sectorul Buiucani

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 17, PPEM – 4, PLDM – 2, PD – 1, PCRM – 1, CI – 2

Abțineri: PSRM – 18

Decizia finală


13. Operarea unor modificări în rețeaua instituțiilor de învățământ

1. Cu privire la operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 3/21 din 29 octombrie 2015 ,,Cu privire la reorganizarea Școlii primare nr. 91 ,,Antonin Ursu” din Calea Ieșilor, 57/3”

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 17, PPEM – 4, PLDM – 2, PD – 1, PCRM – 1, CI – 2, PSRM – 17

Decizia finală

2. Operarea unor modificări în rețeaua instituțiilor de învățământ general din municipiul Chișinău  (ORFEU)

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 17, PPEM – 4, PLDM – 2, PD – 1, PCRM – 1, CI – 2, PSRM – 18

Decizia finală

3. Operarea unor modificări în rețeaua instituțiilor de învățământ general din municipiul Chișinău (Tinerii naturaliști)

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 17, PPEM – 4, PLDM – 2, PD – 1, PCRM – 1, CI – 2, PSRM – 18

Decizia finală

4. Operarea unor modificări în rețeaua instituțiilor de învățământ general din municipiul Chișinău (Miguel Servantes)

Statut: Respins

Voturi PRO: PL – 17, PPEM – 4, PLDM – 2, PD – 1, PCRM – 1, CI – 1

Abțineri: PCRM – 1

Voturi CONTRA: PSRM – 18

Decizia finală


14.1 Operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr.  5/11 din 22.09.2016

Proiectul de decizie

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 17, PPEM – 3, PLDM – 2, PD – 1, PCRM – 1, CI – 2

Abțineri: PSRM – 18

Decizia finală

14.2 Despre operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 2/15 din 02.09.2016

Proiectul de decizie

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 17, PPEM – 4, PLDM – 2, PD – 1, PCRM – 1, CI – 2, PSRM – 17

Decizia finală


15. Implementarea proiectului „Filiere bilingve 2.0”

Proiectul de decizie

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 17, PPEM – 4, PLDM – 2, PD – 1, PCRM – 1, CI – 2, PSRM – 17

Decizia finală


16. Alocarea de mijloace financiare pentru modernizarea sistemului informatic

Proiectul de decizie

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 18, PPEM – 4, PLDM – 2, PD – 1, CI – 1, PSRM – 17

Decizia finală


17. Măsurile preventive de implementare a Legii nr. 153 din 01.07.2016

Proiectul de decizie

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 17, PPEM – 4, PLDM – 2, PD – 1, PCRM – 1, CI – 2, PSRM –

Decizia finală


18. Lichidarea Întreprinderii Municipale Centrul Editorial-Poligrafic ,,Chișinău-Prim”

Proiectul de decizie

Voturi PRO: PL – 17, PPEM – 4, PLDM – 2, PD – 1, PCRM – 1, CI – 2

Abțineri: PSRM – 17

Decizia finală


19. Cu privire la utilizarea profitului net

1. Cu privire la utilizarea profitului net obținut în anul 2015 de către Î.M.G.F.L.

Statut: Transmis la reexaminare

Voturi pro reexaminare: PL – 17, PPEM – 4, PLDM – 2, CI – 2, PD – 1, PSRM – 14

2. Cu privire la repartizarea profitului net, obținut în anul 2015 de către Întreprinderea Municipală Rețelele Electrice de Iluminat ,,Lumteh”

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 17, PPEM – 4, PLDM – 2, PD – 1, PCRM – 1, CI – 2, PSRM – 16

Decizia finală

3. Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anul 2015 de către Întreprinderea Municipală Regia ,,Autosalubritate”

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 17, PPEM – 4, PLDM – 2, PD – 1, PCRM – 1, CI – 2, PSRM – 16

Decizia finală

4. Cu privire la direcționarea defalcărilor calculate din profitul obținut în anul 2015 de către Întreprinderea Municipală ,,Piața Centrală”

