Proiecte funciare, achiziţii electronice şi votări la pachet

 

Peste 200 de subiecte au fost examinate la prima şedinţă din acest an. În jur de 35% din proiectele examinate nu au fost plasate pe site-ul primăriei. La ședință au lipsit consilierii fracțiunii PSRM și PN. În mare parte, cei prezenţi nu au avut întrebări la subiectele incuse în ordinea de zi și multe proiecte de decizii au fost votate fără prezentări sau chiar „la pachet”.   

 

La 16 ianuarie a continuat şedinţa CMC începută la 19 decembrie 2018. La ședință au lipsit consilierii fracțiunii PSRM și PN. Reprezentanţii PSRM au declarat că nu vor participa la ședință din cauză că multe proiecte funciare ridică mari semne de întrebare și au îndemnat colegii din CMC să nu voteze proiectele. Potrivit acestora, subiectele care ridică cele mai mari semne de întrebare consilierilor socialiști sunt: locuțiunea unui lot de pământ de 1 ha pe bd. Ștefan cel Mare unei firme private, planurile urbane zonale și consultările publice făcute de văzul lumii pe subiectele ce țin de cinematograful Gaudeamus, restaurantul Doina, str. Hâncești 60, clădirea de 35 de etaje care urmează a fi construită pe str. D. Cantimir 6 și altele.   

 

Timp de aproape 3 ore, consilierii au examinat, fie individual, fie la pachet, 202 chestiuni. Totuşi, aceştia nu au reuşit să epuizeze toate subiectele incluse pe agendă și au transmis la reexaminare ultimele 9 puncte.

 

Pe lângă numărul mare de chestiuni funciare, consilierii au aprobat lichidarea IMSP Centrul Stomatologic municipal Chișinău, înființarea serviciului „Centrul de resurse și suport pentru copii și tineri” și crearea serviciului social „Casă de copii de tip de familial”. De asemenea, a fost aprobată trecerea instituțiilor de învățământ primar și secundar la gestionarea autonomă, dar și majorarea capitalului statutar al instituțiilor publice medico-sanitare din mun. Chișinău.

 

Şedința începută la 19 decembrie 2018 a fost declarată închisă. Următoarea ședință a fost anunțată  la 17 ianuarie 2019.

 

Vedeţi în continuare subiectele examinate și voturile consilierilor:


Ordinea de zi


11. Edificarea bustului „VESPASIAN ERBICEANU”

 

Proiect de decizie

Statut: Respins (nu a obținut număr suficient de voturi)

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 4, PLDM – 1, PD – 1, CI – 2 (24 voturi)

Abțineri: CI – 3


12. Edificarea bustului „Poetul Dumitru Matcovschi”

 

Proiect de decizie

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 4, PLDM – 1, PD – 1, CI – 5 (unanim, 27 voturi)

 

Decizia finală


13. Instalarea plăcii comemorative „VICTOR BUCĂTARU” pe fațada imobilului din str. Veronica Micle, 2A

 

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 4, PLDM – 1, PD – 1, CI – 5 (unanim, 27 voturi)

 

Decizia finală


14. Transmiterea unui lot de pământ din str. Andrei Doga în proprietate publică a statului

 

Proiect de decizie

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 4, PLDM – 1, PD – 1, CI – 5 (unanim, 27 voturi)

Notă: ulterior GD și-a retras votul pentru a nu fi conflict de interese. (final: 26 de voturi)

 

Decizia finală


15. Edificarea compoziției sculptural-arhitecturale „Mitropolit Gurie Grosu” în scuarul Catedralei „Nașterea Domnului

 

Proiect de decizie

Statut: Respins (nu a obținut număr suficient de voturi)

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 4, PLDM – 1, PD – 1, CI – 2 (24 voturi)

Abțineri: CI – 3


16. Regulamentul cu privire la reprezentarea municipiului Chișinău în societățile comerciale, întreprinderi municipale și instituții publice

 

Proiect de decizie

Statut: Aprobat

 

Consilierii delegați sunt: Veaceslav Bulat, Ghenadie Butnaru, Liviu Oboroc, Ion Cebanu, Mihai Cebanu, Viorel Chivriga, Adiran Culai.

 

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 4, PLDM – 1, PD – 1, CI – 5 (unanim, 27 voturi)

 

Decizia finală


17. Modificări în decizia Consiliului Municipal Chișinău 15/8 din 22 decembrie 2017 „Cu privire la obligarea entităților publice subordonate Primăriei și Consiliului municipal Chișinău de a efectua achizițiile publice de mica valoare prin intermediul noului sistem de achiziții publice electronice – MTender”

 

Proiect de decizie

Statut: Aprobat

 

Proiectul va permite instituțiilor medicale procurarea serviciilor medicale prin intermediul sistemului de achiziții MTender. Proiectul a fost aprobat cu modificarea pragurilor la contractele cu valoare mică (de la 80 de mii la 200 de mii de lei) conform cadrului legal stabilit de către Guvernul RM.

 

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 4, PLDM – 1, PD – 1, CI – 5 (unanim, 27 voturi)

 

Decizia finală


18. Reperfectarea relațiilor de arendă a unui lot de pământ din str. Albișoara, 66/1

 

Proiectul de decizie nu a fost publicat pe site-ul primăriei în momentul examinării în CMC

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 4, PLDM – 1, PD – 1, CI – 4 (26 voturi)

Abțineri: CI – 1

 

Decizia finală


19. Darea în arendă a unui lot de pământ suplimentar la terenul deținut în proprietate din bd. Mircea cel Bătrân, 25/1 SRL „KAUFLAND”

 

Proiect de decizie

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 4, PLDM – 1, PD – 1, CI – 5 (unanim, 27 voturi)

 

Decizia finală


20. Atribuirea în proprietate privată comună a terenului din str. Porumbiței, 2/1

 

Proiectul de decizie nu a fost publicat pe site-ul primăriei în momentul examinării în CMC

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 4, PLDM – 1, PD – 1, CI – 5 (unanim, 27 voturi)

 

Decizia finală


21. Atribuirea în folosință a unui teren din bd. Decebal, 72/4 și 72/5 Asociația de Coproprietari în Condominiu nr. 55/580

 

Proiect de decizie

Statut: Respins (nu a obținut număr suficient de voturi)

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 4, PLDM – 1, PD – 1, CI – 3 (25 voturi)

