26-iulie-2016

La 26 iulie 2016, a continuat ședința Consiliului municipal Chișinău, începută la 26 mai 2016.

La ședință au fost prezenți 41 din cei 51 de consilieri aleși.

Președinte al ședinței :  Adrian Culai
Secretar : Valeriu Didenco

Subiectele din ordinea de zi care au fost discutate:

7. Cu privire la stabilirea hotarelor spațiilor verzi

8.Cu privire la inițierea examinării legalității de către Curtea Constituțională art. 26 și 55 din Legea 436, privind administrația publică locală

9. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea licitațiilor funciare cu strigare în municipiul Chișinău
10.Cu privire la atribuirea în folosință a unor loturi de pământ pentru proiectarea și construirea unor obiective de infrastructură a medicinii de urgență de către IMSP ”Centrul național de asistență medicală urgentă Prespitalicească”
11. Cu privire la numirea dnei Carmina Paladi în funcția de Director al Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie


7. Cu privire la stabilirea hotarelor spațiilor verzi

Proiect de decizie

Statut aprobat

Voturi: PSRM-15 pro; PPEM- 4 pro; PLDM-1 pro; PD-1 pro; PCRM-3 pro; PN-3 pro; IȘ-1 pro; PL- 8 abținere

Decizie Finală


8. Cu privire la inițierea examinării legalității de către Curtea Constituțională art. 26 și 55 din Legea 436, privind administrația publică locală

Proiect de decizie

Statut: Aprobat, 29 voturi pro

Voturi: PSRM-15 pro; PPEM- 5 pro; PLDM-1 pro; PD-1 pro; PCRM-3 pro; PN-3 pro; IȘ-1 pro; PL- abținere

Decizie Finală


9. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea licitațiilor funciare cu strigare în municipiul Chișinău

Proiect de decizie

Statut aprobat, 41 pro

Voturi: PSRM-16 pro; PPEM- 5 pro; PLDM-1 pro; PD-1 pro; PCRM-3 pro; PN-3 pro; IȘ-1 pro; PL- 11 pro

Decizie Finală


10.Cu privire la atribuirea în folosință a unor loturi de pământ pentru proiectarea și construirea unor obiective de infrastructură a medicinii de urgență de către IMSP ”Centrul național de asistență medicală urgentă Prespitalicească”

Proiect de decizie

Statut Neaprobat, 17 pro, 23 abțineri

Voturi: PSRM-16 abțineri; PPEM- 5 abțineri; PLDM-1 pro; PD-1 pro; PCRM-3 pro; PN-2 abțineri; IȘ-1 pro; PL- 11 pro


11. Cu privire la numirea dnei Carmina Paladi în funcția de Director al Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie

Proiect de decizie

Statut Neaprobat

Voturi: PSRM-16 impotriva; PPEM- 5 impotriva; PLDM-1 pro; PD-1 pro; PCRM-3 pro; PN-2 abțineri; IȘ-1 pro; PL- 11 pro

Responsabil: Cristina Sărăteanu

Video Integral:

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md