La 5 iulie 2016, Consiliul municipal Chișinău s-a reunit în cadrul unei ședințe extraordinare în care s-au examinat propunerile pentru proiectul de decizie cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor pentru anul 2016.

La ședință au fost prezenți 45 din cei 51 de consilieri aleși.

Președinte al ședinței: Adrian Culai
Secretar: Valeriu Didencu

5-iulie-2016

Valeriu Didencu a adus la cunoștință consilierilor despre atribuirea mandatului de consilier în Consiliul municipal Chișinău candidatului supleant Poleacov Victor de pe lista PSRM, în legătură cu hotărârea CEC privind ridicarea  mandatului de consilier al lui Maxim Lebedinschi.

 

Adrian Culai (PLDM) a reamintit consilierilor că ședința precedentă s-a încheiat cu chestiunea nr. 4 din ordinea de zi cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2016.

 

Ion Ceban (PSRM) a solicitat o pauză de 10 minute pentru consultări. Consilierii au revenit în sala de ședințe cu o întârziere de 20 minute.

 

Petru Burduja (PSRM)  a înaintat următoarele propuneri:

1. la punctul 14, anexa 3 – stabilirea unei taxe de 21000 de lei în loc de 10000 de lei pentru o coroană de distribuție. Consilierul a argumentat că această propunere ar contribui la creșeterea  bugetului anual cu 6,8 milioane lei. Adrian Culai (PLDM) a menționat că  propunerea nu poate fi supusă votului din motiv că a fost examinată și votată la ședința precedentă. La insistența fracțiunii PSRM propunerea a fost dezbătută. Propunerea a fost aprobată cu 27 de voturi.

2. la punctul 43, anexa 3, privind sălile cu automate de jocuri de noroc, câștiguri în bani, consilierul a propus excluderea cotei maxime la Colonița și stabilirea unei taxe anuale de 190 de mii lei, ce ar cumula 15 milioane de lei în bugetul anual. Adrian Culai (PLDM) a menționat că propunerea a fost examinată la ședința precedentă. Ion Ceban (PSRM)  a indicat că propunerea a fost înaintată de către colegul recent mandatat. Liderul fracțiunii PSRM a propus ca toți banii încasați de la jocurile de noroc să fie direcționate către instituțiile de învățământ. Propunerea a fost aprobată cu 28 de voturi.

3. la punctul 3, anexa 1 – majorarea taxei de plasare a publicității, cu excepția cele amplasate integral în zona drumului, de la 5 % la 15 % și excluderea de la înlesniri fiscal din categoria de beneficiari a producătorilor și difuzorilor de publicitate socială și publicitate plasată pe trimiterile poștale și taxarea lor cu cota 0. În urma dezbaterilor s-a decis votarea separată a celor două propuneri înaintate de către PSRM. Propunerea cu privire la majorarea taxelor de la 5 % la 15 % a fost respinsă. Propunerea cu privire la producătorii și furnizorii de publicitate socială și publicitatea pe trimiterile poștale a fost retrasă din motiv că taxele cu privire la publicitate sunt prevăzute de Codul fiscal.

 

Ruslan Codreanu (PPEM) a înaintat următoarele propuneri:

1. la punctul 5, anexa 1 – majorarea de 10 ori a taxei pentru piețele auto. Propunerea nu a acumulat numărul necesar de voturi.

2. la punctul 13, anexa 3 – majorarea de 2 ori a taxelor pentru comerțul ambulant, cu excepția grupurilor sanitare mobile. Propunerea a fost aprobată.

3. majorarea taxelor de 2 ori la anexa nr. 4, care prevede cotele taxei suplimentare pentru unităţile comerciale şi/saude prestări servicii amplasate în stradă (în afara pieţelor autorizate)cu excepția punctului 11 (WC mobil). După dezbateri îndelungate și acuzații reciproce, propunerea a fost aprobată de către consilieri cu 26 de voturi pro.

4. la anexa 3, punctul 44 – scutirea de taxe pentru grupurile sanitare publice. Consilierii din alte fracțiuni au venit cu propuneri privind condiționarea scutirii de taxe prin obligativitatea de a asigura curățenia sau oferirea gratuită a serviciilor pentru unele categorii de vârstă. Ilian Cașu (PN) a solicitat asigurări că se vor respecta aceste condiții în cazul când se aprobă propunerea PPEM. Tatiana Gutium (PL) s-a opus propunerii, remarcând că nu există diferențe între agentul privat care propune locuitorilor apă potabilă și acel care prestează servicii sanitare. Referitor la condiționarea scutirii de taxe, consiliera PL a indicat că CMC nu poate impune condiții similare agentului economic privat. Propunerea nu a acumulat numărul necesar de voturi (22 pro).

 

Veaceslav Bulat (PPEM) a prezentat consilierilor statistica Camerei Înregistrării a Republicii Moldova care denotă că numărul întreprinderilor din 2009 care se înregistrează este în scădere. Reieșind din acest considerent, consilierul a propus de completat proiectul de decizie, după punctul 7, cu următorul text: „Pentru anul fiscal 2016, în temeiul prevederilor art. 26 din Codul fiscal, se scutesc de plata taxei pentru amenajarea teritoriului întreprinderile înregistrate în municipiul Chișinău care au fost fondate de persoane până la 35 de ani.” De asemenea, consilierul a propus completarea proiectului de decizie cu un alt punct care prevede că „până la examinarea CMC a taxelor și impozitelor locale pentru anul 2017, Direcția generală economie, reforme și relații patrimoniale să elbaoreze și să propună spre aprobare CMC regulamentul de acordare a facilităților fiscale la plata impozitelor și taxelor locale în vederea susținerii dezvoltării economice și atragere de investiții în municipiul Chișinău”. Propunerea, după îndelungate dezbateri, a fost respinsă de către consilierii CMC.

 

 

Victor Lutenco (PPEM) a propus adăugarea la proiectul de decizie a punctului privind zonificarea comercială a orașului. Propunerea a fost aprobată de către CMC cu 38 de voturi pro.

 

Președintele ședinței a propus adoptarea proiectului de decizie în întregime. Decizia privind taxele locale pentru anul 2016 fost adoptată în unanimitate de consilierii prezenți (42 de voturi pro). Decizia finală, cu toate propunerile consilierilor o găsiți aici.

 

După adoptarea proiectului de decizie consilierii s-au angajat în dezbateri referitor la continuarea ședinței și lucrului asupra bugetului municipal. S-a decis continuarea ședinței după o pauză de jumătate de oră.

 

După pauză, Veronica Herța, șefa Direcției generale finanțe din cadrul Primăriei municipiului Chișinău, a prezentat consilierilor proiectul de decizie privind bugetul municipal pentru 2016. După mai multe concretizări solicitate de consilieri, ședința s-a amânat pentru ziua următoare, 6 iulie.

 

Ședința a fost declarată închisă.

 

Video de la ședință:

 

Responsabil: Cristina Voroneau

 

 

 

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md