Bătăi, acuzații, replici acide și proiecte disputate

 

Consilierii au făcut schimb de acuzații și pumni. În pofida răfuielilor fizice, proiectele disputate privind reluarea construcțiilor în zona istorică a orașului și construcția mai multor blocuri multietajate lângă Grădina Botanică au fost aprobate. Aleșii au aprobat și noi norme pentru elaborarea documentației urbanistice (PUZ și PUD) și privatizarea mai multor terenuri. Totodată, au audiat informații despre construcția unei parcări multietajate la Piața Centrală, despre situația privind microbuzele și rezultatele sondajului  privind problemele prioritare din suburbii.

 

Consilierii au continuat ședința începută la 30 martie. A treia zi de ședință (2 aprilie, 21 martie, 30 martie) a început cu un protest cu pancarte organizat de fracțiunea PAS din Consiliul municipal. Consilierii PAS au acuzat colegii din CMC că au încheiat o alianță a „mafiei imobiliare” și că promovează interesele unor agenți privați din domeniul construcțiilor, prin susținerea proiectelor nr. 29 (Securizarea și dezvoltarea zonei Centru – Nucleul Istoric al orașului Chișinău) și nr. 30 (Aprobarea Planului urbanistic zonal pentru terenurile cuprinse în perimetrul străzilor Burebista – Sarmizegetusa – Grădina Botanică). 

Aplicarea Regulamentului Local de Urbanism (RLU) pentru zona istorică a orașului va permite reluarea autorizării construcțiilor în zonă, iar Planul Urbanistic Zonal (PUZ) va permite construcția a 15 blocuri lângă Grădina Botanică.

Proiectele au cauzat dezbateri între consilieri care au culminat în răfuieli fizice între PAS-PSRM/PAS-DA și schimb de cuvinte necenzurate. 

Condamnăm comportamentul consilierilor și îi îndemnăm să respecte ordinea în timpul ședințelor.


Ordinea de zi


29. Securizarea și dezvoltarea zonei Centru – Nucleul Istoric al orașului Chișinău

Proiect de decizie

 

Regulamentul local de urbanism va fi aplicat și în nucleul istoric al orașului, ceea ce permite autorizarea lucrărilor de construcție în această zonă. Regulamentul local de urbanism este o parte componentă a Planului Urbanistic General din 2007 și a fost aprobat în 2008 de către Consiliul municipal, pentru toate zonele orașului, cu excepția nucleului istoric, până această zonă nu va fi aprobată un Plan Urbanistic Zonal (PUZ) care, printre altele, reglementează înălțimea clădirilor, infrastructura edilitară, protejarea monumentelor istorice etc. 

În lipsa unui PUZ Centru, agenții imobiliari, prin autorizații de construcție eliberate de municipalitate, au construit în zona istorică fără a respecta înălțimea și specificul clădirilor din împrejurime. În februarie 2020 a fost modificată legea, iar autoritățile nu mai pot elibera autorizații pentru niciun fel de construcții în inima capitalei. Conform autoarei proiectului, Aliona Mandatii (DA), prin interzicerea eliberării autorizațiilor de construcție sunt lezate drepturile persoanelor fizice și juridice care dețin proprietăți în această zonă, în timp ce unii agenți continuă să construiască în nucleul istoric al orașului, cu încălcarea normelor. Prin aplicarea Regulamentului local de urbanism, s-ar preveni astfel de cazuri.

 

Centrul Național Anticorupție (CNA) a avizat proiectul și a scos la iveală mai multe probleme: nu a fost asigurată transparența procesului decizional; s-au identificat factori de risc care pot conduce la coruptibilitate, de exemplu, terminologie confuză și proceduri administrative ambigue, iar proiectul nu este elaborat în conformitate cu legea privind principiile urbanismului și ale amenajării teritoriului. Aliona Mandatii a declarat că proiectul nu trebuia consultat și a insistat că toate obiecțiile CNA au fost luate în considerare, iar proiectul a fost modificat conform acestora. Organizația Save Chișinău menționează însă că doar trei dintre sugestii au fost luate în considerare, acestea ținând de termene și nu neapărat contribuind la eliminarea posibilităților de corupție.

