Ședința serviciilor Primăriei din 22 octombrie 2018

În blocul de pe bd. Moscovei, unde a avut loc explozia din 6 octombrie, continuă lucrările de reparație. Între timp, continuă inspectarea blocurilor locative în toate sectoarele capitalei, pentru a identifica și a evacua buteliile de gaz. Chișinăuienii sunt îndemnați să fie receptivi față de comisiile și asociațiile de locatari care efectuează controlul.

Autoritățile municipale sunt în toiul pregătirilor pentru sezonul rece: se procură utilaje de deszăpezire, se repartizează vaccinul antigripal și se decide instalarea unui brad artificial pentru sărbătorile de iarnă. Toate astea pe fundalul vechilor probleme din instituții: comunicare deficientă în Primărie, lipsa juriștilor care să reprezinte municipalitatea și neînțelegeri între întreprinderile municipale.

 


LUCRĂRILE CONTINUĂ ÎN BLOCUL LOCATIV, ÎN CARE A AVUT LOC EXPLOZIA DIN 6 OCTOMBRIE

Viceprimarul Nistor Grozavu a declarat că lucrările decurg conform planului stabilit, iar  reprezentanții instituțiilor municipale și guvernamentale vizitează șantierul zilnic.

 

Pe parcursul săptămânii precedente, au fost efectuate următoarele lucrări:

– Pe 15 octombrie au fost elaborate și semnate dispozițiile privind desemnarea beneficiarului, proiectantului și a antreprenorului care va efectua lucrări de reparație. La fața locului, au lucrat experții tehnici și cei care se ocupă de evaluarea pierderilor suferite de către locatari

– Pe 16 octombrie, au lucrat experții tehnici și proiectanții în privința identificării unei alte soluții de restabilire a planșeelor, care vor fi mai rezistente

– Pe 17 octombrie a fost prezentată soluția nouă, care a fost avizată spre neschimbare.

– Pe 18 și 19 octombrie, s-a lucrat la demontarea planșeului.

– Pe 20 octombrie, au fost evacuate toate resturile de construcție de pe acest șantier.

– Pe 20 și 21 octombrie, s-a lucrat în atelierul construcțiilor metalice ale antreprenorului și au fost pregătite toate construcțiile metalice în dimensiunile necesare pentru a fi transportate la șantier. În aceeași perioadă, au lucrat echipele de evaluare a pierderilor. Toate apartamentele din cele 20 de etaje au fost evaluate. Actualmente, se lucrează la elaborarea devizului de cheltuieli.

Pe parcurs, a fost restabilit ascensorul de pasageri. Acesta, însă, va fi pornit “doar la apariția necesităților corespunzătoare”, conform spuselor viceprimarului municipiului Chișinău, Nistor Grozavu. “La moment, oamenii vin doar să-și ia careva lucruri din apartamentele sale. Se face și expertiza celorlaltor construcții”.

De mâine, lucrătorii vor începe a suda construcțiile metalice. Până la sfârșitul săptămânii, va fi turnat cel puțin primul planșeu. Primarul general interimar, Ruslan Codreanu, a sugerat să fie reparate și scările blocului avariat.

Grozavu a asigurat că reprezentanții instituțiilor municipale și guvernamentale vizitează șantierul zilnic.


CASA DIRECTOAREI PE TERITORIUL ȘCOLII

Pe teritoriul Gimnaziului nr. 31, directoarea își are construită o casă de locuit. Șeful DGETS Botanica susține că aceasta deține autorizația necesară de la CMC, care a schimbat destinația încăperilor din nelocative în locative și ordinul de repartiție pentru acestea. Pe teritoriul aceluiași Gimnaziu, este amplasată și o biserică. Aceasta se află în incinta instituției și are prelungite relațiile contractuale până în 2021.

În cadrul aceleiași ședințe, au fost raportate cheltuielile pentru întreținerea instituțiilor de învățământ din sectorul Botanica. S-a concluzionat că acestea sunt sunt pregătite pentru sezonul rece al anului în măsură de 100%.

 

În subordinea DGETS Botanica sunt 52 de instituții de învățământ:

– 30 de grădinițe

– trei școli primare-grădinițe

– cinci gimnazii

– nouă licee

– două instituții de învățământ extrașcolar și

– o instituție de educație specială.

În total, în aceste instituții învață 16958 de copii, dintre care 7694 – în grădinițe.