Statut: Respins

Voturi PRO: PL – 17, PLDM – 2, PD – 1, PCRM – 1, CI – 2

Abțineri: PPEM – 4


20. Transmiterea Serviciului de Ortopedie și Traumatologie și bunurilor aflate la balanța Institutului de Medicină Urgentă în proprietatea publică locală, Instituțiilor medico-sanitare publice municipale

Proiectul de decizie

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 17, PPEM – 4, PLDM – 2, PD – 1, PCRM – 1, CI – 2

Decizia finală


21. Digitizarea și conservarea documentelor Fondului arhivistic al  Republicii Moldova în cadrul Direcției de arhivă Chișinău

Proiectul de decizie

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 4, PLDM – 2, PD – 1, PCRM – 1, CI – 2

Decizia finală


22. Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modalitatea de excludere din evidența contabilă a costului apartamentelor privatizate

Proiectul de decizie

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 4, PLDM – 2, PD – 1, PCRM – 1, CI – 2

Decizia finală


23. Cu privire la transmiterea în folosință

1. Cu privire la transmiterea în folosință a ½ cotă parte din ap, 78, str. Paris, 34/3 2

Decizia finală

2. Cu privire la transmiterea în folosință a ½ cotă-parte din ap. 34, situat pe șos.  Hâncești, 22b, dnei Liuba Casîm

Decizia finală

3. Cu privire la transmiterea în folosință a 1/3 cotă-parte din ap. 10, str. Alecu Russo, 55/2

Decizia finală

Statut Aprobat

Voturi PRO: PL – 17, PPEM – 4, PLDM – 2, PD – 1, PCRM – 1, CI – 2


24. Despre excluderea imobilului

1. Despre excluderea imobilului din str. V. Belinski, 46 de la evidența contabilă a Direcției generale locativ-comunale și amenajare

Decizia finală

2. Despre excluderea imobilului din str. București, 45 din evidența contabilă a Direcției generale locativ-comunale și amenajare

Decizia finală

3. Despre excluderea imobilului din str. A. Bernardazzi, 6 din evidența contabilă a Direcției generale locativ-comunale și amenajare

Decizia finală

4. Despre excluderea imobilului din str. Melestiu, 24 din evidența contabilă a Direcției generale locativ-comunale și amenajare

Decizia finală

5. Despre excluderea imobilului din str. V. Alecsandri, 82, din evidența contabilă a Direcției generale locativ-comunale și amenajare

Decizia finală

6. Despre excluderea imobilului din str. Sf. Vineri, 35 din evidența contabilă a Direcției generale locativ-comunale și amenajare

Decizia finală

7. Despre excluderea imobilului din str. Iacob Hâncu, 8 din evidența contabilă a Direcției generale locativ-comunale și amenajare

Decizia finală

Statut Aprobat

Voturi PRO: PL – 17, PPEM – 4, PLDM – 2, PD – 1, PCRM – 1, CI – 2


25. Cu privire la operarea unor modificări

1. Cu privire la operarea unor modificări in decizia Consiliului municipal Chișinău nr.5/22 din 17.09.2012 ,,Despre excluderea imobilului nr.26 din str. Ișnovaț de la balanța Direcției generale locative-comunale si amenajare”

Decizia finală

2. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr.3/10-11 din 02.04.2013

Decizia finală

3. Cu privire la operarea unor modificări in decizia Consiliului municipal Chișinău nr.9/24-2 din 28.11.2013 ,,Despre excluderea imobilului nr.66/1 din str. M. Kogălniceanu de la balanța Direcției generale locative-comunale si amenajare

Decizia finală

Statut Aprobat

Voturi PRO: PL -17 , PPEM – 4, PLDM -2 , PD -1 , PCRM -1 , CI – 2


26. Cu privire la protecția spațiilor verzi ale orașului Chișinău de pe terenurile cu numerele cadastrale 0100506068 și 0100506236

Statut: transmis la reexaminare

Voturi PRO: PL -17 , PPEM – 4, PLDM -2 , PD -1 , PCRM -1 , CI – 2


27. Cu privire la prevenirea reducerii spațiilor verzi pe terenurile cu numerele cadastrale 0100506617 și 0100506052 din mun.  Chișinău

