Ședința CMC din 3 noiembrie 2017

Ședința CMC 03.11.17

La prima ședință din luna noiembrie, din cele peste 60 de proiecte propuse pe ordinea de zi, consilierii au lăsat doar 4, celelalte fiind excluse la propunerea consilierilor Vitalie Mucan (PSRM) și Adrian Culai (PLDM). Printre subiectele excluse se numără și chestiunea privind numirea lui Ruslan Codreanu și a Silviei Radu în funcțiile de viceprimari. Consilierii au aprobat majorarea bugetului municipal pentru anul 2017 cu 8,653 mln lei. Au alocat bani pentru reparații la mai multe instituții de învățământ, dar și 180 mii lei Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţie  pentru procurarea autoturismului de serviciu. La inițiativa consilierului Vasile Chirtoca (PCRM), aleșii municipali au adoptat o decizie prin care se solicită retragerea autorizației de construcție pe un teren din strada Calea Ieșilor pe care urma să se ridice un centru comercial. O altă decizie votată de consilieri este constituirea unei Comisii care va elabora, până la 15 decembrie 2017, Caietul de sarcini privind implementarea sistemului electronic de taxare în transportul public din municipiul Chișinău.

 

Ședința a început cu o întârziere de 25 minute, în sală fiind prezenți 29 de consilieri. În calitate de președinte al ședinței a fost ales Adrian Culai. La propunerile consilierilor PSRM și ale lui Adrian Culai, ultimele 26 de chestiuni de pe ordinea de zi propusă au fost excluse. Astfel, pe agenda consilierilor au rămas doar primele 4 subiecte și anume:

 

– Modificări în bugetul municpal pe anul 2017;
– Reabilitarea drumului public M 21 Chişinău – Dubăsari – Poltava (Ucraina) din şos. Balcani;
– Protejarea spațiilor verzi de-a lungul străzii Calea Ieșilor;
– Sistemul de taxare electronică.

 

Consilierul PN Ilian Cașu a declarat că excluderea chestiunii nr.21 din ordinea de zi, privind numirea viceprimarilor, oferă posibilitatea primarului interimar, Nistor Grozavu, să numească viceprimarii fără votul CMC.

 

Veaceslav Bulat (PPEM) a afirmat că cele spuse de Ilian Cașu sunt doar insinuări și este preamatur pentru așa declarații.

03-noiembrie-2017 (1)


1. Modificarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2017

Proiectul de decizie

Șefa Direcției generale finanțe, Valentina Văzdăuțan, a prezentat proiectul privind modificarea bugetului municipal pe anul 2017. Potrivit proiectului, s-a propus majorarea sumei indicate la capitolul Venituri cu 8,653 mln lei. Totodată, au fost propuse mai multe modificări la capitolul Cheltuieli, printre care:

 

1. Alocarea mijloacelor suplimentare mai multor instituţii bugetare, printre care:

 

– LT „Mihail Kogâlniceanu” – 500,0 mii lei pentru schimbarea geamurilor;
– L
T „George Călinescu” – 500,0 mii lei pentru reparaţia a acoperişului;
– DGETS – 192,0 mii lei pentru reparaţia blocului alimentar din căminul Liceului- Internat municipal cu Profil Sportiv şi procurarea de inventar sportiv);
– 141,0 mii lei pentru cheltuieli ce ţin de pregătirea către sezonul de iarnă a gimnaziilor nr. 45, 67, 65 şi LT „Rambam”;
– LT „Kiril şi Metodiu” – 700,0 mii lei pentru construcţia gardului;
– Creşa-grădiniţă -143,5 mii lei pentru procurarea mobilierului, amenajarea terenului dejoacă, reparaţia pavajului.

 

2. Completarea Fondului de rezervă al municipiului Chişinău suma de 1 mln lei.

 

3.  Alocarea Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţie a sumei de 180,0 mii lei pentru procurarea autoturismului de serviciu.

 

4. Alocarea S.A „Mina Chişinău” a 500,0 mii lei ș.a.

Proiectul a fost aprobat cu votul a 38 de consilieri.

Voturi PRO: PSRM – 17, PPEM – 3, PLDM – 1, PCRM – 3, PN – 2, PL – 11, CI – 1.

 

Decizia finală


2. Reabilitarea drumului public M 21 Chişinău – Dubăsari – Poltava (Ucraina) din şos. Balcani

Proiectul de decizie

 

Potrivit proiectului, se permite I.S. „Administraţia de Stat a Drumurilor” proiectarea şi construirea obiectivului „Reabilitarea drumului public M21 Chişinău – Dubăsari – Poltava (Ucraina) pe terenul cu suprafaţa totală de aproximativ 7,13 ha din şos. Balcani, inclusiv terenuri proprietate publică a statului (căii de comunicaţii cu zona de protecţie, parţial râul Bâc cu zona de protecţie) şi terenuri proprietate municipală de domeniu privat şi domeniu public cu spaţii verzi.

 

Mai exact, I.S. „Administraţia de Stat a Drumurilor” se obligă să îndeplinească următoarele lucrări:

 

– reconstrucţia podurilor peste r. Bâc şi peste calea ferată;
– electrificarea căii ferate;
– lărgirea şi reamplasarea albiei r. Bâc;
– reconstrucţia segmentului LEC 110 kw;
– construcţia nodului denivelat în complex cu construcţia drumului public spre zona industrială Vatra;
– resistematizarea reţelelor inginereşti existente cu reamplasarea lor;
– executarea lucrărilor prin tranşe, etape şi complexe de lansare.

 

Finanțarea lucrărilor va avea loc din contul Ministerului Economiei și Infrastructurii.

