27 proiecte examinate, acuzații reciproce și nici o mențiune despre votul electronic

Ședința a început ca de obicei. Cu întârzieri. După 20 de minute de așteptare, cu 45 din 51 de consilieri prezenți, ședința a fost deschisă de primarul general Ion Ceban.

 

Președintele ședinței a fost ales Vasile Grădinaru (PAS). Conform principiului rotației, ședința urma să fie prezidată de Sergiu Tofilat (Forța Nouă). Acesta a refuzat din motiv că nu cunoaște încă bine procedurile și a propus candidatura lui Vasile Grădinaru. Propunerea a fost susținută de consilieri.

 

Aleșii locali au intervenit cu schimbări la ordinea de zi. Consilierii au adăugat pe ordinea de zi proiectele:

– Modificarea deciziei CMC privind comerțul ambulant;

– Delegarea reprezentantului CMC în comisia de evaluare a instituțiilor medico-sanitare publice;

– Formarea bunului imobil teren de pe Alba Iulia 97 gestionat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

 

De asemenea, consilierii au solicitat să se prezinte informații privind:

– Lucrările de la stația de epurare;

– Amplasarea bustului Reginei Maria;

– Rețeaua de canalizare pluvială;

– Numirea lui Mihail Bagas la Regia „Autosalubritate”.

 

De pe ordinea de zi au fost excluse proiectele:

Aprobarea, în redacție nouă, a Regulamentului privind bugetul civil în municipiul Chișinău (p. 1 de pe OZ inițială) 

Atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din str. A. Corobceanu, 19 (p. 16  de pe OZ inițială) 

Amplasarea panoului decorativ din mozaic ,,Arta” (p. 18 de pe OZ inițială) 

 

S-a propus excluderea de pe p. 12 a subiectelor 2 și 3, dar propunerea nu a acumulat suficiente voturi.

 

PRINCIPALELE SUBIECTE DEZBĂTUTE DE CONSILIERI

 

Ion Cebanu (PL) a cerut vot de neîncredere pentru primarul Ion Ceban pentru că a indus în eroare consilierii la ședința de pe 15 ianuarie 2020. Conform consilierului, membrii CMC credeau că votează pentru aprobarea unui acord adițional de cooperare, nu pentru agrearea textului acestuia, cum s-a adeverit ulterior. Consilierii au dezbătut mai mult de o oră subiectul, după care au luat o pauză de 10 minute pentru a clarifica situația. Deși pauza de 10 minute s-a transformat într-o oră, la întoarcerea în sală, consilierii au continuat dezbaterile. Într-un final, s-a supus la vot audierea primarului. Propunerea nu a acumulat suficiente voturi. 21 consilieri au votat pro și 22 contra.

 

Dintre subiectele incluse pe ordinea de zi, cele mai multe discuții au provocat:

– Repartizarea profitului net a 4 întreprinderi municipale (p. 11 de pe OZ modificată);

– Efectuarea achizițiilor publice prin intermediul platformelor electronice de achiziții (p. 2 de pe OZ modificată);

– Solicitările de informație incluse pe OZ la începutul ședinței ș.a.

 

Descrierea proiectelor, amendamentele făcute de consilieri, comentariile și voturile acestora sunt prezentate mai jos pentru fiecare proiect în parte.


FĂRĂ COMENTARII


CONSILIU NOU, OBICEIURI VECHI

 

Unde este votul electronic?

În campania electorală candidații au promis că vor implementa votul electronic în noul consiliu. Au trecut puțin peste 100 de zile de la alegerile locale. Votul electronic nu a fost folosit nici o dată în CMC. Ba mai mult, consilierii votează unele proiecte de decizie fără votul nominal. Dacă toți cei prezenți susțin proiectul, președintele ședinței anunță că s-a adoptat unanim fără a preciza câte voturi și fără a lua în considerație că unii consilieri au părăsit sala între timp. 

Primăria Mea nu își asumă responsabilitatea pentru acuratețea voturilor exprimate de consilieri și solicită implementarea votului electronic.

 

Proiecte incluse pe OZ și votate în aceeași zi

Deși au agreat la ședința Biroului Permanent că nu vor include subiecte pe ordinea de zi fără a fi consultate anterior, consilierii au adăugat 7 proiecte pe ordinea de zi. Deși majoritatea dintre ele au fost prezentări de informație, unele dintre acestea au fost votate fără consultarea proiectelor de decizie.

