Ședința CMC din 6 iulie 2016

La 6 iulie 2016,  Consiliul municipal Chișinău a continuat ședința începută la 26 mai. La ședință au fost prezenți 44 din cei 51 de consilieri aleși. Pe durata întregii ședințe, consilierii au examinat subiectul nr. 5 din ordinea de zi –  cu privire la aprobarea bugetului municipal pentru anul 2016 în lectura a II-a.

Președinte al ședinței: Adrian Culai
Secretar: Valeriu Didencu

6-iulie-2016

 

La propunerea consilierului liberal, Ion Cebanu, ședința a început cu un moment de reculegere în memoria deportaților. După momentul de reculegere, ședința a continuat cu raportul șefei Direcției finanțe, Veronica Herța, privind modificările introduse conform deciziei cu privire la adoptarea taxelor locale, care a intrat în vigoare ziua precedentă. Consilierii au solicitat precizări cu privire la datoriile pentru energie electrică, sumele alocate pentru lucrările de construcție pentru drumul de acces spre Humulești, cheltuielile prevăzute pentru activitățile culturale, extinderea și amenajarea cimitirelor etc.

 

În urma discuțiilor și dezbaterilor, consilierii municipali au aprobat cu 43 de voturi bugetul pentru anul 2016 cu venituri în sumă de 3,069 mlrd lei, cheltuieli în sumă de 3,208 mlrd lei și cu sold bugetar (deficit) de 138 mln lei.

 

Decizia cu privire la aprobarea bugetului o găsiți aici. Nota explicativă la decizie aici,  cu următoarele tabele:

1. Evoluţia veniturilor bugetului municipal Chişinău pe anii 2012 – 2016

2. Cheltuielile  bugetului municipal Chişinău pe anii 2013 –  2016

3. Evoluţia cheltuielilor  bugetului municipal Chişinău    pe anii 2013-2016 conform grupurilor principale de cheltuieli

4. Lista categoriilor de populaţie şi numărul persoanelor care vor beneficia în anul 2016 de dreptul la călătoria gratuită în transportul public din municipiu (troleibuze, autobuze)


Pentru o analiză detaliată a surselor alocate pe domenii de activitate, accesați  următoarele fișiere:

Anexa nr. 1   Sinteza indicatorilor generali și sursele de finanțare ale bugetului municipal Chișinău pe anul 2016;

Anexa  nr. 2   Componența veniturilor bugetului municipal Chișinău pe anul 2016;

Anexa  nr. 3  Resursele și cheltuielile  bugetului municipal Chișinău conform clasificației funcționale și pe  programe;

Anexa nr. 4  Alocațiile de la bugetul municipal repartizate autorităților/instituțiilor bugetare ;

Anexa nr. 5   Sinteza veniturilor colectate de autoritățile/instituțiile bugetare pe anul 2016;

Anexa nr. 6  Alocațiile Fondului  municipal de susţinere socială a populaţiei  pe anul 2016;

Anexa nr. 7  Efectivul limită al statelor  de personal  din autoritățile/instituţiile finanţate de la bugetul municipal Chişinău pe anul 2016;

Anexa nr. 8  Cotele impozitului pe bunurile imobiliare în municipiul Chişinău pentru anul 2016;

Anexa nr. 9  Cotele impozitului funciar în municipiul Chişinău pentru anul 2016 ;

Anexa nr. 10    Nomenclatorul tarifelor pentru serviciile  prestate de instituţiile publice finanţate de la bugetul municipal Chişinău pe anul 2016;

Anexa nr. 11 Alocațiile bugetare pe anul 2016 destinate  pentru achitarea şi deservirea împrumuturilor contractate şi a garanţiilor acordate;      

Anexa nr. 12  Volumulde cheltuieli bugetare pe anul 2016 destinate pentru ramura „Ocrotirea sănătăţii”;

Anexa  nr. 13  Programul de reparații și investiții capitale pe anul 2016;

 Anexa nr. 14  Alocaţiile bugetare prevăzute pentru  gestionarea şi  reparaţia  fondului de locuinţe, întreţinerea şi amenajarea teritoriilor de uz comun şi a obiectivelor comunale din municipiul Chişinău prevăzute pe anul 2016;

Anexa nr. 15   Alocaţiile bugetare  pentru  executarea lucrărilor de  reparaţie capitală a fondului de locuinţe al   municipiului Chişinău prevăzute pentru Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare pe anul 2016;

Anexa nr. 16  Alocaţiile bugetare prevăzute pentru  Î.M. „Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi”,   pe anul  2016;

Anexa nr. 17  Alocațiile bugetare  pentru  întreţinerea  staţiilor  de  salvare, prevăzute  pe anul  2016;

