Ședința CMC din 21 aprilie 2016

Subiectele din ordinea de zi aprobată la 11 februarie 2016 care au fost discutate:

55. Cu privire la constituirea Grupului de lucru pentru examinarea și soluționarea cazurilor neordinare privind procesul de compensare a cheltuielilor suportate la plata resurselor energetice de către persoanele defavorizate din municipiul Chișinău pentru sezonul de încălzire 2015-2016.

56. Cu privire la schmbarea destinației încăperilor din demisolul blocului locativ din str.Paris, 34/3.

57. Despre excluderea imobilului (cu 6 subpuncte)

58. Cu privire la primirea în proprietatea municipiului Chișinău și în gestiunea economică a Direcției generale locativ-comunale și amenajare a imobilului din str. Hristo Botev, 25.

59. Cu privire la recepționarea și transmterea la balanță a obiectivului „Reconstrucția lacului de acumulare „Valea Morilor”

60. Cu privire la aprobarea Studiului final privind contractarea pe bază de performanţe a lucrărilor de întreţinere multianuală a drumurilor din municipiul Chişinău.

61. Despre modificarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 3/35 din 22.06.2000 cu privire la aprobarea Concepției de dezvoltare a complexului de transport public municipal pentru perioada anilor 2000-2010 și reglementarea activității transportului public de călători în municipiul Chișinău.

62. Cu privire la modul de executare al lucrărilor de întreținere, amenajare, reparație și asistenșă tehnică a infrastructurii rutiere.

63. Cu privire la operarea de modificări în Regulamentul funcționării cimitirelor din orașul Chișinău, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 4/11 din 15.04.2010

 

Proiectele de decizii, votul consilierilor şi deciziile finale le găsiţi aici.

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md