 

DECLARAȚII 

 

În cadrul ședinței consilierii s-au rânduit la tribună pentru a face declarații și acuzări reciproce:

 

Consilierul Valerii Klimenco (PP „Șor”) l-a acuzat pe consilierul Vasile Chirtoca (PSRM) că promovează decizii în favoarea companiei DAAC Hermes pe care o reprezintă. Vasile Chirtoca a declarat că acuzațiile consilierului se datorează faptului că prin activitatea sa în consiliu l-a împiedicat pe Valerii Klimenco să construiască în parcul „La Izvor”.

 

Angela Munteanu-Pojoga (PAS) a acuzat administrația că favorizează comerțul ambulant pentru agenții mari precum Lavazza, Andys Pizza, Unic Cafe și Edera Trio, înlăturându-se intenționat cei mici.

Conform consilierei în baza dispoziției din 21 mai 2019 agenții economici sunt obligați să  înlăture unitățile de comerț ambulant din spațiile publice, inclusiv parcuri, după perioada estivală (31 octombrie 2019). O altă dispoziție din 26 noiembrie 2019 însă permite comerțul ambulant în perioada 1 decembrie 2019 – 15 ianuarie 2020 cu prilejul sărbătorilor de iarnă. Consiliera susține că în această perioadă au activat doar acei patru agenți nominalizați.

 

Iurie Tesa  (ACUM Platforma DA) a declarat că garanția pentru lucrările executate pe bd. Ștefan cel Mare e de un an, ci nu 5 cum prevede legislația. Pentru reabilitarea bulevardului primăria a luat un împrumut de 7 mln euro, bani care trebuie returnați. 

Consilierul susține că a solicitat de la direcția transport informație, inclusiv copia contractului și actului de recepție a reparației bd. Ștefan cel Mare. Deşi au trecut 2 luni, nu a primit nici un răspuns de la direcție.

 

Aliona Mandatii (ACUM Platforma DA) a atenționat executivul că proiectul „Audierea raportului privind revizuirea patrimoniul municipiului Chișinău” nu se regăsește pe ordinea de zi. Consilierii au solicitat în cadrul ședinței de pe 13 decembrie 2019 ca acesta să fie examinat la următoarea ședință. Aliona Mandatii a cerut executivului ca la următoarea ședință proiectul să fie inclus în agendă. 


Altele:

Biroul Permanent a Consiliului municipal a stabilit că ședințele CMC vor avea loc o dată la 2 săptămâni, în ziua de joi. 

 

Durata ședinței: 8 h  (fără pauze)

 

Expresiile zilei: 

– „Mă bucur că sunt ca tămâia la draci”

– „Cu mine Vasile nu te juca așa”


Ordinea de zi a ședinței

Ordinea de zi modificată nu a fost publicată


1. Corelarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2020

Proiect de decizie

 

Se majorează bugetul municipal cu 4464,8 mii lei din contul transferurilor de la bugetul de stat. 

Proiectul a fost votat fără discuții.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 19 8 9 2 2 2 1 1 1

Decizia finală


2. Efectuarea achizițiilor publice prin intermediul platformelor electronice de achiziții

Proiect de decizie

 

Se propune ca toate achizițiile publice să fie realizate prin platforma M-Tender, cu excepția achizițiilor care nu depășesc 10 mii lei fără TVA. Actualmente achizițiile de bunuri și servicii pot fi realizate până la suma de 200 de mii lei fără concurs public. Lucrările pot fi contractate fără concurs dacă nu depășesc suma de 250 de mii lei. Administrația a depistat că instituțiile încheie intenționat contracte care nu depășesc suma limită pentru a evita licitațiile publice.

 

Consilierii au examinat o perioadă îndelungată propunerea de a ridica suma limită de la 10 la 50 de mii. Propunerea a fost făcută de fracțiunea PAS, care a argumentat că procurările până la 10 mii constituie doar 1-3 % din achiziții. Limita de 10 mii, conform lor, ar spori lucrul funcționarilor și ar îngreuna activitatea primăriei.

 

Amendamente: 

– Suma limită pentru achiziții fără concurs public, prin M-Tender, a fost ridicată de la 10 la 80 de mii.

