Şedinţa CMC din 4 octombrie 2018

După o pauză de 3 luni şi o întârziere de aproape o oră, la 4 octombrie, 44 de consilieri municipali s-au reunit în şedinţa extraordinară a CMC şi au reuşit să examineze 41 de proiecte de decizii.

La începutul şedinţei, socialiştii au solicitat revizuirea proiectelor propuse spre examinare, dar pentru că au ieşit din sală în momentul votării, ceilalţi 26 de consilieri prezenţi au aprobat ordinea de zi, fără a face modificări. Subiectele privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor au trezit mai multe comentarii în rândul consilierilor. Discuţii aprinse a strânit proiectul despre anularea studiului privind Strategia de parcare în mun. Chișinău şi cel privind reorganizarea întreprinderilor municipale pentru servicii locative.

Taxa de acces în Parcul “Dendrariu” a rămas neschimbată, iar unul dintre izvoarele situate în Parcul Valea Morilor urmează să fie reconstruit.

Vedeți în continuare care au fost deciziile aprobate de consilieri și care dintre propuneri nu au fost acceptate de aceștia.

 

ORDINEA DE ZI


1. Modificarea contractului de organizare şi desfăşurare a licitaţiior pentru obținerea dreptului de locațiune

Proiectul de decizie

Statut: Aprobat

Pe lângă prevederile proiectului de decizie, s-a solicitat modificarea punctului 3.4 din contract după cum urmează: Beneficiarul achită o recompensă în mărime de 5% din diferenţa preţului de vânzare şi a celui iniţial, conform actului de predare – preluare a lucrărilor efectuate, semnate de ambele părţi.

În urma şedinţei pe care au avut-o membrii Comisiei pentru buget, economie, finanțe, patrimoniu public local, agricultură și problemele suburbiilor cu “Capitalimobil” SRL (prestatorul de servicii care a câştigat dreptul să desfăşoare licitațiile pentru obținerea dreptului de locațiune a încăperilor cu altă destinație decât cea locativă), s-a solicitat această modificare.

Propunerea consilierului Petru Burduja (PSRM) cu referire la modificarea termenului de valabilitate a contractului, de la 3 ani la 1 an, nu a acumulat numărul suficient de voturi.

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 4, PD – 1, PLDM – 1, PN – 2 , NV, GB, GD

Abţineri: PSRM – 17


2. Organizarea și desfășurarea licitațiilor funciare cu strigare

Proiectul de decizie

Statut: Aprobat

În urma desfăşurării concursului public, Agenţia din Chişinău “Capitalimobil” SRL a fost desemnată câştigătoare şi urmează pentru următorii 4 ani să organizeze și să desfășoare licitații funciare cu strigare. Veniturile companiei din acest contract, vor proveni din taxele şi biletele de participare la licitaţie.

Consilierul Petru Burduja a solicitat ca în contract să fie introdusă limita taxei de participare, aşa cum prevede Regulamentul privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere şi să limiteze valabilitatea contractului la termenul de 1 an. Propunerile acestuia nu au acumulat numărul suficient de voturi.

Voturi PRO: PL – 16, PPEM – 4, PD – 1, PLDM – 1, PN – 2 , NV, GB, GD

Abţineri: PSRM – 17


3. Studiul privind Strategia de parcare în mun. Chişinău – anulat

Proiectul de decizie

Statut: Aprobat

Strategia a fost elaborată de către o companie engleză de consultanţă din contul granturilor oferite de BERD.  Oleg Caraman, Şef adjunct al Direcției Generale Transport Public şi Căi de Comunicaţie, a declarat că la moment se constată un blocaj la implementarea strategiei, de aceea executivul îşi propune să reinițieze procesul de lucru pentru a veni cu o viziune nouă cu referire la acest subiect.

Ghenadie Botnaru a întrebat raportorul dacă echipa primăriei este în stare să elaboreze asemenea strategii de sine stătător, fără a apela la companii de consultanţă din străinătate.

Liberalul Ion Cebanu a solicitat colegilor să fie declarat nul contractul de parteneriat public-privat cu privire la parcările cu plată şi să fie anulat rezultatului licitaţiei, dar propunerile sale nu au acumulat numărul suficient de voturi.  

