Ședința CMC: Privatizarea a 52 de terenuri, indemnizații pentru lucrătorii medicali și crearea a noi grupuri de lucru

Redistribuirea resurselor financiare pentru combaterea Covid-19, transmiterea în proprietate privată a 52 de terenuri, interzicerea publicității propagandistice în transport, modificarea mai multor decizii CMC, alocarea a 7400 mii lei adițional pentru achiziționarea celor 100 de autobuze – sunt doar câteva din subiectele care vor fi examinate la ședința CMC din 9 iunie. Pe ordinea de zi se regăsesc și subiectele de pe agenda ședinței începută la 19 mai, care a fost închisă pe 26 mai, după ce aleșii locali nu s-au putut înțelege privind „valorile neamului”. Dezbaterea despre valori a fost provocată de proiectul privind publicitatea în transport, subiect inclus din nou pe ordinea de zi.

 

Marți, 9 iunie, Consiliul municipal Chișinău se va reuni într-o nouă ședință. Conform ordinii de zi, consilierii vor examina 90 de subiecte, dintre care 83 proiecte de decizii și 7 rapoarte prezentate la solicitarea aleșilor locali. Din cele 83 proiecte de decizie, 52 se referă la transmiterea în proprietate privată a terenurilor, iar 8 prevăd expunerea la licitație a unor terenuri.


Ordinea de zi a ședinței


1. Distribuirea resurselor financiare pentru susținerea lucrătorilor din sistemul medical angajați în instituțiilor medico-sanitare publice ale municipiului Chișinău

Proiectul prevede alocarea sumei de 32,947 mln lei pentru susținerea lucrătorilor medicali care luptă contra Covid-19. Lucrătorii care s-au infectat cu virusul Covid-19 vor primi o indemnizație unică de 16 000 lei. Restul fondurilor, alocate instituțiilor medicale conform numărului total de angajați și numărul celor infectați, vor fi repartizate printre angajați pentru stimularea și motivarea acestora.

 

2. Interzicerea plasării materialelor publicitare și a spoturilor video cu caracter propagandistic și/sau tentă electorală în instituțiile de transport public

Proiectul, inspirat de știrea conform căreia de 9 mai pe un troleibuz au fost printate inscripții cu Ziua Victoriei, a fost examinat la ultima ședință CMC din 26 mai 2020. Proiectul a stârnit dezbateri între aleșii locali privind simbolurile și valorile cetățenilor Moldovei și chiar ai României, determinând mai mulți aleși locali să părăsească sala în semn de protest. 

Sursa: TV 8

 

3. Operarea de modificări în bugetul municipal Chișinău pe anul 2020

Dacă proiectul va fi aprobat, Consiliul va redistribui 84 mln de lei pentru ocrotirea sănătății:

Banii vor fi realocați de la Direcția transport și căi de comunicație și Direcția locativ-comunală și amenajare, precum și 9700 mii lei din suma prevăzută pentru recuperarea datoriilor externe.

 

4. Informație privind dotarea Centrelor de Sănătate din suburbii cu echipamente medicale necesare în lupta cu COVID-16

 

5. Informații privind:

– Lista angajaților Î.M „Direcția parcurilor, cultură și odihnă” și numele persoanei care prestează serviciile de întreținere a calculatoarelor acestei întreprinderi.

– Dispoziția  prin care se obligă muncitorii Î.M ,,Direcția parcurilor, cultură și odihnă” despre nedivulgarea informației.

–  Contractul referitor la cafeneaua Guliver (cu cine este încheiat și legalitatea acestuia).

 

6. Informații privind:

– Evacuarea cisternei de gaz lichefiat din str. Mihai Viteazul, 13-15.

– Emiterea dispoziției Primarului General nr. 202-d din 07 mai 2020 „Cu privire la demontarea și evacuarea unităților comerciale staționare provizorii și unităților mobile de orice tip, a obiectelor și instalațiilor de orice tip, amplasate pe domeniul public – pasajul subteran pietonal de pe str. A. Russo, 2/1, mun. Chișinău”.

 

7. Operarea de modificări la decizia Consiliului municipală Chișinău nr.1/4-2 din 15.11.2019 „Componența nominală a comisiilor de specialitate pentru diferite domenii de activitate”

8. Aprobarea obiectivelor politicii de administrare a datoriei municipiului Chișinău pentru anul 2020

9. Aprobarea Contractului de credit dintre B.C. „Moldova Agroindbank”S.A. și Primăria municipiului Chișinău  în  scopul continuării asamblării troleibuzelor

10. Operarea de modificări în decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 6/3 din 19.05.2020

Se propun modificări la decizia CMC privind achiziția a 100 de autobuze:

– Monitorizarea procesului de achiziție de către Grupul de lucru care a elaborat raportul privind modernizarea transportului public.

– Elaborarea caietului de sarcini de către Grupul de lucru. Caietul va fi prezentat la CMC cu titlu informativ.

– Impactul de mediu este inclus în calitate de criteriu de evaluare la achiziționarea autobuzelor și implementarea planului de acțiuni.

– Bugetul prevăzut pentru implementarea proiectului se mărește cu 7400 mii lei. Se alocă adițional 400 mii lei pentru reprofilarea încăperilor de deservire tehnică și 7000 mii lei pentru achiziționarea a 18 troleibuze prin licitația organizată de primăria or. Riga.