– S-a exclus excepția pentru achiziția produselor petroliere, biletelor de avion și asigurărilor.

 

S-a propus, de asemenea, crearea unei liste negre a companiilor care nu își execută obligațiile sau fac lucrări necalitative. Propunerea nu a fost susținută din motiv că:

1. autoritățile locale nu dețin așa prerogative;

2. această listă ar putea fi folosită pentru excluderea din concurs a unor companii.

S-a propus sesizarea organelor de drept dacă agenții economici nu vor respecta prevederile contractelor de achiziții publice. Propunerea a fost susținută de consilieri.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 18 7 7 2 2 1 1 1
Abțineri 2

Decizia finală


3. Transmiterea valorii lucrărilor de reparație capitală (17 instituții)

Proiect de decizie

 

Au fost reparate 17 instituții de învățământ. Proiectul de decizie prevede transmiterea lor de la balanța direcției educație, tineret și sport la balanța direcțiilor omoloage din primăriile suburbiilor municipiului Chișinău.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 19 7 7 2 2 2 1 1 1

Decizia finală


4. Transmiterea valorii lucrărilor de reparație capitală (20 instituții)

Proiect de decizie

 

Proiectul a fost aprobat fără discuții.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 18 6 7 2 2 2 1 1 1

Decizia finală


5. Transmiterea valorii lucrărilor de reparație capitală (LT „Hyperion”)

Proiect de decizie

 

S-au efectuat lucrări de reparație în anul 2018. Proiectul prevede transmiterea la balanța primăriei Durlești a costurilor de reparație.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 19 6 9 2 2 2 1 1 1

Decizia finală


6. Transmiterea calculatoarelor preconizate pentru dotarea laboratorului de informatică în Instituția Publică Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” de la balanța Ministerului Educației, Culturii și Cercetării la balanța Direcției generale educație, tineret și sport

Proiect de decizie

 

Amendament: La propunerea comisiei buget, economie și finanțe, patrimoniu public local, agricultură și problemele suburbiilor, se substituie sintagma „se transmite” cu „se acceptă”.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 19 6 9 2 2 2 1 1 1

Decizia finală


7. Aprobarea în redacție nouă a Regulamentului, organigramei și statelor de personal ale Centrului Municipal de Plasament și Reabilitare a Copiilor de Vârsta Fragedă

Proiect de decizie

 

Proiectul a fost votat fără discuții.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 19 6 9 2 2 2 1 1 1

Decizia finală


8. Aprobarea statelor titulare ale instituțiilor municipale de învățământ artistic extrașcolar subordonate Direcției cultură

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 19 6 9 2 2 2 1 1 1

Decizia finală


9. Transmiterea pavilionului ,,Melancolie” de la balanța Direcției cultură la balanța Î.M. ,,Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”

Proiect de decizie

 

Pavilionul este situat pe Aleea Clasicilor, lângă bustul lui Mihai Eminescu. A fost construit de Direcția cultură la solicitarea Uniunii Scriitorilor. S-a decis trecerea acestuia la balanța Spații Verzi pentru că lucrătorii acestei întreprinderi îl îngrijesc (vopsesc, mătură ș.a) în prezent.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 19 6 9 2 2 2 1 1 1

Decizia finală


10. Preluarea în proprietatea autorității publice municipiul Chișinău a rețelelor electrice publice de iluminat stradal ale obiectivului „Complex de blocuri locative cu obiective de menire social-culturală din str. Florilor, 28/2  mun. Chișinău” și transmiterea acestora Î.M. Rețele electrice de iluminat „Lumteh”

Proiect de decizie

 

Rețelele au fost construite de un agent economic (SRL Horus). Se transmite, cu titlu gratuit, către Lumteh pentru că agentul economic nu dispune de capacitatea instituțională necesară pentru gestionarea acestora.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 19 6 9 2 2 2 1 1 1

Decizia finală


11. Repartizarea profitului net (4 proiecte de decizie)


11.1 Repartizarea profitului net obținut în 2017 de Parcul Urban de Autobuze

Proiect de decizie

 

Profitul de 383 683 mii lei se distribuie pentru acoperirea pierderilor acumulate de întreprindere pentru anii precedenți. PUA a acumulat pierderi de 4 918 222 lei.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 19 6 9 2 2 2 1 1 1

Decizia finală

 

11.2 Repartizarea profitului net obținut în 2016 de Î.M. „Centrul Stomatologic municipal Chișinău”

Proiect de decizie

 

Întreprinderea înregistrează anual profit. În anul 2016 Centrul Stomatologic a obținut un profit de 1 281 581 mii lei.

