Ședința CMC din 20 noiembrie 2018

Consilierii au examinat șase proiecte de decizii, inclusiv – introducerea modificărilor în bugetul municipal pentru anul 2018. Conform Direcției generale finanțe, după nouă luni de la începutul anului, municipalitatea are un sold pozitiv de 330 de milioane de lei. Întrucât mulți din acești bani nu vor reuși să fie cheltuiți până la sfârșitul anului de către direcțiile municipale, Primăria a propus redirecționarea lor pentru alte domenii. Astfel, s-au retras sume alocate pentru elaborarea standardelor tehnice ale pasajelor subterane și reparația capitală a acestora, digitalizarea arhivei municipale, elaborarea sistemului electronic de circulație a documentelor, reorganizarea organigramei funcționale a Primăriei municipiului Chișinău și a subdiviziunilor CMC și alte activități. În schimb, s-a propus alocarea finanțării suplimentare pentru acoperirea a 25% din cheltuielile pentru energia electrică a locuitorilor blocurilor care nu sunt conectate la rețeaua centralizată de aprovizionare cu gaze naturale, achitarea compensațiilor pentru încălzirea locuințelor, lucrări de reparație și investiții capitale în suburbii ș.a. Propunerile au stârnit un val de dezbateri și schimb de replici între consilierii municipali. În timp ce socialiștii insistau asupra adoptării proiectului de decizie, liberalii și membrii fracțiunii PPEM îi acuzau în monopolizarea distribuirii bugetului municipal. În cele din urmă, după trei ore de pauză și o ședință a Biroului Permanent, aleșii locali au ajuns la un consens privind modificarea bugetului municipal pentru 2018.

Vedeți în continuare care au fost deciziile aprobate de consilieri și care dintre propuneri nu au fost acceptate de aceștia.

ORDINEA DE ZI


Desemnarea candidaturilor pentru componența consiliilor electorale ale circumscripțiilor uninominale permanente din municipiul Chișinău

Proiectul de decizie

 

Statut: Aprobat

 

Consiliul municipal urmează să aprobe candidaturile a câte doi membri pentru consiliile electorale ale celor 11 circumscripții uninominale constituite pe teritoriul municipiul Chișinău, dar și pentru cele două circumscripții uninominale constituite pe teritoriul din stânga Nistrului și cele trei circumscripții pentru diasporă.

 

Voturi PRO: PSRM – 4, PL – 15, PPEM – 4, PLDM – 1, PN – 1, CI –  5 (Ghenadie Dumanschi, Vasile Chirtoca, Ghenadie Botnaru, Natalia Vîsotina, Ion Ștefăniță)


Modificarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2018

Proiectul de decizie

 

Statut: Aprobat

 

Deși inițial președintele ședinței se grăbea să trimită proiectul de decizie la reexaminare, consilierii din Fracțiunea PSRM au insistat asupra discutării și votării acestuia. Șefa Direcției generale finanțe, Olga Rusu, a precizat că este vorba despre alocarea a:

– 27,3 de milioane de lei pentru instituțiile de învățământ cu un număr mic de elevi. Acești bani s-au propus a fi direcționați pentru cheltuieli de personal și achitarea consumului de energie termică, apă și canalizare;

– 2,2 milioane de lei pentru acoperirea cheltuielilor de energie termică, apă și canalizare în școlile sportive. La momentul actual, acestea au o datorie de 570 mii lei pentru energie termică, bani care nu sunt acoperiți de bugetul de stat;

– 1,7 milioane de lei pentru acoperirea necesităților de plată a contribuțiilor și primelor de asigurări obligatorii pentru cadrele didactice;

– 2 milioane de lei pentru persoanele cu deficiențe de văz și invalizilor cu ocazia Zilei internaționale a persoanelor cu dizabilități;

– 600 mii lei pentru achitarea îndemnizației unice la nașterea celui de-al treilea copil și următorilor copii născuți în familiile social vulnerabile;

– 7,7 milioane de lei pentru achitarea compensațiilor pentru încălzirea locuințelor;

– 2,5 milioane de lei pentru lucrări de salubrizare a teritoriului;