Statut: transmis la reexaminare

Voturi PRO: PL -17 , PPEM – 4, PLDM -2 , PD -1 , PCRM -1 , CI – 2


28. Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic

1. Cu privire la aprobarea Planului urbanistic zonal privind valorificarea terenurilor cu nr. cadastrale 0100303210 și 0100303236, din str. Vadul lui Vodă, 30

Statut: Respins

Voturi PRO: PL -17 , PPEM -4 , PLDM -2 , PD -1 , CI – 1

Abțineri: PCRM -1, CI-1

2. Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal, Planului Urbanistic de Detaliu și operarea unor modificări în configurația lotului de pământ din str. Ginta Latină, 44/1 (proprietar, dl Valeriu Sîrbu)

Statut: Respins

Voturi PRO: PL -17 , PPEM -4 , PLDM – 2, PD -1

Abțineri: PCRM-1, CI-2

3. Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal privind valorificarea terenului cu numărul cadastral 0100506032, din Calea Ieșilor, 61/2

Statut: Respins

Abțineri:  PL – 17, PPEM – 4, PLDM – 2, PD – 1,  PCRM -1 , CI – 2

4. Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal privind valorificarea terenului cu numărul cadastral 0100517220, din str. Constantin Stere, 20

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL -17 , PPEM – 4, PLDM -2 , PD -1 , PCRM -1 , CI – 2

Decizia finală

5. Cu privire la aprobarea Planului urbanistic zonal privind valorificarea terenului din str. Dimineții (nr. cadastral 0100106015), sectorul Botanica

Statut: Respins

Abțineri:  PL – 17, PPEM – 4, PLDM – 2, PD – 1,  PCRM -1 , CI – 2

6. Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal privind valorificarea ternului din șos. Hâncești, 60g

Statut: Respins

Voturi Contra:  PL – 17, PPEM – 4, PLDM – 2, PD – 1,  PCRM -1 , CI – 2

7. Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal privind valorificarea terenurilor cu nr. cadastrale 0100117598 și 0100117336, din șos. Muncești, 137 și 139

Statut: Respins

Voturi PRO:  PL – 17, PPEM – 4, PLDM – 2, PD – 1, CI – 1

Abțineri: PCRM-1, CI-1

8. Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal privind valorificarea terenului din Calea Orheiului, 28/1

Statut: Respins

Voturi PRO: PL -17, PLDM -2 , PD -1 , PCRM -1 , CI – 2

Abțineri: PPEM – 4

9. Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal privind valorificarea terenurilor cu nr. cadastrale 0100110192 și nr. 0100110452 din str. Belgrad, 54, nr. 0100110257 din str. Belgrad, 56 și nr. 0100110209 din str-la 4, Lvov, 95.

Statut: Respins

Voturi PRO:  PL – 17, PLDM – 2, PD – 1,  PCRM -1 , CI – 2

Voturi Contra: PPEM – 4

10. Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal privind valorificarea unei porțiuni de cartier cuprinse între străzile Petricani și Mircești

Statut: Respins

Voturi PRO: PPEM – 4, PLDM -2 , PD -1

Abțineri: PL -17 , PCRM -1 , CI – 2


29. Cu privire la elaborarea studiului de fezabilitate privind extinderea cimitirului ,,Sf. Lazăr” din str. Doina, 189

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL -17 , PPEM – 4, PLDM -2 , PD -1 , PCRM -1 , CI – 2

Decizia finală


30. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind Concursul pentru acordarea dreptului de organizare a licitațiilor funciare cu strigare în municipiul Chișinău

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL -17 , PPEM – 4, PLDM -2 , PD -1 , CI – 2

Abțineri: PCRM-1

Decizia finală


31. Despre operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 2/9 din 26.07.2016 ”Despre aprobarea Regulamentului pentru organizarea și desfășurarea licitațiilor funciare în municipiul Chișinău”

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL -17 , PPEM – 4, PLDM -2 , PD -1 , PCRM -1 , CI – 2

Decizia finală


32. Cu privire la stabilirea plății pentru folosirea ilegală a suprafețelor suplimentare de teren din proprietatea municipală.

