PUG, PUZ Centru și alte documente urbanistice

Consilierii au aprobat strategia municipală pentru protecția drepturilor copiilor, au transmis în proprietate privată 12 terenuri și au audiat informație despre PUZ Centru și alimentația în instituțiile școlare. Planul de Acțiuni pentru elaborarea documentației urbanistice (PUG, planul de amenajare a teritoriului) a fost transmis la reexaminare după discuții lungi și aprinse.

 

Pe 16 iulie a continuat ședința CMC începută la 14 iulie. De regulă ședințele sunt transmise live pe platforma privesc.eu, prin intermediul căreia este retransmisă pe pagina Primăria Mea și pe paginile portalurilor de știri. Din motiv că pe 16 iulie au avut loc multe evenimente, inclusiv în Parlament și protestul veteranilor, ședința CMC din 16 iulie nu a fost transmisă LIVE. Echipa Primăria Mea s-a deplasat la pretura Centru unde avea loc ședința și a filmat o bună parte din dezbateri. Sinteza este însă incompletă. Fragmentele și voturile care lipsesc sunt indicate în text.

În cadrul ședințelor CMC se adoptă decizii privind gestionarea banilor publici, soluționarea problemelor locale (transport, canalizare etc.), care prezintă un interes sporit pentru locuitori. În pandemie, când prezența fizică a locuitorilor la ședință prezintă un risc pentru sănătatea acestora, transmisiunile LIVE constituie o necesitate pentru asigurarea transparenței activității Consiliului. 

Considerăm că Primăria municipiului Chișinău trebuie să asigure transmisiunea ședințelor direct pentru a nu depinde de suportul altor platforme. Cu atât mai mult că înregistrările sunt utilizate de către executiv pentru a scrie ulterior procesul-verbal al ședinței și a verifica numărul voturilor în baza căreia se confirmă dacă un proiect a fost sau nu aprobat.

 

Nota bene! Când echipa Primăria Mea s-a prezentat pentru prima dată la ședință, paznicul preturii Centru, unde se desfășura aceasta, a încercat să ne blocheze accesul, motivând că este necesar acordul președintei ședinței. Precizăm că ședințele sunt publice și orice locuitori poate asista la ședință. Nu se permite însă prezența în număr mare, astfel încât în sală nu pot fi mai mult de 50 de persoane.


Ordinea de zi modificată la ședința din 14 iulie 2020


15. Revocarea deciziei nr. 5/17-10 din 13.05.2015 „Repartizarea unui lot de pământ din str-la Pietrăriei Ligii de baseball și softball pentru copii”

Proiectul de decizie nu a fost publicat

 

Proiectul a fost aprobat în prima lectură. Lipsește însă înregistrarea video, prezentarea voturilor nu poate fi reflectată.


16. Aprobarea Planului de acțiuni pentru elaborarea Planului de amenajare a teritoriului municipiului Chișinău și a Planului urbanistic general al orașului Chișinău, operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 4/1 din 05.03.2020 și Tema-program pentru elaborarea Planului de amenajare a teritoriului municipiului Chișinău

Proiect de decizie

 

Planul stabilește pașii și termenii de executare a etapelor de elaborare, consultare și prezentare în Consiliu a documentelor ce vor sta la baza viitoarelor construcții și amenajări în Chișinău: Planul de amenajare a teritoriului și Planul Urbanistic General.

 

Conform proiectului, elaborarea acestor documente strategice va fi coordonată de către întreprinderea „Chișinăuproiect”, cu implicarea specialiștilor desemnați de către donatori. Direcția arhitectură va prezenta trimestrial viceprimarilor de ramură rapoarte de activitate.

 

Proiectul a provocat discuții aprinse. Consilierii au avut mai multe pretenții față de proiect: că  prevede elaborarea PUG-ului de către asociația din România (decizie abrogată de către CMC), că „consorțiul” agreat cu aleșii locali au fost înlocuiți cu o asociație de tip închis, că documentația va fi finanțată de 2 asociații dubioase ș.a. După mai multe pauze și discuții „cu ușile închise”, consilierii au stabilit transmiterea la reexaminare a proiectului.

 

Statut: Transmis la reexaminare

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 20 8 7 2 2 1 1
Contra 2
Abțineri

17. Aprobarea Regulamentului privind raporturile juridice de superficie și locațiune care au ca obiect terenuri municipale

Proiect de decizie

 

Proiectul a fost aprobat, după examinarea amendamentelor propuse de executiv. Lipsește înregistrarea video, prezentarea voturilor nu poate fi reflectată.


18. Transmiterea în proprietate privată

 

Proiectul prevede transmiterea în proprietate privată a 4 terenuri, cu suprafața de 654 metri pătrați, 576 metri pătrați, 250 metri pătrați și 625 metri pătrați: Str. Griviței, Str. Caucaz, Str. Călătorilor, Str. Sf. Andrei

La p. 18.2, 18.3 și 18.4 lipsește înregistrarea video, prezentarea voturilor nu poate fi reflectată.

 

 

18.1 Str. Griviței

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 20 7 7 2 2 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


19. Transmiterea în proprietate privată comună

 

Proiectul prevede transmiterea în proprietate privată comună a 8 terenuri.