– 2,8 milioane de lei pentru lucrări de amenajare a râulețului Durlești;

– 500 mii de lei pentru procurarea autospecialelor pentru evacuarea câinilor maidanezi;

– 907 mii de lei pentru acoperirea cheltuielilor legate de executarea lucrărilor suplimentare în sectoarele Râșcani și Ciocana;

– 1,4 milioane de lei pentru lucrările de demolare a construcțiilor neautorizate și salubrizarea teritoriului;

– 88 de mii de lei pentru procurarea iluminatului decorativ;

– 1,68 de milioane de lei pentru SA “Mina din Chișinău”, pentru acoperirea cheltuielilor ce țin de pomparea apei și achitarea datoriei acumulate față de bugetul public național;

– 1,5 milioane de lei pentru montarea iluminatului stradal în satul Dumbrava;

– 5,5 milioane de lei suplimentar pentru procurarea autobuzelor, din contul diminuării aferente contractelor de prestare a serviciilor de transport public;

– 2,4 milioane de lei pentru instalarea semafoarelor;

– 4 milioane pentru reparația și întreținerea căilor de comunicații suburbane și reparația utilităților în municipiul Chișinău;

– 18,6 milioane de lei pentru lucrări de reparație și investiții capitale în suburbii; dar și:

– majorarea părții de venituri și cheltuieli cu suma totală de 43 de mii de lei, în urma solicitării transmise de către Centrul Regional “Renașterea”. Această sumă a fost colectată din donații;

– permiterea utilizării soldului alocațiilor în sumă de 165 mii lei de către Asociația Surzilor din Republica Moldova pentru reparația veceurilor și schimbarea geamurilor;

– majorarea alocațiilor pentru întreținerea veceurilor publice cu 2,2 milioane de lei;

micșorarea cu 4,9 milioane de lei a sumei acordate pentru elaborarea standardelor tehnice ale pasajelor subterane și reparația capitală a acestora. Suma ar urma să fie direcționată pentru procurarea tehnicii specializate.

Suma totală a solicitărilor este de 67,6 de milioane de lei. Aceasta a fost economisită în urma redirecționării a:

– 9 milioane de lei pentru serviciul datorii;

– 22,6 milioane de lei din micșorarea investițiilor capitale ale Regiei Autosalubritate;

– 1,6 milioane de lei pentru digitalizarea arhivei municipale;

– 3 milioane de lei din reorganizarea organigramei funcționale a Primăriei municipiului Chișinău și a subdiviziunilor CMC;

– 1,4 milioane de lei pentru mijloace cu destinație specială pentru executarea documentelor judecătorești;

– 500 de mii de lei pentru elaborarea sistemului electronic de circulație a documentelor;

– 500 de mii de lei pentru răscumpărarea terenurilor de către Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare;

– 900 de mii de lei din soldul neutilizat pentru acordarea de ajutor material unic în mărime de 100 de lei către sărbătorile de Paști;

– 180 de mii de lei pentru acordarea compensațiilor bănești pentru închirierea spațiului locativ;

– 25 de milioane de la Direcția generală transport și căi de comunicație;

– 550 de mii de lei de la Direcția generală economie;

– 1,9 milioane de lei de la Direcția generală asistență socială.

În primele nouă luni ale anului, au fost executate 84,9% din veniturile municipale și 71,7% din cheltuieli, fiind înregistrat un sold pozitiv de 330 de milioane de lei.

Adoptarea proiectului, însă, a fost anevoioasă. Aleșii locali nu s-au zgârcit în întrebări și acuzații reciproce cu privire la modificările propuse în buget.

Consilierul din Fracțiunea Partidului Nostru, Ilian Cașu, a pus la dubiu alocarea celor 1,5 milioane de lei pentru iluminatul public în comuna Dumbrava, unde, conform acestuia “nu locuiesc cetățeni simpli”, în timp ce în orașul Chișinău problema dată nu a fost soluționată încă de la intemperia din luna aprilie. Olga Ursu a explicat că solicitarea a venit din parte ÎM “Lumteh”.

