Ședința CMC: viceprimar nou, modificarea bugetului și noi tarife la Dendrariu

Aleșii vor examina candidatura ex-ministrului Fadei Nagacevschi la funcția de viceprimar, modificarea bugetului municipal, acordarea unui salariu suplimentar angajaților primăriei, stabilirea a noi tarife pentru Parcul Dendrariu și 25 de proiecte de privatizare a unor terenuri.

Analizăm în continuare cele mai importante subiecte de pe ordinea de zi:

 

Numirea fostului ministru al Justiției Fadei Nagacevschi în funcția de Viceprimar al Municipiului Chișinău

Primarul Ion Ceban îl înaintează pe juristul Fadei Nagacevschi în funcția de viceprimar al municipiului. Fadei Nagacevschi este un nume cunoscut în politica și presa moldovenească. Anterior, acesta a activat în calitate de jurist al Partidului Socialiștilor, consilier al fostei președinte a Parlamentului Zinaida Greceanîi, ministru al Justiției în guvernul condus de Ion Chicu, iar din 20 septembrie 2021 este consilier al vicepreședintelui Parlamentului Vlad Batrîncea. 

Într-o postare pe Facebook, Ion Ceban a anunțat că Fadei Nagacevschi „va continua activitatea în domeniul juridic și agenda anticorupție în Primăria Chișinău”. 

Candidatura urmează a fi examinată și aprobată sau respinsă de Consiliul municipal. 

 

Modificarea componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului municipal

Numiri și modificări vor avea loc și în comisiile de specialitate ale CMC. După ce mai mulți consilieri au renunțat la mandatul lor în favoarea celui de deputat, aceștia vor fi înlocuiți în comisii de colegii care și-au început activitatea la ședința din 7 octombrie. Astfel:

– Alexandru Trubca (PAS) va fi înlocuit în Comisia juridică de Aurel Rusu (Platforma DA).

– Vasile Grădinaru (PAS) va fi înlocuit în Comisia economie de Anatolie Umaneț (PAS).

– Ina Coșeru (PAS) va fi înlocuită în comisia gospodăria locativ-comunală de Ilie Țurcan  (Platforma DA).

– Nicolae Rusol (PCRM) și Angela Munteanu-Pojoga (PAS)  vor fi înlocuiți în Comisia educație, socială și cultură de Ivan Filimon (PCRM) și Ala Tîșcul (Platforma DA).

 

Modificarea bugetului municipal Chișinău pentru anul 2021

Proiectul propune modificarea bugetului municipal pentru anul 2021 la categoriile:

– Indicatori generali și surse de finanțare (anexa 1);

– Componența veniturilor (anexa 2);

– Bugetul autorităților/instituțiilor bugetare finanțate din bugetul municipal (anexa 4);

– Efectivul-limită al statelor de personal din autoritățile/instituțiile finanțate de la bugetul municipal (anexa 8).

Modificările propuse pot fi analizate în anexele atașate proiectului de decizie.

 

Ajutor material de un salariu pentru angajații primăriei

Pentru motivarea angajaților primăriei din direcții și preturi (inclusiv personalul tehnic și auxiliar), executivul solicită acordarea unui ajutor unic de un salariu. Solicitarea este motivată de salariile mici și neatractive și are drept scop să stimuleze angajații din administrația publică locală. 

Angajații care în ultimii doi ani au primit sancțiuni disciplinare sau au fost cercetați penal nu vor primi ajutorul material.

 

Efectuarea lucrărilor de modernizare a sectorului „Legume” din Piața Centrală

Proiectul prevede reorganizarea sectorului din Piața Centrală (pavilionul „Legume”) destinat comercializării produselor agricole. Modernizarea pavilionului va costa municipalitatea peste 22,7 mil. lei.

Conceptul de modernizare a Pieței Centrale din Chișinău poate fi consultat aici.

