Ședința CMC: transport public, nucleul istoric și privatizări

După o pauză de aproape două luni, consilierii se reunesc din nou în ședință marți, 30 martie 2021, ora 10:00. Aleşii vor analiza 45 subiecte, dintre care cinci rapoarte și 48 proiecte de decizie. Consilierii vor examina procurarea troleibuzelor și autobuzelor, executarea bugetului, amenajarea unei parcări multietajate la Piața Centrală, emiterea obligațiunilor municipale, dar și privatizarea mai multor terenuri. 10 proiecte de decizie despre privatizări nu au fost publicate.


Ordinea de zi a ședinței


1. Informația privind situația epidemiologică cu privire la COVID-19 în municipiul Chișinău

 

2. Achiziționarea troleibuzelor articulate Model „Phileas Trolley VDL” (2014)

Se propune împuternicirea Regiei Transport Electric să achiziționeze de la compania italiană „BASCO SRL” două troleibuze articulate în valoare de 50 mii de euro fiecare.

 

3. Contractarea intermediarului financiar în scopul emisiunii de valori mobiliare locale

Primăria planifică să procure din Belarus 20 de troleibuze noi și cinci troleibuze articulate, în baza unui acord interguvernamental. Pentru a acoperi costurile, primăria cere aleșilor aprobarea de a emite obligațiuni municipale. 

Mecanismul financiar de obligațiuni municipale a fost propus de asociația Expert-Grup și explicat în timpul audierilor publice din 4 martie.

 

4. Majorarea capitalului statutar al Î.M. „Parcul urban de autobuze” în scopul achiziționării autobuzelor cu parcurs

Proiectul prevede achiziționarea directă a autobuzelor și aprobarea Regulamentului în baza căruia se va desfășura achiziția. Monitorizarea procesului de achiziție se propune grupului de lucru pe transport creat de Consiliul municipal la 10 martie 2020.

Pe 25 februarie 2021 primăria a lansat repetat licitația pentru procurarea a 100 de autobuze. Din nota informativă atașată proiectului, reiese că achiziția directă vine să completeze, nu să înlocuiască, licitația. Primăria Mea va monitoriza discuțiile din Consiliul municipal și va reveni cu detalii la acest subiect. 

 

5. Acceptarea grantului de la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 

Ministerul a acordat administrației din Chișinău un grant de 6 mil. lei pentru lucrările de curățare a albiei râului Bâc, de la str. Petru Rareș până la podul din str. Cantonului. 21.52% din suma grantului au fost acoperite de primăria Chișinău.

 

6. Încorporarea recruților din municipiul Chișinău în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus sau serviciul civil (de alternativă) pentru perioada aprilie – iulie 2021

7. Formarea unui bun imobil și stabilirea statutului de spațiu verde (scuar) teritoriu din str. I. Creangă

8. Aprobarea organigramei, structurii și efectivului–limită al statelor de personal ale preturilor de sector 

9. Desemnarea reprezentanților Consiliului Municipal Chișinău în instanțele de judecată și alte instituții

10. Modificarea deciziei Consiliului Municipal Chișinău nr.17/2 din 01.10.2020 

11. Restituirea încăperilor închiriate de către Î.S. CRIS ”Registru” (succesor Agenția Servicii Publice)  din str. Mihai Sadoveanu, 22/1 lit. A

12. Stabilirea mărimii coeficientului de piață K4 aplicat la calcularea cuantumului chiriei anuale pentru spațiile închiriate în incinta municipiului Chișinău

13. Acceptarea transmiterii în proprietatea municipiului Chișinău a bunurilor imobile din str. Ioan Vodă Viteazul, 9

 

14. Modificarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 53/17 din 20 iulie 2006

Proiectul propune modificări la Regulamentul privind utilizarea simbolicii locale și denumirii istorice și oficiale a municipiului Chișinău.

 

15. Aprobarea Contractului de gestionare a deșeurilor municipale încheiat între municipiul Chișinău și Î.M. Regia ,,Autosalubritate”

16. Aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii Municipale Regia „Autosalubritate”

17. Trecerea instituțiilor de învățământ primar și secundar la autonomie financiară

18. Acceptarea donației unui lot de dezinfectanți oferit de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării instituțiilor de învățământ general

 

19. Acceptarea donației de computere în instituțiile de învățământ

140 de computere vor fi distribuite în instituțiile de învățământ din Chișinău. Lista instituțiilor, numărul elevilor și numărul de calculatoare ce vor fi distribuite sunt prezentate în anexa atașată proiectului de decizie (pag. 2 – 6).

 

20. Acceptarea donației de bunuri materiale didactice în instituțiile de învățământ general

Instituțiile de învățământ vor primi dicționare, planșe ale alfabetului român, portrete ale scriitorilor clasici și moderni și alte materiale didactice.

 

21. Reglementarea amplasării stațiilor de alimentare  cu produse petroliere și gaz în limitele teritoriale ale municipiului Chișinău.