Ion Cebanu, membrul Fracțiunii Partidului Liberal, s-a arătat nedumerit de faptul că deși din cauza reformei fiscale municipalitatea va pierde aproximativ 80 de milioane de lei din impozitul pe venit, se propune modificarea adițională a bugetului. Olga Rusu i-a precizat că, pentru modificările propuse, nu vor fi alocate sume suplimentare, întrucât, la momentul dat, există un sold pozitiv de 240 de milioane de lei neutilizate.

Consilierul independent Ghenadie Botnaru s-a arătat nemulțumit de redirecționarea celor 500 de mii de lei de la elaborarea sistemului electronic de circulație a documentelor. Șefa Direcției generale finanțe i-a replicat că cererea a venit de la Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare și anume aceasta ar trebui luată la întrebări.

Liberalii și consilierii din Fracțiunea PPEM s-au arătat sceptici față de proiectul de decizie propus, acuzând socialiștii de monopolizarea repartizării bugetului municipal. Aceștia și-au exprimat nemulțumirea că proiectul de decizie nu a fost discutat în cadrul Biroului Permanent al Consiliului.

Socialiștii, pe de altă parte, insistau asupra aprobării modificărilor propuse, accentuând importanța proiectelor sociale vizate de acestea.

În urma unui schimb aprins de replici, care a adus consilierii în impas, aceștia și-au luat o pauză de 20 de minute pentru a se întruni în cadrul Biroului Permanent al Consiliului și a revizui modificările propuse. Aleșii locali însă nu au revenit în sală când timpul stabilit a expirat, de aceea pauza a fost prelungită cu două ore.

După ce s-au întrunit în ședința Biroului Permanent, consilierii au decis asupra următoarelor modificări în buget, adiționale celor expuse anterior:

– 1 milion de lei pentru reparația sălii de sport în Liceul Sportiv “Mihai Viteazul”;

– 400 de mii de lei pentru reparația secției chirurgicale la Spitalul “Sfânta Treime”;

– 2 milioane de lei pentru acoperirea a 25% din cheltuielile pentru energia electrică a locuitorilor blocurilor care nu sunt conectate la rețeaua centralizată de aprovizionare cu gaze naturale;

– 150 de mii de lei pentru amenajarea unui teren sportiv pe str. Grigore Vieru 26;

– 500 de mii de lei pentru instalarea iluminatului public pe str. Belgrad 17;

– 7 milioane de lei pentru acordarea compensațiilor în mărime de 100 de lei pentru 70000 de veterani;

– 2 milioane de lei pentru reparația străzii centrale în or. Durlești;

– 150 de mii de lei pentru reparația havuzului de la intrarea în Parcul “Valea Trandafirilor” și

– majorarea costurilor unui vehicul/kilometru parcurs la Regia Transport Electric (19,70 lei) și Parcul Urban de Autobuze (20,11 lei).

De asemenea, au fost găsite și surse suplimentare pentru acoperirea acestor cheltuieli:

– 1,5 milioane de lei din răspumpărarea terenurilor;

– 1 milion din aparatul Primăriei;

– 6 milioane de la Direcția generală transport și căi de comunicație.

În cele din urmă, consilierii au ajuns la un consens și au votat unanim modificările propuse în bugetul pentru anul 2018.

 

Voturi PRO: PSRM – 16, PL – 15, PPEM – 3, PLDM – 1, PN – 1, CI –  4 (Ghenadie Dumanschi, Ghenadie Botnaru, Natalia Vîsotina, Ion Ștefăniță)


Implementarea proiectului „Indicatoare cu obiective turistice”

Proiectul de decizie

 

Statut: Aprobat

 

În cadrul proiectului finanțat de Consiliul Europei, în capitală au fost deja instalați 23 de indicatoare turistice pentru pietoni. Contribuția municipalității a fost de 208 de mii de lei, iar cea a donatorului – de 14 500 de euro. Deși au lăudat inițiativa, socialiștii s-au arătat nemulțumiți de selecția limbilor în care a fost tradusă informația de pe indicatoare. Ion Burdiumov, șeful Direcției generale locativ-comunale și amenajare, a precizat că limbile au fost selectate de către Direcția socio-umanitară și relații interetnice. Consilierul din Fracțiunea PPEM, Igor Călin, i-a solicitat lui Burdiumov ca pe viitor proiectele de decizie să fie mai întâi aprobate în CMC, iar apoi finanțate, ceea ce nu s-a întâmplat în cazul proiectului dat.