 

Proiectul a cauzat dezbateri și schimburi de replici acide între consilieri. Consilierii PAS, P. P. Șor și Forța Nouă s-au opus proiectului. După mai multe întrebări incomode, raportoarea a refuzat să răspundă din motiv că ar fi provocatoare, iar președintele ședinței, prin votul consilierilor, a închis sesiunea de întrebări-răspunsuri. În timpul votării, președintele fracțiunii PAS, Vasile Grădinaru, a utilizat un megafon cerând continuarea sesiunii întrebări-răspunsuri și expunerile asupra proiectului. În pofida zarvei din CMC, procedura de vot a continuat, iar proiectul a fost aprobat, cu un amendament.

 

Despre dezbaterile și îngrijorările pe care le-a provocat subiectul, am scris detaliat în „Noi blocuri la Grădina Botanică și autorizarea construcțiilor în Centrul istoric, votate azi în Consiliul Municipal”. 

 

Amendament:

– Construcțiile noi pe teritoriul zonei istorice vor fi proiectate și construite în baza Planurilor Urbanistice Zonale sau Planurilor Urbanistice de Detaliu, elaborate din contul beneficiarului, care vor fi coordonate cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și aprobate de Consiliul municipal Chișinău.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS* PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 19 8 1 1
Contra ? 1
Abțineri 2

Decizia finală

 

* Fracțiunea PAS a votat împotrivă, însă nu a fost vociferat la microfon numărul consilierilor prezenți în sală.


30. Aprobarea Planului urbanistic zonal pentru terenurile cuprinse în perimetrul străzilor Burebista – Sarmizegetusa – Grădina Botanică

Proiect de decizie

 

În baza proiectului va fi construit un complex locativ din 15 blocuri, cu înălțime cuprinsă între 11 și 17 etaje, la marginea Grădinii Botanice. Proiectul nu a fost prezentat în Consiliu sau discutat de consilieri din motiv că aleșii PSRM și PAS au început să se îmbrâncească de la tribuna sălii. Pe fundalul certei celor două fracțiuni, scandarea lozincilor precum „hoții” și „mafia imobiliară” de către aleșii PAS, a fost aprobat proiectul cu amendamente. În timp ce se aproba proiectul în întregime (cu modificările/amendamentele propuse), s-a pornit o nouă încăierare, între fracțiunea PAS și DA.

Ne exprimăm îngrijorarea față de comportamentul consilierilor. Votarea proiectelor care decid cum se va dezvolta orașul nu se poate realiza în asemenea condiții. Îndemnăm consilierii să mențină ordinea în timpul ședințelor. 

 

Despre dezbaterile și îngrijorările pe care le-a provocat subiectul, am scris detaliat în „Noi blocuri la Grădina Botanică și autorizarea construcțiilor în Centrul istoric, votate azi în Consiliul Municipal”. 

 

Amendamente (amendamentele, cu excepția ultimului, au fost aprobate la pachet, printr-un vot):

– La proiectarea complexului rezidențial va fi prevăzută o grădiniță de 80 – 100 de locuri, mai multe obiective sportive, inclusiv un complex sportiv de cartier cu teren de fotbal acoperit, un complex sportiv de cartier cu bazin de înot, un teren de sport de tip deschis cu păstrarea obiectivelor social-culturale prevăzute în documentația de urbanism ce s-a aprobat;

– Majorarea locurilor de parcare subterane libere la procentajul maxim posibil;

– Proiectarea, amenajarea, construirea din contul investitorului, cu transmiterea în proprietatea municipiului, a următoarelor obiective: o pasarelă modernă pe strada Grădina Botanică, în apropierea Grădinii Botanice; construcția unei treceri pietonale adiționale, securizată cu semafor, pe strada Burebista, două stații de așteptare moderne pe strada Grădina Botanică, strada Burebista, participarea și amenajarea scuarului din fața Porților Orașului și strada Sarmizegetusa;

– Amenajarea de către investitor a parcului „Sarmizegetusa”.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS* PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 20 9 1 1
Contra
Abțineri ? 2 1

Decizia finală 

 

* Fracțiunea PAS a refuzat să participe la vot. Neparticiparea la vot în semn de protest e consemnată în procesele verbale realizate de primărie ca abțineri.


