Ședința CMC din 18 iunie 2018

Deși nu a fost anunțată pe site-ul primăriei, pe 18 iunie a avut loc o nouă încercare de desfășurare a ședinței CMC. Consilierii au examinat subiectele incluse pe ordinea de zi la 14 iunie 2018 și 16 subiecte incluse pe ordinea de zi suplimentară.

 

 

Ședința, planificată pentru ora 10.00, a început cu o întârziere de 30 de minute. La ora 10.30 în sală erau prezenți 45 de consilieri – PSRM – 19, PL – 15, PPEM – 4, PN – 1, PLDM – 1, PD – 1, CI – 4.

 

La începutul ședinței, consiliera PPEM Ala Nemerenco a luat cuvântul îndemnând colegii să aibă un comportament respectuos. Ala Nemerenco a cerut chișinăuienilor să nu rabde ce se întâmplă la ședințele CMC și să îi taxeze pe consilieri mult mai dur pentru atitudinea lor.

Președintele ședinței Adrian Culai a atenționat colegii că au rămas 1695 de proiecte neexaminate. În 2018 consilierii au adoptat doar 31 proiecte de decizie.

 

Conform propunerilor parvenite de la consilieri, de pe ordinea de zi au fost incluse următoarele subiecte:

  • Abrogarea deciziei nr. 6/18-1 din 19.12.2016 „Cu privire la aprobarea Planului urbanistic zonal privind valorificarea terenului din str. Vissarion Belinski, 4”
  • Transmiterea imobilului nr. 2 din str. Timiș, 50 Societății de Coproprietari în Condominiu nr. 55/461
  • Trecerea din domeniul public în domeniul privat și modificarea planului cadastral al terenului privat cu numărul 01003131005 din bd. Mircea cel Bătrân, 25/1
  • Modificarea hotarelor lotului de pământ cu numărul cadastral 0100205401 din str. Armenească, 44/3, proprietate privată a Întreprinderii cu Capital Străin „CONSTAR INVEST” S.R.L.
  • Modificarea planului cadastral al terenului privat cu numărul 0100205442  din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 73/1
  • Aprobarea Planului Urbanistic Zonal privind valorificarea terenului cu numărul cadastral 0100101.852 din str. Grenoble, 159/A
  • Operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 5/22-10 din 25.05.2017 și aprobarea Planului Urbanistic Zonal privind valorificarea terenurilor cu numerele cadastrale 0100510191 și 0100510192 din str. Alba-Iulia, 75
  • Celebrarea nunților cuplurilor longevive și omagierea persoanelor centenare longevive în municipiul Chișinău
  • Aprobarea Planului Urbanistic Zonal privind valorificarea terenului cu numărul cadastral 0100417232 din str. Albișoara, 78/4
  • Operarea de modificări în bugetul municipal Chișinău pentru anul 2018 ( 3 proiecte de decizie) ș.a.

 

Ordine de zi suplimenatară poate fi analizată aici.

 

Vedeți în continuare care au fost deciziile aprobate de consilieri și care dintre propuneri nu au fost acceptate de aceștia.


Ordinea de zi de bază

Ordinea de zi suplimentară


 

1. Proiectarea și construcția conductei de transport gaze naturale pe direcția Ungheni – Chișinău pe teritoriul or. Chișinău

Proiectul de decizie

 

Se planifică construcția unei porțiuni de conductă de transport gaze naturale în partea de nord a orașului (în spațiul dintre Stăuceni și Chișinău). Conducta magistrală va fi construită pe un teritoriu de un hectar în jurul căruia se va instaura o zonă de protecție pe care vor fi limitate construcțiile.

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 18, PL – 16, PPEM – 4, PN – 2, PD – 1, PLDM – 1, CI – 4.

Decizia finală


 

A preluat cuvântul Alexandru Slusari, reprezentantul Platformei Demnitate și Adevăr și a primarului ales Andrei Năstase, care a solicitat consilierilor municipali să excludă de pe ordinea de zi p. 24 privind planurile urbanistice zonale din motiv că s-au depistat încălcări.