 

11. Operarea de modificări în decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 5/1 din 10.03.2020

12. Notă informativă cu privire la Caietul de sarcini pentru achiziționarea a 100 autobuze conform deciziei Consiliului Municipal Chișinău nr. 6/3 din 19 mai 2020

13. Aprobarea Grupului de lucru de identificare a soluției tehnice și financiare pentru sortarea deșeurilor menajere solide în municipiul Chișinău

Grupul de lucru va fi constituit din 6 consilieri, 2 reprezentanți ai primăriei și 3 reprezentanți ai societății civile. Acesta va activa timp de 30 de zile, perioadă în care trebuie să identifice și să prezinte Consiliului municipal modalitatea de sortare a deșeurilor solide și de acoperire a cheltuielilor aferente.

 

14. Crearea Grupului de lucru pentru examinarea oportunității expunerii bunurilor imobile în calitate de obiect al parteneriatului public-privat

15. Asigurarea cu apă potabilă a copiilor din instituțiile publice de învățământ preșcolare din municipiul Chișinău

Proiectul prevede asigurarea grădinițelor cu apă potabilă: câte 0.5 litri pentru fiecare copil. Dacă proiectul va fi aprobat, Direcția educație, tineret și sport va elabora timp de 60 de zile un plan de acțiuni pentru implementarea deciziei, iar din 2021 în buget vor fi prevăzute fonduri pentru această linie de cheltuieli.

 

16. Modificarea numelui Instituției medico-sanitare Publice Spitalul Clinic municipal nr.1

Se propune numirea spitalului nr. 1 în onoarea academicianului Gheorghe Paladi.

 

17. Aprobarea Instrucțiunii privind modul de achiziționare a serviciilor de plasament pentru persoanele aflate în dificultate din municipiul Chișinău

Instrucțiunea stabilește modalitatea de achiziționare a asistenței igienico-sanitare, îngrijirii medicale, alimentației, consilierii psihologice, activităților terapeutice etc.

 

18. Modificarea  deciziei  Consiliului  municipal  Chișinău nr. 2/2  din 06 februarie 2020 „Cu privire la efectuarea achizițiilor publice prin intermediul sistemului de achiziții publice electronice – MTender”

Proiectul permite Direcției asistență socială și sănătate să facă achiziții pe perioada de urgență fără utilizarea sistemului MTender.

 

19. Substituirea anexei nr. 1 la Regulamentul Comisiei municipale privind restituirea valorii bunurilor prin achitarea de compensații persoanelor supuse represiunilor politice, precum și achitarea compensațiilor în cazul decesului ca urmare a represiunilor politice, aprobat prin decizia nr. 13/6 din 27 decembrie 2007.

20. Desemnarea membrilor Comisiei de predare-primire a instalațiilor și rețelelor publice de infrastructură tehnico-edilitară

21. Aprobarea tarifelor la serviciile de salubrizare mecanizată a teritoriului în municipiului Chișinău

22. Aprobarea modelelor noi de mobilă urbană pentru amplasarea afișelor teatrale și cinematografice în municipiul Chișinău

23. Aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii municipale „Centrul Stomatologic municipal Chișinău”

Subiectul a fost examinat la ședința CMC din 26 mai, dar nu a acumulat suficiente voturi.

 

24. Transmiterea în proprietate privată a unui lot de pământ: P. 1 , p. 2

25. Stabilirea relațiilor funciare de superficie cu titlu gratuit asupra lotului de pământ din bd. Decebal, 93, cu Biserica Ortodoxă cu Hramul „Tuturor Sfinților România

26. Expunerea la licitații funciare a lotului de pământ

Proiectul prevede expunerea la licitații a unor loturi de pământ de pe adresele: Codru Cosminului 2, Brăila, Mihail Sadoveanu, Nucarilor, Timiș, Vitalie Tulnic și Socoleni.

 

27. Prelungirea relațiilor contractuale de comodat pentru încăperile din str. Cojocarilor, 9 lit. A, A1, A2, A3, B, B1, B2, B3, V, V1, D, 9, 13, 14 (clădiri separate), Asociației Obștești „Societatea Invalizilor din Republica Moldova”

28. Constituirea Comisiei pentru efectuarea controlului în cadrul Întreprinderii Municipale „Autosalubritate”

Societatea civilă a raportat de mai multe ori, inclusiv la ultimele ședințe CMC, nereguli la necropola din Chișinău. Ca urmare, fracțiunea DA propune crearea unei comisii pentru investigarea cazului. Comisia va activa timp de trei luni și va fi constituită din: președintele și secretarul comisiei, 6 consilieri municipali, un reprezentant al serviciului de gestiune a animalelor de companie și un reprezentant al societății civile.

 

29. Continuarea procedurii de evidență și folosire a spațiilor verzi în municipiul Chișinău

 

Primăria Mea va monitoriza în regim LIVE ședința și va elabora o sinteză a discuțiilor și voturilor consilierilor. Până atunci, vă invităm să analizați ce vor examina consilierii în ședință și deciziile adoptate la ședințele precedente.

 

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md