Ion Musteață, șeful Direcţiei educaţie, tineret şi sport a sectorului Botanica a prezentat modul în care au fost cheltuiți banii alocați în 2018 pentru aceste instituții:

 1. 9,72 milioane de lei au fost cheltuiți pentru reparații capitale în 31 instituții, dintre care 4,6 milioane de lei – grădinițelor:

– Reparația capitală a blocurilor alimentare  în10 instituții

– Reparația acoperișurilor, pentru care s-au cheltuit 400 mii lei

– Reparația tehnicii sanitare, pentru care s-au cheltuit 600 mii lei

2. Suplimentar, au fost alocate 1,27 milioane de lei pentru construcția și reparația capitală a cazangeriei din Grădinița nr. 49

3. 6,8 milioane de lei au fost alocați pentru reparația blocurilor alimentare, blocurilor sanitare și a pavilioanelor de joacă în grădinițele din Botanica

– În 31 de grădinițe, au fost reparate toate depozitele în blocurile alimentare

– În două instituții au fost reparate blocurile sanitare (Grădinițele nr. 106 și 168)

– În cinci grădinițe au fost reparate 13 pavilioane de joacă.

4. 1,75 milioane de lei au fost alocate pentru redeschiderea grupelor în Grădinițele nr. 112 și 168

5. 578,2 mii lei au fost alocați pentru procurarea mobilierului în 10 grupe reparate. Din acestea, trei au fost deja redeschise.

6. 1,5 milioane de lei au fost alocați suplimentar în august 2018 pentru Grădinița nr. 112, unde va fi reparat capital acoperișul și o grupă, și Școala-grădiniță nr. 90, unde va fi reparat  capital acoperișul și o porțiune de gard

7. 482 mii lei au fost alocați Procurarea detergenților, medicamentelor, dezinfectanților, produselor igienice.

Totodată, au fost aduse în discuție o serie de probleme ale instituțiilor de învățământ din sectorul Botanica:

– La Grădinița nr. 180, sistemul de încălzire și geamurile sunt vechi, ceea ce cauzează temperaturi scăzute în grupe. Două din ele și-au sistat activitatea. Conform spuselor lui Ion Musteață, bugetul alocat instituției pentru reparații a fost epuizat. Primarul interimar și șeful DGETS Botanica se vor deplasa la fața locului pentru a investiga situația.

– La școala-grădiniță nr. 90, trebuie demontate două pavilioane, însă nu ajung resurse financiare. Edilul a cerut rectificarea bugetului și găsirea banilor necesari.


AUTORITĂȚILE MUNICIPALE ÎN INSTANȚELE DE JUDECATĂ

În prezent, municipalitatea este implicată în 1769 de litigii. Din acestea, doar 344 sunt inițiate de Primărie sau Consiliu:

– 217 pentru încasarea datoriei pentru darea în arendă a terenurilor

– 47 pentru încasarea datoriei pentru darea în locațiune a încăperilor

– 80 pentru revendicarea dreptului de proprietate asupra terenurilor acaparate ilegal. Săptămâna aceasta, pe rol sunt 103 litigii cu participarea reprezentanților Primăriei.  

Pe parcursul ultimilor ani, cele mai multe litigii erau cu Oficiul teritorial al Cancelariei de Stat. Actualmente însă litigii noi în acest sens nu mai sunt intentate.

În același timp, Direcția Asistență Juridică se confruntă cu problema resurselor umane insuficiente. Aceasta are doar 17 angajați, din totalul necesar de 31 de persoane. Deși au fost anunțate concursuri de ocupare a funcțiilor vacante, nu au fost înregistrați participanți. Ruslan Codreanu a îndemnat continuarea procesului de recrutare a specialiștilor în cadrul Direcției. Acesta a mai sugerat și crearea unei baze de date a dosarelor existente, pentru a facilita activitatea Direcției asistență juridică și a oferi informații actuale despre litigiile curente.


PRETORII RAPORTEAZĂ

Conform tradiției deja formate, pretorii de sector au prezentat lucrările efectuate pe parcursul săptămânii precedente.

 

În sectorul Ciocana:

– s-au efectuat lucrări de salubrizare în teritoriu și a fost lichidată o micro-gunoiște neautorizată;

– au fost evacuate 19 gherete și o rulotă. Până pe 30 octombrie, urmează să fie evacuate toate gheretele de pe bd. Mircea cel Bătrân;

– se duce o luptă continuă cu locatarii care își izolează ilegal locuri de parcare în curți;

– Comisia pentru evacuarea și monitorizarea buteliilor de gaz lucrează zilnic, reușind să inspecteze 18 blocuri cu mai multe de 10 etaje.

