Ședința CMC din 2 februarie 2017

La ședința din 2 februarie 2017 consilierii municipali au examinat  executarea bugetului pentru 2016, au respins modificarea bugetului municipal pentru 2016 și au împuternicit reprezentanții Direcției asistență juridică să reprezinte Consiliul Municipal la ședințele de judecată.

 

La ședință au fost prezenți și un grup de cetățeni domiciliați pe str. Dimo și Unirii care au comunicat consilierilor despre construcțiile din vecinătatea blocurilor acestora. Conform cetățenilor, noile construcții reprezintă un risc și un discomfort pentru locuitorii deja stabiliți în blocurile existente.

 

Ședința a început cu prezența a 45 de consilieri: PL -17, PPEM – 5, PCRM – 3, PN – 3, CI – 1, PSRM – 16. Președintele ședinței a fost ales în unanimitate Ilian Cașu (PN).

 

2-februarie-2017

 

Înainte de a începe examinarea subiectelor de pe ordinea de zi, consilierii au ținut un moment de reculegere în memoria actorului și politicianului Ion Ungureanu. Consilierul Ion Cebanu (PL) a solicitat de la executiv să onoreze memoria artistului prin denumirea unei străzi cu numele său.

 

La propunerea lui Ion Cebanu (PL) în sală au fost invitați reprezentanții Consiliului Tineretului din Moldova care au solicitat suportul CMC pentru ca orașul Chișinău să primească titlul „Capitala Europeană a Tineretului” în 2020.

 

Ruslan Codreanu (PPEM) a solicitat să fie invitați la ședință toți șefii de direcții din motiv că CMC urma să examineze executarea bugetului pentru 2016 și aprobarea bugetului pentru 2017 în prima lectură.

 

Ion Ceban (PSRM) a propus să fie fixată o oră la care să se prezinte șefii de direcție pentru a nu aștepta mai multe ore până vor fi examinate subiectele privind bugetul. De asemenea, la propunerea consilierului, cuvântul s-a oferit unui grup de cetățeni domiciliați pe str. Dimo și Piața Unirii. Cetățenii s-au expus împotriva construcțiilor cu multe etaje care urmează să apară în curtea lor.

 

După o oră de dezbateri aprinse privind ordinea de zi și o pauză, consilierii au revenit în sală și au purces la examinarea ordinii de zi.


Ordinea de zi


1. Atribuirea mandatului de consilier

S-a luat act de ridicarea mandatului consilierului liberal Ion Talmazan și atribuirea mandatului candidatului supliant a Partidului Liberal – Ion Popovschi. Consilierul Ion Popovschi a fost inclus în Comisia juridică pentru ordinea publică și activitatea administrației publice locale, unde a activat predecesorul său.

Decizia finală

*Veceaslav Bulat (PPEM) a adus la cunoștința consilierilor că în urma deciziei unanime a membrilor PPEM în Consiliul Municipal Chișinău Ruslan Codreanu a fost numit în calitate de președinte al fracțiunii.


2. Delegarea de împutemiciri

Proiectul de decizie

 

Statut: Aprobat

Proiectul de decizie prevede împuternicirea funcționarilor din cadrul Direcției asistență juridică să reprezinte la ședințele de judecată reprezentanții Consiliului Municipal Chișinău.

Consilierii au solicitat următoarele amendamente la proiectul de decizie:

– Să fie excluși din lista reprezentanților Consiliului Municipal Chișinău juriștii Urecheanu Valentina și Tudor Tofan care au pierdut anterior dosare de rezonanță, prejudiciind municipalitatea;

– Să fie informați privind ședințele de judecată pentru a putea asista la acestea;

– Să fie informați trimestrial privind litigiile în care este implicat Consiliul Municipal Chișinău;

– Să fie informați în scris cu privire la riscurile pierderii proprietății municipale.

 

Voturi PRO: PL – 15, PPEM – 5, PLDM – 2, PCRM – 3, PN – 3, CI – 1, PSRM – 15.

Voturi CONTRA: PSRM – 1.

 

Decizia finală


3. Cu privire la organizarea înştiințării, încorporării şi transportării resurselor umane şi tehnico-materiale în caz de mobilizare

Proiectul de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 15, PPEM – 5, PLDM – 2, PCRM – 3, PN – 3, CI – 1, PSRM – 16.