 

Stabilirea tarifelor la serviciile prestate de către Întreprinderea Municipală Parcul „Dendrariu”

Proiectul de decizie propune modificarea tarifelor serviciilor prestate de Î.M. Parcul „Dendrariu”, conform graficului atașat. Tarifele actuale au fost stabilite în 2012 și nu au fost modificate de atunci. Noile tarife includ o taxă pentru parcare și posibilitatea de a procura abonamente doar pentru weekend, ceea ce nu era posibil anterior.

Serviciu Prețul actual  Prețul propus
Bilet intrare adulți 4 lei 10 lei
Bilet intrare elevi/studenți 2 lei 5 lei
Abonament lunar adulți 60 lei 150 lei
Abonament lunar elevi/studenți 30 lei 75 lei
Abonament lunar de weekend adulți 45 lei
Abonament lunar de weekend elevi/studenți 25 lei
Parcare automobil  10 lei
Excursie ghidată (traseu lung) 15 lei 40 lei
Excursie ghidată (traseu scurt) 10 lei 25 lei
Ședință foto/video (mai mult de 4 persoane) 350 lei 350 lei
Oficierea căsătoriei 500 lei 800 lei

 

* Pensionarii, copiii până la șapte ani, persoanele cu necesități speciale și copiii orfani sau rămași fără întreținerea părintească beneficiază de intrare gratuită.

 

Aprobarea Conceptului de proiect privind elaborarea sistemului geo informațional „Cadastrul spațiilor verzi din orașul Chișinău”

Din 1990 și până în prezent, spațiul verde din municipiu s-a redus de la 4141 ha la 3656,9 ha. Municipalitatea nu cunoaște în prezent care sunt limitele exacte ale spațiilor verzi și în ce stare sunt arborii și arbuștii din Chișinău. Astfel, avem situații când copacii sunt doborâți de vânturi puternice, ploi și viscole. Deși Consiliul local a decis încă 2016 crearea unui registru unic al spațiilor verzi, inventarierea nu a fost realizată. 

Proiectul propune crearea unui registru electronic de tip hartă. Direcția generală locativ-comunală și amenajare va pregăti caietul de sarcini în baza căruia va fi contractă compania ce va realiza registrul electronic. 

Pentru realizarea proiectului vor fi alocate resurse din bugetul municipal în următorii doi ani – 2022 și 2023.

 

Aprobarea Ghidului-instrucțiune pentru gestionarea blocurilor locative

Ghidul stabilește metoda de calcul pentru stabilirea tarifelor pentru deservirea blocului, deservirea tehnică și reparația echipamentelor tehnice din interiorul blocului locativ:

Anexa 1 – Calculul materialelor de construcție;

Anexa 2 – Calculul cheltuielilor pentru utilizarea resurselor energetice și serviciilor comunale;

Anexa 3 – Prestarea serviciilor de către terți (reparația acoperișului, efectuarea măsurilor antiincendiare etc.);

Anexa 4 – Calculul cheltuielilor pentru remunerarea angajaților care asigură gestionarea, reparația, întreținere sanitară a blocului și salubrizarea terenului adiacent;

Anexa 5 – Calculul cheltuielilor indirecte referitor la deservirea blocului locativ (paza, haine de protecție, inventar etc.);

Anexa 6 – Calculul cheltuielilor generale și administrative (telefonie fixă, internet, servicii poștale, rechizite de birou etc.);

Anexa 7 – Modelul calculului pentru deservirea blocului.