 

19.1 Str. Buna Vestire 10

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 20 7 7 2 2 2 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală

 

19.2 Str. Sarmizegetusa 80

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 20 7 8 2 2 2 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală

 

19.3 Str. 31 August 1989, 12

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 20 7 8 2 2 2 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală

 

19.4 Str. Dimineții 2

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 20 7 8 2 2 2 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală

 

19.5 Str. Toporașilor 15

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 20 6 7 2 2 2 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală

 

 

19.6 Str. Grădinarilor 1

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 20 6 7 2 2 2 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală

 

 Proiectul 19.7 a fost retras din motiv că terenul e înregistrat ca proprietate a Republicii Moldova.

 

19.8 Str. Anton Pann

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 20 6 6 2 1 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


20. Amplasarea panoului decorativ din mozaic „Arta”

Proiect de decizie

 

Se solicită aprobarea Consiliului pentru amplasarea mozaicului care se afla anterior pe clădirea demolată de pe str. Kiev 7 (unde în prezent se află magazinul Kaufland), pe clădirea Teatrului de Operă și Balet. Costurile vor fi acoperite de către Kaufland.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 5 6 2 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


21. Informație privind etapa elaborării Planului Urbanistic Zonal Centru

 

PUZ-ul a fost realizat de către „Chișinăuproiect” și analizat anterior în CMC, dar nu a fost aprobat. PUZ-ul va fi propus spre aprobare consilierilor la una din ședințele viitoare.


22. Acceptarea surselor Fondului Ecologic Național pentru implementarea proiectului „Platforme ecologice pentru colectarea deșeurilor menajere în orașul Chișinău”

Proiect de decizie

 

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS* PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 7 7 1 2 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală

* Nr. de voturi nu s-a auzit clar și a fost dedus din numărul total de voturi anunțat de președinta ședinței (37 voturi pro).


23. Aprobarea Strategiei municipale pentru protecția drepturilor copilului 2020-2025

Proiect de decizie

 

Strategia, constituită din 8 capitole, este atașată proiectului de decizie. Este primul document strategic la nivel de municipiu privind protecția drepturilor copilului.

 

Victor Mîndru (PD) a ținut o cuvântare privind situația copiilor fără supraveghere parentală. Conform lui, numărul copiilor care au nevoie de suport este mult mai mare decât numărul locurilor disponibile în casele de plasament. Consilierul susține că în Chișinău activează în prezent o singură instituție de tip internat. 

 

Alesul local susține că statul trebuie să aibă grijă inclusiv de tineri după ce împlinesc 18 ani, oferindu-le loc de trai pentru ca astfel să își înceapă viața adultă cu o grijă mai puțin.

 

La ședință a luat cuvântul și un reprezentant al societății civile care a semnalat că  statistica prezentată de Direcția asistență socială și sănătate nu este veridică și că serviciul de asistență stradală pentru copii este ineficient.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS* PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 15 8 7 2 2 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală

* Nr. de voturi nu s-a auzit clar și a fost dedus din numărul total de voturi anunțat de președinta ședinței (37 voturi pro).


24. Informație cu privire la organizarea procesului de alimentație în instituțiile educaționale

 

Municipalitatea asigură alimentația copiilor din cele 307 instituții școlare și 163 instituții de educație timpurie. Meniul a fost revăzut să includă carne de curcan, iaurturi și alte alimente.

Viceprimara Angela Cutasevici susține că în prezent instituțiile sunt responsabile de organizarea și asigurarea alimentației, o povară pentru administrația grădinițelor și școlilor care ar trebui să se ocupe de procesul educațional. Angela Cutasevici propune externalizarea procesului de alimentați prin excluderea responsabilității din sarcina direcțiilor din sectoare, transmiterea în gestiunea agentților economici și crearea unei Agenții responsabile de verificare calității serviciilor de alimentație oferite de acești agenți.


25. Executarea deciziei CMC din 5 februarie 2020 privind Regulamentul de desfășurare a comerțului

 

Distribuția unităților de comerț ambulant pe sectoare:

Botanica – 463 unități de comerț ambulant (397 gherete, 27 remorci, 20 tarabe, 12 automagazine, 6 frigidere, 3 rulote și 1 tonetă).

Buiucani – 77 unități de comerț ambulant (36 gherete, 25 unități estivale, 7 automagazine, 4 rulote, 3 tarabe, 1 tonetă și 1 unitate de apă potabilă).

Centru – 119 gherete

Ciocana – 99 unități de comerț ambulant (77 gherete, 7 tonete, 7 remorci, 5 tarabe, 1 rulotă, 1 automagazin ș.a.)

Râșcani – 83 (48 gherete, 22 tonete, 7 tarabe, 3 remorci ș.a.)

Primăria intenționează să reglementeze aspectul și amplasarea unităților prin Regulamentul privind desfășurarea comerțului ambulant, care va fi înaintat consilierilor spre aprobare.

 

Alexandr Trubca (PAS) a solicitat ca preturile să indice numele persoanelor din cadrul instituției responsabile de eliberarea autorizațiilor.

 

Consilierii au examinat toate subiectele de pe ordinea de zi, iar ședința începută la 14 iulie a fost închisă.

 

Responsabilă de monitorizare: Cristina Voroneanu

 

VIDEO DE LA ȘEDINȚĂ (compilație realizată de primărie în baza live-urilor Asociației Obștești „Primăria Mea”):

 

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md