2. Alocarea mijloacelor financiare

Proiectul de decizie

 

Se va aloca 6 mln de lei comunei Țânțăreni și 4 mln de lei comunei Geamăna pentru reluarea activității poligonului de la Țânțăreni. Această decizie a fost inclusă în contractele cu societatea civilă încheiate în 2017, însă nu au fost incluse în bugetul de bază. Din acest motiv, este necesar alocarea celor 10 mln.

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 18, PL – 16, PPEM – 4, PN – 2, PD – 1, PLDM – 1, CI – 4.

Decizia finală


3. Înființarea Serviciului „Centrul de resurse și suport pentru copii și tineri”

Proiectul de decizie

 

Proiectul prevede constituirea serviciului „Centrul de resurse și suport pentru copii și tineret”, amplasat pe Dokuceaev, 4. Cheltuielile de reparație și dotare tehnică vor fi susținute de A.O. „Lumos Foundation Moldova”.

De asemenea, direcția a solicitat modificarea punctului 4 care prevedea un ajutor financiar de  224,6 mii lei pentru 9 luni. La solicitarea direcției ajutorul financiar s-a redus la 99, 82 mii lei pentru 4 luni.

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 18, PL – 16, PPEM – 3, PN – 2, PD – 1, PLDM – 1, CI – 4. 

Decizia finală


4. Înființarea Serviciului social „Locuința socială asistată”

Proiectul de decizie

 

Proiectul prevede instituirea în subordinea Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului a serviciului „Locuința socială asistată”. Serviciul va fi amplasat pe str. Independenței, 54. Precum în cazul proiectului nr. 4 s-a modificat durata și suma ajutorului financiar de la 181, 4 mii lei pentru 9 luni la 80, 64 mii lei pentru 4 luni.

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 18, PL – 16, PPEM – 3, PN – 2, PLDM – 1, CI – 4.

Decizia finală


5. Operarea de modificări în anexa nr. 2 la Decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 5/14 din 22.09.2016 „Cu privire la aprobarea, într-o nouă redacție, a Regulamentului și a Statutului de personal ale Serviciului social „Asistența personală” din cadrul Direcției generale asistență socială

Proiectul de decizie

 

Se propune angajarea a încă 300 de asistenți personali și 10 șefi de serviciu în cadrul Serviciului social „Asistență personală”. Resursele financiare necesare în volum de 4729, 2 mii lei vor fi asigurate din economiile Direcției asistență socială.

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 18, PL – 16, PPEM – 3, PN – 2, PD – 1, PLDM – 1, CI – 3.

Decizia finală


6. Acceptarea transmiterii din proprietatea statului în proprietatea municipiului Chișinău a construcției situate pe str. Magda Isanos, 16 și a terenului aferent al acestei construcții

Proiectul de decizie

 

Construcția cu două niveluri de pe str. Magda Isanos, 16 (Poșta Veche) trece în proprietatea municipiului Chișinău. Edificiul nu a fost utilizat mai mulți ani. Municipalitatea urmează să îl renoveze și să deschidă o grădiniță de copii.

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 18, PL – 16, PPEM – 4, PN – 2, PD – 1, PLDM – 1, CI – 4.

Decizia finală


7. Acordarea ajutorului material cadrelor didactice din instituțiile de învățământ primar și secundar (nivelul I și II), municipiul Chișinău, pentru procurarea materialelor didactice și a rechizitelor de birou

Proiectul de decizie

 

6620 de cadre didactice din învățământul primar și secundar vor primi un ajutor unic de 500 de lei pentru procurarea materialelor didactice și a rechizitelor de birou. Ajutorul financiar va fi acordat în luna septembrie.

 

Ion Stratulat a propus majorarea ajutorului financiar până la 700 de lei. Propunerea nu a acumulat numărul necesar de voturi.

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 18, PPEM – 4, PN – 2, PD – 1, PLDM – 1, CI – 4.

Abțineri: PL – 16.

Decizia finală


8. Acordarea ajutorului material unor categorii de călători pentru circulația în transportul public urban

Proiectul de decizie

 

Cadrele didactice (6710 persoane) și lucrătorilor medicali (728 persoane) li se va acorda o compensație lunară de 70 de lei pentru acoperirea cheltuielilor de transport public. Compensația va fi oferită începând cu 1 septembrie 2018 și până la 31.12.2018.

