Ședința CMC din 3 martie 2016

La 3 martie 2016, ora 10:20, a continuat ședința Consiliului municipal Chișinău, începută la 11 februarie 2016.

La ședință au fost prezenți 28 din cei 51 consilieri aleși.

Președinte al ședinței : Maxim Lebedinschi
Secretar: Alexandra Moțpan

3-martie

Subiectele din ordinea de zi care au fost discutate:

12. Cu privire la crearea Comisiei pentru organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de conducere în Întreprinderile municipale, Direcții, societăți comerciale ÎMGFL din mun. Chișinău

13. Audierea dnei Gabriela Ciumac, șef al Direcției Relații Externe, Cooperare regională și Integrare europeană privind salarizarea și deplasările de serviciu acesteia peste hotarele țării;

 


S-a revenit la examinarea subiectului dat de la ședința din 25 februarie 2016.

Oleg Onișcenco, consilier PSRM, a menționat că în urma dezbaterilor organizate la 1 martie s-a ajuns la concluzia că CMC are dreptul să constituie astfel de comisii.

În urma consultărilor cu fracțiunile, s-a decis componența finală, după cum urmează:
1. Dorin Chirtoacă – primar general
2. Oleg Onișcenco PSRM
3. Ghenadie Botnaru PCRM
4. Ion Ceban PSRM
5. Ruslan Codrenau PPEM
6. Adrian Culai PLDM
7. Tatiana Cunețchi PSRM
8. Ion Stefăniță – neafiliat
9. Nicolai Țîpovici PN
10. Ion Cebanu PL

La faza de luări de cuvânt, Ion Ceban a îndemnat consilierii să susțină acest proiect.

Proiectul a fost votat de toți cei 28 consilieri prezenți la ședință.

Voturi: PSRM – 17 Pro, PPEM – 4 Pro, PLDM – 1 Pro, PCRM – 2 Pro, PN – 3 Pro, Ion Ștefăniță – 1 Pro.

Total: 28 voturi Pro.

  •  Audierea dnei Gabriela Ciumac, șef al Direcției Relații Externe, Cooperare regională și Integrare europeană privind salarizarea și deplasările de serviciu acesteia peste hotarele țării. (punctul 13 din ordinea de zi)

Consilierul municipal al fracțiunii PSRM, Eugenia Ceban, a informat CMC că la data de 1 februarie 2016 Ministerul Finanțelor a expediat o prescripție în urma efectuării inspecției financiare a primăriei prin care s-a stabilit că mijloacele financiare ale primăriei au fost gestionate necorespunzător la capitolul delegării dnei Gabriela Ciumac, șef al Direcției Relații Externe, Cooperare regională și Integrare europeană la Banca Europeană de Investiții (BEI).

Consilierul municipal Eugenia Ceban, PSRM a dat citire raportului controlului:

„Inspecția financiară din subordinea Ministerului Finanțelor a efectuat inspecția financiară a Primăriei. S-a constat că în rezultatul nerespectării cadrului legislativ si normativ mijloacele financiare ale primăriei au fost gestionate necorespunzător, ceea ce a generat cheltuieli bugetare neîntemeiate în suma de 349 905,71 lei.

Gabriela Ciumac a fost delegată în străinătate în lipsa deciziei consiliului mun. Chișinău, ceea ce contravine prevederilor regulamentului. În consecința tuturor încălcărilor ce țin de delegarea șefei direcției relații externe la Luxemburg în calitate de ofițer de credit în cadrul BEI, bugetul primăriei mun. Chișinău a suportat cheltuieli neîntemeiate în sumă de 227 985 lei.

Inspecția cere examinarea rezultatelor inspectării și întreprinderea măsurilor necesare recuperării banilor și prevenirea acestora pe viitor.”

În absența dnei Ciumac de la ședință, din partea executivului, raportul despre salarizarea și deplasările de serviciu a dnei Ciumac a fost prezentat de către Ana Slivca, șef adjunct al direcției management financiar din cadrul primăriei mun. Chișinău.

Dna Slivca a informat că toate achitările executate ce țin de deplasările dnei Ciumac au fost făcute în baza dispozițiilor primarului general. Aceste achitări au inclus doar 10% din normele de cazare stabilite pentru persoanele detașate în străinătate, iar salarizarea a fost efectuată în baza tabelului de pontaj și în baza Hotărârii Guvernului nr. 10 din 5 ianuarie 2012, care stipulează că la detașarea angajaților în străinătate se păstrează locul de muncă și salariul mediu lunar.

La solicitarea consilierilor municipali, dispozițiile de delegare vor fi distribuite consilierilor solicitanți. Misiunea provizorie de delegare a dnei Ciumac în baza dispozițiilor nu a fost stabilită în ședință.

Ion Ceban a solicitat autosesizarea CNA, Procuraturii Generale și a altor organe de drept.

La sfârșitul examinării punctului dat, președintele ședinței Maxim Lebedinschi, în calitatea sa de consilier municipal, a sesizat CNA cu privire la acțiunile primarului general privind modul de delegare și detașare a persoanelor pe parcursul anilor 2008-2016 în deplasări de serviciu contrar deciziei Consiliului municipal nr.14/9 din 01.08.2008 și Hotărârii de Guvern nr. 10 din 05.01.2012 în baza căruia urma să fie aprobată fiecare deplasare de consiliu local și a solicitat încasarea tuturor mijloacelor financiare achitate în mod ilegal pentru respectivele deplasări.


Consilierii au luat act de informațiile prezentate.

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md