Statut: Respins

Voturi PRO: PL -17, PLDM -2 , PD -1 ,  CI – 2

Abțineri: PPEM – 3, PCRM -1


33. Despre examinarea recursului Procuraturii sectorului Centru nr. 21-4130 din 10.07.2015 privind anularea deciziei CMC nr. 9/48 din 02.12.2013 ,,Cu privire la atribuirea în proprietate a unui lot de pământ din str-la 1 Ciocârliei dlui Iurie Tcaci

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL -17 , PPEM – 3, PLDM -2 , PD -1 , PCRM -1 , CI – 2

Decizia finală


34. Cu privire la schimbul loturilor de pământ din str. N. Milescu-Spătaru, 8/1 efectuat cu Firma ,,OLSITRANS” S.R.L. și stabilirea relațiilor funciare de arendare a unui lot de pământ din str. N. Milescu-Spătaru, 8 cu Cooperativa de construcție a garajelor nr. 9

Statut: Respins

Voturi PRO: PL -17 , PPEM – 3, PLDM -2 , PD -1 , PCRM -1 , CI (IȘ)- 1

Abțineri: CI (OO)- 1


35. Cu privire la includerea unor terenuri  

1. Cu privire la includerea unor terenuri în intravilanul comunei Trușeni, municipiul Chișinău

Statut: transmis la reexaminare

Voturi : PL -17 , PPEM – 3, PLDM -2 , PD -1 , PCRM -1 , CI – 2

2. Cu privire la includerea unor terenuri în intravilanul comunei Stăuceni, municipiul Chișinău

Statut: transmis la reexaminare

Voturi : PL -17 , PPEM – 3, PLDM -2 , PD -1 , PCRM -1 , CI – 2

3. Cu privire la aprobarea perimetrului intravilanului orașului Cricova, municipiul Chișinău

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL -17 , PPEM – 3, PLDM -2 , PD -1 , PCRM -1 , CI – 2

Decizia finală


36. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat

1. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Întreprinderii Individuale “SÎRBU TAIVI” din str. N. Milescu Spătarul, 11/2

Statut: Respins

Voturi PRO: PL – 17 , PPEM – 3, PLDM – 2 , PD – 1 , CI (IȘ) – 1

Abțineri: PCRM – 1, CI (OO) – 1

2. Cu privire la privatizarea terenului din str. Sfatul Ţării, 4, aferent obiectivului privat al Societăţii pe acţiuni „ARHPROIECT”

Statut: Respins

Voturi PRO: PL -17 , PPEM – 3, PLDM -2 , PD – 1 , CI (IȘ) – 1

Abțineri: PCRM – 1, CI (OO) – 1

3. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al dlui Oleg Caraman și dnei Olga Caraman din str. Doina, 150

Statut: Respins

Voturi PRO: PL -17 , PPEM – 3, PLDM -2 , PD -1 , PCRM – 1, CI (IȘ) – 1

Abțineri: CI (OO) – 1

4. Cu privire la privatizarea terenului din str.Uzinelor, 19/2 aferent obiectivului privat al dlui Nicolae Lupu și dnei Gabriela Lupu

Statut: Respins

Voturi PRO: PL – 17 , PPEM – 3, PLDM – 2 , PD – 1 , CI (IȘ) – 1

Abțineri: PCRM – 1, CI (OO) – 1

5. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al dlui Victor Caproș din str. Doina, 150

Statut: Respins

Voturi PRO: PL -17 , PPEM – 3, PLDM -2 , PD -1 , CI (IȘ)- 1

Abțineri: PCRM – 1, CI (OO) – 1

6. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Societății cu răspundere limitată ,,ACOR-ORIGINAL-COM” din str. Doina, 150

Statut: Respins

Voturi PRO: PL -17 , PPEM – 3, PLDM -2 , PD  – 1 , CI (IȘ) – 1

Abțineri: PCRM-1, CI (OO) – 1

7. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al dnei Ludmila Caraiman, dnei Victoria Cracan și dlui Alexandru Cracan din str. Uzinelor, 186/1