 

Decizia finală nu a fost publicată


4. Cu privire la organizarea şi desfăşurarea trecerii în evidenţă militară a tinerilor născuţi în anul 2001

Proiectul de decizie

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 15, PPEM – 5, PLDM – 2, PCRM – 3, PN – 3, CI – 1, PSRM – 16.

 

Decizia finală


5. Cu privire la încorporarea recruţilor din municipiul Chişinău în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus şi serviciul civil (de alternativă) în aprilie – iulie 2017 şi octombrie 2017 – ianuarie 2018.

Proiectul de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 15, PPEM – 5, PLDM – 2, PCRM – 3, PN – 3, CI – 1, PSRM – 16.

 

Decizia finală


6. Modificarea bugetului municipal Chişinău aprobat pe anul 2016

Proiectul de decizie

 

Statut: Respins

Proiectul de decizie prevede redistribuirea resurselor financiare nevalorificate din bugetul pentru 2016, precum și a surselor obținute din granturi pe parcursul anului, în volum de 4262,45 mii lei după cum urmează:

– Majorarea cu 738,0 mi lei a indemnizațiilor unice pentru construcția unei case individuale ori a unei locuințe cooperative sau procurarea spațiului locativ, sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetățeni;

– Majorarea cu 4388,75 mii lei a mijloacelor financiare pentru restituirea valorii bunurilor prin achitarea de compensații persoanelor supuse represiunilor politice;

– Reducerea cu  384,0 mii lei a bugetului prevăzut pentru susținerea copiilor rămași fără îngrijire părintească;

– Reducerea cu 779,3 mii lei a compensațiilor pentru serviciile de transport;

– Majorarea cu 299,0 mii lei a compensațiilor pentru cheltuielile tinerilor specialiști din domeniul educației.

Consilierii au solicitat explicații privind la necesitatea modificării bugetului municipal pentru 2016, fiind nemulțumiți de modalitatea în care a fost realizată planificarea bugetului, incapacitatea unor structuri a primăriei de a valorifica bugetul disponibil și faptul că s-au realizat cheltuieli care nu erau prevăzute în buget.

 

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 5, PLDM – 2.

Voturi CONTRA: PSRM – 16.

Abțineri: PCRM – 3, PN – 2.


7. Audierea Raportului despre mersul executării bugetului municipal Chişinău pe primele 9 luni ale anului 2016

Proiectul de decizie

 

Consilierii au luat act de raportul Direcției generale finanțe privind mersul executării bugetului municipal ale anului 2016.

 

Decizia finală


La sfârșitul ședinței cuvântul a fost oferit din nou grupului de cetățeni domiciliați pe str. Dimo 7/3 și str. Unirii. Reprezentanta locuitorilor de pe str. Dimo 7/3 a atenționat consilierii că în curtea blocului său de 9 etaje urmează să fie construit un bloc de 16 etaje. Noul bloc va fi plasat între casa de 9 etaje și atelierele pictorilor și sculptorilor amplasate în această regiune, blocându-le lumina necesară pentru procesul de creație.

 

Consilierul Vadim Filipov (PSRM) a precizat că fracțiunea sa a sesizat procuratura anticorupție care a precizat că proiectul de decizie din 19 mai 2015 ce permite construcția blocului de 16 etaje a fost emis ilegal. PSRM va prezenta consiliului un proiect de decizie care prevede anularea tuturor autorizațiilor în baza cărora urma să se construiască blocul cu 16 etaje.

 

La ședință, de asemenea s-au prezentat și au preluat cuvântul, locatarii de pe str. Unirii Principatelor, care au raportat consilierilor că în curtea blocului lor de 16 etaje se intenționează să se construiască o nouă clădire cu 18 etaje.

 

Vasile Chirtoca (PCRM) a indicat că fracțiunea sa lucrează la un proiect de decizie privind interzicerea construcției blocurilor de locuit (cu excepția caselor/centrelor cu menire socială) în curțile blocurilor deja existente.

Responsabil: Cristina Voroneanu

VIDEO de la ședință:

Partea I

Partea II

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md