Proiecte funciare, informații și noi schimburi de replici

Consilierii au finalizat ședința începută la 13 iunie, desfășurată timp de patru zile. Aleșii au aprobat privatizarea mai multor terenuri, au audiat informație despre alimentația copiilor în școli și au respins mai multe solicitări din partea organizațiilor ce administrează blocurile de locuit privind stabilirea dreptului de proprietate asupra suprafeței solului pe care se află blocul, terenurilor aferente și tot ceea ce este deasupra acestora.

 

Consilierii au continuat ședința începută la 13 iunie 2022, cu examinarea sub. 29 din ordinea de zi. Ședința a început cu prezența a 30 de consilieri. 

 

Durata ședinței: 3 h 13 min


Ordinea de zi


29. Trasmiterea în proprietate privată a terenurilor de pe adresele:

 

29.1 Str. Moldovița

Proiect de decizie

 

Proiectul a fost aprobat fără discuții.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliată

Tîșcul

Neafiliată

Mandatii

Neafiliat 

Afanasenco

Pro 16 7 1 1 1 1 1 1
Contra
Abțineri 2 1 1 1

Decizia finală

 

29.2 Str. Criuleni

Proiect de decizie

 

Proiectul a fost aprobat fără discuții.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliată

Tîșcul

Neafiliată

Mandatii

Neafiliat 

Afanasenco

Pro 16 7 1 1 1 1 1
Contra
Abțineri 2 1 1 1

Decizia finală

 

29.3 Str. Constructorilor

Proiect de decizie

 

Proiectul a fost aprobat fără discuții.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliată

Tîșcul

Neafiliată

Mandatii

Neafiliat 

Afanasenco

Pro 16 7 1 1 1 1 1
Contra
Abțineri 2 1 1 1

Decizia finală nu a fost publicată 

 

29.4 Șos. Muncești

Proiect de decizie

 

Amendamente:

– P. 1 va fi ajustat după cum urmează: „Se stabilesc suprafața și hotarele terenului proprietate publică municipală din domeniul privat aferent obiectivului din șos. Muncești”.

– Se transmite în proprietate privată dlui Iurie Petcu, ca urmare a cumpărării la preț normativ,  lotul de pământ nr. 1 cu suprafața 0,0360 ha, ce constituie 69% din suprafața totală din 0,0522 ha a terenului din șos. Muncești 732 pentru deservirea și exploatarea casei de locuit particulare conform planului anexat.

– Se stabilesc cu dl Iurie Petcu, provizoriu, pe perioada de 15 ani, relații funciare de locațiune, cu plată, fără drept de construcție, asupra lotului de pământ nr. 2, cu suprafața de 0,0162 ha din șos. Muncești 732, amplasată între liniile roșii de construire în perspectivă a șos. Muncești ce constituie 31% din suprafața totală din 0,0522 ha conform planului anexat pentru amenajare și acces către terenul transmis în proprietate privată.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliată

Tîșcul

Neafiliată

Mandatii

Neafiliat 

Afanasenco

Pro 16 6 1 1 1 1 1
Contra
Abțineri 2 1 1 1

Decizia finală

 

29.5 Str. Coșnița

Proiect de decizie

 

Proiectul a fost aprobat fără discuții.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliată

Tîșcul

Neafiliată

Mandatii

Neafiliat 

Afanasenco

Pro 18 6 1 1 1 1 1
Contra
Abțineri 2 1 1 1 1

Decizia finală

 

29.6 Str. Mihail Lermontov

Proiect de decizie

 

Proiectul a fost aprobat fără discuții.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliată

Tîșcul

Neafiliată

Mandatii

Neafiliat 

Afanasenco

Pro 19 6 1 1 1 1
Contra 1
Abțineri 2 1 1

Decizia finală

 

29.7 Str. Odesa

Proiect de decizie

 

Proiectul a fost aprobat fără discuții.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliată

Tîșcul

Neafiliată

Mandatii

Neafiliat 

Afanasenco

Pro 19 6 1 1 1 1 1
Contra
Abțineri 3 1 1

Decizia finală 


30. Autentificarea drepturilor asupra loturilor din Întovărășirea pomicolă „SIDEV” COOP  în temeiul hotărârii irevocabile de judecată

Proiect de decizie

 

Proiectul a fost aprobat fără dezbateri.

