Ședința CMC din 18 decembrie 2017

La 18 decembrie 2017 s-a convocat ședința extraordinară a Consiliului municipal Chișinău la care s-au examinat câteva modificări la bugetul municipal Chișinău aprobat pe anul 2017. Una din principalele modificări ține de majorarea salariilor pentru cadre didactice cu 11.3%, conform hotărârii de Guvern. Consilierii au votat alocarea premiilor anuale pentru angajații administrației municipale și au aprobat decizia conform căreia SA „Agenția Municipală de Ipotecă din Chișinău” să achite dividentele CMC în formă bănească, astfel ca Primăria să achiziționeze apartamente unor persoane defavorizate și care necesită îmbunătățirea condițiilor locative.

CMC 18.12.2017

 

Ședința a început cu 32 de consilieri prezenți în sală. După onorarea drapelului RM și al capitalei, la propunerea șefului fracțiunii PL, Ion Cebanu, s-a ținut un minut de reculegere în memoria Regelui Mihai I al României.

 

Președinte al ședinței a fost ales Adrian Culai.

 

Ordinea de zi propusă pentru ședință conținea un singur subiect – Modificarea bugetului municipal Chișinău aprobat pe anul 2017. Propunerea consilierilor socialiști de a nu include și alte subiecte a fost respinsă. Astfel, ordinea de zi a fost completată cu 2 chestiuni:

 

1. Regulamentul privind acordarea premiului anual persoanelor care dețin funcții de demnitate publică și funcționarilor publici din cadrul subdiviziunilor structurale ale autorităților administrației publice municipale și alocarea mijloacelor financiare pentru achitarea premiului anual.

Voturi PRO includere: PPEM – 2, PD- 1, PCRM – 3, PL – 15, PLDM – 1, CI – 2;
Abțineri: PSRM – 15, PN – 3.

 

2. Achitarea dividentelor calculate de la SA „Agenția Municipală de Ipotecă din Chișinău” în formă monetară pentru procurarea unor apartamente.

Voturi PRO incudere: PPEM – 2, PD- 1, PCRM – 3, PN – 3, PL – 15, PLDM – 1, CI – 2;
Abțineri: PSRM – 15.

18-decembrie-2017


Vedeți în continuare cum au votat consilierii cele 3 subiecte:


Modificarea bugetului municipal Chișinău aprobat pe anul 2017

Proiectul de decizie

 

Raportor: Zinaida Jalobă, Șef interimar, Direcția generală finanțe

În total, bugetul municipal pentru anul 2017 se majorează cu 38 632 200 lei. Această creștere se datorează faptului că din bugetul de stat au fost transferați 35 750 300 lei pentru majorarea salariilor cadrelor didactice, dar și majorării veniturilor proprii cu 3 394 600 lei. Suma veniturilor colectate de autoritățile și instituțiile bugetare s-a micșorat cu 512 700 lei.

 

Principale prevederi ale proiectului presupun modificări pentru:

 

1. Transferuri din bugetul de stat pentru majorarea salariilor cu 11,3% cadrelor didactice și personalul salarizat începând cu 1 septembrie 2017:

  • pentru instituțiile de învățământ au fost alocate 32824,2 mii lei;
  • pentru școlile sportive – 971,4 mii lei;

2. Reparația sau dotarea unor licee din capitală – 2,235 mln lei;

3. Diminuarea transferurilor pentru compensații la serviciile de transport cu 230,8 mii lei;

4. Diminuarea transferurilor pentru susținerea tinerilor specialiști cu 50,0 mii lei;

5. Achitarea plăților salariale a angajaților din instituțiile de învățământ municipale pentru lunile noiembrie-decembrie 2017 – 12,550 mln lei;

6. Subsidii pentru  Î.M. „Regia Transport Electric” – 8 mln. lei;

7. Combinatului Servicii Funerare pentru achitarea studiului pedologic al terenului cimitirului „Sf. Lazăr”- 30 mii lei;

8. Acordarea ajutorului material unic în mărime de 2000 lei pentru nașterea celui de-al 3-lea copil și următorilor copii, născuți în familii social vulnerabile din municipiul Chișinău – 600 mii lei.

9. Executarea documentelor judecătorești:

  • Pentru compensarea cheltuielilor de alimentație a elevilor: Liceul „Columna” – 2 644 366 lei;Liceul de Limbi Modernee – 928 921 lei;
  • Încasarea de la Liceul Teoretic „Petru Zadnipru” în beneficiul Svetlanei Crîşmaru a sumei de 93 mii lei;

10. SA „Apă-Canal Chișinău” – 840 mii lei pentru procurarea echipamentului de verificare și remediere în vederea repunerii în funcțiune a stației de tratare a apei din com. Țânțăreni.

