Ședința CMC: Licitații, modificarea mai multor decizii aprobate și indemnizații pentru consilieri

 

Joi, 18 iunie, Consiliul municipal Chișinău se va reuni într-o nouă ședință. Conform ordinii de zi, consilierii vor examina mai multe subiecte funciare, inclusiv expunerea la licitație a 8 terenuri, proiect care a fost trimis la reexaminare la ședința de pe 10 iunie. De asemenea, aleșii locali vor revedea unele decizii luate anterior și indemnizațiile acordate consilierilor pentru ședință.


Ordinea de zi a ședinței


1. Scutirea de achitarea plății de locațiune pe perioada stării de urgență

Proiectul prevede scutirea agenților economici care închiriază spații municipale de achitarea plății de locațiune. Locatarii care închiriază spații în grădinițe și școli sunt scutiți pe perioada 11 martie – 31 august 2020. Agenții economici care închiriază alte spații și și-au sistat activitatea în timpul stării de urgență – pentru perioada 17 martie – 15 mai 2020.

 

2. Abrogarea deciziei nr. 6/25-2 din 19.12.2016: „Atribuirea în folosință a unor loturi de pământ pentru proiectarea și construirea unor obiective de infrastructură a mediului de urgență de către IMSP „Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească”

În decembrie 2016, la cererea deputatului Boris Golovin, Consiliul municipal a decis darea în folosință Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a două terenuri amplasate pe str. Drumul Băcioiului, 311a și Șoseaua Balcani pentru construcția unei baze tehnico-materiale auto și unei stații de asistență urgentă.

Curtea de Apel a stabilit imposibilitatea executării deciziei. Astfel, decizia urmează a fi abrogată de CMC.

 

3. Necontestarea deciziei Curții de Apel Chișinău din 10.12.2019, dosarul nr. 3a-1048/184

Pe 13 noiembrie 2014, Consiliul municipal a oferit în arendă SRL-ului „Sivol – Service – DHS” un teren de 0,0767 ha de pe str. Ion Creangă, pentru construcția unui complex comercial auto. Ulterior, în iunie 2015 primăria a eliberat, la distanța de o săptămână, certificat de urbanism și autorizație de construcție pentru acest teren prin care se permite construcția a unui bloc locativ cu până la 14 etaje și parter, locuri de parcare subterană și spații comerciale. 

Decizia din 2014 a fost contestată în instanță de consilierul Alexandr Odințov (ales local și în mandatul actual). Acesta a acuzat fostul Consiliu municipal că a dat în arendă terenul fără a desfășura licitație publică. Deși prima instanță (Judecătoria Chișinău, sediul Centru) a respins ca tardivă cererea de chemare în judecată, Curtea de Apel a dat câștig de cauză consilierului și a dispus anularea deciziei din 2014 și a tuturor actelor care permit construcția unui bloc pe acest teritoriu.

Prin proiectul de decizie de mai sus se propune Consiliului municipal să nu atace decizia Curții de Apel la Curtea Supremă de Justiție.

 

4. Operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 6/3 din 19 mai 2020

Proiectul prevede anularea modificării din 9 iunie prin care la decizia din 19 mai 2020 privind modernizarea transportului public s-a impus o limită de 12 ani vechime a unităților procurate. Municipalitatea intenționează să procure la licitația din Riga 5 troleibuze articulate produse în 2005.

 

5. Completarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 6/5 din 19 mai 2020

6. Completarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 6/8 din 19 mai 2020

7. Operarea  de modificări în decizia 6/9 din 21.05.2020 „Despre operare de modificări la decizia nr. 6/1 din 26.12.2019 ,, Cu privire la aprobarea și punerea în aplicarea taxelor locale pentru anul 2020″

8. Excluderea din evidența contabilă a costului de bilanț al imobilelor privatizate de la balanța Î.M. ,,Regia transport electric”

 

9. Inventarierea bunurilor imobile aflate în gestiune la Direcția Cultură

Conform proiectului, toate spațiile eliberate fără decizia CMC sau alt temei legal, vor fi imediat evacuate.

10. Aprobarea Acordului de colaborare între Primăria municipiului Chișinău și Clubul Sportiv pentru Copii și Tineret „Buiucani”

11. Operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr.5/18 din 24 iulie 2018 ,,Despre aprobarea Regulamentului privind susținerea financiară a familiilor defavorizate din municipiul Chișinău pentru pregătirea elevilor de noul an școlar 2018-2019

 

12. Crearea Grupului de lucru pentru examinarea oportunității expunerii bunurilor imobile  și servicii în calitate de obiect al  parteneriatului public-privat

Proiectul a fost examinat și la ședința din 9 iunie 2020. Acesta a fost trimis la reexaminare pentru că au apărut mai multe obiecții și propuneri din partea consilierilor. Roman Cojuhari (PAS) a propus ca această analiză să fie efectuată de grupul de lucru responsabil de eficientizarea managementului financiar.

13. Transmiterea unui mijloc fix Întreprinderii Municipale pentru Servicii Locative Centru

14. Stabilirea cuantumului remunerării lunare conducătorilor întreprinderii municipale

15. Aprobarea intenției de aderare a municipiului Chișinău la Convenția Primarilor UE privind clima și energia durabilă

 

16. Expunerea la licitații funciare a loturilor de pământ

Proiectul prevede expunerea la licitație a 8 terenuri municipale. Acesta urma să fie examinat la ședința din 10 iunie 2020, dar a fost trimis la reexaminare din motiv că au apărut mai multe întrebări privind modalitatea de stabilire a prețului inițial pentru licitație.