22. Informația despre mersul executării bugetului pentru primele două luni ale anului 2021

23. Schimbarea destinației încăperilor nr. 16, 17, 18, 19, 27, de la etajul tehnic din bd. Dacia și eliberarea ordinului de repartiție pentru domiciliere permanentă a dlui I. Ciocoi cu familia

 

24. Implementarea proiectului pilot privind capturarea, transportarea, evidența, sterilizarea, vaccinarea și ciparea câinilor fără stăpân

Proiectul prevedea că din bugetul municipal se vor redistribui 1,5 mil. lei pentru servicii de capturare, vaccinare, sterilizare și cipare. Serviciile urmau a fi prestate de agenți privați, selectați prin procedura de achiziții publice.

Proiectul, inițiat de Platforma DA, a fost examinat de consilieri și la ședința precedentă, din 26 ianuarie 2021. Acesta a fost transmis la reexaminare la inițiativa PAS, PSRM și PD, care au afirmat că proiectul trebuie documentat mai bine și consultat public.

 

25. Aplicarea Regulamentului privind întreținerea animalelor de companie cu și fără stăpân în municipiul Chișinău

 

26. Securizarea și dezvoltarea zonei Centru – Nucleul Istoric al orașului Chișinău

Proiectul prevede aplicarea Regulamentului local de urbanism pentru reglementarea și autorizarea lucrărilor din zona istorică a orașului. Direcția arhitectură este însărcinată să creeze grupul de lucru care va elabora conceptul de dezvoltare a nucleului istoric până pe 31 august 2021.

 

Asociația „Save Chișinău/Salvați Chișinăul” atenționează că aplicarea Regulamentului, în lipsa unui Plan Urbanistic Zonal care trebuie să reglementeze această zonă, reprezintă o încălcare a legislației, acesta nefiind aplicabil pentru nucleul istoric. Mai multe detalii aici.

 

Sursa: Anetta Dabija, președinta A.O. „Salvați Chișinăul”

 

27. Aprobarea Planului Urbanistic Zonal (în volum parțial) pentru teritoriul adiacent str. Bucovinei, municipiului Chișinău

28. Aprobarea Planului urbanistic zonal pentru terenurile cuprinse în perimetrul străzilor Burebista – Sarmizegetusa – Grădina Botanică

29. Stabilirea unor norme obligatorii la elaborarea și prezentarea spre aprobare Consiliului Municipal Chișinău a planurilor urbanistice zonale și de detaliu

30. Audierea dlui Ion Pantea, directorul Î.M. „Piaţa Centrală” referitor la proiectul de decizie privind construcţia unei parcări multietajate pe teritoriul acesteia

31. Informație privind activitatea maxi-taxi-urilor în municipiul Chișinău

32. Rezultatele sondajului realizat de Primăria municipiului Chișinău în vederea aflării opiniei publice referitor la problemele din suburbii și proiectele ce urmează a fi executate în mod prioritar

 

33. Transmiterea în proprietate privată

Subiectul include șase proiecte de decizie de privatizare a unor terenuri din str. Gh. Malarciuc, str. Nicolae Grădescu, str. Timiș, str. 27 martie 1918, str. Bucovinei-Calea Orheiului și str. Alexandru Donici. Proiectele de decizie nu au fost publicate.

 

34. Transmiterea în proprietate privată comună

Subiectul include patru proiecte de decizie de privatizare a unor terenuri din str. Ecaterina Teodoroiu, str-la Victor Crăsescu și două terenuri din str. Roșiori. Proiectele de decizie nu au fost publicate.

 

35. Autentificarea drepturilor asupra loturilor din Întovărășirea pomicolă „SIDEV” COOP

36. Revocarea titlului de autentificare a dreptului deținătorului de teren din șos. Muncești, solicitant Primăria comunei Bubuieci

37. Privatizarea terenului din str. Tighina, 49 aferent obiectivului privat al  Î.C.S. „TĂTĂRAȘ-COM” S.R.L.

38. Privatizarea terenului aferent obiectivului privat din șos. Muncești, 799 de către Societatea cu răspundere limitată „TEHELECTRO-SV”

39. Prelungirea relațiilor de superficie contractuală a lotului de pământ din str. Andrei Doga Societății cu răspundere limitată „RENACOM”. 2020 (1989 m.p.)

40. Stabilirea relațiilor de superficie contractuală asupra lotului de pământ din Calea Moșilor, 27, cu Societatea cu răspundere limitată „ACHIRA-GRUP”. 2019 (445 m.p.)

41. Stabilirea relațiilor de superficie contractuală cu dl Victor Marianco asupra lotului de pământ str. Hristo Botev, 4/5 2018 (3300 m.p.)

42. Reperfectarea relațiilor funciare de locațiune a lotului de pământ din str. Ion Creangă, 10/6 cu Firma comercială de producție „DOBROMAX” S.R.L. 2013 (2081 m.p.)

43. Modificarea configurației lotului de pământ din str. S. Timoșenco, 14 (proprietar, dl Aurel Ciuclea) 2016 (569 m.p.)

44. Modificarea configurației lotului cu numărul cadastral 0100420022 (din str. Columna, 60). 2016 (862 m.p)

45. Modificarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 6/3 din 19 mai 2020

 

Primăria Mea va monitoriza în regim LIVE ședința și va rezuma discuțiile și voturile consilierilor. Până atunci, vă invităm să analizați ce vor examina consilierii în ședință și deciziile adoptate la ședințele precedente.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md