Abțineri: CI – 1

Împotrivă: CI – 1


22. Atribuirea în proprietate privată comună a unui lot de pământ din str. Primar Carol Schmidt

 

Proiectul de decizie nu a fost publicat pe site-ul primăriei în momentul examinării în CMC

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 4, PLDM – 1, PD – 1, CI – 5 (unanim, 27 voturi)

 

Decizia finală


23. Operarea unor modificări (20 de proiecte)

 

1. Despre operarea unor modificări şi completări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 3/32-12 din 19.05.2015

 

Proiect de decizie

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 4, PLDM – 1, PD – 1, CI – 5 (unanim, 27 voturi)

 

Decizia finală


2. Operarea unor modificări în configurația lotului cu numărul cadastral 0100209487 (din str. I. Nistor, 27)

 

Proiect de decizie

Statut: Respins (nu a obținut număr suficient de voturi)

Voturi PRO: PLDM – 1, PD – 1, CI – 1 (3 voturi)

Abțineri: PL – 16, PPEM – 4, CI – 4


3. Operarea unor modificări în configurația lotului de pământ cu numărul cadastral 0100210479 din Drumul Viilor, 3

 

Proiectul de decizie nu a fost publicat pe site-ul primăriei în momentul examinării în CMC

Statut: Respins (nu a obținut număr suficient de voturi)

Voturi PRO: PL – 16, PLDM – 1, PD – 1, CI – 5 (23 voturi)

Abțineri: PPEM – 4


4. Operarea unor modificări în configurația lotului de pământ din str. Ginta Latină (parcela cu numărul cadastral 0100311317)

 

Proiectul de decizie nu a fost publicat pe site-ul primăriei în momentul examinării în CMC

Statut: Respins (nu a obținut număr suficient de voturi)

Voturi PRO: PPEM – 4, PLDM – 1, CI – 4 (9 voturi)

Abțineri: PL – 16, PD – 1,  CI – 1


5. Operarea unor modificări în hotarele terenului cu numărul cadastral 0100301174, aferent obiectivului privat din str. Cărbunari, 1

 

Proiectul de decizie nu a fost publicat pe site-ul primăriei în momentul examinării în CMC

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 4, PLDM – 1, PD – 1, CI – 5 (unanim, 27 voturi)

 

Decizia finală


6. Despre operarea unor modificări în configurația lotului cu numărul cadastral 0100402091 (din str. Ipoteşti, 33).

 

Proiectul de decizie nu a fost publicat pe site-ul primăriei în momentul examinării în CMC

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 4, PLDM – 1, PD – 1, CI – 5 (unanim, 27 voturi)

 

Decizia finală


7. Operarea unor modificări în decizia CMC nr 4/18-12 din 13.05.2014 „Cu privire la darea în arendă a unor loturi de pământ din bd. Decebal, 22/3 ÎI „DRÎGVALI-NATALI”

 

Proiect de decizie

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 4, PLDM – 1, PD – 1, CI – 5 (unanim, 27 voturi)

 

Decizia finală


8. Modificarea hotarelor lotului de pământ cu numărul cadastral 0100207048 din piaţa C. Negruzzi, 2, proprietate privată a Firmei de producţie şi comerţ „EXFACTOR-GRUP” SRL

 

Proiect de decizie

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 4, PLDM – 1, PD – 1, CI – 5 (unanim, 27 voturi)

 

Decizia finală


9. Operarea unor modificări în configuraţia lotului de pământ din str-la Ghica Vodă, 2 (parcela cu numărul cadastral 0100113190)

 

Proiectul de decizie nu a fost publicat pe site-ul primăriei în momentul examinării în CMC

Statut: Respins (nu a obținut număr suficient de voturi)

Voturi PRO: PL – 16, PLDM – 1, PD – 1, CI – 2 (20 voturi)  

Abțineri: PPEM – 4, CI – 3


10. Operarea unor modificări în hotarele terenului cu numărul cadastral 0100415038, (coproprietari în devălmăşie) din Calea Orheiului, 16 şi darea în arendă a unui lot de pământ din Calea Orheiului, 16.

 

Proiectul de decizie nu a fost publicat pe site-ul primăriei în momentul examinării în CMC

Statut: Respins (nu a obținut număr suficient de voturi)

Voturi PRO: PPEM – 4, PLDM – 1, PD – 1, CI – 4 (10 voturi)  

Abțineri: PL – 16, CI – 1


11. Operarea unor modificări în hotarele terenului cu numărul cadastral 0100413383, aferent obiectivului privat din bd. Moscova, 9/5, Societăţii cu răspundere limitată „A.B.C. „GURMANDIS”

 

Proiect de decizie

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 4, PLDM – 1, PD – 1, CI – 5 (unanim, 27 voturi)

 

Decizia finală


12. Operarea unor modificări în deciziile Consiliului municipal Chișinău nr. 5/14-10 din 18.05.2010 şi nr. 6/8-13 din 27.05.2010. (str. Zimbrului, 10)

 

Proiect de decizie

 

Se retrage la propunerea executivului.


13. Operarea unor modificări în configuraţia lotului de pământ cu numărul cadastral 0100415277 din str. Visterniceni, 42, proprietate privată a Societăţii cu răspundere limitată „MADECO-PRIM”

 

Proiect de decizie

 

Se retrage la propunerea executivului.


14. Operarea unor modificări în hotarele terenului cu numărul cadastral 0100413294, aferent imobilului proprietate privată al Societăţii cu răspundere limitată „NICOLUX-CONSTRUCT” din Calea Orheiului, 90, şi darea în arendă a unui lot de pământ din Calea Orheiului, 90

 

Proiect de decizie

Statut: Respins (nu a obținut număr suficient de voturi)

Voturi PRO: PL – 16, PLDM – 1, PD – 1, CI – 4 (22 voturi)  

Abțineri: PPEM – 4, CI – 1


15. Operarea unor modificări în configuraţia lotului de pământ din str. Roşiori, 78 (parcela cu numărul cadastral 0100522017)

 

Proiectul de decizie nu a fost publicat pe site-ul primăriei în momentul examinării în CMC

Statut: Respins (nu a obținut număr suficient de voturi)

Voturi PRO: PD – 1, CI – 1 (2 voturi)  

Abțineri: PL – 16, PPEM – 4, CI – 4, PLDM – 1


16. Operarea unor modificări în configurația lotului de pământ din str. Alba – Iulia, 196/3, proprietate privată a Societăţii cu răspundere limitată „BRANTOM INTERNAŢIONAL” şi atribuirea în arendă a unui lot de pământ