Voturi PRO: PSRM – 17, PL –16, PPEM – 4 , PD – 1, PLDM – 1, PN – 2 , NV, GB, GD


4. Loturi de pământ pentru proiectarea și construirea unor obiective de infrastructură a medicinei de urgență de către IMSP „Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească”

Proiectul de decizie 

Statut: Respins

Voturi PRO: PSRM – 17, PPEM – 3 , PN – 2

Abţineri: PL – 13, PD – 1, PLDM – 1,  PD – 1, GB, GD, NV


5. Reorganizarea întreprinderilor municipale pentru servicii locative

Proiectul de decizie 

Statut: Respins

Voturi PRO: PPEM – 2, PN – 2 , PLDM  – 1, PD – 1, IS, GD,  NV, GB

Abţineri: PSRM – 16, PL – 16


6. Modificări la contractul de împrumut între BEI, BERD și municipiul Chișinău

Proiect de decizie 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 16,  PL –16, PPEM – 3, PD – 1, PLDM – 1, PN – 1 , VN, DG, BG

Abţineri: PL – 16


7. Modificări la bugetul municipal pentru anul 2018

Proiectul de decizie

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 16,  PL –16, PPEM – 3, PD – 1, PLDM – 1, PN – 1 , VN, DG, BG


8. Modificarea caietului de sarcini pentru taxarea electronică în transportul public

Proiectul de decizie

Statut: Aprobat

Acest proiect vizează modificarea caietului de sarcini privind implementarea sistemului de taxare electronică în transportul public din mun. Chişiău şi extinderea componenţei Comisiei pentru organizarea licitaţiei în scopul desfăşurării proiectului.

Modificările din caietul de sarcini au fost realizate în baza sugestiilor colegilor din cadrul Centrului de guvernare electronică, în urma unei expertize tehnice.

Consilierul Nichita Ţurcan a menţionat că majoritatea membrilor Comisiei responsabile de acest proiect nu se prezintă la şedinţe şi a sugerat să fie incluse persoane interesate de acest subiect.

Viorel Chivruga (PPEM) şi Anton Leadschii (PSRM) au fost propuşi în calitate de membri ai acestei comisii.

Voturi PRO: PSRM – 16,  PL –16, PPEM – 3, PD – 1, PLDM – 1, PN – 2, VN, DG, BG


9. Modificarea caietului de sarcini pentru procurarea autobuzelor pentru Î.M. „Parcul urban de autobuze”

Proiectul de decizie 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 16,  PPEM – 3, PLDM – 1, PN – 1, BG

Abţineri: PL – 9


10. Trecerea în evidența militară a tinerilor născuți în anul 2003

Proiectul de decizie 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 16, PL – 9,  PPEM – 3, PLDM – 1, PN – 1, BG


11. Încorporarea recruților din municipiul Chișinău în serviciul militar

Proiectul de decizie 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 16,  PL – 9, PPEM – 3, PLDM – 1, PN – 1 , BG


12. Serviciul social de suport monetar familiilor/persoanelor defavorizate

Proiectul de decizie 

Statut: Aprobat

O parte dintre consilieri s-au declarat nemulţumiţi de faptul că acest proiect a fost avizat de către membrii Comisiei pentru gospodărie locativ-comunală, energetică, servicii tehnice, transport, comunicații și ecologie, dar nu de comisia de profil.

Eugenia Ceban a explicat că iniţiativa a fost susţinută de către o altă comisie, pentru că cei din Comisia pentru protecție socială, ocrotire a sănătății, educație, cultură, mass-media și relații interetnice nu reuşeau să se întrunească, dar subiectul este unul foarte important pentru cetăţeni şi era nevoie de o reacţie promptă.

Voturi PRO: PSRM – 17, PLDM – 1, PN – 1, DG, BG

Voturi CONTRA: PPEM – 1

Abţineri: PL – 14, PPEM – 1


13. Serviciul de sprijin pentru familiile cu copii

Proiectul de decizie

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 16, PLDM – 1, PN – 2, PL – 12, PPEM – 3, DG, BG


14. Serviciul de asistenţă personală

Proiectul de decizie

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 16, PLDM – 1, PN – 2, PL – 12, PPEM – 3, DG, BG


15. Serviciul de asistență socială comunitară

Proiectul de decizie

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 16, PLDM – 1, PN – 2, PL – 12, PPEM – 3, DG, BG


16. Centrul de semiconductori „Sergiu Rădăuțan”

Proiectul de decizie

Statut: Aprobat

Proiectul presupune abrogarea deciziei primăriei cu privire la fondarea Centrului de semiconductori „Sergiu Rădăuțan”. Datorită acestui proiect, va fi posibilă finalizarea proiectării şi continuarea construcţiei unei grădiniţe de copii.