Statut: Respins

Voturi PRO: PL -17 , PPEM – 3, PLDM -2 , PD -1 , PCRM-1, CI (IȘ)- 1

Abțineri: CI (OO)- 1

8. Cu privire la privatizarea terenului din str. Ion Luca Caragiale, 2/2, aferent obiectivului privat al Societății cu răspundere limitată ,, SILENTAGRO”

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL -17 , PPEM – 3, PLDM -2 , PD -1 , PCRM-1, CI- 2

Decizia finală

9. Cu privire la privatizarea terenului din str. Hristo Botev, 25, aferent obiectivelor private ale dlui Mihail Buruiană și dnei Daria Buruiană

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL -17 , PPEM – 3, PLDM -2 , PD -1 , PCRM-1, CI- 2

Decizia finală

10. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivelor private ale Firmei de producție și comerț „CONFORT” S.R.L. din str. Mesager, 19.

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL -17 , PPEM – 3, PLDM -2 , PD -1 , PCRM-1, CI- 2

Decizia finală

11. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivelor private ale Societății cu răspundere limitată ”EUROLUMINA” din str. Tudor Vladimirescu, 1 ”A” și stabilirea relațiilor funciare de arendare a unor loturi de pământ

Statut: Respins

Voturi PRO: PL -17 , PPEM – 3, PLDM -2 , PD -1 ,  CI (IȘ)- 1

Voturi Contra: PCRM-1

Abțineri: CI (OO)-1

12. Despre executarea hotărârii de judecată irevocabile și privatizarea terenului aferent obiectivului privat din bd. Mircea cel Bătrân, 13/2 al Societății cu răspundere limitată ”TRIOTERM”

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL -17 , PPEM – 3, PLDM -2 , PD -1 , PCRM-1, CI – 2

Decizia finală

13. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Societății cu răspundere limitată “DUMBRAVĂ-AUTO” din str. Nicolae Milescu Spătarul, 4

Statut: Respins

Voturi PRO: PL -17, PPEM – 3, PLDM -2 , PD -1 , PCRM-1, CI (IȘ)- 1

Abțineri: CI (OO)- 1


37. Cu privire la prelungirea termenului de arendare

1. Cu privire la prelungirea termenului de arendare a lotului de pământ (cu numărul cadastral 0100520062) din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt Companiei pe acțiuni ,,SCANA” S.A. întru executarea hotărârii de judecată irevocabilă 9

Statut: Respins

Voturi Contra: PPEM-3

Abțineri: PL-17,  PLDM -2 , PD -1 , PCRM-1, CI- 2

2. Cu privire la prelungirea relațiilor funciare de arendare lotulurilor de pământ din bd. Mircea cel Bătrân, 12/6 cu Firma “SIM” S.R.L.

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL -17, PPEM – 3, PLDM -2 , PD -1 , PCRM-1, CI – 2

Decizia finală


38. Cu privire la stabilirea relaţiilor funciare de arendă

1. Cu privire la reperfectarea relaţiilor funciare de arendă a lotului de pământ din bd. Cuza – Vodă, 2 dlui Vasile Haruţa.

Statut: Respins

Voturi PRO: PL -17, PPEM – 3, PLDM -2 , PD -1 , PCRM-1, CI(IȘ) – 1

Abțineri: CI (OO)-1

2. Cu privire la reperfectarea relațiilor funciare de arendă a unui lot de pământ din str. N. Testemițeanu cu Societatea pe acțiuni „AVANTAJ-AV”

Statut: Respins

Voturi PRO: PD -1 , PCRM-1

Abțineri: PL -17, PPEM – 3, PLDM -2, CI (IȘ)-1, CI (OO)-?

3. Cu privire la reperfectarea relațiilor funciare de arendare a lotului de pământ din bd. Iuri Gagarin, 5/2 cu dna Larisa Lisnic.

Statut: Respins

Voturi PRO: PL -17,  PLDM -2 , PD -1 , CI (IȘ)- 1, CI(OO)-?