 

Proiect de decizie

Statut: Respins (nu a obținut număr suficient de voturi)

Voturi PRO: PD – 1, PLDM – 1, CI – 4 (6 voturi)  

Abțineri: PL – 16, PPEM – 4, CI – 1


17. Modificarea hotarelor lotului de pământ cu numărul cadastral 0100207185 din bd. Dimitrie Cantemir, 6 proprietate privată a Societăţii cu răspundere limitată ZEN GROUP

 

Proiect de decizie

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 4, PLDM – 1, PD – 1, CI – 5 (unanim, 27 voturi)

 

Decizia finală


18. Operarea unor modificări în configuraţia lotului de pământ din str. Fântânilor, 34/1

 

Proiectul de decizie nu a fost publicat pe site-ul primăriei în momentul examinării în CMC

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 4, PLDM – 1, PD – 1, CI – 5 (unanim, 27 voturi)

 

Decizia finală


19. Operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr.3/31-20 din 19.05.2015 „Cu privire la darea în arendă a unui lor de pământ din str. Andrei Doga Societăţii cu răspundere limitată „RENACOM”, în schimbul terenului terenului arendat din str. Alba-Iulia  

 

Proiect de decizie

Statut: Respins (nu a obținut număr suficient de voturi)

Voturi PRO: PD – 1 (1 vot)  **nu e clar cum a votat LO

Abțineri: PL – 16, PPEM – 4, CI – 5, PLDM – 1


20. Operarea unor modificări în configuraţia lotului de pământ cu numărul cadastral 0100422044 din Calea Moşilor şi, respectiv, atribuirea în arendă a unui lot de pământ

 

Proiectul de decizie nu a fost publicat pe site-ul primăriei în momentul examinării în CMC

Statut: Respins (nu a obținut număr suficient de voturi)

Voturi PRO: PLDM – 1,  PD – 1, CI – 3 (4 voturi)  

Abțineri: PL – 16, PPEM – 4, CI – 2 (anunțate 21 abțineri)


24. Aprobarea unor Planuri urbanistice (11 proiecte)

 

1. Aprobarea Planului urbanistic zonal privind valorificarea terenului din str. N. Milescu Spătarul

 

Proiect de decizie

Statut: Respins (nu a obținut număr suficient de voturi)

Voturi PRO: PL – 15, PLDM – 1, PD – 1, CI – 4 (21 voturi)  

Abțineri: PPEM – 4, CI – 1


Apel: 26 consilieri – Consilierul Ala Nimerenco a părăsit ședința


2. Aprobarea Planului urbanistic de detaliu privind valorificarea terenului proprietate privată din str. N. Testemiţeanu, 7a (numărul cadastral 0100101190)

 

Proiectul de decizie nu a fost publicat pe site-ul primăriei în momentul examinării în CMC

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 3, PLDM – 1, PD – 1, CI – 5 (unanim, 26 voturi)

 

Decizia finală


3. Aprobarea Planului Urbanistic Zonal privind valorificarea terenului din bd. Dacia, 59

 

Proiect de decizie

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 3, PLDM – 1, PD – 1, CI – 5 (unanim, 26 voturi)

 

Decizia finală


4. Aprobarea Planului Urbanistic Zonal cu privire la valorificarea terenului cu numărul cadastral 0100211191, din şos. Hânceşti, 60g

 

Proiect de decizie

Statut: Respins (nu a obținut număr suficient de voturi)

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 3, PLDM – 1, PD – 1, CI – 3 (24 voturi)  

Abțineri: CI – 2


5. Aprobarea Planului Urbanistic Zonal privind valorificarea terenului cu nr. cadastral 0100101.265 din str. Trandafirilor, 6

 

Proiect de decizie

Statut: Respins (nu a obținut număr suficient de voturi)

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 3, PLDM – 1, PD – 1, CI – 2 (23 voturi)  

Abțineri: CI – 1

Contra: CI – 2


6. Aprobarea Planului urbanistic Zonal privind şi valorificarea terenurilor cuprins în perimetrul străzilor Lev Tolstoi – Fierarilor – bd Dacia

 

Proiectul de decizie nu a fost publicat pe site-ul primăriei în momentul examinării în CMC

Statut: Respins (nu a obținut număr suficient de voturi)

Voturi PRO: PL – 16, PLDM – 1, PD – 1, CI – 3 (21 voturi)  

Abțineri: CI – 2, PPEM – 3


7. Aprobarea Planului Urbanistic Zonal privind valorificarea terenului cu nr. cadastral 0100518149 din str. Calea leşilor, 6.

 

Proiect de decizie

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 3, PLDM – 1, PD – 1, CI – 5 (unanim, 26 voturi)

 

Decizia finală


8. Aprobarea Planului Urbanistic Zonal privind valorificarea terenului cu numărul cadastral 0100207.185 din bd. Dimitrie Cantemir, 6

 

Proiect de decizie

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 3, PLDM – 1, PD – 1, CI – 5 (unanim, 26 voturi)

 

Decizia finală


9. Aprobarea Planului Urbanistic Zonal privind valorificarea terenurilor cu nr. cadastrale 0100507140 şi 0100507454, din Drumul Crucii, 8 şi 10

 

Proiectul de decizie nu a fost publicat pe site-ul primăriei în momentul examinării în CMC

 

Statut: Respins (nu a obținut număr suficient de voturi)

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 3, PLDM – 1, PD – 1, CI – 3 (24 voturi)  

Abțineri: CI – 2


10. Aprobarea Planului Urbanistic Zonal privind valorificarea terenului cu numărul cadastral 0100208218 din str. Vasile Alecsandri, 4

 

Proiect de decizie

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 3, PLDM – 1, PD – 1, CI – 5 (unanim, 26 voturi)

 

Decizia finală


11. Aprobarea Planului Urbanistic Zonal (în volum redus) privind modificarea zonei funcţionale „Re”, stabilite în Regulamentul local de urbanism, în „R7” pentru terenul amplasat pe str. Poştei, 2 (nr.cadastral 0100412136)

 

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 3, PLDM – 1, PD – 1, CI – 5 (unanim, 26 voturi)

 

Decizia finală


25. Reperfectarea relațiilor funciare de arendă (31 proiecte)

 

1. Reperfectarea relațiilor funciare de arendă a lotului de pământ din str. Ion Creangă, 24/2, cu Societatea cu răspundere limitată „VICTORIA-AGRICI”