 

Deși întreprinderea dispune de profit care încă nu a fost valorificat, în bugetul pentru anul 2020 s-a alocat peste 1 milion pentru lucrări de reparație în incinta acesteia. Consilierii au transmis la reexaminare proiectul pentru a analiza mai detaliat situația.

 

Statut: Transmis la reexaminare

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 19 6 9 2 2 2 1 1 1

 

 

11.3 Repartizarea profitului net obținut în 2016 de către Î.M. „Piața Centrală”

Proiect de decizie

 

În 2016 întreprinderea a acumulat un profit de 9 563,6 mii lei. 

 

Statut: Transmis la reexaminare

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 16 9 9 2 2 2 1 1 1

 

 

11.4 Repartizarea profitului net obținut în anii 2018 și 2019 de Î.M. Regia „Autosalubritate”

Proiect de decizie

 

Profitul înregistrat se distribuie pentru procurarea a 10 autospeciale pentru colectarea și transportarea deșeurilor menajere solide și 2 buldozere pentru poligonul din comuna Țânțăreni.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 17 9 9 2 2 1 1 1
Contra 2

Decizia finală


12. Recepționarea și transmiterea unui obiect

Proiect de decizie

 

Acoperișul unui bloc de pe str. Ion Creangă 6/1 a fost incendiat. Municipalitatea a alocat din fondul de rezerve resurse pentru reparația acoperișului. Proiectul prevede trecerea costului de reparație (756 210,02 lei) la bilanța direcției locativ-comunale și amenajare.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
PRO 17 9 9 2 2 2 1 1 1

Decizia finală


13. Excluderea costului de bilanț a apartamentelor privatizate din evidența contabilă a Autorităților administrației publice locale și a Direcției generale locativ-comunală și amenajare

Proiect de decizie

 

99 % din fondul locativ este privatizat. Proiectul prevede excluderea de la evidența contabilă a administrației publice locale a blocurilor care sunt privatizate 100 % și transmiterea acestora în gestiunea asociațiilor de proprietari. Lista blocurilor este atașată în proiectul de decizie (anexă).

 

Amendamente: 

– Se adaugă la lista prezentată în anexă str. Tricolorului 42, blocurile A și B. 

– S-au exclus adresele care se repetă.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
PRO 16 8 8 2 2 1 1 1 1

Decizia finală


14. Transmiterea unor veceuri publice în gestiune economică întreprinderii municipale „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”

Proiect de decizie

 

Se propune trecerea wc-urilor publice în gestiunea Spațiilor Verzi din motiv că acestea se află, de obicei, pe teritoriul parcurilor. 

Consilierii au dezbătut dacă e de competența Spațiilor Verzi să gestioneze wc-urile publice și au decis transmiterea la reexaminare a proiectului.

 

Statut: Transmis la reexaminare

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
PRO 17 8 8 2 2 1 1 1
Abțineri 1 1

 


15. Instalarea bustului „Alexei Stârcea” în curtea Școlii de artă din str. Matei Millo, 9/3, or. Chișinău

Proiect de decizie

 

Proiectul a fost aprobat fără discuții.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
PRO 17 9 8 2 2 1 1 1 1

Decizia finală


16. Modificarea deciziei CMC nr. 6/17 din 19.12.2016 „Registrul monumentelor de for public, Lista de evidență prealabilă a bunurilor sculpturale, Listele de evidență a inscripțiilor comemorative și mozaicurilor din spațiile publice ale municipiului Chișinău”

Proiect de decizie

 

La solicitarea Cancelariei de Stat se exclud 2 articole din regulament: p. 7 și 9.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
PRO 17 9 8 2 2 1 1 1 1

Decizia finală


17. Utilizarea toponimicului ,,Chișinău” în denumirea mărcii FEZ-Free Economic Zone, Moldova „Expo-Business-Chișinău”

Proiect de decizie

 

Proiectul prevede acordarea dreptului de a utiliza gratuit toponimul „Chișinău”, timp de 10 ani. Conform legii, dacă agentul nu produce nimic, utilizarea toponimului este gratuit. Consilierii au solicitat transmiterea către Parlament a unei cereri de a modifica această prevedere și de a include obligativitatea de a achita taxe pentru utilizarea toponimului indiferent de activitatea desfășurată.