                                                   

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliată

Tîșcul

Neafiliată

Mandatii

Neafiliat 

Afanasenco

Pro 18 5 1 1 1 1 1
Contra
Abțineri 4 1

Decizia finală


31. Transmiterea în proprietate privată comună a terenurilor de pe adresele:

 

31.1 Str. Paris

Proiect de decizie

              

Proiectul a fost aprobat fără discuții.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliată

Tîșcul

Neafiliată

Mandatii

Neafiliat 

Afanasenco

Pro 18 5 1 1 1 1
Contra
Abțineri 4 1 1

Decizia finală nu a fost publicată 

 

31.2 Str. Alexandru Donici

Proiect de decizie

              

Proiectul a fost aprobat fără discuții.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliată

Tîșcul

Neafiliată

Mandatii

Neafiliat 

Afanasenco

Pro 18 6 1 1 1 1 1 1
Contra
Abțineri 4 1 1 1

Decizia finală nu a fost publicată 

 

31.3 Str. Vasile Vărzaru

Proiect de decizie

              

Amendament:

– P. 8 va fi completat cu „înregistrarea dreptului de servitute în Registrul bunurilor imobile”.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliată

Tîșcul

Neafiliată

Mandatii

Neafiliat 

Afanasenco

Pro 18 7 1 1 1 1 1
Contra
Abțineri 4 1 1 1

Decizia finală nu a fost publicată 


32. Stabilirea relațiilor funciare de superficie asupra terenurilor:

 

32.1 Str. N. M. Spătarul 13/4 cu „COLTED-M” SRL

Proiect de decizie

                                                

Statut: Transmis la reeexaminare

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliată

Tîșcul

Neafiliată

Mandatii

Neafiliat 

Afanasenco

Pro

reexaminare

16 6 3 1 1 1 1 1
Contra
Abțineri 1 1 1

 

32.2 Str. Pietrarilor 10, 10/1, 10/2, 10/3 cu ACC 55/442

Proiect de decizie

                                                

Statut: Respins

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliată

Tîșcul

Neafiliată

Mandatii

Neafiliat 

Afanasenco

Pro 16 1
Contra
Abțineri 6 3 1 1 1 1 1 1 1

 

32.3 Str. Doina

Proiect de decizie

                                                

Statut: Respins

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliată

Tîșcul

Neafiliată

Mandatii

Neafiliat 

Afanasenco

Pro 16 6 1 1
Contra
Abțineri 3 1 1 1 1 1

 

32.4 Str. Independenței 8 cu ACC 51/382 

Proiect de decizie

                                                

Statut: Respins

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliată

Tîșcul

Neafiliată

Mandatii

Neafiliat 

Afanasenco

Pro 15 7 1
Contra
Abțineri 4 2 1 1 1 1 1

 

32.5 Bd. Trăian 15 cu CCL 302

Proiect de decizie

                                                

Statut: Transmis la reexaminare

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliată

Tîșcul

Neafiliată

Mandatii

Neafiliat 

Afanasenco

Pro 17 7 4 2 1 1 1 1
Contra
Abțineri 1

 

32.6 Bd. Mircea cel Bătrân 31/7 cu ACC 53/279

Proiect de decizie

                                                

Amendament:

– În decizie se va corecta numărul ACC-ului din 55 în 53.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliată

Tîșcul

Neafiliată

Mandatii

Neafiliat 

Afanasenco

Pro 16 7 1 1 1
Contra
Abțineri 4 2 1 1 1 1

Decizia finală nu a fost publicată 


33. Transmiterea în proprietate privată prin vânzare – cumpărare a terenurilor suplimentare celor private din str. Varnița, 8, S.R.L. „Olmosdon” (425 m.p.)

Proiect de decizie              

                                          

Statut: Respins

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliată

Tîșcul

Neafiliată

Mandatii

Neafiliat 

Afanasenco

Pro 18 1
Contra
Abțineri 7 5 2 1 1 1 1 1

34. Vânzarea-cumpărarea terenului suplimentar la terenul proprietate privată al Întreprinderii mixte compania aeriană „VALAN INTERNATIONAL CARGO CHARTER” S.R.L. cu numărul cadastral 0100120313 din bd. Dacia, 60/13 (250 m.p.)

Proiect de decizie

 

Statut: Respins

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliată

Tîșcul

Neafiliată

Mandatii

Neafiliat 

Afanasenco

Pro 15
Contra 2
Abțineri 7 4 1 1 1 1 1 1

 

35. Formarea și stabilirea hotarelor loturilor de pământ din str. Pietrarilor 2 (1659,7 m.p.)

Proiect de decizie                                                     

 

Amendament:

– Decizia se completează cu un punct care prevede că se acceptă cererea întreprinderii de a achita datoria în rate lunare de 12 000 lei.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliată

Tîșcul

Neafiliată

Mandatii

Neafiliat 

Afanasenco

Pro 18 7 1 1 1 1 1 1
Contra 2
Abțineri 5 1

Decizia finală nu a fost publicată 


Subiectele nr. 36 (Privatizarea terenului din str. Bucuriei, 5, aferent obiectivelor private ale Societății pe acțiuni „ACVILA-SPORT) și nr. 37 (Privatizarea terenului din Calea Ieșilor aferent obiectivului privat) au fost retrase de pe ordinea de zi de executiv. 


