La 2 septembrie 2016, a continuat ședința Consiliului municipal Chișinău, începută la 26 mai 2016. Ședința a început cu o întârziere de 15 de minute față de ora stabilită.

 

La ședință au fost prezenți 43 din cei 51 de consilieri aleși.

 

Președinte al ședinței : Adrian Culai
Secretar : Alexandra Moțpan

2-septmbrie-2016

Ședința a început cu un anunț privind aflarea în concediu a Secretarului CMC, Valeriu Didenco. În urma discuțiilor, în funcția de secretar interimar al CMC, a fost aleasă Alexandra Moțpan, șefa Direcției administrație publică locală.

 

Alexandra Moțpan a adus la cunoștință consilierilor despre:

1. atribuirea mandatului de consilier în Consiliul municipal Chișinău candidatului supleant Doina Serghei de pe lista PSRM, în legătură cu cererea de demisie a consilierului Cunețchi Tatiana

2. solicitarea Comisiei Electorale Centrale privind necesitatea desemnării candidaturilor pentru funcțiile de membri ai Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău pentru alegerile prezidențiale din 30 octombrie.

 

Referitor la solicitarea CEC, Alexandra Moțpan a menționat că unica posibilitate de a adopta o decizie în acest sens este de a închide ședința actuală și a convoca o altă ședință cu includerea pe ordinea de zi a unei astfel de decizii. Consilierii municipali, însă, au venit cu câteva propuneri:

 

Adrian Culai (PLDM) – remiterea spre reexaminare a tuturor subiectelor rămase neexaminate din ordinea de zi, cu excepția nr.16 și 17, referitoare la atribuirea în proprietate privată a unor loturi de pământ angajaților Universității de Stat  și Universității Agrare din Moldova. Propunerea nu a fost susținută.

 

Ion Ștefăniță (consilier independent) – remiterea spre reexaminare a tuturor subiectelor rămase neexaminate din ordinea de zi, cu excepția celor menționate de Adrian Culai (nr.16 și 17), precum și nr.30, referitoare la modificarea componenței nominale a Comisiei Fondul municipal de susținere a populației. Propunerea nu a fost supusă votului.

 

Ion Ceban (PSRM) și Ilian Cașu (PN) au menționat subiectele importante incluse pe ordinea de zi actuală și necesitatea examinării acestora. Consilierii s-au expus împotriva propunerilor anterioare și au solicitat continuarea ședinței cu respectarea ordinii de zi.

 

La solicitarea consilierului PL, Ion Cebanu, a fost anunțată o pauză de 30 de minute.

 

După pauză, consilierii au purces la examinarea subiectelor din ordinea de zi. Aleșii municipali au reușit să examineze toate chestiunile din ordinea de zi. Totuși, din cele 30 de subiecte, 20 au fost transmise spre reexaminare. Astfel, ședința începută la 26 mai a fost oficial închisă.

 

Pentru a se conforma solicitării Comisiei Electorale Centrale privind desemnare candidaturilor pentru funcțiile de membri ai Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău pentru alegerile prezidențiale din 30 octombrie, consilierii au convocat imediat o altă ședință, cu un singur subiect pe ordinea de zi. Astfel, cu 35 de voturi, aleșii municipali au adoptat o decizie prin care au desemnat pentru funcțiile de membri ai CECE municipale Chișinău pe Cobzarenco Viorica și Cutasevici Ludmila.

 

Ședința a fost închisă.

 


Vedeți în continuare care dintre subiectele din ordinea de zi au fost aprobate și care au fost transmise spre reexaminare:


14. Despre operarea de modificări în decizia CMC nr. 4/34 din 13 mai 2014”Cu privire la delegarea competenței”

 

Proiectul de decizie
Statut
: Aprobat
Voturi:  PSRM – 16 Pro , PPEM – absent, PLDM – 2 Pro, PD – 1 Pro, PCRM – 3 Pro, PN – absent, Consilier independent – 1 Pro, PL –15 Pro
Decizia finală 


15.Cu privire la transmiterea unor fonduri fixe din gestiunea ÎM „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi” Consiliului orașului Vadul lui Vodă

 

Proiectul de decizie
Statut
: Transmis spre reexaminare
Voturi:  PSRM – 16 pro reexaminare, PPEM – absent , PLDM – 2 pro reexaminare, PD – 1 pro reexaminare , PCRM – abținere , PN – abținere, Consilier independent – abținere, PL – 15 pro reexaminare.


16. Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unor loturi de pământ în cartierul locativ din Calea Orheiului – str. Bucovinei angajaților Universității de Stat din Moldova.

