ȘEDINȚA SERVICIILOR PRIMĂRIEI DIN 20 NOIEMBRIE 2017

În cadrul ședinței operative din 20 noiembrie 2017 reprezentanții întreprinderilor municipale au început ședința cu acțiunile de fluidizarea traficului și măsurile măsurile privind curățenia din municipiul Chișinău. Oleg Poiată a prezentat principalele măsuri înteprinse în decursul anului 2017, iar la ședința viitoare va reveni cu prezentarea unui plan de acțiuni mai amplu, care va soluționa problema aglomerării traficului din oraș. Cu aceeași însărcinare se confruntă și Pentru Gontea, care este responsabil de elaborarea unei strategii privind curățenia orașului, cu acțiuni clare pe termen scurt, mediu și lung. Întrucât forma de prezentare a ambilor angajați a fost neclară, Silvia Radu a solicitat ca ambii reprezentanți să-și revadă prezentările și planurile elaborate. În cadrul ședinței a fost prezentat și proiectul bugetului municipal pentru anul 2018. Conform proiectului bugetului, cheltuielile pentru anul 2018 sunt în sumă de 3901,0 mln lei, cu 125,9 mln lei  mai mult față de anul 2017. La 21 noiembrie acesta va fi examinat în cadrul comisiei buget și finanțe, iar la 23 noiembrie proiectul bugetului va fi prezentat în cadrul ședinței Consiliului Municipal Chișinău. 

Sursă foto: privesc.eu


PLANUL DE FLUIDIZARE A TRAFICULUI

Oleg PoiataRaportor: Oleg Poiata,
Șef al Direcției generale Transport Public și Căi de Comunicații

Infrastructura orașului este constituită din 900 de străzi, cu lungimea totală de 672 km. În prezent, în municipiul Chișinău sunt 281 341 de autoturisme, numărul fiind în continuă creștere. În anul 2017 s-au întreprins o serie de măsuri de fluidizare a traficului:

 

– 79 de proiecte de sistematizare a circulației rutiere;
– Instalarea denivelatoarelor, dotate cu elemente reflectorizante;
– Reparația străzii Petricani;
– Demararea lucrărilor pe strada Industrială;
– Au fost instalate obiective moderne de semafoare pe strada Ștefan cel Mare;
– Reparația a doar 3 km de drum pe strada Petricani, pentru care s-au cheltuit 7 mln lei. Din acești bani s-au mai întreprins următoarle măsuri: reparația canalizării pluviale, reparația aleii din sectorul Ciocana, reparația străzii Industriale, plombarea bulevardului Dacia.

Conform spuselor Silviei Radu, Banca Europeană a acordat 3 milioane de euro pentru reconstrucția drumurilor. Din spusele lui Oleg Poiată, acești bani au fost pierduți pentru că consilierii ar fi întârziat în aprobarea proiectului de decizie. Silvia Radu a menționat că este responsabilitatea lui Oleg Poiată de a merge în ședințele CMC și de a insista asupra aprobării proiectelor prioritare.

– Proiectul regulamentului de evacuare a autovehiculelor din mun. Chișinău se află la moment la Guvern;

Planul de acțiuni integral îl puteți găsi aici.

Oleg Poiată va reveni cu o strategie nouă de fluidizare a traficului și disciplina respectării orarului.

La indicația Silviei Radu, a fost solicitată rezolvarea următoarleor chestiuni:

 1. Rezolvarea problemei transportului la Bubuieci, Trușeni și Ialoveni;
 2. Instalarea unor oglinzi concave pe strada Lacului;
 3. Aplicarea marcajului pe str. Columna;


PREZENTAREA SOLUȚIILOR CU PRIVIRE LA CURĂȚENIA ÎN ORAȘ

PG

Raportor: Petru Gontea,
Șef al Direcției general locativ-comunale și amenajare

 

 

 

– Pe site-ul Primăriei va fi indicat numele și prenumele gestionarilor, responsabili de platformele de gunoi, astfel încât direcțiile, preturile și chișinăuienii să poată contacta persoanele responsabile atunci când sunt lacune sau întârzieri  la evacuarea gunoiului;

– Pe data de 1 decembrie 2017, mașinile de evacuare a gunoiului vor fi dotate cu telefoane, încât odată ce a fost evacuat gunoiul, șoferul va anunța despre acest lucru Regia „Autosalubritate” și dispeceratul central;

– În Chișinău vor fi instalate 500 de urne mici;
(Deși conform evaluării lui Gontea, în Chișinău sunt necesare 10 000 urne, în prezent în Chișinău sunt 2000 urne.)

– Urmează să fie aprobat un nou regulament de evacuare a gunoiului din municipiul Chișinău;

– În luna noiembrie și decembrie evacuarea gunoiului se va face gratis pentru gestionarii fondului locativ;

– Pentru pregătirea de iarnă în stoc sunt 3400 tone de antiderapant;

Silvia Radu a solicitat ca la ședința viitoare să fie prezentat un plan mai clar și mai amplu privind curățenia din municipiul Chișinău.

În orașul Sângera, la moment nu se evacuează gunoiul în lipsa unui primar și a unui contract de evacuare a deșeurilor. Silvia Radu a solicitat să se vină cu o soluție pentru problema orășelului Sângera.


