Ședința serviciilor primăriei din 21 august 2017

La 21 august a avut loc ședința săptămânală a Primăriei. În cadrul ședinței s-a discutat despre activitatea structurilor primăriei, lucrările planificate, ultimele evenimente din Chișinău și cum Primăria municipiului reușește să facă față acestora. La ședință au fost prezenți reprezentanții direcțiilor, ai preturilor și întreprinderilor municipale.

 

Precum săptămâna trecută, vice-primarul Nistor Grozavu a solicitat începerea ședinței cu prezentarea rapoartelor preturilor municipale. Reprezentanții preturilor au raportat cu privire la: Curățirea curților de crengi; Platourile cu crengi; Salubrizarea; Pregătirea pentru sezonul rece.


PRETURA CIOCANA

În sectorul Ciocana se lucrează în continuare asupra înlăturării consecințelor dezastrului natural din aprilie. Pe platoul de stocare a crengilor de pe str. Transnistriei 2/1 lucrările se desfășoară încet. Totuși, pericolul a fost depășit pentru că s-au tocat crengile din preajma țevilor care aparțin „Chișinău-Gaz” și „Termocom”.

Pretura a evaluat situația la toate instituțiile de învățământ din sector. Se preconizează că până la sfârșitul săptămânii toate instituțiile vor fi pregătire pentru începutul anului școlar.


PRETURA  CENTRU

Pe parcursul săptămânii precedente, în sectorul Centru au fost efectuate următoarele lucrări cu implicarea întreprinderilor municipale „Gestionarea fondului locativ”,  EXDRUPO, Spații Verzi și Direcția locativ-comunală și amenajare:

– Salubrizarea a 491 teritorii adiacente blocurilor locative, a 167 de locuri de stocare a gunoiului; a 90 camere de gunoi și lichidarea a 25 de micro-gunoiști;

– Evacuare gunoiului pe o porțiune de apr. 56 h , echivalentul a 6 rute de gunoi;

– Evacuarea a 18 rute de crengi;

– Conectarea la termo-electrică a 165 din 256 de unități.

Evacuarea crengilor de pe str. Ialoveni, despre care s-a discutat la ședința precedentă, a fost finalizată. Pentru aceasta au fost evacuate 79 de rute.

Referitor la Stadionul Republican, lucrările au fost aproape finalizate. Au rămas 5 rute amplasate sub gard și partea din mijloc. Pentru a termina lucrările este necesar de tocator.

Eliferii Haruță a declarat că tocatorul va fi disponibil în 2-3 zile, cel mult o săptămână, când vor fi transferați banii agentului economic. Nistor Grozavu a solicitat ca lucrările să înceapă înainte de transfer.

Sedintele primariei %2F Luni

 

De asemenea, a fost demontată ultima gheretă de pe Ștefan cel Mare. S-au reparat trei panouri publicitare din ronda de pe bd. Negruzzi și se planifică reparația a 4 instituții de învățământ.

Referitor la pregătirea pentru sezonul rece, s-au efectuat:

503 lucrări de profilaxie a blocurilor locative;

258 lucrări de spălare a sistemului de canalizație.

Măsurile de combatere a comerțului neautorizat continuă. Săptămâna precedentă  s-au întocmit 9 procese verbale.


PRETURA BOTANICA

Lucrările de evacuare a crengilor au fost efectuate de către două tocătoare. Platoul de la aeroport și teritoriul adiacent lui a fost curățit totalmente. La moment se desfășoară lucrări pe platoul de curățire a str. Independenții. Crengile au fost tocate și urmează evacuarea deșeurilor lemnoase. Lucrările vor fi finisate până la sfârșitul săptămânii.

În paralel se desfășoară lucrări pe str. Sarmizegetusa și Valea Crucii 6. Ulterior, tocatorul va fi transferat pe platoul de la Băcioi și Cimitirul Eroilor.

Nistor Grozavu a solicitat să se evacueze cel puțin 2-3 rute de pe platoul din Băcioi  începând din ziua respectivă și să se pregătească platoul de pe bd. Decebal.

Instituțiile de învățământ au fost evacuate în întregime, însă doar pe teritoriul interior. Reprezentatul preturii a dat asigurări că până pe 25 august crengile de pe teritoriul lor adiacent va fi înlăturat.

Pregătirile pentru sezonul de iarnă se desfășoară în termenul stabilit. Până la sezonul rece sectorul va fi pregătit în proporție de 100%.


