Covid-19, executarea bugetului, PUG, parcări și stații de așteptare

Consilierii au aprobat alocarea banilor pentru elaborarea Planului Urbanistic General, elaborarea studiilor de fezabilitate pentru amenajarea parcărilor și construcția unei uzine de sortare și reciclare a deșeurilor, precum și amenajarea stațiilor de alimentare electrică în cadrul unui proiect pilot. De asemenea, aleșii au audiat executarea bugetului și raportul privind situația epidemiologică. 

 

Ședința a început cu dezbateri între consilieri cu privire la ședința din ziua precedentă, 22 decembrie. La sfârșitul acesteia, după ce s-a anunțat că ședința se amână, consilierii au revenit în sală și au trimis la reexaminare toate subiectele rămase pe ordinea de zi, cu excepția p. 25, referitor la Acordul de subfinanțare pentru proiectul „Deșeuri solide Chișinău,  care trebuia votat urgent. Aleșii PAS și PL susțin că în acel moment nu era cvorum, respectiv deciziile nu sunt valabile.

 

După dezbateri îndelungate, consilierii au agreat să înceapă ședința. Consilierii PL au refuzat însă să aprobe ordinea de zi și să participe la vot, susținând că ședința de pe 22 decembrie nu a fost închisă și deschiderea uneia noi se organizează ilegal.

 

Președinta ședinței a fost aleasă Ina Coșeru (PAS).

 

Consilierii au modificat ordinea de zi:

– Subiectul nr. 1 de pe ordinea de zi a fost redenumit în „Raport privind situația epidemiologică”, la insistența PAS.

– Subiectele funciarea de la p. 2 și 3 de pe OZ au fost retrase de executiv, la propunerea primarului Ion Ceban și fracțiunii PSRM.

– S-a inclus în agendă, cu nr. 2, subiectul privind executarea bugetului pentru anul 2020.

 

De regulă, ședința începe cu declarații din partea consilierilor și cetățenilor. La propunerea lui Valerii Klimenco (Partidul Șor) declarațiile au fost excluse pentru această ședință. Propunerea a fost susținută de PSRM și PD.


Ordinea de zi


1. Raport privind situația epidemiologică

 

În Chișinău, până la 22 decembrie, s-au înregistrat 57 780 cazuri de infectare cu virusul Covid-19 (dintre care apr. 1600 cadre medicale) și 918 decese. Conform lui Boris Gîlcă, șef-adjunct al Direcției asistență socială și sănătate, deși numărul cazurilor depistate a scăzut în ultimele zile, crește numărul cazurilor grave și deceselor. Între timp, numărul paturilor de terapie intensivă în spitalele municipale s-a dublat, însă în continuare sunt insuficiente.

În spitalele municipale, în dimineața zilei de 22 decembrie, erau internate 850 persoane, dintre care 52 în stare gravă. În municipiu s-au amenajat 1172 de paturi, dintre care 167 paturi pentru copii și 40 pentru maternitate. Centrul Covid de la Moldexpo are o capacitate de 340 de paturi și suplimentar 80 de paturi pentru triajul pacienților. În prezent, 200 sunt active.

Autoritățile au activat, din 10 decembrie, o nouă diviziune cu 130 de paturi în cadrul Institutului de Pulmonologie şi Ftiziatrie „Chiril Draganiuc”. O nouă diviziune va fi deschisă în alt bloc al acestui institut.

Pentru pacienții care se tratează la domiciliu, se compensează 70% din costul medicamentelor. Copiilor li se compensează 100%.

La începutul ședinței, Boris Gîlcă a declarat că primăria dispune de un plan de acțiuni pentru gestionarea situației pandemice care se actualizează periodic. Totuși, acesta nu este public și nu poate fi consultat de locuitori. Despre aceasta, dar și despre măsurile insuficiente întreprinse de autorități, am scris în „42% din cazurile de COVID-19 în Chișinău. Ce (nu) fac autoritățile”.


2. Executarea bugetului municipal la situația din 15 decembrie 2020

 

Informația privind executarea bugetului a fost solicitată la ședințele trecută, însă reprezentanții direcției nu s-au prezentat. Raportul a fost prezentat de către Olesea Pșenițchi, care exercită funcția de șefă a direcției atât timp cât conducătoarea direcției, Rima Sciastlivîi, este în concediu. La începutul ședinței, primarul Ion Ceban a declarat că Rima Sciastlivîi ar demisiona la întoarcerea din concediu. 

Raportoarea a prezentat informație privind veniturile încasate, cheltuielile făcute pe diferite linii de buget și câte procente din suma planificată pentru fiecare s-a realizat până la 15 decembrie. Cu părere de rău, primăria nu a publicat raportul pentru a fi consultat de locuitori. Prezentăm câteva dintre cifrele menționate de raportoare:

Venituri încasate – 3 mld. 988,8 mln lei (89,5%)

Încasări din taxe și impozite – 1 mld. 615,1 mln (93,9%)

Defalcări de la impozite și taxe – 1 mld. 182,8 mln (92%)

Venituri proprii – 492,3 mln (98,3%), dintre care 215 mln taxe locale

Venituri colectate – 687 mln (52,7%)

Transfer de la bugetul de stat – 2 mld 304,9 mln (88%)

Cheltuieli – 4 mld 17,2 mln (84,6%), dintre 57,4% din contul transferurilor de la bugetul de stat

Sold – 240,1 mln

47,6 % din cheltuieli (1 mld 912,7 mln) s-au utilizat pentru personal și 29,1 % (1 mld. 170,5 mln) pentru bunuri și servicii.