 

Sursele de acoperire a cheltuielilor suplimentare vor fi în baza:

 

1. Majorării veniturilor cu 3 394 600 lei obținute ca rezultatul colectării impozitul pe bunurile imobiliare;

2. Diminuării alocațiilor prevăzute în buget pentru achitarea dobânzilor la împrumuturile interne în sumă de 1,7 mln lei și externe în sumă de 5,342 mln lei;

3. Diminuării transferurilor pentru com. Bubuieci în sumă de 3 mln leii;

4. Diminuării alocațiilor conform solicitării Direcției locativ-comunale pentru instalarea terenurilor de joacă, deoarece din suma de 5 mln lei aprobată pentru 2017, a fost valorificat doar 1 mln lei;

5. Din contul alocațiilor în sumă totală de 6 126 900 lei prevăzute pentru executarea documentelor judecătorești de către Primărie dar și Direcția locativ-comunală;

6. Diminuării alocațiilor prevăzute pentru lucrările din cadrul Bugetului participativ cu 928,9 mii lei, din motivul neutilizării acestor alocații și având în vedere solicitările instituțiilor responsabile de lucrări pentru a fi prevăzute aceste alocații pentru anul 2018;

7. Diminuării transferurilor cu destinație specială pentru cheltuieli capitale pentru primăria Bubuieci cu suma de 600 mii lei, la solicitarea primăriei.

Consilierul PSRM, Petru Burduja, a adresat câteva întrebări responsabililor de executarea bugetelor din cadrul Primăriei:

 

1. De ce au fost dublate sumele despăgubirilor conform titlurilor executorii în beneficiul liceelor private?

2. De ce nu s-au valorificat banii alocați pentru instalarea terenurilor de joacă și pentru Bugetarea civilă?

Șefii direcțiilor responsabile din cadrul Primăriei au venit cu următoarele precizări:

 

Direcția asistență juridică

Valeriu Bogdan, șef interimar al Direcţei asistență juridică, a declarat că de mai mulți ani se examinează în instanțe problema compensării cheltuielilor de alimentație a elevilor din liceele private. Liceele private înaintează acțiuni de chemare în judecată împotriva APL, obligând Primăria să asigure elevii cu hrană, bazându-se pe o hotărâre de Guvern și un ordin al Ministerului Educației. Direcția asistență juridică a elaborat un demers către Guvernul RM pentru a identifica o soluție la această problemă. Între timp, Primăria este obligată să achite aceste despăgubiri.

 

Deși Eugenia Ceban (PSRM) a menționat că situația nu este una justă, având în vedere povara pe bugetul local și că administrația locală nu este fondator la acele instituții, Valeriu Bogdan a spus că în Codul educației se stipulează expres că autoritățile publice locale și Ministerul Educației vor asigura întreținerea elevilor în liceele private. Totodată însă în perioada 2012 – 2017 în bugetul municipal nu au fost prevăzute surse pentru asemenea cheltuieli. Unul din impedimentele în efectuarea plăților directe este faptul că aceste licee nu sunt acreditate în prezent.

 

Direcția locativ-comunală

Referitor la problema nevalorificării bugetului pentru amenajarea terenurilor de joacă, Petru Gontea, șeful Direcției locativ-comunale, a menționat că situația se datorează agenților economici care nu au reușit achiziționarea accesoriilor și confecționarea terenurilor de joacă.

 

„Modificările la buget au fost aprobate la 26 iulie 2017, licitația a fost anunțată la 18 august, iar la 8 septembrie a avut loc prima etapă a licitației la care au participat 2 agenți economici. Însă din cauza că sumele incluse în ofertele propuse erau mult mai mari decât ceea ce aveam planificat, am fost nevoiți să anulăm licitația și să micșoram numărul de platouri de la 50 până la 42. Cu părere de rău nici una din firme nu au menționat că pot instala aceste terenuri într-o lună și jumătate,” a informat Petru Gontea.

 

Împreună cu Comisia pentru gospodărie locativ-comunală a CMC s-a stabilit un orar pentru instalarea terenurilor de joacă – 9 vor fi instalate în 2017, 33 în 2018.

 

Consilierii socialiști au solicitat viceprimarului Nistor Grozavu să emită un ordin prin care să preîntâmpine șeful Direcției locativ-comunale că va fi sancționat în cazul în care nu se respectă termenii contractului.

 

Direcția relații cu publicul

Vadim Brînzaniuc a explicat cauzele nevalorificării resurselor financiare prevăzute pentru Bugetul civil pentru anul 2017. Având în vedere termenii restrânși de organizarea a procedurii de achiziții, acesta a menționat că s-a propus trecerea surselor financiare pentru anul 2018. Marea majoritate a proiectelor sunt în responsabilitatea Direcțiilor locativ-comunale și Educație. Începând din luna ianuarie 2018, se planifică ca, în termen de 3-4 luni, să fie realizate proiectele. Din suma alocată vor fi implementate 17 proiecte, iar celelalte vor fi implementate din contul subdiviziunilor în programul de lucrări pentru 2018.

 

„Pentru prima dată este implementat un astfel de proiect în municipiul Chișinău. Prin decizia din iulie 2017, Consiliul municipal a aprobat un buget de un milion de lei. Tot în această decizie se indică perioada de implementare în anii 2017-2018, iar la 31 octombrie s-a aprobat lista proiectelor care vor fi implementate în 2017 și care în anul viitor,” a raportat Vadim Brînzaniuc.

