Noi tarife pentru transportul public și schimb de replici între fracțiuni

Consilierii au examinat un singur punct de pe ordinea de zi – modificarea metodologiei de stabilire a tarifului pentru călătoria cu autobuzul și troleibuzul. Decizia a fost aprobată cu votul majorității consilierilor și permite primarului să sporească tarifele pentru transport public.

Ședința s-a desfășurat pe un ton ostil, cu frecvente schimburi de replici între primar, fracțiunea PAS și fracțiunea PSRM.

 

Ședința a fost deschisă după ora 12.00 de primarul Ion Ceban. La începutul ședinței în sală erau prezenți 37 de consilieri din cei 51 aleși.

Președintele ședinței a fost ales Corneliu Pântea (PUN).

Consilierii au completat ordinea de zi cu subiectul „Informație de la Direcția transport privind identificarea soluțiilor privind prelungirea liniei de contact pentru troleibuze în or. Durlești, de la str. T. Vladimirescu până la șos. Balcani”.

 

DECLARAȚII

 

Valeriu Guștiuc, activist civic, a semnalat că în curțile blocurilor nu se asigură lucrările de curățenie, iar în parcul „La Izvor” nu se defrișează arborii uscați care reprezintă un pericol pentru locuitori. Activistul a solicitat informație referitor la responsabilii de executarea lucrărilor.

 

Vitalii Voznoi, activist civic, a adresat consilielor mai multe remarci:

– nu utilizează votul electronic deși au revenit în sala echipată cu sistemul necesar;

– încalcă ordinea la ședință, dar nu sunt disciplinați conform prevederilor tegulamentului Consiliului;

– nici o fracțiune nu a propus demiterea secratrului Consiliului, responsabil de respectarea regulamentului.

 

Activistul a comunicat aleșilor că a realizat o listă a tuturor regulamentelor aprobate din 2012 și până în prezent, peste o sută de regulamente. Conform lui Vitalii Voznoi, peste 40% dintre acestea nu se respectă, inclusiv regulamentul Consiliului.

 

Alexandr Odințov (PSRM) a condamnat comportamentul activistului Eugen Balțat, care la ședința precedentă s-a prezentat cu o brichetă în formă de pistol, iar apoi s-a încăierat cu un polițist în holul primăriei. Consilierul a cerut forțelor de ordine să investigheze activitatea lui Eugen Balțat, care conform alesului, reprezintă un pericol pentru ordinea publică.

 

Consilierul s-a referit și la Cristian Rizea, fost funcționar public condomat și dat în căutare în România, care intenționează să candideze la alegerile din Moldova.

 

În ambele cazuri, consilierul a învinuit guvernarea PAS de inacțiune și a cerut acțiuni. Consiliera Zinaida Popa a remarcat în răspuns că în cazul activistului Eugen Balțat, în primul rând, ar fi trebuit să se sesizeze primăria și poliția din cadrul municipalității.

 

Zinaida Popa (PAS) a susținut că mai mult de o lună se mimează activitatea Consiliului, ultimele ședințe încheindu-se fără examinarea tuturor subiectelor de pe ordinea de zi. Motivul ar fi, conform consilierei, că în așa mod primarul încearcă să determine consilierii să voteze pentru majorarea tarifului la transport public. Fracțiunea PAS va susține ajustarea tarifului doar după ce vor fi asigurate prevederile legii:

–  funcțiile de director la Parcul Urban de Autobuze și Regia Transport Electric vor fi scoase la concurs public;

– realizarea unui audit tehnic și funcțional la aceste întreprinderi.

 

Consiliera a enumerat acțiunile fracțiunii PAS pentru îmbunătățirea calității transportului public, dar a fost întreruptă de acuzațiile Eugeniei Ceban (PSRM), care a intervenit cu strigăte, ignorând prevederile regulamentului Consiliului. Intervenția Eugeniei Ceban a generat un schimb de replici, pe un ton ridicat, între fracțiunile PAS și PSRM.

 

Ulterior, Zinaida Popa (PAS) a intervenit, la fel ca și Eugenia Ceban, în discursul consilierului Victor Poleacov (PSRM), care nu a putut să se expună din această cauză. Fracțiunea DA au părăsit sala în semn de protest.

 

Consilierii au fost nevoiți să ia o pauză pentru a putea continua ședința. După revenirea în sală a consilierilor, ședința a continuat cu examinarea proiectelor de pe ordinea de zi.

 

Durata ședinței: 4 h 18 minute


Ordinea de zi


1. Modificarea și aprobarea unor acte normative

Proiect de decizie

 

Proiectul prevede aprobarea metodologiei de calcul al călătoriei cu troleibuzul și autobuzul, care va permite majorarea prețului de către primar. 

De asemenea, conform proiectului, dimensiunile minime stabilite prin standardele de calitate pentru transport public aprobate de Consiliul municipal în iulie 2021, vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2023, ci nu în septembrie 2022, cum era planificat.

 

Amendament:

– Includerea unui punct nou care prevede că se pune în sarcina primarului general recuperarea de la autoritățile centrale a datoriilor acumulate de către primărie din cauza măririi prețurilor, transportarea gratuită a unor categorii ale populației stabilite de lege, gestionarea crizei refugiaților etc.

                                                        

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliată

Tîșcul

Neafiliată

Mandatii

Neafiliat 

Afanasenco

Pro 17 8 1 1 1 1 1
Contra 5 3 2 1 1
Abțineri 2 1

Decizia finală

 

Votarea proiectului a fost urmată de un nou schimb de replici și acuzații între PAS și PSRM. Fracțiunea DA a părăsit sala. Ședința a fost amânată pentru 14 iunie.

 

Responsabilă de monitorizare: Cristina Voroneanu

 

VIDEO DE LA ȘEDINȚĂ:

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md