 

Consiliera Ala Nemerenco (PPEM) a indicat că este necesar de făcut o diferență între pedagogi și lucrătorii medicali care fac vizite la domiciliu (medicii de familie și asistenții lor). Conform consilierii, suma de 70 de lei lunar este insuficientă și  ar fi mai eficient să li se asigure medicilor de familie și asistenșilor acestora transport gratuit prin abonamente lunare. O inițiativă similară a fost propusă de PPEM în ianuarie 2016. Propunerea a fost susținută de fracțiunea PL.

De asemenea, consiliera PPEM a propus ca ajutorul financiar pentru medici și asistenții lor să se acorde începând cu 1 iulie pentru că aceștia lucrează inclusiv vara. Propunerea a fost susținută cu 30 de voturi.

 

Ion Ceban (PSRM), raportorul proiectului de decizie, a propus sporirea sumei ajutorului financiar până la 3, 1 milioane de lei.

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 18, PPEM – 4, PN – 2, PD – 1, PLDM – 1, CI – 4.

Abțineri: PL – 16.

Decizia finală


9. Completarea pct. 3 al deciziei Consiliului Municipal Chișinău nr. 11/11 din 31.10.2017

Proiectul de decizie nu era plasat pe site-ul primăriei la momentul examinării în CMC

 

Proiectul de decizie a fost aprobat fără dezbateri.

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 18, PL – 16, PPEM – 4, PN – 2, PD – 1, PLDM – 1, CI – 4.

Decizia finală


După examinarea primelor 9 puncte de pe ordinea de zi, consilierii au continuat cu subiectele de pe ordinea de zi suplimentară.


1. Abrogarea deciziei nr. 6/18-1 din 19.12.2016 „Cu privire la aprobarea Planului urbanistic zonal privind valorificarea terenului din str. Vissarion Belinski, 4”

Proiectul a fost inclus în ordinea de zi la începutul ședinței

 

Schimbarea destinației terenului din str. Vissarion Belinski, 4 s-a realizat în baza hotărârii guvernului. În urma scandalului provocat de această decizie, s-a iscat un scandal și lucrările au fost sistate.

Beneficiarul a acționat în judecată primăria. Raportorul Sergiu Borozan, arhitectul-șef al orașului, a propus ca această decizie să fie amânată până la decizia finală a Curții Supreme de Justiție. Consilierul Dinari Cojocaru (PSRM) a subliniat că sunt 4 procese de judecată distincte în baza acestui caz. În unele dintre ele sentința deja a fost proclamată și nu este cazul de amânat procesul de vot.

 

La ședință au fost prezenți și locatarii de pe str. Vissarion Zelinski, 4. Aceștii au comunicat consilierilor că locatarii nu sunt împotrivă construcției unui centru social, dar cer respectarea legislației. Locatarii au menționat că s-au realizat lucrări la 1.8 metri sub casele de locuit și au precizat că proiectul pentru aceste lucrări a fost realizat de Sergiu Borozan, pe când era om de afaceri și nu activa în calitate de arhitect-șef. Locatarii consideră că în acest caz este conflict de interese.

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 17, PL – 12, PPEM – 4, PN – 2, PD – 1, PLDM – 1, CI – 3.

Abțineri: CI (IȘ) – 1.

Decizia finală


2. Transmiterea imobilului nr. 2 din str. Timiș, 50 Societății de Coproprietari în Condominiu nr. 55/461

Proiectul a fost inclus în ordinea de zi la începutul ședinței

 

Proiectul de decizie a fost aprobat fără dezbateri.

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 17, PL – 16, PPEM – 4, PN – 2, PD – 1, PLDM – 1, CI – 4.

Decizia finală


3. Trecerea din domeniul public în domeniul privat și modificarea planului cadastral al terenului privat cu numărul 01003131005 din bd. Mircea cel Bătrân, 25/1

Proiectul a fost inclus în ordinea de zi la începutul ședinței

 

Proiectul de decizie a fost aprobat fără dezbateri.

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 4, PN – 2, PD – 1, PLDM – 1, CI – 4.

Voturi CONTRA: PSRM – 17

Decizia finală


4. Modificarea hotarelor lotului de pământ cu numărul cadastral 0100205401 din str. Armenească, 44/3, proprietate privată a Întreprinderii cu Capital Străin „CONSTAR INVEST” S.R.L.