În 2020, s-au colectat prin donații 6 mln pentru combaterea situației pandemice. Dintre acestea, partenerii externi au donat 1,182 mln lei, iar 4,2 mln persoane fizice și juridice din Republica Moldova.


3. Elaborarea documentației urbanistice pentru modificarea Planului urbanistic general al orașului Chișinău

Proiect de decizie

 
Proiectul prevede alocarea resurselor financiare pentru actualizarea Planului Urbanistic General (PUG) și selectarea prin licitație a companiei care urmează să desfășoare lucrările. Consiliul municipal a aprobat însă în martie 2020 o decizie prin care PUG-ul urma a fi elaborat de către o asociație din România cu un istoric dubios. Decizia este încă în vigoare. Consilierii PAS și DA au propus ca amendament anularea deciziei din martie, însă propunerea nu a acumulat suficiente voturi. 

Fracțiunea PSRM a insistat că PUG-ul trebuie elaborat de către întreprinderea municipală CHIȘINĂUPROIECT.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL* PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 7 6 1 2 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală

 

* Nu au participat la vot.


4. Elaborarea studiului de fezabilitate pentru amenajarea parcărilor auto în municipiul Chișinău

Proiect de decizie

 

Direcția transport public și căi de comunicație va elabora și prezenta un calcul estimativ pentru elaborarea studiului de fezabilitate. În baza acestor calcule, Direcția finanțe va asigura alocarea în 2021 a resurselor financiare necesare.

Studiul are drept scop identificarea terenurilor unde ar putea fi amenajate parcări: la periferiile orașului, pe lângă centrele comerciale, în preajma curților de bloc etc.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL* PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 6 2 2 1 1
Contra 6
Abțineri

Decizia finală

 

* Nu au participat la vot.


5. Aprobarea în calitate de obiect de parteneriat public-privat al proiectului privind construcția unei uzine de sortare/reciclare/reutilizare/eliminare a deșeurilor solide, acumulate de pe teritoriul municipiului Chișinău

Proiect de decizie

 

Proiectul a stârnit discuții între consilierii PAS și DA. Consilierii PAS au reproșat colegilor din fracțiunea DA, care au inițiat proiectul, că o astfel de uzină nu se poate ocupa și de sortare. Din acest motiv, s-au expus împotrivă. Conform lor, proiectul PAS votat anterior în Consiliu, deja prevede această componentă.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL* PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 6 2 2 1 1
Contra 6
Abțineri

Decizia finală

 

* Nu au participat la vot.


6. Inițierea elaborării Registrului electronic unic de evidență a patrimoniului municipiului Chișinău

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL* PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 7 6 2 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală

 

* Nu au participat la vot.


7. Abrogarea deciziei nr. 9/20-1 din 16.01.2019 și modificarea deciziei nr.3/32-12 din 19.05.2015

Proiect de decizie

 

Amendament:

– La punctul privind grupul de lucru s-a adăugat „din 19 decembrie”.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL* PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 20 6 6 2 2 1
Contra
Abțineri

Decizia finală

 

* Nu au participat la vot.


8. Notificarea Societății „EPA Media” S.R.L. despre expirarea Contractului de parteneriat public-privat

Proiect de decizie

 

„EPA Media” S.R.L. este compania care gestionează în prezent stațiile de așteptare a transportului public. Dacă primăria nu va notifica compania până pe 18 ianuarie 2021 despre expirarea Contractului, acesta se va prelungi automat.

Consilierii PL care au refuzat să voteze proiectele precedente, au participat la vot.

 

Statut: Respins

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 6 6 2 2 1
Contra 2
Abțineri 20

Decizia finală


9. Anularea deciziei nr.13/14-3 din 04.08.2020

Proiect de decizie

 

Proiectul prevedea anularea deciziei prin care Consiliul a aprobat scoaterea la licitație a lotului de pământ din perimetrul bd. Mircea cel Bătrân – str. N. Sulac – str. N. Milescu Spătarul – str. Bucovina. Direcția arhitectură, urbanism și relații funciare urma să elaboreze documentația pentru valorificarea terenului și să propună Consiliului scoaterea la licitație a terenului, în loturi separate. Conform notei informative atașate proiectului, suprafața unui teren nu trebuie să depășească 1 ha și trebuie să fie destinat construcțiilor mici și medii (cod de reglementare R5 – R6).

 

Statut: Respins

Voturi PSRM DA PAS PL* PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 5 7 1
Contra
Abțineri 19 2 1

Decizia finală

 

* Nu au participat la vot.


10. Aprobarea proiectului pilot privind instalarea stațiilor de alimentare a automobilelor electrice din municipiul Chișinău

Proiect de decizie

 

Municipalitatea va instala provizoriu mai multe stații de alimentare pentru automobilele electrice. Executivul nu a atașat însă schema de amplasare pentru a putea fi analizată.

 

Amendamente:

– Decizia a fost completată cu un nou punct care prevede că pentru obținerea autorizației pentru amenajarea unei stații electrice se va depune la primărie o cerere.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL* PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 5 2 2 1 1
Contra
Abțineri 3

Decizia finală

 

* Nu au participat la vot.

 

Consilierii au trimis la reexaminare ultimele trei subiecte de pe ordinea de zi și au închis ședința.

 

Responsabilă de monitorizare: Cristina Voroneanu

 

VIDEO DE LA ȘEDINȚĂ:

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md