 

Voturi PRO: PSRM – 16, PL – 15, PPEM – 3, PLDM – 1, PN – 1, CI –  3 (Ghenadie Dumanschi, Ghenadie Botnaru, Ion Ștefăniță)

Abțineri: Natalia Vîsotina


Desemnarea persoanei responsabile de semnarea unor contracte și a actelor aferente acestora în cadrul Proiectului „Eficiență energetică și izolare termică a clădirilor publice și a blocurilor locative din municipiul Chișinău”

Proiectul de decizie

 

Statut: Aprobat

 

Persoana desemnată a fost Ion Burdiumov, Direcției generale locativ-comunale și amenajare. În rolul în care a fost aprobat, acesta va avea împuterniciri de a semna contractele de prestare a serviciilor și executare a lucrărilor legate de proiect.

 

Voturi PRO: PSRM – 16, PL – 14, PPEM – 3, PLDM – 1, PN – 1, CI –  4 (Ghenadie Dumanschi, Ghenadie Botnaru, Natalia Vîsotina, Ion Ștefăniță)


Abrogarea deciziei nr.6/25-2 din 19.12.2016 „Cu privire la atribuirea în folosință a unor loturi de pământ pentru proiectarea și construirea unor obiective de infrastructură a medicinii de urgență de către IMSP „Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească”

Proiectul de decizie

 

Statut: Respins

 

Proiectul de decizie este examinat a doua oară în Consiliu. Decizia nr.6/25-2 din 19.12.2016 s-a cerut a fi abrogată din cauză că Direcția generală arhitectură, relații funciare și urbanism nu și-a îndeplinit obligațiunile de a furniza două terenuri pentru construirea obiectivelor de infrastructură a medicinii de urgență de către IMSP „Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească”, iar Primăria este deja implicată într-un număr mare de litigii. Aleșii locali s-au arătat sceptici față de proiect și nu au votat pentru aprobarea acestuia.

 

Voturi PRO: PPEM – 2, PLDM – 1, CI –  2 (Ghenadie Dumanschi, Ion Ștefăniță)

Abțineri: PSRM – 16, PL – 14, PN – 1, CI –  2 (Ghenadie Botnaru, Natalia Vîsotina)


Aprobarea actelor de inventariere a bunurilor imobile proprietate publică a municipiului Chișinău

Proiectul de decizie

 

Statut: Trimis spre reexaminare

 

Proiectul viza inventarierea bunurilor imobile care sunt sedii ale întreprinderilor municipale. Aceste sedii, însă, nu sunt la evidența cadastrală și nu sunt înregistrate, fiind necesară adoptarea în CMC a unei decizii privind inventarierea bunurilor imobile respective.

În timp ce liberalii au susținut aprobarea proiectului, socialiștii au declarat că acest subiect de pe ordinea de zi ar trebui aprobat de către agenții economici sau Direcția management financiar și au propus scoaterea lui de pe ordinea de zi sau trimirea la reexaminare. Și consilierul independent Ghenadie Butnaru s-a arătat nemulțumit de includerea proiectului pe agenda discuțiilor, spunând că CMC a întârziat cu examinarea lui (proiectul de decizie prevede inventarierea bunurilor imobile la data de 1 ianuarie 2017). Veaceslav Bulat, consilier din partea fracțiunii PPEM, a insistat ca pentru aprobarea proiectului în Consiliu să fie prezentat procesul verbal al rezultatelor inventarierii.

În cele din urmă, consilierii au convenit la reexaminarea proiectul de decizie, cu prezentarea procesului verbal pentru inventarierea fiecărui proces verbal aparte.

 

Voturi PRO reexaminare: PSRM – 16, PL – 14, PPEM – 3, PLDM – 1, PN – 1, CI –  4 (Ghenadie Dumanschi, Ghenadie Botnaru, Natalia Vîsotina, Ion Ștefăniță)


Ședința în întregime o puteți urmări aici:

Partea I:

Partea II:


Responsabilă: Taisia Haritonova

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md