 

Proiect de decizie

Statut: Aprobat
Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 3, PLDM – 1, PD – 1, CI – 5 (unanim, 26 voturi)

 

Decizia finală


2. Reperfectarea relațiilor funciare de arendă a lotului de pământ din str-la Sfântul Andrei, 58

 

Proiectul de decizie nu a fost publicat pe site-ul primăriei în momentul examinării în CMC

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 3, PLDM – 1, PD – 1, CI – 5 (unanim, 26 voturi)

 

Decizia finală


3. Reperfectarea (prelungirea) termenului de arendare a lotului de pământ din str. Kiev, 11, Firmei de producţie şi comerţ AMOFARM SRL

 

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 3, PLDM – 1, PD – 1, CI – 5 (unanim, 26 voturi)

 

Decizia finală


4. Stabilirea relaţiilor funciare a lotului de pământ din str. Ion Neculce, 14

 

Proiectul de decizie nu a fost publicat pe site-ul primăriei în momentul examinării în CMC

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 3, PLDM – 1, PD – 1, CI – 5 (unanim, 26 voturi)

 

Decizia finală


5. Darea în arendă a unor loturi de pământ suplimentare terenului privat din str. Vasile Lupu, 59/4.

 

Proiectul de decizie nu a fost publicat pe site-ul primăriei în momentul examinării în CMC

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 3, PLDM – 1, PD – 1, CI – 5 (unanim, 26 voturi)

 

Decizia finală


6. Darea în arendă a unui lot de pământ suplimentar din str. Moara Roşie, 5A, „VEROBLAG INVEST” SRL

 

Proiect de decizie

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 3, PLDM – 1, PD – 1, CI – 5 (unanim, 26 voturi)

 

Decizia finală


7. Reperfectarea (prelungirea) relaţiilor funciare de arendă a unui lot de pământ din str-la 1 Florării, 2M, cu Societatea cu răspundere limitată „DIEGO-SERVICE”

 

Proiect de decizie

Statut: Aprobat

 

Mihai Ceban (PL) propune de a exclude sintagma provizoriu din pct. 1 din decizie și Planul Anexă pentru ca agentul comercial să poată înregistra lotul la Oficiul Cadastral.

 

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 3, PLDM – 1, PD – 1, CI – 5 (unanim, 26 voturi)

 

Decizia finală


8. Stabilirea relaţiilor funciare de arendare a lotului de pământ din str. Ghidighici, 3

 

Proiect de decizie

Statut: Respins (nu a obținut număr suficient de voturi)

Voturi PRO: PPEM – 3, PLDM – 1, PD – 1, CI – 5 (10 voturi)  

Abțineri: PL – 16


9. Stabilirea relaţiilor funciare de arendă a lotului de pământ din str. M. Sadoveanu, 42/7 cu SRL „BOGHIAN”

 

Proiect de decizie

Statut: Respins (nu a obținut număr suficient de voturi)

Voturi PRO: PD – 1, CI – 2 (3 voturi)  

Abțineri: PL – 16, PPEM – 3, PLDM – 1, CI – 3


10. Reperfectarea relaţiilor funciare de arendă a unor loturi de pământ din str. Vadul lui Vodă, 19, cu Societatea cu răspundere limitată „HOUSECONS GROUP”

 

Proiect de decizie

Statut: Respins (nu a obținut număr suficient de voturi)

Voturi PRO: PPEM – 3, PLDM – 1, CI – 5 (9 voturi)  

Abțineri: PL – 16, PD – 1


11. Stabilirea relaţiilor funciare de arendare a lotului de pământ din str. Ismail, 84 A

 

Proiectul de decizie nu a fost publicat pe site-ul primăriei în momentul examinării în CMC

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 3, PLDM – 1, PD – 1, CI – 5 (unanim, 26 voturi)

 

Decizia finală


12. Stabilirea relaţiilor funciare de arendare a lotului de pământ din str. Cernica, 3 cu Societatea comercială „PRIMOBIL-LUX” SRL

 

Proiect de decizie

Statut: Respins

Voturi PRO: CI – 5 (5 voturi)

Abțineri: PL – 16, PPEM – 3, PLDM – 1, PD – 1


13. Reperfectarea relaţiilor funciare de arendare a lotului de pământ din str. Grenoble, 130/4 cu Societatea cu răspundere limitată „SOMIRO-AUTO”

 

Proiect de decizie

Statut: Respins (nu a obținut număr suficient de voturi)

Voturi PRO: PL – 16, PD – 1, PLDM – 1, CI – 5 (23 voturi)  

Abțineri: PPEM – 3


14. Stabilirea relaţiilor funciare de arendă a lotului de pământ din str. Alecu Russo, 26, cu Firma „POLISTAR” SRL

 

Proiect de decizie

Statut: Respins (nu a obținut număr suficient de voturi)

Abțineri: PL – 16,  PPEM – 3, PD – 1, PLDM – 1, CI – 5 (26 voturi)  


15. Stabilirea relaţiilor funciare de arendă a lotului de pământ din str. Mitropolit Dosoftei, 91/1 cu Societatea comercială „TALGHENS-LUX” SRL

 

Proiect de decizie

Statut: Respins (nu a obținut număr suficient de voturi)

Voturi PRO: CI – 3 (3 voturi)  

Abțineri: PL – 16, PPEM – 3, PD – 1, PLDM – 1, CI – 2


16. Reperfectarea relaţiilor funciare de arendare a lotului de pământ din str. N. Sulac, cu Societatea cu răspundere limitată „MOLDIMOBIL BRAND” urmare a reamplasării obiectivului preconizat pe str. Andrei Doga

 

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 3, PLDM – 1, PD – 1, CI – 5 (unanim, 26 voturi)

 

Decizia finală


17. Stabilirea relaţiilor funciare de arendă a lotului de pământ din str. Al. Vlahuță 6

 

Proiectul de decizie nu a fost publicat pe site-ul primăriei în momentul examinării în CMC

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 3, PLDM – 1, PD – 1, CI – 5 (unanim, 26 voturi)

 

Decizia finală


18. Reperfectarea relaţiilor funciare de arendă a loturilor de pământ din şos. Munceşti, 73, cu Societatea cu răspundere limitată „AUTOMEGA” şi Societatea cu răspundere limitată „Acustic Tehnologie”.