 

Finanțarea proiectului „Compostarea deșeurilor vegetale și reciclarea deșeurilor din construcții și demolări în municipiul Chișinău” din contul bugetului municipal Chișinău aprobat pentru anul 2021  

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a oferit municipiului Chișinău, din Fondul Ecologic Național, un grant nerambursabil de 21,5 mil. lei pentru implementarea proiectului „Compostarea deșeurilor vegetale și reciclarea deșeurilor din construcții și demolări în mun. Chișinău”. Valoarea totală a proiectului este de 28 842 mii lei, dintre care primăria va contribui cu 7,3 mil. lei (4,3 mil. pentru procurarea unui cancasor betoane și 3 mil. pentru procurarea unui buldozer). Contractul de achiziție a buldozerului a fost încheiat încă în august, iar primăria urmează să contribuie cu încă 4,3 mil. lei. Direcția locativ-comunală și amenajare, responsabilă de implementarea proiectului, solicită ca suma rămasă să fie alocată din rezervele pe care le-a făcut până în prezent, din suma ce i s-a alocat din bugetul municipal pentru anul 2021.

Conform contractului de finanțare din 13 iulie 2021 (atașat p. 4-9), proiectul va fi implementat până la sfârșitul anului curent. 

 

Privatizarea terenurilor și spațiilor aferente

Consilierii vor examina:

– 14 proiecte de privatizare a unor terenuri de pe str. Vitalie Tulnic, Brăila, Perilor, M. Lermontov, Primar Carol Schmidt, Oituz, Vasile Coroban, Cărămidarilor, Fântânilor, Plaiului, Drumul Crucii, Drumul Taberei, șos. Muncești și str-la Aerodromului.

– un proiect de modificare a configurației unui lot din str. S. Timoșenco.

– 10 proiecte de privatizarea a terenurilor aferente a unor obiective private din str. Mitropolit Varlaam, Burebista, Doina (2 proiecte), Uzinelor, Nicolae Iorga (2 proiecte), șos. Muncești, Calea Orheiului și bd. Decebal.

 

Alte subiecte ce vor fi examinate la ședință:

Încheierea Acordului de cooperare  între Pretura sectorului Buiucani din municipiul Chișinău și Primăria sectorului 4 Municipiul București  

Acceptarea finanțării din partea Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ)

Operarea de modificări la deciziile nr. 7/1 din 27.07.2021 și nr. 25/1 din 29.12.2020

Repartizarea profitului net obținut în anul 2020 de către Întreprinderea Municipală  „Instituția Națională Teatrul Municipal „SATIRICUS ION LUCA CARAGIALE”

Aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii Municipale Teatrul Național „Satiricus” 

Aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii Municipale Teatrul municipal de Păpuși „Guguță”

– Raportul S.A. „Taxi-Service” privind argumentele aduse la învinuirile consilierului municipal Valeriu Klimenco

Inițierea proiectului de parteneriat public-privat în municipiul Chișinău privind modernizarea și valorificarea instituțiilor în domeniul sportiv, în scopul reconstrucției terenului sportiv aferent Liceului teoretic cu profil sportiv nr. 2 (str. Alecu Russo, 57) 

Aprobarea Regulamentului de administrare și exploatare a terenurilor de sport multifuncționale proprietate publică din cartierele blocurilor de locuințe din municipiul Chișinău 

Excluderea imobilelor din evidența contabilă a Direcției generale locativ-comunale și amenajare

Darea în folosință prin contract de comodat a unor încăperi din str. Andrei Doga, 27 lit. A (demisol) Asociației obștești „Societatea de Cruce Roșie din Moldova

Reorganizarea Direcției generale asistență socială și sănătate în Direcția generală asistență medicală și socială, aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a structurii organizatorice, organigramei și a statului de personal

Operarea de modificări în Anexa nr. 2 la decizia Consiliului municipal nr.6/13 din 21.05.2020

Aprobarea metodologiei privind determinarea și aprobarea tarifelor pentru serviciile de transport prestate de către întreprinderile municipale pentru servicii locative ale sectoarelor

Instalarea plăcii comemorative „Pavel Vlad” pe fațada blocului Institutului de Chimie din str. Academiei, 3

 

Primăria Mea va monitoriza LIVE ședința pe pagina Facebook a organizației și va reveni cu o sinteză a discuțiilor.  

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md