Voturi PRO: PSRM – 16, PLDM – 1, PN – 2, PL – 13, PPEM – 3, DG, BG


17. Modificări la Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției generale asistență socială și sănătate a Consiliului municipal Chișinău, statul de personal și organigramei

Proiectul de decizie 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 17, PLDM – 1, PN – 1, BG

Abţineri: PL – 14, PPEM – 3, DG


18. Fără tarife noi pentru serviciile prestate de către Î.M. Parcul „Dendrariu”

Proiectul de decizie

Statut: Respins

Ion Uzun, directorul general al Î.M. Parcul “Dendrariu” a solicitat consilierilor să aprobe majorarea tarifelor pentru serviciile prestate de către întreprindere, menţionând că ritmul de dezvoltare al parcului este în pericol.

Deşi numărul total al vizitatorilor este în creştere, în ultimii ani s-a constatat o scădere a solicitanţilor pentru filmarea şi fotografierea pe teritoriul parcului, care reprezentau o sursă de venit considerabilă. În anul 2017, au avut loc 620 de sesiuni foto, iar în 2018 – 502, pe când în anul 2008, numărul acestora se ridica la 2000.

Consilierii municipali au solicitat administraţiei parcului să amenajeze mai multe intrări din diverse străzi, pentru că aceasta reprezintă şi dorința cetăţenilor.

Voturi PRO: PPEM – 3, PLDM – 1, BG, DG

Abţineri: PSRM – 16, PL – 13, PN – 2


19. Implementarea proiectelor Bugetului Civil

Proiectul de decizie 

Statut: Aprobat

Decizia cu privire la implementarea proiectelor depuse spre finanțare prin intermediul Bugetului Civil în municipiul Chișinău în anul 2018 prevede aprobarea a 9 proiecte mari şi 11 proiecte mici, care urmează a fi realizate până la 30 aprilie 2019.

Voturi PRO: PSRM – 17,  PL – 14, PPEM – 3, PLDM – 1, PN – 2, BG, DG


20. Donație din partea Primăriei orașului Viena (Austria)

Proiectul de decizie 

Statut: Aprobat

Primăria oraşului Viena va dona o ambulanţă şi o autospecială pentru colectarea deşeurilor.

Voturi PRO: PSRM – 17,  PL – 14, PPEM – 3, PLDM – 1, PN – 2, BG, DG


21. Acord de Înfrățire între sectorul Râșcani al municipiului Chișinău, Republica Moldova și municipiul Arad, județul Arad, România

Proiectul de decizie

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 17,  PL – 14, PPEM – 3, PLDM – 1, PN – 2, BG, DG


22. Reprezentarea municipiului Chișinău în societăți comerciale, întreprinderi municipale și instituții publice

Proiectul de decizie 

Statut: Reexaminare 

Voturi PRO reexaminare: PL –14, PPEM – 3, PLDM – 1, PN – 2, GD

Voturi CONTRA reexaminare: PSRM – 15, GB


23.1. Edificarea compoziției sculpturale și plantarea Aleii  Donatorilor în scuarul din str. Academiei, 6-8

Proiectul de decizie

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 15, PL – 15, PPEM – 3, PLDM – 1, PN – 2, GD, GB


23.2. Edificarea compoziției sculpturale „Piatra Păcii” în Scuarul Universității de Stat din Moldova din str. A. Mateevici, 60

Proiectul de decizie 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 15, PL – 15, PPEM – 3, PLDM – 1, PN – 2, GD, GB


24. Formarea Scuarului  Belorus „FRANCISK SKORINA” pe str.   Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, colț cu str. Alexei Mateevici

Proiectul de decizie 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 15, PL – 15, PPEM – 3, PLDM – 1, PN – 2, GD, GB


25. Reconstruirea izvorului situat în Parcul Valea Morilor

Proiectul de decizie 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 15, PL – 15, PPEM – 3, PLDM – 1, PN – 2, GD, GB


26. Indemnizații pentru conducătorii instituțiilor de învățământ general

Proiectul de decizie 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 15, PL – 13, PPEM – 3, PLDM – 1, PN – 2, GD, GB


27. Transmiterea în proprietatea DGETS a unui autobuz şcolar

Proiectul de decizie 

Statut: Aprobat

Proiectul vizează transmiterea autobuzului școlar de modelul OPEL Movano C SD 462, preconizat pentru transportarea la studii a elevilor din localitățile adiacente, înmatriculați în Instituția Publică Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu, comuna Ciorescu, din proprietatea statului (administrarea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării) în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale (administrarea Direcției generale educație, tineret și sport).