PROIECTUL BUGETULUI PENTRU ANUL 2018

Raportor: Zinaida Jaloba,
Șef interimar al Direcției generale Finanțe

Proiectul bugetului municipal pentru anul 2018 a fost elaborat și prezentat consiliului Municipal Chișinău. Pe data de 21 noiembrie va fi analizat în cadrul comisiei buget și finanțe, iar pe data de 23 noiembrie va fi prezentat în cadrul ședinței CMC.

Pentru anul 2018 veniturile sunt preconizate a fi în sumă de 3621,4 mln lei, cheltuielile 3901,0 mln lei, deficitul 279,6 mln lei.

Sursele de finanțare ale deficitului:

– împrumuturi externe 277,4 mln lei
– împrumuturi interne 150,0 mln lei
– vânzarea apartamentelor către populație 2,0 mln lei
– rambursarea împrumuturilor – 149,8 mln lei

Cheltuielile bugetului municipal pentru anul 2018 – 3901,0 mln lei – cu 125,9 mln lei  mai mult față de anul 2017.

Destinația alocațiilor:

 • Învățământ 1860,9 mlnlei
 • Protecția socială 309,6 mln lei
 • Cultura 157,3 mln lei
 • Ocrotirea sănătății 74,4 mln lei
 • Transportul și gospodăria drumurilor 700,2 mln lei
 • Gospodăria locativ-comunală 341,1 mln lei
 • Investiții , reparații capitale 100,0 mln lei
 • Proiect ul de eficiență energetică 198,9 mln lei
 • Organele administrative 125,7 mln lei
 • Alte cheltuieli 68,9 mln lei

Proiectul bugetului integral îl puteți găsi aici.

La ședința următoare, Zinaida Jaloba va prezenta planul de investiții pentru anul 2018.


 MENȚINEREA ORDINII PUBLICE

Raportor: Silviu Muşuc,
Şef-adjunct al Direcţiei de poliţie a municipiului Chişinău

Săptămâna trecută au fost emise 805 procese contravenționale și înregistrate 272 de infracțiuni. Săptămâna trecută au avut loc  22 accidente, 31 persoane au fost traumatizate și o persoană care a decedat. În afară de aceasta au avut loc 265 de accidente mici.

Săptămâna trecută au fost verificate 80 de maxi-taxi – uri, transportatoare de pasageri. 


SALUBRIZAREA ORAȘULUI

Raportor: Eliferie Haruța,
Șef al Î.M. „Asociația de Găspodărire a Spațiilor Verzi”

Săptămâna trecută au fost salubrizate 196 ha (strângerea gunoiului ocazional), au fost salubrizate bulevardele, parcurile, străzile principale. Au fost evacuate 204 rute de frunze și crengi. Pe străzile principale au fost plantați 823 arbori cu bulgări de pământ.  În fața Guvernului vor fi plantați alți arbori de salcâm sub formă sferică. Au fost efectuate lucrări de doborâre, curățare și renovare a arborilor.

Raportor: Tudor Maniv,
Șef al Î.M. Regia „Autosalubritate”

Săptămâna precedentă au fost transportate 1046 rute de gunoi.


PLANUL PENTRU SITUAȚII EXCEPȚIONALE 

Raportor: Ștefan Racu,
Șef al Î.M. Regia „Exdrupo”

Au fost efectuate lucrări de reparație a părții carosabile în volum de 300 m.p. și lichidate consecințele în urma situațiilor de avariere a gropilor (261 m.p. ), 22 de curse de salubrizare manuală a străzilor. Au fost instalate 5 capace de canalizare pluvială, iar periodic sunt reinstalate indicatoare rutiere (41 bucăți) care sunt sustrase și vandalizate.

 

Raportor: Petru Gontea,
Șef al Direcției generale Locativ-Comunale și Amenajare”

La moment în stocul de antiderapant se regăsesc următoarele:

– 150 tone de sare;

– 250 tone de nisip;

– 100 tone de pietriș;

– Soluție lichidă;

În total sunt disponibile 550 tone de material antiderapant, care conform lui Petru Gontea este destul pentru perioada de iarnă.

42 unități de transport vor lucra la curățarea trotuarelor și a cartierelor, unele dintre ele vor fi utilizate la presurarea materialului antiderapant.


DIVERSE

– S.A. Apă-Canal are datorii de 9 milioane lei față de Union-Fenosa. Veronica Herța a dat asigurări că există un grafic lunar prestabilit de returnare a datoriilor și întreprinderea nu întârzie să-și onoreze obligațiile;

– Vice-primarul Ruslan Codreanu a rugat preturile și direcțiile să fie receptive la asigurarea implementării proiectelor selectate pentru bugetarea participativă. Dumnealui a mai precizat că, pe viitor, la etapa de selectare a proiectelor vor fi și reprezentanți din cadrul Primăriei, ca să fie o dezbatere bazată pe argumente, atât din partea cetățenilor, cât și din partea Primăriei. La fel sunt încurajate proiectele care ar acoperi întreg orașul Chișinău, nu doar curți și un sector al orașului.

– Silvia Radu a solicitat angajaților să utilizeze poșta internă a Primăriei;

Responsabil: Paulina Cernăuțanu

Ședința serviciilor Primăriei din 20 noiembrie 2017:

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md