38. Privatizarea terenului aferent obiectivului privat din str. Uzinelor

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliată

Tîșcul

Neafiliată

Mandatii

Neafiliat 

Afanasenco

Pro 18 8 2 1 1 1 1 1 1
Contra
Abțineri 4 1

Decizia finală nu a fost publicată 


39. Operarea unor modificări în hotarele terenului proprietate privată str. Vasile Lupu 2017 (514 m.p.)

Proiect de decizie

 

Amendament:

– La p. 1 se indică obligația de a achita prețul de piață 101 560 lei.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliată

Tîșcul

Neafiliată

Mandatii

Neafiliat 

Afanasenco

Pro 18 8 1 1 1
Contra
Abțineri 4 2 1 1 1 1 1

Decizia finală


40. Modificarea hotarelor lotului de pământ din str. Bujorilor, proprietate privată 

Proiect de decizie

 

Amendamente:

– Se stabilește prețul de vânzare nu mai mic de 500 000 lei pentru un ar și indicarea în studiul de fezabilitate despre posibilitatea sau imposibilitatea formării unui bun imobil separat acșeti 0,0290 ha.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliată

Tîșcul

Neafiliată

Mandatii

Neafiliat 

Afanasenco

Pro 18 7 1 1 1 1
Contra
Abțineri 4 2 1 1 1

Decizia finală


41. Prelungirea relațiilor de superficie contractuală a lotului de pământ din str. Andrei Doga Societății cu răspundere limitată „RENACOM”

Proiect de decizie

 

Amendament:

– La p. 2.1 se indică că redevența anuală (plată fixă pentru utilizarea terenului de sub clădire) constituie 10% din valoarea de piață a terenului.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliată

Tîșcul

Neafiliată

Mandatii

Neafiliat 

Afanasenco

Pro 17 7 1 1 1 1 1
Contra
Abțineri 5 2 1 1 1

Decizia finală nu a fost publicată 


42. Informație privind organizarea procesului de alimentație în instituțiile de educație timpurie și cele secundare din mun. Chișinău. Programul de lucru al instituțiilor de învățământ preșcolar în contextul amânării stării de urgență.

 

În școlile primare, gimnazii și licee, actualmente, alimentația se asigură doar pentru copiii din tabere. Direcția a aprobat un nou meniu, inclusiv pentru perioada de vară, consultat public. Personalul din bucătăriile școlilor a fost instruit privind prepararea noului meniu.

Prețul real pentru alimentația unui copil este de 39,50 lei, nu 34,50 lei cât a fost aprobat pe 1 martie. Direcția a trimis mai multe demersuri către autoritățile centrale pentru revizuirea costului și acoperirea cheltuielilor din economii. 

După ce patru agenți economici au reziliat contractele cu primăria, s-au organizat noi licitații, iar prețul a crescut la peste 50 de lei pentru alimentația unui copil, pe zi.

 

În momentul raportării, Adrian Pavoloi, șeful Direcției și raportul la acest subiect, a fost solicitat de primarul Ion Ceban. Consilierii au solicitat să revină la ședința următoare cu un raport mai detaliat. 

Pentru că raportul s-a retras, iar raportorul de la sub. 43 absenta din sală, consilierii au trimis aceste informații la reexaminare pentru ședința următoare:

 

Statut: Transmiterea la reexaminare a sub. 42 și 43

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliată

Tîșcul

Neafiliată

Mandatii

Neafiliat 

Afanasenco

Pro 

reexaminare

18 6 5 1 1 1 1 1
Contra
Abțineri 2 1

44. Informație privind istoria relațiilor funciare dintre Primăria municipiului Chișinău și S.R.L. ,,Avent”

 

La 1 aprilie 2016 CMC a decis oferire în arendă agentului economic un teren de 19,28 m.p. din str. Mitropolit Varlaam 63/23. Decizia a fost anulată ulterior de instanța de judecată. Curtea Supremă de Justiție s-a expus pe acest subiect la 27 martie 2019. 

Agentul deține însă pe acest teren o construcție, pentru care achită o redevență anuală (plată fixă pentru utilizarea terenului de sub clădire).

 

Informația de la sub. 45 – 48 au fost trimise la reexaminare, prin votul consilierilor:

 

Statut: Transmiterea la reexaminare a sub. 45 – 48

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliată

Tîșcul

Neafiliată

Mandatii

Neafiliat 

Afanasenco

Pro 

reexaminare

18 9 5 1 1 1 1 1
Contra
Abțineri 2

 

Ședința începută la 13 iunie s-a încheiat.

 

Responsabilă de monitorizare: Cristina Voroneanu

 

VIDEO DE LA ȘEDINȚĂ:

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md