 

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 3, PLDM – 1, PD – 1, CI – 5 (unanim, 26 voturi)

 

Decizia finală


19. Darea în arendă a unor loturi de pământ din bd. Dacia şi bd. Renaşterii Societăţii cu răspundere limitată „ALBAREX”, în schimbul terenului arendat din Calea Orheiului

 

Proiect de decizie

Statut: Respins (nu a obținut număr suficient de voturi)

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 3, PD – 1, PLDM – 1, CI – 3 (24 voturi)  

Voturi CONTRA: CI – 2


20. Stabilirea relaţiilor funciare de arendare a lotului de pământ din str. Matei Basarab cu Societatea cu răspundere limitată „HORUS” şi adjudecarea prin licitaţie funciare a dreptului de arendă a lotului de pământ din str. Matei Basarab

 

Proiect de decizie

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 3, PLDM – 1, PD – 1, CI – 5 (unanim, 26 voturi)

 

Decizia finală


21. Stabilirea relaţiilor funciare de arendare a lotului de pământ din str. Maria Drăgan, 10/1 cu Firma de producţie şi comerţ „MOT-A-MOT” SRL

 

Proiect de decizie

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 3, PLDM – 1, PD – 1, CI – 5 (unanim, 26 voturi)

 

Decizia finală


22. Stabilirea relaţiilor funciare de arendă a iotului de pământ din bd. Grigore Vieru, 15 cu Cooperativa de Construcție a garajelor nr. 162

 

Proiect de decizie

 

Statut: Respins (nu a obținut număr suficient de voturi)

Voturi PRO: CI – 2, PLDM – 1

Abțineri: PL – 16, PPEM – 3, PD – 1, CI – 3 (23 abțineri)  


23. Reperfectarea relaţiilor funciare de arendare a unui lot de pământ din str. Gheorghe Coşbuc, 11

 

Proiectul de decizie nu a fost publicat pe site-ul primăriei în momentul examinării în CMC

 

Statut: Respins (nu a obținut număr suficient de voturi)

Voturi PRO: CI – 2, PLDM – 1

Abțineri: PL – 16, PPEM – 3, PD – 1, CI – 3 (23 abțineri)  


24. Darea în subarenda a lotului de pământ din str. Petricani, 17, de către S.A. „DAAC-HERMES”

 

Proiect de decizie

 

Exclus din ordinea de zi.


25. Stabilirea relaţiilor funciare de arendă a lotului de pământ din str. Cucorilor, 39, cu Societatea comercială „AUTO-DAPET” SRL

 

Proiect de decizie

Statut: Respins (nu a obținut număr suficient de voturi)

Voturi PRO: CI – 3, PLDM – 1

Abțineri: PL – 16, PPEM – 3, PD – 1, CI – 2 (22 abțineri)  


26. Stabilirea relațiilor funciare de arendă a lotului de pământ din str. A. Bernardazzi, 60

 

Proiectul de decizie nu a fost publicat pe site-ul primăriei în momentul examinării în CMC

 

Statut: Respins (nu a obținut număr suficient de voturi)

Voturi PRO: PL – 16, PD – 1, PLDM – 1, CI – 5 (23 voturi)  

Abțineri: PPEM – 3


27. Stabilirea relaţiilor funciare de arendă a lotului de pământ din str. Miron Costin, 19/8

 

Proiectul de decizie nu a fost publicat pe site-ul primăriei în momentul examinării în CMC

 

Statut: Respins (nu a obținut număr suficient de voturi)

Voturi PRO: CI – 2

Abțineri: PL – 16, PPEM – 3, PD – 1, PLDM – 1, CI – 3 (24 abțineri)  


28. Reperfectarea relaţiilor funciare de arendare a lotului de pământ din str. Alecu Russo, 18/2, SRL „ANGROFLOR”

 

Proiect de decizie

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 3, PLDM – 1, PD – 1, CI – 5 (unanim, 26 voturi)

 

Decizia finală


29. Reperfectarea relaţiilor funciare de arendă a lotului de pământ din Calea Orheiului cu Societatea cu răspundere limitată „OVM-TRANSCARGO”

 

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 3, PLDM – 1, PD – 1, CI – 5 (unanim, 26 voturi)

 

Decizia finală


30. Stabilirea relaţiilor funciare de arendare a loturilor de pămînt din bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 2 şi 4 cu Societatea pe acţiuni „MOLDOVA-TUR”

 

Proiect de decizie

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 3, PLDM – 1, PD – 1, CI – 5 (unanim, 26 voturi)

 

Decizia finală


31. Stabilirea relaţiilor funciare de arendare a lotului de pământ din str. A.Şciusev, 47, cu Societatea cu răspundere limitată „ACVILIN-GRUP”

 

Proiect de decizie

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 3, PLDM – 1, PD – 1, CI – 5 (unanim, 26 voturi)

 

Decizia finală


26. Amplasarea unei parcări auto multietajate pe lotul de pământ din str. Calea Orheiului

 

Proiectul de decizie nu a fost publicat pe site-ul primăriei în momentul examinării în CMC

 

Statut: Aprobat

 

Vasilii Chirtoca (CI) a propus completarea deciziei la punctul 2 cu sintagma la prețul comercial.  

 

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 3, PLDM – 1, PD – 1, CI – 5 (unanim, 26 voturi)

 

Decizia finală


27. Atribuirea în proprietate privată (14 proiecte)

 

1. Atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din Calea Moşilor Societăţii comerciale „DIOLSEM” SRL în schimbul terenului din str. Ipoteşti, adjudecat la licitaţia din 20.12.2013

 

Proiect de decizie

 

După pct. 6 al deciziei se completează cu un punct care prevede ca Executivul să emită o dispoziție privind constituirea unei comisii cu includerea membrilor din executiv, Procuraturii mun. Chișinău și Comisariatul de poliție de sector pentru a ancheta situația în care terenul adjudecat la licitaţie a fost ocupat abuziv de vecini.