 

Statut: Transmis la reexaminare

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
PRO 16 9 9 2 1 1 1 1
Contra 2

 


Executivul a retras proiectul „Acceptarea donației din partea municipiului București” de pe ordinea de zi. Proiectul prevede o donație sub formă de 3 unități de transport și a fost retras  pentru că funcționarii nu au recepționat încă de la colegii din București specificațiile tehnice ale automobilelor.


18. Îmbunătățirea serviciului managementului deșeurilor menajere solide în municipiului Chișinău pe anul 2020

Proiect de decizie

 

Proiectul prevede înlăturarea tuburilor de colectare a deșeurilor din blocurile de locuință și construcția platformelor de colectare separată a acestora. 

Pe 5 februarie proiectul a fost consultat public.

 

Amendamente:

– Elaborarea planului de colectare a deșeurilor (termen limită: 31 decembrie 2020)

 

Statut: Respins

Voturi PSRM* DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
PRO 9 9 2 2 1 1 1 1

* Fracțiunea PSRM nu a participat la vot.


RECTIFICARE: Deși inițial s-a anunțat că proiectul a fost aprobat, executivul a informat consilierii ulterior că proiectul nu a acumulat suficiente voturi. Acesta a fost reexaminat la următoarea ședință.


19. Operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 6/4 din 26.12.2019 ,,Cu privire la aprobarea bugetului municipal pe anul 2020 în lectura a doua”

Proiect de decizie

 

Proiectul prevede transport public gratuit pentru persoanele care au fost supuse represiunilor politice.

 

Statut: Respins

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
PRO 9 9 2 1 1 1
Abțineri 16 2 1

 


20. Completarea Regulamentului privind compensarea cheltuielilor persoanelor defavorizate din municipiul Chișinău la efectuarea plăților pentru serviciile comunale și resurse energetice în sezonul rece aprobat prin decizia nr.15/6 din 22.12.2017

Proiect de decizie

 

Proiectul a fost votat fără discuții.

 

Amendament: Secretarul comisiei pentru compensarea cheltuielilor este obligat să semneze o declarație pe proprie răspundere că va utiliza informația din cadastru doar pentru a identifica persoanele cu două sau mai multe imobile. Comisia examinează posibilitatea de compensarea a plăților pentru servicii comunale în perioada rece a anului pentru persoane defavorizate.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
PRO 16 9 9 2 2 1 1 1 1

Decizia finală


PREZENTARE DE INFORMAȚII


21. Informație privind mersul lucrărilor la stația de epurare a apelor uzate din Chișinău

Proiectul a fost inclus pe OZ la începutul ședinței

 

Actualmente se efectuează următoarele lucrări:

– clădirea de fermentare  (9 lucrători)

Lucrările civile s-au îndeplinit în măsură de 35 %, iar cele electrice 20 %. Se planifică finalizarea lucrărilor pe 14 martie 2020.

– Clădire de prelucrare mecanică (20 lucrători)

– Stația de pompare a nămolului primar (2 lucrători)

Lucrările civile sunt efectuate în măsură de 65 %, iar cele mecanice 5 %. Se planifică darea în exploatare pe 7 mai 2020.

– Bazinele de aerare (10 lucrători)

Lucrările civile sunt efectuate în măsură de 35 %, iar la clădirea de admisie 15 -17 %. La decantoarele secundare nu se fac lucrări la moment, dar sunt gata în măsură de 50 – 60 %.

În total în lucrări sunt implicate 66 de persoane.

Pe 1 martie 2020 urmează să fie prezentat un plan de acțiuni privind lucrările de diminuare a mirosului de la stația de epurare. Sursa mirosului neplăcut este nămolul în volum de 58 mii m3, depozitat în 112 geotubi.