 

Proiectul de decizie
Statut
: Aprobat
Voturi:  PSRM – 17 Pro, PPEM – absent , PLDM – 2 Pro, PD – 1 Pro, PCRM – 3 Pro, PN – absent, Consilier independent – 1 Pro, PL – 15 Pro.
Decizia finală 


17.Cu privire la aprobarea listei angajaților Universității agrare de Stat din Moldova pentru care vor fi atribuite terenuri în vederea proiectării și construirii caselor de locuit particulare în cartierul locativ „Calea Orheiului – str. Bucovinei.

 

Consilierul PSRM, Ion Ceban, a solicitat informații suplimentare referitor la 5 din cele 16 persoane incluse pe listă și anume: Carazan Silvia, Conovali Vladimir, Sidorov Vladimir, Renița Efrem, Kotovski Victor. Motivul invocat de acesta a fost faptul că ei nu au certitudinea că persoanele menționate sunt angajate în cadrul Universității. Deoarece informația nu a fost prezentată, Ion Ceban a propus excluderea persoanelor menționate din lista angajaților cărora urmează a fi atribuite terenuri, până la prezentarea informației solicitate. Propunerea a fost acceptată cu votul a 21 consilieri.

 

Proiectul de decizie
Statut
: Aprobat, cu excluderea persoanelor menționate și solicitarea informației suplimentare despre acestea.
Voturi:  PSRM – 17 Pro, PPEM – absent , PLDM – 2 abținere, PD – abținere, PCRM – 3 Pro, PN – absent, Consilier independent – 1 Pro, PL – abținere
Decizia finală 


18. Informație referitor la decizia CMC nr. 2/47 din 05.03.2009 ”Cu privire la transformarea Î.M. ”Direcția construcții capitale” a Primăriei municipiului Chișinău în ”Direcția generală investiții capitale” a Consiliului municipal Chișinău”

 

Statut: Transmis spre reexaminare, cu prezentarea informației în scris
Voturi:  PSRM – 17 pro reexaminare, PPEM – absent , PLDM – 2 pro reexaminare, PD – 1 pro reexaminare, PCRM – 3 pro reexaminare, PN – absent, Consilier independent – 1 pro reexaminare, PL – 15 pro reexaminare.


19. Informație referitor la reparația străzilor Ștefan cel Mare și Sfânt, C. Negruzzi, V. Alecsandri

 

Statut: Transmis spre reexaminare, cu prezentarea informației în scris
Voturi:  PSRM – 17 pro reexaminare, PPEM – absent , PLDM – 2 pro reexaminare, PD – 1 pro reexaminare, PCRM – 3 pro reexaminare, PN – absent, Consilier independent – 1 pro reexaminare, PL – 15 pro reexaminare.


20. Informație privind executarea deciziilor irevocabile de judecată.

 

Statut: Transmis spre reexaminare, cu prezentarea informației în scris
Voturi:  PSRM – 17 pro reexaminare, PPEM – absent , PLDM – 2 pro reexaminare, PD – 1 pro reexaminare, PCRM – 3 pro reexaminare, PN – absent, Consilier independent – 1 pro reexaminare, PL – 15 pro reexaminare.


21. Cu privire la restabilirea în funcție a directorului spitalului municipal nr. 4, D. Noroc

 

Proiectul de decizie – nu a fost public la momentul examinării în CMC
Statut
: Transmis spre reexaminare
Voturi:  PSRM – 17 pro reexaminare, PPEM – absent , PLDM – 2 pro reexaminare, PD – 1 pro reexaminare, PCRM – 3 pro reexaminare, PN – absent, Consilier independent – absent, PL – 15 pro reexaminare.


22.Cu privire la executarea deciziei irevocabile

 

Proiectul de decizie – nu a fost public la momentul examinării în CMC
Statut:
Transmis spre reexaminare
Voturi:  PSRM –
17 pro reexaminare, PPEM – absent , PLDM – 2 pro reexaminare, PD – 1 pro reexaminare, PCRM – 3 pro reexaminare, PN – absent, Consilier independent – absent, PL – 15 pro reexaminare.


23. Cu privire la activitatea ghișeului unic

 

Proiectul de decizie –  nu a fost public la momentul examinării în CMC
Statut: Transmis spre reexaminare
Voturi:  PSRM –
17 pro reexaminare, PPEM – absent , PLDM – 2 pro reexaminare, PD – 1 pro reexaminare, PCRM – 3 pro reexaminare, PN – absent, Consilier independent – absent, PL – 15 pro reexaminare.