 

17. Redenumirea monumentului ,,Memorialul victimelor pogromului evreiesc din 1903” din str. Ierusalim colț cu bd. Gr. Vieru în ,,Memorialul victimelor getto-ului din Chișinău” și includerea acestuia în Registrul monumentelor de for public, de categoria B, din sectorul Râșcani

18. Stabilirea terenului aferent și zonei de protecție a monumentului de for public „Memorialul victimelor getto-ului din Chișinău” din str. Ierusalim

19. Stabilirea terenului aferent și zonei de protecție a monumentului de for public ,,În memoria victimelor pogromului evreiesc din 1903” din Calea Ieșilor (Parcul ,,Alunelul”)

20. Recepționarea și transmiterea obiectivului „Reconstruirea holului clădirii Primăriei municipiului Chișinău în vederea amplasării unui ascensor pentru persoanele cu mobilitate redusă”

21. Recepționarea și transmiterea obiectivului „Reparația sediului Direcției asistență socială Botanica, str.Titulescu, 47”

22. Recepționarea și transmiterea unor obiective (2 obiective)

 

23. Modificarea și completarea deciziei nr. 4/7 din 17.09.2019 ,,Cu privire la achiziționarea containerelor cu volum de 1.1. m3”

Conform deciziei luate de fostul Consiliu municipal la 17 septembrie 2019, Regia „Autosalubritate” urma să procure din sursele proprii containere de 1.1 metri cubi pentru colectarea deșeurilor. Proiectul de decizie prevede procurarea acestor containere prin intermediul unui împrumut. Dacă proiectul va fi votat, șeful întreprinderii va fi împuternicit să contracteze un împrumut de până la 4 mln lei.

 

24. Utilizarea toponimicului  „Chișinău”  în marca de produs de către S.A. ,,TUTUN CTC”

 

25. Prelungirea relațiilor contractuale de locațiune

Proiectul prevede darea în locațiune a mai multor spații Direcției educație, cultură, tineret și sport a primăriei și unor asociații obștești, printre care Liga Veteranilor Războiului din Afganistan, Asociația „Spiru Haret” care activează în incinta liceului cu același nume și Asociației „Pensionarilor Social Activi”.

 

26. Prelungirea relațiilor contractuale de comodat a unor încăperi Întreprinderii Municipale „Regia Transport electric”

27. Darea în folosință, prin contract de comodat, a unei încăperi din str. Alecu Russo, 57 (etajul 4), Direcției generale educație, cultură, tineret și sport

28. Operarea unor modificări

 

29. Întreprinderea măsurilor de recuperare a dreptului de proprietate publică a municipiului Chișinău asupra terenurilor înstrăinate în baza hotărârii judecătorești din 26.08.2016

Prin acest proiect, municipalitatea își propune să recupereze prin judecată 20 bunuri imobile (adresele sunt indicate în Anexa 1 a proiectului de decizie) de care a fost deposedată ilegal.

 

30. Completarea Metodologiei calculării prețului estimativ al terenurilor din intravilanul municipiului Chișinău, aprobată prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 3/24 din 02.04.2013

31. Delimitarea unui teren proprietate publică a statului din str. Cucorilor, 49A (gestionar: Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență)

32. Inițierea procedurii privind stabilirea hotarelor și zonelor de protecție ale ariilor naturale protejate de pe teritoriul orașului Chișinău (Grădina Dendrologică din Chișinău, Parcul de cultură și odihnă ”Valea Morilor” și Grădina Zoologică din Chișinău)

33. Stabilirea relațiilor de superficie contractuală și de locațiune a lotului 

 

34. Privatizarea terenului

Proiectul prevede privatizarea a 2 terenuri amplasate pe adresele:

Str. Academiei 13/1, de SRL-ul „Artizana”;

Str. Podgorenilor 91/a, de Societate pe acțiuni „Consind”.

 

35. Operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 9/41-15 din 16.01.2019

 

36. Stabilirea indemnizațiilor de ședință pentru aleșii locali

Proiectul prevede remunerarea consilierilor pentru fiecare ședință cu echivalentul a 2 salarii minime: 3300 lei, din care se vor reține impozite. La moment consilierii sunt remunerați cu 2000 lei pentru 8 ore de ședință, însă suma totală a acestora nu trebuie să depășească lunar 6000 lei. Dacă consilierii fac mai mult de 16 ore de ședință, aceștia sunt remunerați cu maxim 6000. Proiectul propus nu prevede astfel de restricții.

 

37. Organizarea acțiunilor de plantare a arborilor în memoria băștinașilor din municipiul Chișinău căzuți pe câmpurile de luptă din cel de-al Doilea Război Mondial și în onoarea aniversării a 75-a de la Victoria asupra fascismului

În anul 2020 se împlinesc 75 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. Proiectul prevede cu această ocazie plantarea a 500 de arbori în parcurile și pădurile din Chișinău. Copacii urmau să fie plantați în martie-aprilie (eroare tehnică sau proiectul a ajuns cu întârziere în CMC?) și octombrie-noiembrie.

 

38. Informație privind desfășurarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor manageriale în cadrul Direcțiilor de Educație sectoriale și a concursurilor pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățământ general din municipiul Chișinău

 

Primăria Mea va monitoriza în regim LIVE ședința și va elabora o sinteză a discuțiilor și voturilor consilierilor. Până atunci, vă invităm să analizați ce vor examina consilierii în ședință și deciziile adoptate la ședințele precedente.

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md