 

Statut: Respins

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
PRO 16 9 9 2 2 1 1 1 1

 


22. Prezentarea explicațiilor privind edificarea monumentului Reginei Maria

Proiectul a fost inclus pe OZ la începutul ședinței

 

Bustul nu poate fi instalat din motiv că nu s-a aprobat noua componență a comisiei de urbonimică. La moment sunt apr. 40 de propuneri de instalare a mai multor busturi în așteptare.

Bustul Reginei Mariei va fi finanțat de Casa Regală a României.


23. Informații privind starea rețelelor de canalizare pluvială

Proiectul a fost inclus pe OZ la începutul ședinței

 

Chișinăul dispune de o rețea de 207 km de canalizare pluvială. 86 km sunt amplasate în cartiere. Această rețea nu poate asigura depozitarea apei pe toată suprafața orașului din cauza construcțiilor din ultimii ani, care a implicat pavarea mai multor spații verzi.

Rețeaua urmează să fie extinsă, în particular la Telecentru. Pe str. Miorița și Gh. Asachi rețeaua este aproape construită, dar încă nu a fost dată în exploatare.

 

Rețeaua de canalizare pluvială este gestionată de EXDRUPO. În 2019 pentru întreținerea rețelei s-a alocat 2, 2 mln lei.

EXDRUPO declară că asigură curățarea permanentă a canalizării pluviale. Pentru a preveni scurgerile este necesar însă:

– de curățat râul Bâc 

– utilaje noi și performante

– de depistat conectările neautorizate la rețea. A fost creată o comisie de control care a identificat deja mai multe cazuri.


24. Informație privind numirea lui Mihail Bagas în funcția de vicedirector la Î.M. Regia „Autosalubritate”

Proiectul a fost inclus pe OZ la începutul ședinței

 

Conform reprezentantului regiei, Mihail Bagas a fost numit în funcție cu scopul atragerii persoanelor tinere în activitatea administrației publice, implementării tehnologiilor noi și eficientizării comunicării cu locuitorii, în special din suburbii.

Președintele ședinței a acuzat regia că a făcut abuz de serviciu la angajare din motiv că statele de personal nu prevăd funcția de adjunct pe marketing.

Consilierii au cerut regiei să nu prelungească contractul cu Mihail Bagas după perioada de probă.


25. Modificarea deciziei CMC privind comerțul ambulant 

Proiectul a fost inclus pe OZ la începutul ședinței

 

Proiectul modifică decizia CMC, nu a regulamentului. Acesta prevede obligația ca preturile să actualizeze de 2 ori pe lună schemele de amplasare a comerțului ambulant.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD* F9 PC PUN*
PRO 15 8 9 2 2 1 1

* Nu erau în sală când s-a aprobat proiectul.

Decizia finală


26. Delegarea reprezentantului CMC în comisia de evaluare a instituțiilor medico-sanitare publice

Proiectul a fost inclus pe OZ la începutul ședinței

 

S-a votat candidatura consilierului și medicului Dinari Cojocaru.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD* F9 PC PUN*
PRO 15** 8 8 2 1 1
Abțineri 2

* Nu erau în sală când s-a aprobat proiectul.

** Erau 16 în sală, însă Dinari Cojocaru nu a votat pentru că era vizat.

Decizia finală


27. Formarea bunului imobil teren de pe Alba Iulia 97 gestionat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Proiectul a fost inclus pe OZ la începutul ședinței

 

Ministerului i s-a acordat un teren pentru construcția unui edificiu. Blocul a fost construit pentru victimele catastrofei de la Cernobîl. 

La construcția blocului s-a ocupat un spațiu mai mare decât cel alocat. Ministerul solicită acum 30 ari din bunul imobil adiacent pe care deja s-a construit o parte din bloc.

 

Amendament: Serviciul Cadastral Teritorial Chișinău, după necesitate, să opereze modificări la documentația cadastrală perfectată anterior la parcela cu nr. cadastral 010800510050.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD* F9 PC PUN*
PRO 16 8 6 2 2 1 1
Abțineri 2

* Nu erau în sală când s-a aprobat proiectul.

Decizia finală


Consilierii au examinat toate punctele de pe ordinea de zi și au închis ședința.

 

VIDEO ȘEDINȚĂ:


Dacă ai depistat o eroare sau dorești să faci o completare la sinteza ședinței,  scrie-ne pe primariamea@gmail.com (subiect Ședința CMC din 6 februarie 2020). 

Îți mulțumim pentru suport!

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md