Proiectul a fost inclus în ordinea de zi la începutul ședinței

 

Proiectul de decizie a fost aprobat fără dezbateri.

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 4, PD – 1, PLDM – 1, CI – 4.

Abțineri: PN – 2.

Voturi CONTRA: PSRM – 11.

Decizia finală


5. Modificarea planului cadastral al terenului privat cu numărul 0100205442  din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 73/1

Proiectul a fost inclus în ordinea de zi la începutul ședinței

 

Proiectul de decizie a fost supus votului fără dezbateri.

 

Statut: Respins

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 3, PD – 1, PLDM – 1, CI – 4.

Abțineri: PPEM – 1.

Voturi CONTRA: PSRM – 13, PN – 2.


6. Aprobarea Planului Urbanistic Zonal privind valorificarea terenului cu numărul cadastral 0100101.852 din str. Grenoble, 159/A

Proiectul a fost inclus în ordinea de zi la începutul ședinței

 

Proiectul de decizie a fost supus votului fără dezbateri.

 

Statut: Respins

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 4, PD – 1, PLDM – 1, CI – 4.

Abțineri: PN – 2.

Voturi CONTRA: PSRM – 13.


7. Operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 5/22-10 din 25.05.2017 și aprobarea Planului Urbanistic Zonal privind valorificarea terenurilor cu numerele cadastrale 0100510191 și 0100510192 din str. Alba-Iulia, 75

Proiectul a fost inclus în ordinea de zi la începutul ședinței

Vasile Chirtoca a propus ca 10% din apartamente să fie transmise municipiului. Propunerea nu a acumulat numărul necesar de voturi. Vasile Chirtoca și Ghenadiea Botnaru și-au retras votul.

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 4, PD – 1, PLDM – 1, CI – 2.

Abțineri: PN – 2.

Voturi CONTRA: PSRM – 13, CI – 2 (Vasili Chirtoca, Ghenadie Botnaru).

Decizia finală


8. Celebrarea nunților cuplurilor longevive și omagierea persoanelor centenare longevive în municipiul Chișinău

Proiectul a fost inclus în ordinea de zi la începutul ședinței

 

Proiectul de decizie a fost aprobat fără dezbateri.

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 13, PL – 15, PPEM – 4, PD – 1, PLDM – 1, PN – 2, CI – 4.

Abțineri: PL – 1.

Decizia finală


9. Proiectarea și construcția infrastructurii conductei de transport gaze naturale pe direcția Ungheni-Chișinău pe teritoriul or. Chișinău

Proiectul a fost inclus în ordinea de zi la începutul ședinței

 

Proiectul de decizie prevede construcția rețelelor și stațiilor de distribuție și completează proiectul adoptat de consilieri în baza ordinii de zi ordinare.

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 13, PL – 16, PPEM – 4, PD – 1, PLDM – 1, PN – 2, CI – 4.

Decizia finală


10. Aprobarea Planului Urbanistic Zonal privind valorificarea terenului cu numărul cadastral 0100417232 din str. Albișoara, 78/4

Proiectul a fost inclus în ordinea de zi la începutul ședinței

 

Proiectul prevede modificarea destinației terenului cu codul cadastral zona S în R6. Beneficiarul/proprietarul terenului a propus în schimbul dreptului de a desființa clădirea veche a unei grădinițe de pe acest teritoriu extinderea spațiului grădinițe nr. 127 cu 120 de locuri, supraetajarea sălii de muzică și agrement cu o sală sportivă și construcția unui teren de sport.

 

Vasile Chirtoca (CI) a propus ca toate construcțiile efectuate pe teritoriul insituției de învățământ va fi proprietatea municipiului. Propunerea a acumulat numărul necesar de voturi.

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 4, PD – 1, PLDM – 1, CI – 4.

Abțineri: PN – 2.

Voturi CONTRA: PSRM – 13.

Decizia finală


11. Modificarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2018

Proiectul a fost inclus în ordinea de zi la începutul ședinței

 

Modificarea bugetului este necesară din motiv că municipalitatea a primit 200 mii de lei din bugetul de stat pentru reparația sistemului de încălzire a liceului „Alexei Mateevici” din Cricova.

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 13,  PL – 16, PPEM – 4, PD – 1, PLDM – 1, PN – 2, CI – 4.