În sectorul Buiucani:

– s-au efectuat lucrări de salubrizare;

-a fost efectuată o întâlnire cu locatarii blocului din str. Calea Ieșilor 59/1, pentru soluționarea problemelor întâmpinate de aceștia;

– s-au efectuat lucrări de reparație pe str. Codrilor 10/1;

– în blocul din str. O.Coca 55/1 a fost instalată o rampă de acces;

– Comisia pentru evacuarea și monitorizarea buteliilor de gaz a inspectat 24 de blocuri locative și a emis 51 de prescripții;

– încep lucrările de reparație a străzii Ion Creangă, pe o porțiune de 2 km.

În sectorul Râșcani:

– au fost evacuate șapte gherete, iar altele patru au primit prescripții de evacuare;

– a fost convocată o ședință cu reprezentanții asociațiilor de locatari și a întreprinderilor municipale, cu privire la utilizarea buteliilor de gaz în cadrul locuințelor. Au fost identificate 53 de blocuri în sectorul Râșcani care nu sunt conectate la rețeaua centralizată de aprovizionare cu gaze naturale. În 33 din ele, care sunt gestionate de asociații de locatari, controlul va fi efectuat de către reprezentanții acestora. Conform spuselor pretorului sectorului, locuitorii blocurilor sunt mai receptivi față de reprezentanții asociațiilor de locatari. În plus, aceștia cunosc bine situația din blocurile vizate. În caz că vor fi identificate butelii de gaz în locuințe, acestea urmează să fie evacuate forțat.


PÂNĂ LA SFÂRȘITUL LUNII NOIEMBRIE, VA FI RENOVATĂ SCARA NR. 4 DIN PARCUL „VALEA MORILOR”

 

După cum a informat pretorul sectorului centru, Pavel Rusu, pe șantier procesul de reconstrucție se desfășoară fără abateri, iar graficul de lucrări aprobat de către autorități este devansat pe anumite poziții. Până acum, au fost betonate și placate integral majoritatea zidurilor de sprijin, se betonează treptele, iar din partea de sus mai multe trepte au fost deja finisate în variantă finală.

Totodată, s-au executat lucrările de trasare a apeductului, care urmează a fi dat în exploatare. Alte lucrări aferente proiectului au vizat curățirea și tăierea arborilor bolnavi și avariați din vecinătatea scării de granit.

Proiectul de reconstrucție a scării de granit este realizat în baza unui grant în valoare de 18 milioane 970 mii lei, oferit de Consiliul local al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti. Contribuția Primăriei municipiului Chişinău constituie 5 la sută din valoarea proiectului.

PRIMĂRIAMEA va urmări în continuare evoluția lucrărilor de reparație și va informa chișinăuienii despre îndeplinirea acestora în termenii stabiliți.

În total, parcul are 20 de scări.


ARTIFICIAL SĂ FIE!

 

În perioada 5-15 octombrie, peste 4000 de chișinăuieni au participat într-un sondaj inițiat de Primăria municipiului Chișinău pe pagina sa de Facebook. Aceștia au ales între un brad natural sau unul artificial pentru a fi instalat în centrul orașului în perioada sărbătorilor de iarnă. 87% din participanții la sondaj s-au exprimat în favoarea unui brad artificial. Primarul general interimar a asigurat că dorința chișinăuienilor va fi îndeplinită.


SLADKOESHKA@MAIL.RU ȘI COMUNICAREA DEFECTUOASĂ DIN PRIMĂRIE

 

Primarul general interimar, Ruslan Codreanu, a atenționat asupra faptului că, în cadrul Primăriei, comunicarea între direcții lasă de dorit. Astfel, deși unele subdiviziuni se află pe același coridor, scrisorile între ele ajung în două săptămâni. “O să începem să dăm premii la cei care nu scriu scrisori, dar comunică prin email”, a adăugat edilul.

Acesta s-a arătat nemulțumit și de adresele electronice ale angajaților Primăriei:

Vedeți cu email-urile astea, să nu mai fie ninuța@mail.ru  sau anjelika@mail.ru. Faceți-vă email-uri normale… Suntem acuș în 2019 deja, dar noi comunicăm cu sladkoeshka@mail.ru.


UTILAJUL DE DESZĂPEZIRE – MĂR AL DISCORDIEI

 

Directorul “Exdrupo”, Adrian Boldurescu a rugat Primarul general interimar să se implice mai activ în procurarea utilajului de iarnă. Conform spuselor acestuia, utilajul existent este foarte vechi și ar putea să nu reziste în acest sezon rece. Cu atât mai mult, deși încă pe 24 iulie au fost alocați bani pentru procurarea utilajului antibasculant, licitația a fost lansată abia pe 22 octombrie.

Nistor Grozavu a precizat că deși licitația a fost lansată, caietul de sarcini a fost contestat, din cauză că ar fi adaptat la un singur producător.

