Ședința CMC: moratoriu în centrul istoric, compostarea deșeurilor, obligațiuni municipale și Mina Chișinău

După o pauză de peste două luni și mai multe tentative nereușite de a se reuni, consilierii revin în sala de ședințe. Aleșii vor examina două inițiative de a interzice construcțiile în zona istorică a orașului, emiterea obligațiunilor municipale, scoaterea la licitație a unor terenuri municipale și acceptarea mai multor donații. Consilierii vor analiza progresul campaniei de vaccinare în municipiu și activitatea S.A. „Mina Chișinău”, al cărei tavan, situat sub o parte din sectorul Râșcani, riscă să se prăbușească în anii următori.

 

Analizăm în continuare cele mai importante subiecte de pe ordinea de zi:

 

Modificarea componenței Consiliului municipal Chișinău

Consilierii PAS Alexandr Trubca, Angela Munteanu-Pojoga, Vasile Grădinaru, Ina Coșeru și consilierul PCRM Nicolae Rusol au renunțat la mandatul în Consiliul municipal în favoarea celui de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Aceștia vor fi înlocuiți în Consiliul municipal de colegii Aurel Rusu (Platforma DA), Ala Tîșcul (Platforma DA), Anatolie Umaneț (PAS), Ilie Țurcan (Platforma DA) și Ivan Filimon (PCRM). Astfel, numărul consilierilor PAS se reduce de la nouă la șase consilieri, iar cel al platformei DA crește de la 10 la 13 consilieri.

 

Obligațiuni municipale pentru cetățeni și agenți economici 

În 2020, primăria municipiului Chișinău și-a asumat reînnoirea parcului de transport public, (troleibuze și autobuze), conform planului aprobat de Consiliul municipal pe 19 mai 2020.

Pentru a identifica resursele necesare, primăria, cu asistența asociației Expert-Grup, a decis să atragă fondurile necesare prin emiterea obligațiunilor municipale în valoare de 65 mil. lei – hârtii de valoare care pot fi achiziționate de cetățeni, agenți economici sau investitori (ex. băncile, companiile de asigurări, fonduri de investiții străine). 

Obligațiunile vor fi emise pentru o perioadă de șapte ani cu suportul Băncii Comerciale „Moldova-Agroindbank” S.A. 

 

Moratoriul primăriei asupra construcțiilor în zona istorică centrală a orașului Chișinău

Executivul primăriei propune consilierilor să introducă un moratoriu pe construcții în centrul istoric al orașului – perimetrul străzilor A. Mateevici – C. Stere – A. Șciusev – M. Viteazul – Sf. Andrei – I. Zaikin – Albișoara – Izmail – Ștefan cel Mare și Sfânt – Ciuflea – București – L. Tolstoi – Izmail. 

Dacă moratoriul va fi aprobat, primăria nu va avea dreptul să emită autorizații de construcție și demolare sau orice acte permisive de construcție, pentru lucrări în zona istorică, până la 1 aprilie 2022.

Primăria a anunțat anterior că până la această dată va aproba un nou Plan Urbanistic Zonal care va reglementa această zonă. Am analizat mai detaliat istoricul moratoriului, pe care societatea civilă și unii consilieri l-au solicitat repetat în mai multe rânduri, în articolul „O nouă încercare de stopare a construcțiilor în centrul istoric al orașului”.

 

Moratoriul consilierilor asupra construcțiilor în Nucleul Istoric al Chișinăului

Proiectul propune, ca și cel precedent, instituirea unui moratoriu de până la un an în zona Nucleului Istoric al orașului – perimetrul străzilor A. Mateevici – M. Viteazul – I. Zaikin – Albișoara – Cheiului – Izmail – Ștefan cel Mare și Sfânt – Ciuflea. 

Proiectul a fost elaborat încă în 2020 și este inițiativa consilierei Popa Zinaida (PAS) și foștilor consilieri Vasile Grădinaru (PAS) și Sergiu Tofilat (Forța Nouă).

