Piața de pe str. Cărbunari, recomandările Curții de Conturi și privatizări respinse

 

Consilierii au aprobat amenajarea unei piețe pentru materiale de construcție în Piața Centrală, noile statute ale întreprinderilor Regia Transport Electric, Spații Verzi și EXDRUPO, precum și o serie de măsuri pentru îmbunătățirea procesului de eliberare a documentelor permisive de construcție. Aleșii locali au examinat și privatizarea a 13 terenuri, dintre care au aprobat doar două cereri și au transmis la reexaminare alte două.

 

Consilierii au continuat ședința începută la 15 aprilie cu examinarea subiectului nr. 7 din ordinea de zi. Înainte de a analiza subiectele de pe ordinea de zi, aleșii locali au ținut un moment de reculegere în memoria consilierului Valeriu Lupașcu (PSRM) și mama consilierului Dorin Chirtoacă (PL). 

 

Durata ședinței: 2 h 26 min (fără pauze)


7. Efectuarea lucrărilor de amenajare a pieței specializate din str. Cărbunari, 9 din cadrul Î.M. „Piața Centrală”

Proiect de decizie

 

Piața Centrală are în gestiunea sa Piața Avicolă de pe str. Cărbunari 9, cu o suprafață de 5, 6 ha. La moment doar 1.5 ha sunt valorificate, iar Piața Avicolă înregistrează anual pierderi de peste 2 mil. 

Conducerea Pieții Centrale propune reamenajarea Pieței Avicole pentru comerțul materialelor de construcție, lemn etc. prin redirecționarea pe cele 4,1 ha neutilizate a circa 300 de camioane care la moment staționează pe str. Calea Basarabiei. Pentru reamenajarea Pieței Avicole sunt necesare 107 773,95 mii lei. 

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 17 8 5 2 2 2 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


8. Operarea de modificări în deciziile Consiliului municipal Chișinău nr. 25/4 din 29.12.2020 și nr. 2/3 din 20.11.2019

Proiect de decizie

 

Executivul primăriei a propus completarea personalului Direcției corespondență, petiții și audiență cu patru angajați. Conform lui Valeriu Bogdan, șeful Direcției asistență juridică și raportorul proiectului, acești angajați urmau a fi responsabili de asigurarea transparenței procesului decizional – organizarea dezbaterilor publice, informarea locuitorilor privind activitatea comisiilor și ședințelor CMC, inclusiv prin transmiterea live a acestora, promovarea Bugetului Civil ș.a.

Consilierii au reproșat executivului că proiectul nu este bine pregătit, nefiind indicate atribuțiile detaliate ale celor patru noi angajați. 

 

Statut: Respins

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 18 2
Contra
Abțineri 7 7 2 2 1

9. Aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii Municipale „Regia transport electric”

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 7 2 2 2 1
Contra 6
Abțineri

Decizia finală


10. Aprobarea Statutului în redacție nouă, a Întreprinderii Municipale „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 8 6 2 2 2 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


11. Aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii municipale Regia exploatare a drumurilor și podurilor „EXDRUPO” 

Proiect de decizie

 

Amendamente:

– La cap. III capitalul social indicat a fost rectificat prin completarea sumei cu 30 de bănuți.

– P. 57, sub. 26, a fost exclus.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 8 6 2 2 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


12. Remedierea deficiențelor constatate și implementarea recomandărilor înaintate în Raportul auditului conformității eliberării documentelor permisive în construcție, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr. 31 din 17.07.2020

Proiect de decizie

 

Curtea de Conturi  a depistat mai multe nereguli privind eliberarea documentelor permisive de construcție de către Primăria municipiului Chișinău. În baza recomandărilor Curții de Conturi, executivul a întocmit un plan de acțiuni din 4 pași/măsuri (anexa 1, p. 3 din proiectul de decizie), printre care reactualizarea Planului Urbanistic General (PUG) și Regulamentului Local de Urbanism (RLU) până în 2022.

Raportul Curții de Conturi poate fi analizat aici.

 

Amendament:

– Andrei Vatamaniuc, fostul angajat și arhitect-șef adjunct al primăriei, a fost exclus din anexa planului de acțiuni.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 8 6 1 2 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


13. Aprobarea Planului de acțiuni privind implementarea cerințelor și recomandărilor Curții de Conturi Republicii Moldova

Proiect de decizie

Curtea de Conturi a constat în raportul de audit din 2018 o serie de nereguli privind evidența, înregistrarea și gestionarea patrimoniului public și impozitării bunurilor publice de către Primăria municipiului Chișinău. Primăria a elaborat un plan din 16 pași pentru înlăturarea deficiențelor depistate de Curtea de Conturi.

 

Amendamente:

– Din anexă, p. 5, a fost exclus textul „precum și la prelungirea termenului de folosință sau locațiune”.