Vitalie Butucel, șeful Direcției generale transport și căi de comunicație, a declarat că, de fapt, inițiativa de procurare a acestor utilaje îi aparține, iar “Exdrupo” nu a manifestat interes și a participat pasiv la elaborarea caietului de sarcini.

Între timp, șeful Direcției asistență juridică a negociat cu agenții economici posibilitatea de arendare a utilajului de deszăpezire. Procedura, însă, este momentan indisponibilă, din cauză că sistemul municipal de achiziții M-Tender este blocat. Odată ce problema sistemului va fi soluționată,  “Exdrupo” va încheia contractele necesare cu agenții economici.

PRIMĂRIAMEA va urmări situația și va prezenta deznodământul acesteia.


ÎN CHIȘINĂU VA FI REPARTIZAT VACCINUL ANTIGRIPAL

Prin intermediul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, în Chișinău au fost repartizate 7200 de doze de vaccin antigripal la instituțiile medico-sanitare publice și private. Acesta va fi repartizat persoanelor din categoriile de risc (femeile însărcinate, copiii cu boli cronice acute, bătrânii din aziluri, personalul orfelinatelor și școlilor-internat și personalul azilurilor pentru bătrâni și invalizi).

 

În perioada 15-21 octombrie, Centrul de Sănătate Publică a înregistrat 306  cazuri de maladii infecțioase, intoxicații și reacții adverse, dintre care 179 de cazuri de boli diareice acute. Comparativ cu săptămâna precedentă, acest număr este în diminuare. Au fost înregistrate 2309 de cazuri de îmbolnăvire cu infecții acute ale căilor respiratorii superioare, ceea ce e cu 14,1% mai puțin decât în perioada similară a anului trecut. Cazuri de gripă nu au fost înregistrate. Cei mai afectați rămân a fi copiii cu vârsta până la patru ani. Cazuri de gripă nu au fost constatate.

În aceeași perioadă, în Chișinău a fost înregistrat un caz de rujeolă, importat din Ucraina.


NUMĂRUL ACCIDENTELOR RUTIERE ÎN CHIȘINĂU RĂMÂNE NESCHIMBAT

 

Pe parcursul săptămânii precedente, pe teritoriul municipiului Chișinău au avut loc 29 accidente rutiere, în urma cărora 29 persoane au rămas traumatizate, iar o persoană a decedat. Au fost accidentați opt pietoni, dintre care patru – pe trecerile pentru pietoni.  Cauzele accidentelor rutiere sunt aceleași – starea de ebrietate a șoferilor, depășirea vitezei și nerespectarea distanței dintre autovehicule.

În perioada 15-21 octombrie, au fost înregistrate 260 de infracțiuni, dintre care 189 au fost descoperite pe parcursul a 24 de ore. Totodată, au fost descoperite 33 de infracțiuni săvârșite anterior.

Au fost întocmite 681 procese contravenționale și aplicate amenzi în mărime de 623 mii lei, dintre care 126 mii lei s-au achitat pe parcursul a 72 de ore.

Dispeceratul 112 a recepționat în total 1362 apeluri, dintre care s-a reacționat operativ la 1160 informații. În flagrant au fost reținute 33 persoane, iar 42 de persoane au fost documentate contravențional.


ALTE NOUTĂȚI

 

– Locuitorii sectorului Râșcani sunt îndemnați să anunțe pretura despre adresele în care vor să fie instalate bănci noi, în cadrul proiectului recent lansat “100 de bănci pentru Râșcani”

– Angajații ÎM „Regia transport electric”, ÎM „Parcul urban de autobuze”, ÎM „Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi” și ÎM “Exdrupo” vor fi dotați cu echipament de serviciu

– Agenții economici care efectuează lucrări de construcție vor fi rugață să delimiteze șantierele cu plasă, pentru a împiedica răspândirea prafului pe casele vecine

– Agenții economici care vor efectua lucrări pe partea carosabilă ar putea fi obligați să delimiteze zona de lucru cu o bandă adezivă, care să indice numele întreprinderii care efectuează lucrările

– A fost lansat site-ul Întreprinderii Municipale “Exdrupo” – exdrupo.md. Acesta cuprinde informații detaliate cu privire la cheltuielile întreprinderii pentru primele nouă luni ale anului, dar și licitațiile petrecute în 2018

– Cantitatea de deșeuri evacuate din municipiu este în continuă creștere. Astfel, de la începutul anului, au fost evacuate 1,37 milioane de metri cubi de deșeuri menajere. În același timp, în Chișinău sunt 52 de platforme pentru colectarea deșeurilor nesalubrizate. Șeful Î.M. Regia „Autosalubritate” a cerut pretorilor de sector să intervină în soluționarea problemei.


Urmărește ședința integrală aici:


Responsabilă: Taisia Haritonova

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md