PRETURA RÂȘCANI

Săptămâna precedentă pentru salubrizarea, amenajarea și pregătirea blocurilor locative pentru sezonul de iarnă s-au efectuat următoarele lucrări:

– Lichidarea consecințelor din aprilie s-a realizat cu participarea a 838 de persoane și 39 de unități de tehnică specială. Au fost evacuate 57 de rute.

– S-a cosit iarba la 42 de blocuri cu suprafața de 43, 625 mii de metri pătrați și s-au evacuat 9 rute de iarbă.

– Salubrizarea și evacuarea crengilor s-a realizat în 223 ACC-uri și APLP-uri. Au rămas 7 ACC-uri.

– Restabilirea străzii Florilor s-a realizat în totalitate.

– S-au demontat 9 panouri publicitare instalate neregulamentar.


PRETURA BUIUCANI

Pentru lucrările de salubrizare au fost utilizate  72 unități de transport și 1767 persoane, inclusiv 790 de la agenții economici.  S-au evacuat 105 rute, dintre care 26 au fost pentru evacuarea crengilor. De asemenea, s-au lichidat 28 de micro-gunoiști și 4 gunoiști.

Pe parcursul săptămânii în sector s-au produs  42 de scurgeri, dintre care au fost lichidate 33.

EXDRUPO a efectuat:

– Restabilirea a 67 de metri pătrați de săpături;

– Aplicarea marcajului rutier pe o porțiune de 859 de metri pătrați;

– Lucrări de reparație curentă pe str. Calea Ieșilor 5/3 și 7/3 pe o porțiune de 44 de metri pătrați.

Sedintele primariei %2F Luni

Comercianții de pe marginea drumului din zona pieței de la Flacăra și Calea Ieșilor au fost rugați să se deplaseze la locurile amenajate din piață. Dacă la Flacăra comercianții au fost receptivi, la Calea Ieșilor revin după plecarea forțelor de ordine la locul lor de pe marginea drumului.

Pe strada Vasile Lupu nu s-a restabilit încă marcajul rutier. Nistor Grozavu a solicitat să se grăbească lucrările de plasare a acestuia.


DIRECȚIA GENERALĂ LOCATIV-COMUNALĂ ȘI AMENAJARE

Suplimentar la datele prezentate de către preturi, reprezentatul direcției a precizat că săptămâna trecută s-au efectuat lucrări de salubrizare pe 121 de rute.  Dacă în 2016 primăria a efectuat lucrări pe 3540 de rute, în 2017, doar în ultimele patru luni, s-au realizat 6498 de rute.

Cu privire la pregătirea fondului locativ pentru perioada rece a anului, s-a realizat:Sedintele primariei %2F Luni
La 18 dintre întreprinderile care au participat la evacuarea crengilor li s-au emis ordinele de plată. Șapte dintre ele deja au recepționat banii. Săptămâna aceasta toate vor primi ordinele de plată.

La Țânțăreni lucrările continuă. Gardul grădiniței pentru copii a fost realizat în volum de 90 %. Pavilioanele vor fi gata până la sfârșitul săptămânii.

Nistor Grozavu a reiterat solicitarea de a i se prezenta rapoarte zilnice privind progresul lucrărilor de la Țânțăreni.


ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ „ASOCIAȚIA DE GOSPODĂRIRE A SPAȚIILOR VERZI”

Pe parcursul săptămânii precedente au fost evacuate 210 rute de crengi din zonele verzi, parcuri, străzi și întreprinderile de învățământ. Au fost curățați 340 arbori și defrișați 81 arbori.

Instituțiile de învățământ, cu excepția a 6 grădinițe, au fost complet curățate, inclusiv grădinița nr. 50 despre care s-a discutat la ultimele ședințe.

Pregătirea gazonului pe bd. Ștefan cel Mare (de la str. Ciuflea până la Alexandru Pușkin) s-a realizat în volum de 100 %. Cu privire la arbori, a rămas înlăturarea unui singur arbore. Lucrările se vor face pe parcursul nopții.


ÎNTREPRINDEREA „EXDRUPO”

Au demarat lucrările de sistematizare a marcajului rutier de pe bd. Ștefan cel Mare.

Continuă lucrările de amenajare a aleii pietonale din bd. Mircea cel Bătrân, a sensului giratoriu de pe str. Negruzzi, străzile adiacente la bd. Ștefan cel Mare. La Țânțăreni s-au sistat temporar lucrările de asfaltare până la finalizarea pavilionului.

