Ședința CMC din 28 iunie 2018

La 28 iunie consilierii municipali s-au întrunit pentru a continua ședința începută la 14 iunie. După examinarea câtorva subiecte din ordinea de zi suplimentară, la propunerea PSRM, majoritatea chestiunilor au fost transmise la reexaminare și ședința a fost declarată închisă. Totodată, s-a decis desfășurarea unei ședințe „de îndată” în cadrul căreia au fost examinate 6 subiecte urgente propuse de executivul primăriei.

 

 

Vedeți în continuare care au fost subiectele analizate de aleșii municipali:


18. Atribuirea în proprietate privată comună a terenului din str.Trifan Balta, 4 dlui Vadim Baltag, Edgar Negura si Igor Spiridon

Proiectul de decizie nu a fost plasat pe site-ul primăriei

 

Statut: Transmis la reexaminare

Voturi pro reexaminare: PSRM – 16, PL – 3, PPEM – 4, PN – 1, PLDM – 1, PD – 1, CI – 3.


19. Operarea unor modificări si completări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr.3/32-12 din 19.05.2015

Proiectul de decizie

 

Statut: Transmis la reexaminare

Voturi pro reexaminare: PSRM – 16, PL – 3, PPEM – 4, PN – 1, PLDM – 1, PD – 1, CI – 3.


20. Operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 10/9 din 04.12.2014 „Cu privire la aprobarea Registrului monumentelor istorice de categoric locala din municipiul Chișinău și reglementarilor privind criteriul de evaluare, utilizare și protejare a patrimoniului cultural construit de categorie locală”

Proiectul de decizie nu a fost plasat pe site-ul primăriei

 

Statut: Respins

Voturi CONTRA: PSRM – 16, PL – 5, PPEM – 4, PN – 1, PLDM – 1, PD – 1, CI – 3.


21. Operarea unor modificări și completări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 15/9 din 22 decembrie 2017 „Cu privire la aprobarea Caietului de sarcini pentru elaborarea „Concepției de dezvoltare durabila a infrastructurii transporturilor pentru teritoriul municipiului Chișinău

Proiectul de decizie

 

Statut: Respins

Voturi PRO:  PL – 5, PPEM – 4, PN – 1, PLDM – 1, PD – 1, CI – 3

Voturi CONTRA: PSRM – 16


22. Amplasarea unui complex sportiv în hotarele Parcului „Valea Trandafirilor”

Proiectul de decizie

 

Statut: Aprobat

În hotarele Parcului „Valea Trandafirilor”, va fi amenajat un complex sportiv, cu iluminat nocturn. Complexul va fi amplasat pe o suprafață de 1, 14 ha și va include un skate park, teren de baschet, fotbal și volei. Valoarea proiectului, care include lucrările de proiectare și construcția complexului sportiv, este de 6 milioane de lei.

Voturi PRO: PSRM – 16, PL – 5, PPEM – 4, PN – 1, PLDM – 1, PD – 1, CI – 3.

Decizia finală


 

La propunerea PSRM, consilierii au transmis la reexaminare toate subiectele rămase pe ordinea de zi suplimentară și cea de bază și au închis ședința începută la 14.06.18. Ulterior, s-a anunțat o pauză de 15-20 minute pentru a întruni Biroul Permanent și a decide deschiderea unei ședințe de îndată în cadrul căreia vor fi examinate câteva subiecte urgente propuse de executivul primăriei.

La revenirea în sală consilierii au votat deschiderea unei ședințe de îndată, l-au ales în calitate de președinte de ședință pe consilierul Ion Ștefăniță și au purces la examinarea ordinii de zi aprobate.


1. Realizarea acțiunilor prevăzute în contractul de societate civilă încheiat între Primăria com. Țînțăreni și Primăria mun. Chișinău

Proiectul de decizie

 

Statut: Aprobat

Pentru a realiza acţiunile prevăzute în contractul de societate civilă încheiat între Primăria corn. Ţînţăreni şi Primăria mun. Chişinău, s-a propus efectuarea lucrărilor de plombare şi reparaţie a străzilor din localitate în sumă de 1,0 mln. lei, şi de instalare a iluminatului stradal din comună în sumă de 4,5 mln. lei.

Voturi PRO: PSRM – 16, PL – 5, PPEM – 3, PLDM – 1, PD -1, CI -3.

Decizia finală


2. Stabilirea suplimentului la salariu pentru unele categorii de angajați din sfera socială

Proiectul de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 16, PL – 5, PPEM – 3, PLDM – 1, PD -1, CI -3.

Decizia finală


3. Stabilirea suplimentului de 30% la salariul tarifar angajaților din cadrul Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului

Proiectul de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 16, PL – 5, PPEM – 3, PLDM – 1, PD -1, CI -3.

Decizia finală


4. Stabilirea suplimentului la salariu pentru unele categorii de angajați din domeniul culturii

Proiectul de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 16, PL – 4, PPEM – 3, PLDM – 1, PD -1, CI -3.

Decizia finală


5. Stabilirea suplimentului la salariu pentru unele categorii de angajați din cadrul Centrului municipal de Plasament și Reabilitare a Copiilor de Vârstă Fragedă

Proiectul de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 16, PL – 4, PPEM – 3, PLDM – 1, PD -1, CI -3.

Decizia finală


6. Inițierea procedurii de reorganizare prin transformare a Î.S. ,,Direcția parcurilor cultură și odihnă”

Proiectul de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 16, PL – 5, PPEM – 3, PLDM – 1, PD -1, CI -3.

Decizia finală


Responsabilă: Natalia Slepuhin

Video de la ședință poate fi urmărit aici:

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md