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 3, PLDM – 1, PD – 1, CI – 5 (unanim, 26 voturi)

 

Decizia finală


2. Atribuirea în proprietate privată a terenului din str. Gavriil Muzicescu, 13

 

Proiectul de decizie nu a fost publicat pe site-ul primăriei în momentul examinării în CMC

 

Statut: Respins (nu a obținut număr suficient de voturi)

Voturi PRO: PPEM – 3, PD – 1, PLDM – 1, CI – 4 (9 voturi)

Abțineri: PL – 16, CI – 1


3. Atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din str. Petricani, 87/1 „A”

 

Proiectul de decizie nu a fost publicat pe site-ul primăriei în momentul examinării în CMC

 

Statut: Respins (nu a obținut număr suficient de voturi)

Voturi PRO: PPEM – 3, PD – 1, PLDM – 1, CI – 5 (10 voturi)

Abțineri: PL – 16


4. Atribuirea în proprietate privată a terenului din str. Botanica Veche, 39

 

Proiectul de decizie nu a fost publicat pe site-ul primăriei în momentul examinării în CMC

 

Statut: Respins (nu a obținut număr suficient de voturi)

Voturi PRO: CI – 3

Abțineri: PL – 16, PPEM – 3, PD – 1, PLDM – 1, CI – 2


5. Atribuirea în proprietate privată a unui teren din str. Hipodromului

 

Proiectul de decizie nu a fost publicat pe site-ul primăriei în momentul examinării în CMC

 

Statut: Respins (nu a obținut număr suficient de voturi)

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 3, PD – 1, PLDM – 1, CI – 3 (24 voturi)

Abțineri: CI – 2


6. Atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din str. Primar Carol Schmidt

 

Proiectul de decizie nu a fost publicat pe site-ul primăriei în momentul examinării în CMC

 

Statut: Respins (nu a obținut număr suficient de voturi)

Voturi PRO: PL – 16, PD – 1, PLDM – 1, CI – 2 (20 voturi)

Abțineri: PPEM – 3, CI – 3


7. Atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din str. Primar Carol Schmidt

 

Proiectul de decizie nu a fost publicat pe site-ul primăriei în momentul examinării în CMC

 

Statut: Respins (nu a obținut număr suficient de voturi)

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 3, PD – 1, PLDM – 1, CI – 3 (24 voturi)

Abțineri: CI – 2


8. Atribuirea în proprietate privată a unui teren din str. Primar Carol Schmidt

 

Proiectul de decizie nu a fost publicat pe site-ul primăriei în momentul examinării în CMC

 

Statut: Trimis la reexaminare

Voturi PRO reexaminare: PL – 16, PPEM – 3, PLDM – 1, PD – 1, CI – 5 (unanim, 26 voturi)


9. Atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din str. Movileni, 71

 

Proiectul de decizie nu a fost publicat pe site-ul primăriei în momentul examinării în CMC

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 3, PLDM – 1, PD – 1, CI – 5 (unanim, 26 voturi)

 

Decizia finală


10. Atribuirea în proprietate privată comună a terenului din str. Vasile Alecsandri, 26

 

Proiectul de decizie nu a fost publicat pe site-ul primăriei în momentul examinării în CMC

 

Statut: Respins (nu a obținut număr suficient de voturi)

Voturi PRO: PPEM – 3, PLDM – 1, CI – 4 (8 voturi)

Abțineri: PL – 16, PD – 1, CI – 1


11. Atribuirea în proprietate privată comună a unui lot de pământ din str. Dimineţii, 2

 

Proiectul de decizie nu a fost publicat pe site-ul primăriei în momentul examinării în CMC

 

Statut: Respins (nu a obținut număr suficient de voturi)

Voturi PRO: PPEM – 3, PLDM – 1, CI – 5 (9 voturi)

Abțineri: PL – 16, PD – 1


12. Atribuirea în proprietate privată comună a terenului din str. Mihai Eminescu, 51, membrilor Asociaţiei de Coproprietari în Condominiu Nr. 55/134

 

Proiectul de decizie nu a fost publicat pe site-ul primăriei în momentul examinării în CMC

 

Statut: Respins (nu a obținut număr suficient de voturi)

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 3, PD – 1, PLDM – 1, CI – 3 (24 voturi)

Abțineri: CI – 2


13. Atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din str. Primar Carol Schmidt

 

Proiectul de decizie nu a fost publicat pe site-ul primăriei în momentul examinării în CMC

 

Statut: Respins (nu a obținut număr suficient de voturi)

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 3, PD – 1, PLDM – 1, CI – 3 (24 voturi)

Abțineri: CI – 2


14. Atribuirea în proprietate privată comună a terenului din str. Podgorenilor, 19

 

Proiectul de decizie nu a fost publicat pe site-ul primăriei în momentul examinării în CMC

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 3, PLDM – 1, PD – 1, CI – 5 (unanim, 26 voturi)

 

Decizia finală


28. Privatizarea terenurilor (12 proiecte)

 

1. Privatizarea terenului din str. Bucuriei, 1, aferent obiectivelor private ale Sales House „HENDRIX BAIE” SRL

 

Proiect de decizie

 

Statut: Respins (nu a obținut număr suficient de voturi)

Voturi PRO: PD – 1, PLDM – 1, CI – 4

Abțineri: PL – 16, PPEM – 3, CI – 1


2. Privatizarea terenului din str. Drumul Crucii, 10, aferent obiectivelor private ale Societăţii comerciale „INAMSTRO” SRL

 

Proiect de decizie  

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 3, PLDM – 1, PD – 1, CI – 5 (unanim, 26 voturi)

 

Decizia finală


3. Privatizarea terenului aferent obiectivului privat al dlui Vadim Calestru din str. M. Kogălniceanu, 68/1

 

Proiectul de decizie nu a fost publicat pe site-ul primăriei în momentul examinării în CMC

 

Statut: Respins (nu a obținut număr suficient de voturi)

Voturi PRO: PD – 1, PLDM – 1, CI – 4

Abțineri: PL – 16, PPEM – 3, CI – 1


4. Privatizarea terenului aferent obiectivului privat al întreprinderii cu capital străin „SEVEN STARS” SRL din str. A. Puşkin, 60

 

Proiect de decizie

Statut: Respins (nu a obținut număr suficient de voturi)

Voturi PRO: PD – 1, PLDM – 1, CI – 3

Abțineri: PL – 16, PPEM – 3, CI – 2


5. Privatizarea terenului aferent obiectivului privat ale Firmei „TRANSFRIGO” SRL din str. Doina.

 

Proiect de decizie

Statut: Respins (nu a obținut număr suficient de voturi)

Voturi PRO: PL – 16, PD – 1, PLDM – 1, CI – 5

Abțineri: PPEM – 3


6. Privatizarea terenului aferent obiectivului privat al întreprinderii individuale „NICOLAE GARGALÎC” din str. Doina, 154/3

 