 

Activitatea S.A. Mina Chișinău pentru anul 2021

La mina din Chișinău s-a desfășurat un studiu de fezabilitate care scoate în evidență starea precară în care se află aceasta. Tavanul minei, pe care se află o parte din sectorul Râșcani (apr. 160 mii de locuitori), riscă să se prăbușească în următorii 20-30 de ani, dacă nu vor fi luate măsuri. Cea mai vulnerabilă parte este zona unde se află în prezent Universitatea Tehnică (str. Studenților).

Pentru a preveni colapsul tavanului, este necesar de realizat lucrări de forticare, care sunt posibile doar după extragerea apei din mină. Studiul recomandă prelucrarea acesteia ca o sursă de apă potabilă. Prelucrarea apei din mină va costa municipalitatea cu 1,25 lei/m3 mai puțin decât cea transportată de la Nistru. Comercializarea apei din mină ar putea genera anual 10-12 mil. lei.

Pentru realizarea acestui proiect sunt necesare 24 luni (2022-2023) și 34 mil. Lei.

 

Terenuri municipale expuse la licitație

Primăria își propune să scoată la licitație mai multe terenuri municipale din bd. Renașterii Naționale (0,7506 ha), bd. Mircea cel Bătrân (0,3593 ha), Calea Orheiului (0,7327 ha), bd. Dacia (0,0962 ha) și șapte terenuri amplasate în perimetrul străzilor bd. Mircea cel Bătrân – N. Sulac – N. Milescu Spătaru – Bucovina (loturile nr. 3-9 din anexa atașată proiectul de decizie):

 

O autospecială pentru deszăpezire din Viena

Primăria Vienei va dona municipiului Chișinău o autospecială pentru deszăpezirea drumurilor, de model MAN. Aceasta va fi transmisă în gestiune Regiei „EXDRUPO”. Reprezentanții Regiei urmează să se deplaseze în Viena și să importe autospeciale. Cheltuielile pentru biletele avia, diurnele angajaților, serviciile vamale și altele vor fi acoperite din bugetul Regiei.

 

Donație de imobile de la organizația scriitoarei J.K. Rowling 

În 2016, Asociația obștească „Lumos Foundation” și Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului au creat serviciul social „Casa Comunitară”. Serviciul își desfășoară activitatea în două imobile cu suprafața de 179,1 m.p. și 23 m.p., amplasate pe str. Ioan Vodă Viteazul 9. Prin acest proiect, asociația transmite imobilele în gestiunea Direcției.

Fundația este o organizație internațională, fondată de scriitoarea J.K. Rowling, autoarea celebrei serii „Harry Potter”. Organizația susține copiii care au rămas fără îngrijire părintească și lucrează cu guvernele naționale, inclusiv Republica Moldova, pentru a îmbunătăți sistemul de protecție a minorilor.

 

Grant de la Ministerul Agriculturii pentru managementul deșeurilor 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului oferă municipiului Chișinău, din Fondul Ecologic Național, un grant nerambursabil de 21,5 mil. lei pentru implementarea proiectului „Compostarea deșeurilor vegetale și reciclarea deșeurilor din construcții și demolări în mun. Chișinău”. Valoarea totală a proiectului este de 28 842 mii lei, dintre care primăria trebuie să contribuie cu cel puțin 3 794 117,65 lei.

Conform contractului de finanțare din 13 iulie 2021 (atașat proiectul de decizie), proiectul va fi implementat până la sfârșitul anului curent.

 

Fără plată de locațiune pe perioada stării de urgență, pentru unii agenți economici

Societățile cu Răspundere Limitată (SRL) „Argos-Cat” și „Dinastia Aventura” închiriază bunuri (clădiri, utilaje, echipamente etc.) ale municipalității din parcurile „Dumitru Râșcanu” și „Valea Trandafirilor”. Agenții solicită Consiliului să fie scutiți de plata pentru închirierea bunurilor pentru perioada 15 martie 2020 – 31 decembrie 2021. În această perioadă, aceștia au fost nevoiți să își sisteze activitatea din cauza situației epidemiologice.