Anexa nr. 18 Alocaţiile bugetare prevăzute pentru Parcul „Dendrariu” pe anul 2016;

Anexa nr. 19 Alocaţiile bugetare prevăzute  pentru  Î.M.  Regia  ,,Autosalubritate” pe anul 2016;

Anexa nr. 20  Alocaţiile bugetare ale Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţie, prevăzute pe anul 2016;

Anexa nr. 21  Indicii economici  de bază ai activității Î.M. „Regia transport electric” pe anul 2015 și relațiile cu bugetul municipal Chișinău;

Anexa nr. 22  Indicii economici  de bază ai activității Î.M. „Parcul urban de autobuze” pe anul 2015 și relațiile cu bugetul municipal Chișinău;

Anexa nr. 23  Regulamentul privind finanțarea în bază de cost standard per elev a instituțiilor municipale de învățământ primar și secundar general  pe anul 2016;

Anexa nr. 23.1 Regulamentul privind repartizarea și utilizarea mijloacelor financiare din componenta municipală pe anul  2016;

Anexa nr. 23.2 Regulamentul privindformarea şi utilizarea fondului pentru educaţie incluzivă pe anul 2016;

Anexa nr. 24 Componenta municipală pe anul 2016;

Anexa nr. 25 Volumul de mijloace financiare calculat în bază de cost standard per elev pentru instituţiile de învăţământ primar şi secundar general pe anul 2016;

Anexa nr. 26  Normele financiare  stabilite pentru alimentaţia unui copil / elev / zi din instituţiile de învăţământ preşcolar, special și secundar general pe anul 2016;

Anexa nr. 27  Planul financiar al Teatrului Naţional „Satiricus Ion Luca Caragiale” pentru anul 2016;

Anexa nr. 28   Statul de funcții al Întreprinderii Municipale Teatrul Naţional „Satiricus Ion Luca Caragiale” pentru anul 2016;

Anexa nr. 29  Planul financiar al Teatrului Municipal de Păpuși  „ Guguță” pentru anul 2016;

Anexa nr. 30   Statul de funcții al Teatrul Municipal de Păpuși  „ Guguță”  pentru anul 2016;

Anexa nr.31  Planul financiar al Instituției Publice „Teatrul Municipal de Marionete” pentru anul 2016;

Anexa nr. 32  Statul de funcții al  Instituției Publice „Teatrul Municipal de Marionete” pentru anul 2016;

Anexa nr. 33  Planul financiar al Teatrului Unui Actor pentru anul 2016;

Anexa nr. 34   Statul de funcții al  Teatrului Unui Actor pentru anul 2016;

 Anexa nr. 35  Planul financiar al Întreprinderii Municipale Centrul Naţional de Creaţie „SATUL MOLDOVENESC – BUCIUMUL” pentru anul 2016;

Anexa nr. 36 Statul de funcții al Întreprinderii Municipale Centrul Naţional de Creaţie „SATUL MOLDOVENESC – BUCIUMUL” pentru anul 2016;

 Anexa nr. 37  Programul de activități și manifestări educative, sportive și cultural – artistice al Direcției generale educație, tineret și sport pentru anul 2016;

 Anexa nr. 38  Programul de activităţi şi manifestări cultural-artistice al  Direcției cultură pentru anul 2016.

Anexa nr.39 Alocaţiile bugetare necesare  pentru reparaţia capitală a  instituțiilor preșcolare de învățământ, pe anul 2016;

Anexa nr.39.1 Alocaţiile bugetare necesare pentru  reparaţia capitală a  instituţiilor de învăţământ primar, pe anul 2016;

Anexa nr.39.2 Alocaţiile bugetare necesare pentru reparaţia capitală a  gimnaziilor, gimnaziilor internat, școlilor auxiliare, pe anul 2016;

Anexa nr.39.3 Alocaţiile bugetare necesare pentru reparaţia capitală a  instituţiilor de învăţământ liceale,  pe anul 2016;

Anexa nr.39.Alocaţiile bugetare necesare pentru reparaţia capitală a  instituţiilor extraşcolare de învăţământ, pe anul 2016;

Anexa nr.39.5 Alocaţiile bugetare necesare pentru reparaţia capitală a  şcolilor sportive, pe anul 2016;

Anexa nr.39.6 Alocaţiile bugetare  necesare pentru reparaţia capitală pe anul 2016 (clădiri administrative);

Anexa nr. 40 Calculul privind mijloacele financiare pentru normele bănești de alimentaţie gratuită a copiilor din instituţiile de învăţământ preşcolar cu profil sanatorial pe anul 2016;


Video de la ședință:

Responsabil: Cristina Voroneanu

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md