Abțineri: PPEM-3, PCRM-1

4. Cu privire la reperfectarea relaţiilor funciare de arendare a lotului de pământ din str-la Teatrului, 6 cu dna Larisa Lisnic.

Statut: Respins

Voturi PRO: PL -17, PLDM -2 , PD -1 , PCRM-1, CI (IȘ)- 1, CI (OO)-?

Abțineri: PPEM -3

5. Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ suplimentar din str. Varnița, 14/1 Societății cu răspundere limitată ”DARON-LUX”

Statut: Respins

Voturi PRO: PL – 17, PLDM – 2 , PD -1

Abțineri: PPEM -3, PCRM – 1, CI – 2

6. Cu privire la reperfectarea relațiilor funciare de arendare a lotului de pământ din str.Alba Iulia, 73 cu Întreprinderea cu capital străin „LUKOIL – MOLDOVA”

Statut: Respins

Abțineri: PL -17, PPEM-3, PLDM -2 , PD -1 , PCRM-1, CI – 2

7. Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din șos. Muncești, 793, Întreprinderii cu capital străin ,,LUKOIL-MOLDOVA” S.R.L.

Statut: Respins

Voturi PRO: PLDM – 2 , CI (IȘ) – 1

Abțineri: PL -17, PPEM – 3, PD -1 , PCRM-1, CI (OO) – 1

8. Cu privire la restabilirea relațiilor funciare de arendă a lotului din str. Al.Marinescu cu firma de producție și comerț „CERES-B”

Statut: Respins

Voturi PRO: PL-17, PD-1

Abțineri: PPEM-3, PLDM -2 , PCRM-1, CI – 2

9. Cu privire la stabilirea relațiilor funciare de arendă a lotului de pământ din str. Cojocarilor, 3, cu dl Bama Vainștain și dna Raisa Mușurova

Statut: Respins

Voturi PRO: PPEM – 3, PLDM – 2 , PD – 1 , PCRM – 1, CI (IȘ) – 1

Abțineri: PL – 17, CI(OO) -1

10. Cu privire la reperfectarea relațiilor funciare de arenda a unor loturi de pământ din str. N. Testemiteanu, 29/3 Societății cu răspundere limitata ,,ECONORD IND”

Decizia finală

11. Cu privire la stabilirea relațiilor funciare de arendare a lotului de pământ din șos. Muncești, 799 cu Societatea cu răspundere limitată ,,MOBIDAN GROUP”

Decizia finală

12. Cu privire la stabilirea relațiilor funciare de arendă a lotului de pământ din bd. Grigore Vieru, 21/2 cu dl Nicolai Terzi.

Decizia finală

13. Cu privire la reperfectarea relațiilor funciare de arendare a loturilor de pământ din str. Kiev, 16/1, cu Societatea pe acțiuni ,,PAN-COM”

Decizia finală

14. Cu privire la reperfectarea relațiilor funciare de arendare a lotului de pământ din str. Ismail, 86 cu dl Valeriu Mîrza și dna Ina Mîrza ( în devălmășie)

Decizia finală

15. Cu privire la stabilirea relațiilor funciare de arendă a lotului de pământ din str. Sargidava, 4/2 cu dl Ivan Sîngurean

Decizia finală

16. Cu privire la reperfectarea relațiilor funciare de arendă a lotului de pământ din Calea Basarabiei, 26/5, cu Societatea cu răspundere limitată „GRANDMASTER”

Decizia finală

17. Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din bd. ștef, 21/2 Societății cu răspundere limitată ,,Stilproiect-lux” 10

Decizia finală

18. Cu privire la reperfectarea relațiilor funciare de arendă a lotului de pământ din str. Ion Pelivan, 28/1 SRL „IUBITUL”

Decizia finală

19. Cu privire la stabilirea relațiilor funciare de arendă a loturilor de pământ din str. Vasile Lupu, 34 cu Întreprinderea mixtă ,,MISHAR INVEST” S.R.L.

Decizia finală

20. Cu privire la darea în arendă a lotului de pământ din str. A. Puskin, 44/1 Societății cu răspundere limitată ,,TRUFFE”

Decizia finală


Responsabil: Cristina Sărăteanu

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md