Voturi PRO: PSRM – 15, PL – 13, PPEM – 3, PLDM – 1, PN – 2, GD, GB


28. Transferul instituției de învățământ preșcolar nr. 5 (str. B.Voievod, 4)

Proiectul de decizie 

Statut: Aprobat

Proprietarul iniţial al clădirii unde activează Grădiniţa nr.5 era “Bucuria” S.A., care ulterior a vândut imobilul. Noul proprietar este S.R.L. “Sharp Cliff Invest” şi solicită primăriei dublarea cuantumului pentru arendă. În plus, conform autorităților acesta nu investește în reparaţia imobilului, astfel punând în pericol viaţa copiilor.

Din aceste motive, este solicitat transferul grădiniţei din str. B. Voievod nr.4, în imobilul din str. Dimo 3/3.

Voturi PRO: PL – 15, PPEM – 3, PLDM – 1, PN – 2,GD, GB

Abţineri: PSRM 16


29. Demolarea construcțiilor auxiliare

Proiectul de decizie 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 16, PL – 15, PPEM – 3, PLDM – 1, PN – 2, GD, GB


30. Modificări la Regulamentul gestionării clădirilor, construcțiilor și încăperilor cu altă destinație decât cea locativă-proprietate municipală

Proiectul de decizie 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 16, PL – 15, PPEM – 3, PLDM – 1, PN – 2, GD, GB


31. Pregătirea către sezonul rece 2018 – 2019

Proiectul de decizie nu era plasat pe site-ul primăriei la momentul examinării în CMC

Statut: Reexaminare

Voturi PRO reexaminare: PSRM – 16,  PL –15, PPEM – 3, PLDM – 1, PN – 2, GD, GB


32. Excluderea din evidența contabilă a Direcției generale locativ-comunală și amenajare a costului de bilanț a apartamentelor privatizate

Proiectul de decizie 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 16, PL – 15, PPEM – 3, PLDM – 1, PN – 2, GB

Abţineri: GD


33. Indicatoare cu obiective turistice

Proiectul de decizie 

Statut: Respins

Proiectul în valoare de 25,400 euro, are loc în cadrul Parteneriatului pentru buna guvernare “Protejarea minorităţilor naţionale şi limbilor minoritare în Georgia, Republic Moldova şi Belarus”. O parte din cheltuieli urmau să fie acoperite de un grant oferit de Consiliul Europei, iar 208,650 lei trebuia să fie alocate din bugetul municipal.

Voturi PRO: PSRM – 16, PPEM – 3, PLDM – 1, PN – 1,  PD – 1, GD, GB

Abţineri: PL – 15


34. Inventarierea clădirilor, construcțiilor și încăperilor izolate, proprietate publică a municipiului Chișinău

Proiectul de decizie

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 16, PL – 15, PPEM – 3, PLDM – 1, PN – 1, GD, GB


35. Inventarierea bunurilor imobile aflate în proprietatea CMC și a societăților pe acțiuni în care CMC deține cote-părți (2015)

Proiectul de decizie

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 15, PL – 15, PPEM – 3, PLDM – 1, PN – 2, GD,

Abţineri: GB


36. Inventarierea bunurilor imobile aflate în proprietatea CMC și a societăților pe acțiuni în care CMC deține cote-părți (2016)

Proiectul de decizie 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 16, PL – 14, PPEM – 3, PLDM – 1, PN – 2, GD

Abţineri: GB


37. Relații contractuale de comodat a unor încăperi ale Direcției generale asistență socială și sănătate a CMC

Proiectul de decizie 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 16, PL – 14, PPEM – 2, PLDM – 1, PD – 1, PN – 2, GD, GB


38. Recepționarea și transmiterea a 36 de obiective  

Proiectul de decizie 

Statut: Respins

Voturi PRO :  PL –15, PPEM – 3, PLDM – 1,  PD – 1, GD, GB.

Abţineri: PSRM – 17, PN – 2


39. Redistribuirea mijloacelor financiare aprobate în bugetul municipal Chișinău pe anul 2018

Proiectul de decizie

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 17, PL – 14, PPEM – 3, PLDM – 1, PD – 1, PN – 2, GD, GB


40. Rezilierea relațiilor contractuale de arendă funciară cu SRL „TAFEX-LUX”

Proiectul de decizie 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 17, PL – 15, PPEM – 3, PLDM – 1, PD – 1, PN – 2, GD, GB


Sesizarea Curții Constituționale privind terenurile care aparțin municipalității

Proiectul de decizie 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 17,  PL –15, PPEM – 3, PLDM – 1, PD – 1, PN – 2, GD, GB


         Responsabilă: Alina Vodă

Partea I a şedinţei

Partea a II-a a şedinţei

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md