Proiect de decizie

Statut: Respins (nu a obținut număr suficient de voturi)

Voturi PRO: PL – 16, PD – 1, PLDM – 1, CI – 5

Abțineri: PPEM – 3

 

Decizia finală


7. Privatizarea terenurilor aferente obiectivului privat ale Firmei „RIVIS-GRAND” SRL din str. Timiş, 4 şi Timiş, 14

 

Proiect de decizie

 

Statut: Respins (nu a obținut număr suficient de voturi)

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 3, PD – 1, PLDM – 1, CI – 3

Voturi CONTRA: CI – 2


8. Privatizarea terenului aferent obiectivelor private din Calea leşilor, 10 ale S.A. ZORILE

 

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 3, PLDM – 1, PD – 1, CI – 5 (unanim, 26 voturi)

 

Decizia finală


9. Privatizarea terenului din Calea leşilor, 10, aferent obiectivului privat al SC „NEOTERM” SRL

 

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 3, PLDM – 1, PD – 1, CI – 5 (unanim, 26 voturi)

 

Decizia finală


10. Privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Societăţii comerciale „LODARDI-CONS” SRL din bd. Decebal, 78/3

 

Proiect de decizie

Statut: Respins (nu a obținut număr suficient de voturi)

Voturi PRO: PLDM – 1, CI – 4

Abțineri: PL – 16, PPEM – 3, PD – 1, CI – 1


11. Privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Societăţii cu răspundere limitată „FRUCT ECOLOGIC” din șos. Hânceşti

 

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 3, PLDM – 1, PD – 1, CI – 5 (unanim, 26 voturi)

 

Decizia finală


12. Privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Societăţii cu răspundere limitată „LED-MEDIA” din str. C. Stere

 

Proiect de decizie

 

Statut: Respins (nu a obținut număr suficient de voturi)

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 3, PD – 1, PLDM – 1, CI – 3

Abțineri: CI – 2


29. Atribuirea în folosință (2 proiecte)

 

1. Atribuirea în folosinţă a unui teren din str. Plaiului, 7 Asociaţiei de Coproprietari în Condominiu nr. 55/112

 

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 3, PLDM – 1, PD – 1, CI – 5 (unanim, 26 voturi)

 

Decizia finală


2. Atribuirea în folosinţă a unui teren din str. 31 August 1989 nr. 64 Asociaţiei Coproprietarilor în Condominiu nr. 55/125

 

Proiect de decizie

 

Statut: Respins (nu a obținut număr suficient de voturi)

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 3, PD – 1, PLDM – 1, CI – 4 (25 voturi)

Abțineri: CI – 1


30. Transmiterea unui teren din str. Studenților, 2/2 (gestionar – Universitatea Tehnică din Moldova)

 

Proiect de decizie

Statut: Respins (nu a obținut număr suficient de voturi)

Voturi PRO: PPEM – 3, PD – 1, PLDM – 1, CI – 5 (10 voturi)

Abțineri: PL – 16


31. Prelungirea termenului de arendare a lotului de pământ (cu numărul cadastral 0100520062) din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt Companiei pe acțiuni „SCANA” S.A.

 

Proiect de decizie

Statut: Respins (nu a obținut număr suficient de voturi)

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 3, PLDM – 1, PD – 1, CI – 3 (24 voturi)

Abțineri: CI – 2


32. Executarea hotărârii de judecată irevocabile și prelungirea termenului de arendare a lotului de pământ din Calea Ieșilor, 24 (parcul „La Izvor”) Societății cu răspundere limitată „PAVLOMARIN”

 

Proiect de decizie

 

Ghenadie Botnaru (CI) a propus:

 • de completat la pct.1 din decizie cu textul „construcții provizorii, ușor demontabile, fără defrișarea spațiilor verzi” după cuvântul „aquaparc”,
 • de completat cu un subpunct 2.7 cu următorul text: „să nu efectueze lucrări de construcție și amenajare pe terenul arendat fără avizul pozitiv al expertizei ecologice de stat și obștești și fără acordul populației din zonele limitrofe” și
 • de completat la pct. 3 după textul „Direcție funciară a Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare va opera modificările de rigoare în contractul de arendare nr. 3449/2002 din 31.12.2002, pornind de la prevederile pct. 1 al prezentei decizii” cu textul „după prezentarea de către beneficiar Consiliului municipal Chișinău proiectul aquaparcului, precum și aprobarea acestuia de către Consiliul municipal.

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 3, PLDM – 1, PD – 1, CI – 5 (unanim, 26 voturi)

 

Decizia finală


33. Executarea unei hotărâri de judecată și stabilirea relațiilor funciare de arendare a lotului de pământ din str. Alba Iulia, 79 cu Societatea cu răspundere limitată „GONVARO-CON”

 

Proiect de decizie

Statut: Respins (nu a obținut număr suficient de voturi)

Voturi PRO: PD – 1, PLDM – 1, CI – 5 (7 voturi)

Abțineri: PL – 16, PPEM – 3


34. Adjudecarea prin licitație funciară a dreptului de arendă a lotului de pământ din str. Vovințeni

 

Proiect de decizie

Statut: Respins (nu a obținut număr suficient de voturi)

Voturi PRO: PD – 1, PLDM – 1, CI – 5 (7 voturi)

Abțineri: PL – 16, PPEM – 3


35. Darea în locațiune a unor încăperi din str. Mitropolit Dosoftei, 142 (subsol cu geamuri)

 

Proiectul de decizie nu a fost publicat pe site-ul primăriei în momentul examinării în CMC

 

Statut: Respins (nu a obținut număr suficient de voturi)

Voturi PRO: PLDM – 1, CI – 3 (4 voturi)

Abțineri: PPEM – 3, PD – 1, CI – 2

Voturi CONTRA:  PL – 16


36. Reîncheierea contractelor de locațiune a unor încăperi din str. Mitropolit Varlaam, 63 lit. W (subsol, nivelul 3) Societății cu răspundere limitată „AGV-COM”

 

Proiect de decizie

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 3, PLDM – 1, PD – 1, CI – 5 (unanim, 26 voturi)

 

Decizia finală


37. Darea în locațiune a unor încăperi din str. Pietrăriei 2/1 SRL „Invest Tehtrans”

 

Proiect de decizie

Statut: Respins (nu a obținut număr suficient de voturi)

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 3, PD – 1, PLDM – 1, CI – 4 (25 voturi)