 

Teatrul Național „Satiricus I. L. Caragiale” scoate la licitație un Opel-Vectra și o remorcă

Teatrul va expune la licitație un autoturism Opel-Vectra și o remorcă Meyer. Acestea sunt uzate, nesigure și solicită reparații permanente și costisitoare. Administrația teatrului planifică să procure un autocar din banii obținuți în urma licitației.

 

 

Alte subiecte ce vor fi examinate de consilieri:

Informație cu privire la procesul de vaccinare anti-COVID-19

Încorporarea recruților din municipiul Chișinău în serviciul militar în termen sau civil (octombrie 2021 – ianuarie 2022)

Transmiterea sistemelor de irigare automatizate din spațiile verzi amenajate în administrare economică a Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”

Operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 6/11-1 din 22.07.2021 „Utilizarea toponimicului „Chișinău” de către Î.M. „Glass Container Company” S.A.” 

Aprobarea regulamentului privind organizarea și funcționarea terenurilor de fotbal cu gazon artificial în instituțiile de învățământ primar și secundar 

Aprobarea volumului suplimentar de ore pentru personalul din instituțiile din învățământul artistic extrașcolar de către viceprimara de ramură 

Aprobarea Regulamentului privind acordarea ajutorului financiar pentru unele categorii de cetățeni din municipiul Chișinău la efectuarea plăților pentru resursele energetice (proiectul de decizie nu a fost atașat)

Operarea de modificări în:

1. Componența comisiei responsabilă de organizarea licitațiilor cu strigare, aprobată prin decizia Consiliului municipal nr. 17/6 din 01.10.2020

2. Regulamentul privind desfășurarea licitațiilor pentru locațiunea încăperilor municipale nelocative

3. Regulamentul gestionării clădirilor, construcțiilor și încăperilor nelocative a municipiului

4. Regulamentul privind inventarierea clădirilor, construcțiilor și încăperilor izolate municipale

Stabilirea și prelungirea relațiilor contractuale de comodat și locațiune 

Aprobarea cofinanțării proiectului „Amenajarea și modernizarea Scuarului din strada Nicolae Titulescu – municipiul Chișinău”

Edificarea Monumentului „Maria Alexandra Victoria de Saxa-Coburg și Gotha”, Regina României din str. București, nr. 64, municipiul Chișinău

Transmiterea în proprietate privată și comună (proiectele de decizie nu au fost atașate)

Privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Societății cu răspundere limitată „REC” din bd. Dacia, 16/2 

Operarea unor modificări în configurația lotului de pământ din str. Mihail Viteazul, 25, proprietate privată a Întreprinderii mixte Centrul de cercetări și producție „AD REM” S.R.L.

Privatizarea terenului aferent obiectivului privat din șos. Muncești, 799 (proiectul de decizie nu au fost atașat)

Privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Întreprinderii individuale „NICOLAE GARGALÎC” din str. Doina, 154/3

Prelungirea relațiilor de superficie contractuală a lotului de pământ din str. Andrei Doga Societății cu răspundere limitată „RENACOM”

Aprobarea Regulamentului cu privire la modul de administrare a taxei pentru salubrizare în municipiul Chișinău

Operarea de modificări în Anexa nr. 2 la decizia Consiliului municipal nr. 6/13 din 21.05.2020

Stabilirea relațiilor funciare de superficie, cu titlul gratuit, asupra terenului din str. Pietrarilor, 2 cu Comunitatea religioasă Parohia „Sfântul Dimitrie cel Nou” 

– Stabilirea hotarelor terenului din str. 31 August 1989, 15, aferent obiectivelor private ale lui Radion Cebotari și Publicației Periodică „Glasul Națiunii” S.R.L. (proiectul de decizie nu au fost atașat)

Proiectarea și construcția canalizării din str. N. Testemițeanu

Repartizarea profitului net 

Transmiterea valorii lucrărilor de reparație capitală

Recepționarea obiectivelor și transmiterea acestora la balanța APLP, CCL și ACC  

 

Primăria Mea va monitoriza LIVE ședința pe pagina Facebook a organizației și va reveni cu o sinteză a discuțiilor. 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md