31. Stabilirea unor norme obligatorii la elaborarea și prezentarea spre aprobare Consiliului Municipal Chișinău a planurilor urbanistice zonale și de detaliu

Proiect de decizie

 

Proiectul stabilește documentele și etapele de elaborare a planurilor zonale și de de detaliu. Acesta stabilește că înainte de a se începe elaborarea acestora, se vor perfecta studii de fundamentare și justificare, care vor fi consultate public.

 

Amendament:

– La p. 4.7 a fost prevăzut că proiectarea documentelor de urbanism se va realiza prin dispoziția primarului general, în termen de 30 de zile.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS* PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 20 9 1
Contra
Abțineri 2

Decizia finală

 

* Fracțiunea PAS a refuzat să participe la vot. Neparticiparea la vot în semn de protest e consemnată în procesele verbale realizate de primărie ca abțineri.


32. Audierea directorului Î.M. „Piaţa Centrală”, Ion Pantea, referitor la proiectul de decizie privind construcţia unei parcări multietajate pe teritoriul pieței

 

În cadrul procesului de proiectare s-a stabilit necesitatea construcției unei parcări supraetajate cu următoarea structură: subsol, parter și patru etaje (în total circa  20 metri și aproximativ 400 locuri de parcare). Pentru construcția acesteia, va fi nevoie modificarea codului care reglementează înălțimea construcțiilor din zonă. Inițial se planifica că aceasta va fi construită pe str. Varlaam, însă pe aceasta sunt amplasate rețelele inginerești, care nu ar permite astfel de lucrări de construcție fără schimbarea acestora, o procedură costisitoare. Astfel, se preconizează construcția parcării în zona Pieței unde se comercializeaza obiecte meșteșugărești și de uz casnic.

Adițional, se planifică proiectarea a altor peste 100 de locuri de parcare la sol, în vecinătatea Pieței, pe str. Armenească, Tighina și Varlaam.


33. Informație privind activitatea maxi-taxi-urilor în municipiul Chișinău

 

În Chișinău activează 37 rute de microbuze gestionate de 14 agenți privați (470 unități, dintre care 300-350 activează). Numărul microbuzelor este în scădere. În 2014, în Chișinău circulau peste 1000 microbuze.

 

Vitalie Mucan (PSRM) a propus scutirea de taxele locale a transportatorilor cu microbuze pentru a menține temporar activitatea acestora, iar Iurie Tesa (DA) a cerut o analiză a situației transportului public în suburbii pentru a înțelege în care dintre acestea situația este stringentă. Alexandr Odințov (PSRM) a recomandat șefului interimar al Direcției transport să examineze utilizarea unităților de capacitate mică (maxi-taxi) în zonele puțin populate precum str. Drumul Viilor sau regiunea Poșta Veche, pentru transportarea locuitorilor până la transportul public de capacitate mare.


34. Rezultatele sondajului realizat de Primăria municipiului Chișinău în vederea aflării opiniei publice referitor la problemele din suburbii și proiectele ce urmează a fi executate în mod prioritar

 

Primăria municipiului Chișinău a prevăzut în bugetul municipal 100 milioane lei pentru implementarea proiectelor de infrastructură din suburbii. Pentru determinarea proiectelor, Primăria a lansat suburbii.chisinau.md unde locuitorii din suburbii au ales prioritățile, din proiectele înaintate de primăriile locale și cele identificate de municipalitate din solicitările cetățenilor. Pe primul loc s-a clasat problema transportului public.


35. Transmiterea în proprietate privată

Subiectul include șase proiecte de decizie de privatizare a unor terenuri din str. Gh. Malarciuc, str. Nicolae Grădescu, str. Timiș, str. 27 martie 1918, str. Bucovinei-Calea Orheiului și str. Alexandru Donici. Proiectele de decizie nu au fost publicate.