– P. 11 din tabel după textul „revizuirea contractelor de dare în arendă a terenurilor” a  fost completat cu sintagma „libere de construcție”.

– P. 16 din tabel, după cuvântul „arendă”, a fost completat cu textul „superficie și locațiune”.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 8 6 2 2 2 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


14. Operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 5/2 din 13 mai 2010 „Participarea municipiului Chișinău la fondarea Congresului Autorităților Locale din Moldova”

Proiect de decizie

 

Amendament:

– Ludmila Polodiuc (PSRM) a fost delegată în calitate de reprezentantă. 

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 6 2 2 2 1 1
Contra
Abțineri 8

Decizia finală


15. Transmiterea autocamionului specializat GAZ-5314 în gestiune economică Primăriei comuna Geamăna

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 7 7 2 2 1 1
Contra
Abțineri 2

Decizia finală


16. Operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 22/7 din 22.12.2020 „Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a structurii, organigramei și efectivului limită a Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului”

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 6 7 2 2 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


17. Stabilirea relațiilor funciare

 

Consilierii vor examina stabilirea relațiilor de superficie a loturilor de pământ din str. Ialoveni 100/3 și str. Al. Sciusev 121 și darea în locațiune a unor terenuri de pe str. Valea Crucii 22/2 și str. Kiev 11.

 

17.1 Str. Ialoveni 100/3

 

Amendament:

– Termenul de superficie a fost fixat pentru 5 ani (p. 1).

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 7 2 1 1 1
Contra
Abțineri 7 2

Decizia finală

 

17.2 Str. Kiev 11

 

Amendament:

– Termenul de superficie a fost fixat pentru 5 ani (p. 1).

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 15 7 2 2 2 1 1
Contra
Abțineri 9

Decizia finală


18. Privatizarea terenurilor

 

Subiectul include 13 proiecte de decizii privind privatizarea terenurilor aferente a unor obiective private din șos. Muncești, bd. Dacia 16/2, str. Podgorenilor 91 a, str. Burebista 5/2, str. Miron Costin 13/7, str. Doina 154/7, str. Albișoara 68, bd. Iu. Gagarin 18, Gh. Asachi 42/3, str. Ion Botezătorul 3, str. Alexei Mateevici 89, str. Gh. Asachi 81, str. Cărbunari 2/1. 10 din cele 13 terenuri aferente urmează a fi privatizate de către Societăți cu Răspundere Limitată (SRL).

 

18.1 Șos. Muncești

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 16 7 2 2 1
Contra
Abțineri 9 2 1

Decizia finală

 

18.2 Bd. Dacia 16/2

 

Statut: Respins

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 16 2 2 2 1 1
Contra
Abțineri 6 9

 


Proiectul 18.3 (privatizarea terenului aferent obiectivului privat al întreprinderii mixte „NEW SOLUTION” SRL din str. Podgorenilor 91 a) a fost retras de executiv.


18.4 Str. Burebista 5/2

 

Statut: Respins

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 15 6 1 1 1
Contra
Abțineri 9 2 2

 

18.5 Str. Miron Costin 13/7

 

Statut: Respins

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 18 1 1
Contra
Abțineri 5 9 1 2

 

 

18.6 Str. Doina 154/7

 

Statut: Respins

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 17 5 1 1
Contra
Abțineri 9 1 2

 

 

18.7 Str. Albișoara 68

 

Statut: Respins

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 17 5 1
Contra
Abțineri 9 2 2 1

 

 

18.8 Bd. Iu. Gagarin 18

 

 

Statut: Transmis la reexaminare

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 17 6 9 2 1
Contra
Abțineri 2 2

 

 

18.9 Str. Gh. Asachi 42/3

 

 

Statut: Transmis la reexaminare

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 15 6 9 2 2 2 1
Contra
Abțineri

 

 

18.10 Str. Ion Botezătorul 

 

 

Statut: Respins

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 16 2 2
Contra 1
Abțineri 1 6 9 2 1 1

 

 

18.11 Str. Alexei Mateevici 89 

 

 

Statut: Respins

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 5 2 2 1 1 1
Contra
Abțineri 17 9

 

 

 

18.12 Str. Gh. Asachi 81 

 

 

Statut: Respins

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 16 1
Contra
Abțineri 1 5 9 2 1 2 1 1

 

 

 

18.13 Str. Cărbunari 2/1

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 18 6 2 2
Contra
Abțineri 9 2 1

Decizia finală

 

Proiectul 19 („Asigurarea cu apă potabilă a copiilor din instituțiile publice de învățământ primare din municipiul Chișinău”) a fost retras de raportoare, Zinaida Popa (PAS), din motiv că nu a fost examinat la comisia de specialitate.

 

Responsabilă de monitorizare: Cristina Voroneanu

 

VIDEO DE LA ȘEDINȚĂ:

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md