La instituțiile de învățământ s-au restabilit marcajele rutiere în măsură de 80 %.


DIRECȚIA TRANSPORT PUBLIC ȘI CĂI DE COMUNICAȚIE

Săptămâna precedentă pe bd. Ștefan cel Mare s-au aplicat 6200 de metri pătrați pavaj și 620 de metri lineari de bordură. S-a transferat rețeaua de contact pe pilonii reconstruiți și a început demontarea cablurilor nefuncționale.

Săptămâna curentă se va lucra pe str. Ion Creangă. Se preconizează  amenajarea a 1000 de metri pătrați.

Sedintele primariei %2F Luni

 

Nistor Grozavu a avertizat reprezentantul preturii că nu se mai admit amânări. În cazul neîndeplinirii obligațiunilor de către direcție și agent economic, se vor aplica consecințe administrative.

Pe 4 august s-a publicat anunțul privind licitația publică pentru achiziționarea de autobuze. Din motiv că în această perioadă majoritatea sunt în concediu, data limită s-a prelungit până la 15 septembrie. Nistor Grozavu a rugat să se trimită solicitări de ofertă celor mai mari agenți economici pentru a asigura oferte mai competitive și o rată de participare mai mare la licitație.


DIRECȚIA TRANSPORT ELECTRIC

Lucrările de amenajare a pilonilor pe bd. Ștefan cel Mare sunt aproape finalizate. Au rămas 5-6 piloni pe porțiunea de la intersecția bulevardului cu str. Mihai Viteazul. Direcția se axează acum pe porțiunea giratoriului de pe bd. Iurie Gagarin.


DIRECȚIA FINANȚE

Pe parcursul săptămânii precedente în Chișinău s-au produs 318 de scurgeri. Acest volum se înregistrează aproape săptămânal.

De asemenea, săptămâna trecută s-a desfășurat licitația publică privind reabilitarea stației de epurare. Licitația a fost inițiată  pe 10 noiembrie 2016. Au participat 15 companii internaționale din 13 țări. Concursul a fost câștigat de o companie germană „Passavant” care a propus un buget de 24, 2 milioane euro pentru executarea lucrărilor.

Veronica Moțpan a invitat cetățenii la o vizită de studiu organizată de Apă-Canal cu scopul de a demonstra conectarea ilegală la serviciile întreprinderii. Consumatorii au fost rugați să semnaleze astfel de cazuri.

Săptămâna trecută s-au instaurat 4 cișmele în parcul Valea Morilor. Acestea au fost vandalizate la doar o săptămână după ce au fost amplasate. Urmează a fi instalate încă 5, inclusiv în scuarul Catedralei și scuarul Europei.


DIRECȚIA EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT

Pe 23-24 august se vor organiza comisiile responsabile de trecerea în revistă a tuturor instituțiilor preuniversitare. Până pe 1 septembrie instituțiile vor fi pregătite de începerea anului școlar, cu excepția liceului „Mihai Eminescu” unde au fost inundate mai multe clase.

Pe 25 august  se va finaliza odihna copiilor în taberele de vară, iar revenirea la școală va fi marcată de tradiționalul careu solemn de 1 septembrie. Anul acesta careul va începe la ora 8.30.

Pentru a asista copiii rămași fără ocrotire părintească care urmează să devină elevi în clasa I, s-au alocat câte 5000 MDL pentru fiecare. Evenimentul de înmânare a ajutorul financiar a fost planificat pentru 22 august 2017 în incinta preturii Centru.


DIRECȚIA SOCIAL UMANITARĂ ȘI RELAȚII INTERETNICE

Transportul în perimetrul PMAN va fi sistat doar în ziua de 27 august. Săptămâna trecută direcția a anunțat că circulația va fi sistată timp de trei zile – 25 – 27 august.


ALTELE

La intersecția străzilor Ștefan cel Mare și Petru Movilă s-a depistat un exploziv. Proiectilul era din perioada celui de-al doilea război mondial. Ministerul Apărării vine cu un apel la cetățeni de a anunța organele competente în cazul depistării materialelor explozive.

Pe str. Ismail 94 se organizează un iarmaroc cu participarea a 43 de agenți economici.

Primul termen de plată pentru plata taxelor pentru bunurile imobiliare a trecut. Nivelul încasărilor e de 72 %. Datornicii vor fi nevoiți să achite penalități cu 90 % mai mari comparativ cu anul trecut.


Responsabil: Cristina Voroneanu

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md