 

35.1 Str. Gh. Malarciuc

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 18 7 2 1 1
Contra
Abțineri 2

Decizia finală

 

35.2 Str. Nicolae Grădescu

 

Amendament:

– La pct. 1 a fost prevăzută actualizarea datelor cadastrale ale terenurilor adiacente, proprietate municipală.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 18 6 2 1 1
Contra
Abțineri 2

Decizia finală

 

35.3 Str. Timiș

 

Amendament:

– La pct. 1 a fost prevăzută actualizarea datelor cadastrale ale terenurilor adiacente, proprietate municipală.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 18 7 2 1 1
Contra
Abțineri 2

Decizia finală

 

35.4 Str. 27 martie 1918

 

Amendament:

– La pct. 1 a fost prevăzută actualizarea datelor cadastrale ale terenurilor adiacente, proprietate municipală.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 18 7 2 1 1
Contra
Abțineri 2

Decizia finală

 

35.5 Str. Bucovinei-Calea Orheiului

 

Statut: Transmis la reexaminare

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 18 7 2 1 1
Contra
Abțineri 2

 

35.6 Str. Alexandru Donici

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 18 8 2 1 1
Contra
Abțineri 2

Decizia finală


36. Transmiterea în proprietate privată comună

 

Subiectul include patru proiecte de decizie de privatizare a unor terenuri din str. Ecaterina Teodoroiu, str-la Victor Crăsescu și două terenuri din str. Roșiori. Proiectele de decizie nu au fost publicate.

 

36.1 Str. Ecaterina Teodoroiu

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 18 8 2 1 1
Contra
Abțineri 2

Decizia finală

 

36.2 Str-la Victor Crăsescu 

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 18 8 1 1 1
Contra
Abțineri 2

Decizia finală

 

36.3 Str. Roșiori

 

Amendament:

– La pct. 4 s-a adăugat prevederea ca terenul ce rămâne în proprietatea municipiului să fie eliberat, iar ulterior acesta va fi valorificat prin decizia CMC.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 18 8 1 1 1
Contra
Abțineri 3

Decizia finală

 

36.4 Str. Roșiori

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 18 8 1 1 1
Contra
Abțineri 3

Decizia finală


37. Autentificarea drepturilor asupra loturilor din Întovărășirea pomicolă „SIDEV” COOP

Proiect de decizie

Amendament

– Pct. 3, 4, 5.1 și anexa nr. 3 din decizie au fost excluse.

– Pct. 7 și 20 din anexa nr. 1 au fost excluse.

– La pct. 13 adresa trebuie modificată din motiv că e indicată greșit.

– Pct. 12, 16 și 41 din anexa nr. 2 au fost excluse.

– La pct. 23 prenumele persoanei va fi corectat, din motiv că se scrie cu doi de „N”.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 18 8 1 1
Contra
Abțineri 2 2

Decizia finală


38. Revocarea titlului de autentificare a dreptului deținătorului de teren din șos. Muncești, solicitant Primăria comunei Bubuieci

Proiect de decizie

Statut: Transmis la reexaminare

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 18 8 3 2 1 1
Contra
Abțineri

39. Privatizarea terenului din str. Tighina, 49 aferent obiectivului privat al  Î.C.S. „TĂTĂRAȘ-COM” S.R.L.

Proiect de decizie

 

Statut: Respins

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 8 2 1 1
Contra
Abțineri 18 3

40. Privatizarea terenului aferent obiectivului privat din șos. Muncești, 799 de către Societatea cu răspundere limitată „TEHELECTRO-SV”

Proiect de decizie

 

Statut: Transmis la reexaminare

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 17 6 2 2 1
Contra 1 1
Abțineri 1

Decizia finală


41. Prelungirea relațiilor de superficie contractuală a lotului de pământ din str. Andrei Doga Societății cu răspundere limitată „RENACOM”. 2020 (1989 m.p.)

Proiect de decizie

 

Statut: Respins

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD F9 PCRM PUN
Pro 18 6 1
Contra
Abțineri 2 2 1

 

Ședința a fost amânată pentru 6 aprilie 2021.

 

Responsabilă de monitorizare: Cristina Voroneanu

 

VIDEO DE LA ȘEDINȚĂ:

 

Sursa: Primăria municipiului Chișinău

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md