Abțineri: CI – 1


— Votate în ansamblu —

38. Modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 7/30 din 23 octombrie 2018 „Despre aprobarea Regulamentului privind susținerea financiară a familiilor cu 3 (trei) și mai mulți copii în instituțiile de educație timpurie din orașul Chișinău în anul 2018”

 

Proiectul de decizie nu a fost publicat pe site-ul primăriei în momentul examinării în CMC

Decizia finală

 

39. Completarea  deciziei Consiliului municipal Chișinău  nr. 1/26 din 19.03.2015 „Cu privire la lichidarea IMSP Centrul Stomatologic Municipal Chișinău”

 

Proiect de decizie

Decizia finală

 

40. Modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 3/3 din 18 iunie 2018 „Cu privire la înființarea Serviciului „Centrul de resurse și suport pentru copii și tineri”

 

Proiect de decizie

Decizia finală

 

41. Crearea Serviciului social „Casă de copii de tip de familial” pe lângă Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului

 

Proiect de decizie

Decizia finală

 

42. Trecerea instituțiilor de învățământ primar și secundar la gestionarea autonomă

 

Proiect de decizie

Decizia finală

 

43. Majorarea capitalului statutar al instituțiilor publice medico-sanitare din municipiul Chișinău

 

Proiect de decizie

Decizia finală

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 3, PLDM – 1, PD – 1, CI – 5 (unanim, 26 voturi)


— În continuare proiectele sunt votate separat —


44. Stabilirea taxelor de instruire în școlile de muzică, artă și artă plastică din municipiul Chișinău

 

Proiect de decizie

 

S-a propus de trimis la reexaminare.

 

Statut: Trimis la reexaminare

Voturi PRO reexaminare: PL – 16, PPEM – 3, PLDM – 1, PD – 1, CI – 5 (unanim, 26 voturi)


45. Delegarea de împuterniciri

 

Proiect de decizie

 

Valeriu Bogdan, șeful Direcției asistență juridică, a informat că Direcția are doar 17 persoane împuternicite să reprezinte autoritatea locală în instanță. La moment sunt circa 1700 dosare pe rol dintre care 264 de dosare țin de înaintarea datoriei pentru plata pentru locațiune și arendă funciară, iar 80 de acțiuni sunt înaintate de către reprezentații consiliului privind ocuparea abuzivă a terenurilor.

Vasilii Chirtoca (CI) de completat cu un punct decizia ca toți juriștii Direcției juridice la toate dosarele persoanele împuternicite să aibă instrucțiune în scris semnată de către șeful Direcției.

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 3, PLDM – 1, PD – 1, CI – 5 (unanim, 26 voturi)

Decizia finală


— Votate în ansamblu —

 

46. Casarea creanțelor nerecuperabile ale Întreprinderii Municipale Regia „Autosalubritate” (2055071,67 lei)

Proiect de decizie

Decizia finală

 

47. Casarea creanțelor nerecuperabile ale Întreprinderii Municipale Regia „Autosalubritate” (183672,60 lei)

Proiect de decizie

Decizia finală

 

48. Casarea creanțelor nerecuperabile ale Întreprinderii Municipale Regia „Autosalubritate” (1071120,80 lei)

Proiect de decizie

Decizia finală

 

49. Recepționarea și transmiterea unor obiective (36 obiective)

Proiect de decizie

Decizia finală

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 3, PLDM – 1, PD – 1, CI – 5 (unanim, 26 voturi)


50. Autentificarea dreptului de proprietate privată (37 proiecte)

 

Proiectele de decizie nu au fost publicate pe site-ul primăriei în momentul examinării în CMC

 

Consilierii au aprobat toate subpunctele, cu excepția celor unde s-au enunțat obiecții:

 1. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din str. Budăi, 1 „v”
 2. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din str. Ipoteşti, 55
 3. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din str. Călugreni, 7
 4. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra terenului din str. Vadul lui Vodă, 30
 5. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din str. Muzelor, 21

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 3, PLDM – 1, PD – 1, CI – 5 (unanim, 26 voturi)

 

Decizii finale


51. Autentificarea dreptului de proprietate privată comună (34 proiecte)

 

Proiectele de decizie nu au fost publicate pe site-ul primăriei în momentul examinării în CMC

 

Consilierii au aprobat toate subpunctele, cu excepția celor unde s-au enunțat obiecții:

 1. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de pământ din str. Mitrop. Gurie Grosu, 19
 2. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de pământ din str. Virtuţii, 6
 3. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra terenului din str. Galaţi, 1
 4. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de pământ din str. Gh. Madan, 59
 5. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună în devălmăşie asupra lotului de pământ din str. Toporaşilor, 15
 6. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de pământ din str. Înălţării, 2.

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 3, PLDM – 1, PD – 1, CI – 5 (unanim, 26 voturi)

 

Decizii finale


Votate în ansamblu pentru reexaminare:

 

S-a propus trimiterea la reexaminare a punctelor 52 – 60 din ordinea de zi

 

52. Atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din str. A. Corobceanu, 19

 

Proiect de decizie

Decizia finală

 

Proiectele de decizie nu au fost publicate pe site-ul primăriei în momentul examinării în CMC

 

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind întreţinerea animalelor de companie şi fără stăpân în municipiul Chișinău
 2. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind capturarea, evidenţa şi întreţinerea animalelor de companie şi a celor fără stăpân în municipiul Chișinău
 3. Cu privire la inițierea procedurii de reziliere a contractului de arendă funciară nr. 5712/2011 din 14.04.2011 asupra terenului cu nr. cadastral 0100424556, încheiat cu SRL „MICROCELL”
 4. Despre operarea unor modificări în configuraţia lotului de pământ cu numărul cadastral 0100101.1170.
 5. Cu privire la amplasarea unui teren de sport.
 6. Cu privire la formarea Scuarului armenesc „Hacikar” pe str. Bucureşti, colț cu str. Armenească.
 7. Cu privire la formarea Scuarului în memoria preşedintelui polonez Lech Kaczynski pe şos. Hânceşti.
 8. Cu privire la abrogarea parţială a deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 8/1 din 15.11.2018 „Cu privire la aprobarea deciziei CMC nr.3/87 din 19.05.2015

 

Statut: Trimis la reexaminare

Voturi PRO reexaminare: PL – 16, PPEM – 3, PLDM – 1, PD – 1, CI – 5 (unanim, 26 voturi)


 

VIDEO ședință:

Partea I

Partea II

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md