În favoarea proiectului s-a expus socialistul Alexandr Comarov care a declarat că acest proiect reprezintă una dintre primele soluții care va permite eliberarea traficului in regiunea intrării în oraș din direcția Vatra.

 

Consilierul PSRM Dinari Cojocari a propus ca în proiect să fie inclusă o prevedere care ar permite sancționarea în caz că lucrările nu vor fi realizate într-un anumit termen stabilit de comun. Această propunere însă nu a fost supusă votului, iar consilierul a refuzat să participe la votarea proiectului.

 

Totuși, decizia a fost aprobată cu 38 de voturi.

 

Voturi PRO: PSRM – 16, PPEM – 3, PLDM – 1, PCRM – 3, PN – 2, PL – 12, CI – 1.


3. Protejarea spaţiilor verzi de-a lungul străzii Calea Ieşilor municipiul Chişinău

Proiectul de decizie

 

Potrivit notei informative a proiectului, la eliberarea autorizaţiei de construire pe un teren din strada Calea Ieșilor pe care urma să se construiască un centru comercial, a fost constatată comiterea mai multor încălcari de către autoritatea executivă a municipiului Chişinău.

 

Capture

 

Astfel, prin proiectul de decizie, s-a solicitat Primarului general interimar, Nistor Grozavu, suspendarea şi revocarea autorizaţiei, în termen de două zile de la data intrării în vigoare a deciziei.

 

Totodată, a fost creată o comisie, care va înainta Consiliului municipal Chişinău spre adoptare o decizie de propunere proprietarilor terenului cu nr. cadastral 0100506045 un alt teren proprietate publică a municipiului Chişinău de domeniul privat în schimb sau după caz, o altă formă de despăgubire potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare.

Membrii comisiei:

1. Borozan Sergiu – Şef al Direcţiei generale, arhitectură, urbanism şi relaţii funciare;
2. 
Haruţa Eli ferii – Şef al Î.M. „Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi”;
3. Popuşoi Vera – Şef al secţiei cheltuieli de ordin economic a Direcţiei generale finanţe;
4. Bogdan Valeriu – Şef al Direcţiei asisitenţă juridică;
5. Chirtoca Vasile – Consilier municipal;
6. Ştefaniţă Ion – Consilier municipal;
7. Odinţov Alexandr – Consilier municipal;
8. Cojocaru Dinari – Consilier municipal;
9. Caşu Ilian – Consilier municipal;
10. (secretarul comisiei).

Raportor la acest subiect urma să fie consilierul PCRM Vasile Chirtoca, însă consilierii municipali au decis că subiectul nu necesită prezentare și l-au supus votului. Astfel, proiectul a fost aprobat în 40 de secunde, obținând susținerea a 27 de consilieri municipali. Fracțiunea PL a fost împotriva acestuia.

 

Voturi PRO: PSRM – 17, PPEM – 3, PLDM – 1, PCRM – 3, PN – 2, CI – 1.

Voturi CONTRA: PL – 12.

Decizia finală


4. Aprobarea principiilor generale de implementare a sistemului de taxare electronică în transportul public din municipiul Chişinău

Proiectul de decizie

 

La propunerea consilirilor PSRM, mai multe puncte din proiectul de decizie propus, inclusiv cele care detaliau principiile de implementare a sistemului de taxare electronică, au fost excluse. Totodată, a fost modificată și denumirea proiectului de decizie prin excluderea sintagmei „aprobarea principiilor generale”. Socialiștii au argumentat că, în caz contrar, ulterior municipalitatea ar putea să fie obligată să achite 300 mii euro companiei internaționale „ROM Transportation Engineering” care a fost contractată în anul 2013 pentru a efectua un studiu de consultanță în domeniu din contul împrumutului acordat de BERD.

 

Varianta finală a deciziei prevede, în esență, constituirea și componența nominală a  Comisiei de lucru care va elabora, până la 15 decembrie 2017, Caietul de sarcini privind implementarea sistemului electronic de taxare în transportul public din municipiul Chișinău.

 

Membrii comisiei:

 

1. Valeriu Bogdan, șeful Direcției asistență juridică a Primăriei
2. Vitalie Butucel, șeful adjunct al Direcției generale transport public și căi de comunicație;
3. Ion Popovschi, consilier municipal PL;
4. Nikita Țurcan, consilier municipal PSRM;
5. Ivan Sârbu, reprezentantul fracțiunii PCRM;
6. Veaceslav Bulat, consilier municipal PPEM;
7. Ion Ștefăniță, consilier neafiliat;
8. Lilian Copaci, șef de direcție la Direcția generală transport public și căi de comunicație;
9. Marcel Lupanciuc, Întreprinderea Municipală Parcul Urban de Autobuze;
10. Andrei Postică, Întreprinderea Municipală Regia Transport Electric Chișinău;
11. Victor Ceban, Departamentul transport UTM;
12. Reprezentanții ONG-urilor.

 

Proiectul a fost votat în unanimitate.

 

Voturi PRO: PSRM – 17, PPEM – 3, PLDM – 1, PCRM – 3, PN – 2, PL – 12, CI – 1.

Decizia finală


După ce au votat închiderea ședinței, cuvântul i s-a oferit unui cetățean prezent în sală, pe nume Vladimir, care a solicitat de la tribună ca un proiect de decizie prin care se rezolvă o problemă cu care acesta se confruntă de mai mulți ani să fie, în sfârșit, aprobat. Președintele ședinței, Adrian Culai, i-a promis că acesta va fi inclus pe ordinea de zi a ședinței următoare.

Responsabil: Natalia Slepuhin

Video

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md