La 21 iunie 2016 a continuat ședința Consiliului municipal Chișinău, începută la 26 mai 2016.

La ședință au fost prezenți 44 din cei 51 de consilieri aleși.

Președinte al ședinței: Adrian Culai
Secretar: Valeriu Didencu

21-iunie-2016

Ședința a început cu un anunț din partea secretarului Valeriu Didencu, privind atribuirea unui nou mandat de consilier în Consiliul Municipal Chișinău candidatului supleant Mihai Arusoi de pe lista PL, în urma decesului consilierului Igor Ciubotaru.
 
După aceasta, președintele ședinței, Adrian Culai, a oferit cuvânt reprezentantului Organizației „Societatea Umană” privind protecția animalelor, Carl Luganov. Acesta a spus despre faptul că Grădina Zoologică ține animalele în condiții proaste, iar directorul Grădinei Zoologice a declarat că autoritățile publice locale timp de 11 ani nu au alocat 5 mln. lei solicitate de administrația grădinii. Carl Luganov a cerut Consiliului municipal să aloce resursele necesare și să rezolve problema dată.
 
Oazu Nantoi (PPEM) s-a adresat de la tribună – în contextul desfășurării campaniei de colectare a semnăturilor pentru organizarea referendumului cu privire la demiterea Primarului General, Dorin Chirtoacă, PPEM propune un pre-test în consiliu, în care consilierii municipali să răspundă pro sau contra desfășurării referendumului menționat. Astfel, referendumul poate avea loc în urma unui vot secret în cadrul CMC, fără să mai fie colectate semnăturile necesare.
 
Ion Ceban, liderul fracțiunii PSRM a declarat că întreaga fracțiune susține acest demers și spune „da” pentru referendum. După care au început dezbaterile precum că aceasta nu este conform procedurii, iar Oazu Nantoi precizează că acest exercițiu testează starea de spirit în Consiliul Municipal și nu decide nimic. În cele din urmă, liderul fracțiunii PL, Ion Cebanu, a remarcat că ar trebui de urmat ordinea de zi și să rezolve cel puțin o parte din problemele oamenilor, iar oponenților le-a urat succes în legătură cu referendumul. Rezultatele pre-testării le-a anunțat Victor Lutenco, consilier din fracțiunea PPEM, cu 22 din 23 de voturi pentru desfășurarea referendumului, mai mulți consilieri refuzând să participe la acest exercițiu.
 
După aceste discuții, consilierii au purces la examinarea subiectelor de pe ordinea de zi.
 
Primul subiect, referitor la abrogarea deciziei privind privatizarea de către AO Tenis Club ”Profi – Sport” a  terenului din Valea Morilor, a fost raportat de liderul fracțiunii PSRM, Ion Ceban, care a atras atenția consilierilor asupra faptului că acest teren a fost privatizat ilegal, iar zona în care se află este una specială, a cărei caracteristică nu permite clasificarea acesteia ca zonă de locuire, comercială sau industrială. Consilierul a menționat faptul că pentru a valorifica aceste zone este nevoie de consultări publice și plan urbanistic zonal. Subiectul a stârnit dezbateri între consilieri.
 
Vasile Chirtoca (PCRM) a declarat că mai mulți consilieri au fost la fața locului și au cercetat problema dată. Potrivit lui, proprietarul terenului intenționează să construiască un obiect sportiv, care ar fi foarte potrivit în acest loc. Privatizarea acestui teren poate fi făcută numai cu cu condiția ca proiectul să fie implementat în forma în care a fost prezentat, adică  să fie construite un hotel, o piscină și un teren de tenis. Pentru a fi siguri de acest lucru, consilierul a propus modificarea deciziei de privatizare, cu indicarea expresă a condiției de a fi construit un complex sportiv pe terenul respectiv. Secretarul CMC a explicat că o astfel de propunere nu poate fi votată în cadrul ședinței actuale, deoarece reprezintă un proiect nou de decizie care necesită să obțină avizele comisiilor de specialitate. Vasile Chirtoca a declarat că va veni cu un proiect de decizie în acest sens și va solicita să fie introdus pe ordinea de zi a următoarei ședințe.
 
După primul subiect discutat timp de aproape o oră, fracțiunea PSRM cere o pauză până la ora 13:00, iar președintele ședinței anunță întrunirea în sala de ședințe la ora 14:00.
 
După pauză, ședința a continuat cu subiectele de pe ordinea de zi, iar aleșii locali au reușit să examineze doar 3 subiecte din cele 43 propuse pe ordine și au votat doar 2 subiecte. Subiectul „Cu privire la aprobarea raportului privind executarea bugetului municipal pe anul 2015” a fost discutat timp de o oră, în care raportorul Veronica Herța a răspuns la întrebările din partea consilierilor, însă pentru că acesta este prea complex, președintele ședinței a lăsat subiectul deschis pentru discuții la următoarea ședință și nu a fost votat. Continuarea ședinței va avea loc pe data de 28 iunie 2016.
 
Ședința a fost închisă.


Vedeți în continuare cum au votat consilierii cele două chestiuni de pe ordinea de zi:


1. Abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 1/46-9 ”Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Asociației Obștești Tenis Club ”Profi – Sport” din str. Vasile Lupu”;

Proiect de decizie 

Statut: Respins

Voturi: PSRM – 14 Pro, PPEM – 3 Pro, PLDM – 2 Abțineri, PD – 1 Abținere, PCRM – 2 Abțineri, PN – 3 Pro, Consilier independent – Absent, PL – 16 Abțineri


2. Delegarea împuternicirilor consilierilor municipali pentru reprezentarea intereselor Consiliului municipal Chișinău în instanțele de judecată;

Proiect de decizie 

Statut: Aprobat (cu excluderea din pct. 3 a dnei Diana Gurschi; excluderea pct.7; introducerea în procură a consilierilor Vadim Filipov, Ruslan Codreanu, Adrian Culai și Ilian Cașu; obligarea direcției juridice de a posta informație pe site-ul primăriei referitoare la procesele de judecată cu implicarea Primăriei mun. Chișinău)

Voturi: PSRM – 15 Pro, PPEM – 4 Pro, PLDM – 2 Pro, PD – 1 Pro, PCRM – 2 Pro, PN – 3 Pro, Consilier independent – 1 Pro, PL – 16 Împotrivă

Decizia finală

Responsabil: Oleg Tomșa


Înregistrările video de la ședință:


Partea I

Partea II

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md