 

La fel ca și în cazul lui Pentru Gontea, consilierul PSRM Burduja a solicitat ca în cazul neexecutării acestor proiecte până la 1 iunie 2018, Nistor Grozavu să semneze un ordin de preîntâmpinare/atenționare, iar Comisia disciplinară va stabili sancțiunile.

 

Decizia cu privire la modificarea bugetului municipal Chișinău aprobat pe anul 2017 a fost aprobată cu votul a 45 de consilieri.

 

Voturi PRO: PSRM – 17, PPEM – 3, PD- 1, PCRM – 3, PN – 2, PL – 17, PLDM – 1, CI – 2.

 

Decizia finală o găsiți aici.


Regulamentul privind acordarea premiului anual persoanelor care dețin funcții de demnitate publică și funcționarilor publici din cadrul subdiviziunilor structurale ale autorităților administrației publice municipale și alocarea mijloacelor financiare pentru achitarea premiului anual

Proiectul de decizie

 

Raportor: Valeriu Bogdan, șef interimar al Direcției asistenței juridice

Proiectul de decizie a fost elaborat în temeiul  legislației RM care prevede posibilitatea acordării unui premiu anual, în mărime de până la 3 salarii lunare angajaților care dețin funcții de demnitate publică și de funcționari publici.

 

Acest subiect a fost de câteva ori inclus pe ordinea de zi a Consiliului și a fost dezbătut în comisia de specialitate a CMC. Subiectul este unul sensibil și a provocat o mulțime de comentarii din partea consilierilor municipali. Socialistul Ion Ceban a declarat că dorește să se asigure că persoanele care au adus pagube bugetului sau direcțiilor pe care le conduc, au fost vizați în dosare penale sau în investigațiile jurnalistice să fie excluși din listă.

 

În urma unor discuții aprinse s-a anunțat pauză de 20 minute. La revenirea consilierilor, în sală au intrat și funcționarii care activează la Primărie.

 

În continuarea discuțiilor, șeful fracțiunii PSRM a propus ca în lista beneficiarilor de premii să fie inclus și personalul auxiliar al Primăriei, cei care de regulă primesc un salariu de 1500 -1700 de lei.

 

Pentru acest amendament s-a votat unanim.

 

Voturi PRO: PSRM – 17, PPEM – 3, PD- 1, PCRM – 3, PN – 3, PL – 17, PLDM – 1, CI -2.

 

Consilierul PCRM Vasile Chirtoca a susținut propunerea ca cele 20-25 de persoane care se fac vinovate de funcționarea proastă a serviciilor primăriei să fie excluși din lista beneficiarilor de premii.

 

Consilierul PN Ilian Cașu a declarat că atribuțiile Consiliului municipal la această temă constau în aprobarea setului de reguli și a sumei, iar cine va beneficia de aceste premii este prerogativa legală a Executivului. În acest context, Ilian Cașu a venit cu propunerea de a face publică lista celor care nu merită și nu se conformă regulamentului propus.

 

Consilierul PL Ion Cebanu a acuzat fracțiunile PSRM și PCRM de fățărnicie pentru că în pauză nu doreau să voteze pentru aprobarea premiilor, iar în fața funcționarilor prezenți în sală au declarat că susțin proiectul.

 

Decizia cu privire la aprobarea regulamentului cu privire la acordarea premiului anual persoanelor care dețin funcții de demnitate publică şi funcționarilor publici din cadrul subdiviziunilor structurale ale administrație publice municipale și alocarea mijloacelor financiare pentru achitarea premiului anual a fost aprobată cu votul a 47 consilieri.

 

Voturi PRO: PSRM – 17, PPEM – 3, PD- 1, PCRM – 3, PN – 3, PL – 17, PLDM – 1, CI -2.

 

Decizia finală o găsiți aici.


Achitarea dividendelor calculate de la SA Agenția municipală Ipoteca Chișinău

Proiectul de decizie

 

Raportor: Eugenia Ciumac, șefa Direcției management financiar

Consilierii au declarat că au făcut cunoștință cu proiectul deciziei cu privire la achitarea dividendelor calculate de la SA „Agenţia municipală de Ipotecă Chișinău” și au decis să solicite achitarea dividendelor cu mijloace băneşti. Acești bani vor fi utilizați pentru procurarea unor apartamente persoanelor care necesită îmbunătăţirea condiţiilor locative.

 

În anii precedenți, sumele dividentelor pentru 2015 au constituit 7 mln lei, iar în 2016 – 8 mln lei. În prezent, Angela Efremov este reprezentanta primăriei în Consiliul de Administrație a SA „Agenția municipală Ipoteca Chișinău”.

 

Decizia a fost aprobată cu votul a 27 consilieri.

 

Voturi PRO: PPEM – 3, PD- 1, PCRM – 3, PN – 3, PL – 17, PLDM – 1, CI – 2;
Abțineri: PSRM – 14.

 

Decizia finală o găsiți aici.

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md