Decizia finală


12. Operarea de modificări în bugetul municipal Chișinău pentru anul 2018 (Fondul Ecologic)

Proiectul a fost inclus în ordinea de zi la începutul ședinței

 

Modificarea bugetului este necesară din motiv că municipalitatea a primit  18 386, 2 mii de lei din fondul ecologic. Aceste resurse urmează a fi valorificate de Direcției general locativ-comunale și amenajare pentru platforma ecologică pentru colectarea deșeurilor menajere în municipiul Chișinău.

 

Vasile Chirtoca (CI) a propus ca utilizarea acestor resurse să fie consultată cu comisia locativ-comunală.

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 14,  PL – 16, PPEM – 4, PD – 1, PLDM – 1, PN – 2, CI – 4.

Decizia finală


13. Operarea de modificări în bugetul municipal Chișinău pentru anul 2018 (Valea Morilor)

Proiectul a fost inclus în ordinea de zi la începutul ședinței

 

A.O. „Centru pentru Politici Europene” a solicitat ca în paralel cu reconstrucția scărilor din Valea Morilor să prevadă instalarea unei pantă de acces pentru persoanele cu mobilitate redusă, cărucioare și bicicliști. Institutul municipal de proiectări „Chișinăuproiect” estimează costurile pantei la 3,5 mil de lei.

 

Petru Burduja (PSRM) a propus să se aloce 300 mii lei pentru procurarea și instalarea unui ascensor în clădirea primăriei pentru persoanele cu probleme locomotorii. Consilierul a propus ca cheltuielile să fie acoperite din suma alocată reparației sediului primăriei. Propunerea a fost aprobată cu 41 voturi.

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 15,  PL – 16, PPEM – 4, PD – 1, PLDM – 1, PN – 1, CI (Ghenadie Dumanschi, Ion Ștefăniță, Ghenadie Botnaru) – 3.

Decizia finală


14. Alocarea suplimentară a mijloacelor bugetare pentru efectuarea lucrărilor stringente de întreținere a activității poligonului de deșeuri solide de pe teritoriul comunei Țânțăreni, pentru anul 2018

Proiectul a fost inclus în ordinea de zi la începutul ședinței

 

Proiectul prevede proiectarea și instalarea poligonului de la Țânțăreni, porțiunea de drum din sat până la poligon, proiectarea și instalarea cântarului pentru poligon. În total e necesar de alocat 15 milioane, dintre care 7 mil pentru proiectarea și întreținerea stației de prelucrare a levigatului și 1.9 mil pentru și consolidarea digului.

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 14,  PL – 16, PPEM – 4, PD – 1, PLDM – 1, PN – 1, CI (Ghenadie Dumanschi, Ion Ștefăniță, Ghenadie Botnaru) – 3.

Decizia finală


15. Alocarea suplimentară a mijloacelor bugetare pentru construcția stației de tratare a levigatului și recultivarea gunoiștii provizorii din str. Uzinelor 205 (Ciocana) pentru anul 2018

Proiectul a fost inclus în ordinea de zi la începutul ședinței

 

Proiectul de decizie a fost aprobat fără dezbateri.

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 14,  PL – 16, PPEM – 4, PD – 1, PLDM – 1, PN – 1, CI (Ghenadie Dumanschi, Ion Ștefăniță, Ghenadie Botnaru) – 3.

Decizia finală


16. Achiziționarea bunurilor prin împrumut bancar

Proiectul a fost inclus în ordinea de zi la începutul ședinței

 

Proiectul prevede luarea unui credit de 7 mil de lei pentru procurarea a 10 autospeciale pentru regia „Autosalubritate”. Împrumutul bancar va fi luat pentru o perioadă de 3 ani.

 

Proiectul nu a fost votat. Fracțiunea PL a părăsit sala din motiv că acest proiect nu a fost consultat cu primarul ales care e coordonatorul de credite principal.

 

Consilierii au luat o pauză pentru a se consulta. După pauză, consilierii nu au revenit în sală. Continuarea ședinței a fost stabilită pentru miercuri, 20 iunie, ora 14.00.

 

Responsabilă: Cristina Voroneanu

 

VIDEO de la ședință poate fi urmărit aici:

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md