24. Cu privire la elaborarea Regulamentului circulației automatizate a petițiilor și documentelor

 

Proiectul de decizie –  nu a fost public la momentul examinării în CMC
Statut: Aprobat
Voturi:  PSRM –
17 pro , PPEM – absent , PLDM – 2 pro , PD – 1 pro, PCRM – 3 pro, PN – absent, Consilier independent – absent, PL – 15 pro.
Decizia finală


25. Cu privire la activitatea ghișeului unic privind ordinea cronologică și consecutivitatea dosarelor conform cererilor depuse de către beneficiari pentru solicitarea deciziilor CMC, pentru perioada 2009-2016

 

Proiectul de decizie – nu a fost public la momentul examinării în CMC
Statut: Transmis spre reexaminare
Voturi:  PSRM –
17 pro reexaminare, PPEM – absent , PLDM – 2 pro reexaminare, PD – 1 pro reexaminare, PCRM – 3 pro reexaminare, PN – absent, Consilier independent – absent, PL – 15 pro reexaminare.


26. Cu privire la unele construcții problematice în municipiul Chișinău

 

Proiectul de decizie –  nu a fost public la momentul examinării în CMC
Statut: Transmis spre reexaminare
Voturi:  PSRM –
17 pro reexaminare, PPEM – absent , PLDM – 2 pro reexaminare, PD – 1 pro reexaminare, PCRM – 3 pro reexaminare, PN – absent, Consilier independent – absent, PL – 15 pro reexaminare.


27. Cu privire la încheierea contractului de vânzare-cumpărare grădiniței nr. 164 din str. M. Costin de la S.A. ”MONOLIT”

 

Proiectul de decizie –  nu a fost public la momentul examinării în CMC
Statut
: Aprobat
Voturi:  PSRM – 16 Pro, PPEM – absent , PLDM – 2 Pro, PD – 1 Pro, PCRM – 3 Pro, PN – absent, Consilier independent – 1 Pro, PL – 15 Pro
Decizia finală 


28. Cu privire la stabilirea mărimii coeficientului de piață K4 aplicat la calcularea cuantumului chiriei anuale pentru încăperile închiriate de Agenția pentru ocuparea forței de muncă

 

Proiectul de decizie
Statut: Aprobat
Voturi:  PSRM – 16 Pro, PPEM – absent , PLDM – 2 Pro, PD – 1 Pro, PCRM – 2 Pro, PN – absent, Consilier independent – absent, PL – 15 Pro
Decizia finală 


29. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune ”Casa Mărioarei”

 

Proiectul de decizie –  nu a fost public la momentul examinării în CMC
Statut: Aprobat
Voturi:  PSRM – 16 Pro, PPEM – absent , PLDM – 2 Pro, PD – 1 Pro, PCRM – 2 Pro, PN – absent, Consilier independent – absent, PL – 15 Pro
Decizia finală – va fi plasată după semnarea și publicarea acesteia


30. Cu privire la modificarea componenței nominale Comisiei Fondul municipal de susținere a populației

 

Proiectul de decizie –  nu a fost public la momentul examinării în CMC
Statut: Aprobat
Voturi:  PSRM – 15 Pro, PPEM – absent , PLDM – 2 Pro, PD – 1 Pro, PCRM – 2 Pro, PN – absent, Consilier independent – absent, PL – 15 Pro
Decizia finală 


31. Cu privire la modificarea componenței numerice și nominale a Comisiilor de specialitate a CMC

 

Proiectul de decizie –  nu a fost public la momentul examinării în CMC
Statut: Transmis spre reexaminare
Voturi:  PSRM –
15 pro reexaminare, PPEM – absent , PLDM – 2 pro reexaminare, PD – 1 pro reexaminare, PCRM – 2 pro reexaminare, PN – absent, Consilier independent – absent, PL – 15 pro reexaminare.


32. Cu privire la introducerea unor măsuri urgente spre îmbunătățirea condițiilor animalelor de companie

 

Proiectul de decizie –  nu a fost public la momentul examinării în CMC
Statut: Transmis spre reexaminare
Voturi:  PSRM –
15 pro reexaminare, PPEM – absent , PLDM – 2 pro reexaminare, PD – 1 pro reexaminare, PCRM – 2 pro reexaminare, PN – absent, Consilier independent – absent, PL – 15 pro reexaminare


33. Cu privire la modificarea coeficientului de arendă a Firmei Blue Bird

 

Proiectul de decizie –  nu a fost public la momentul examinării în CMC
Statut:
Transmis spre reexaminare
Voturi:  
PSRM – 15 pro reexaminare, PPEM – absent , PLDM – 2 pro reexaminare, PD – 1 pro reexaminare, PCRM – 2 pro reexaminare, PN – absent, Consilier independent – absent, PL – 15 pro reexaminare


34. Cu privire la reglementarea panotajelor stradale

 

Proiectul de decizie
Statut: Transmis spre reexaminare
Voturi:  PSRM –
15 pro reexaminare, PPEM – absent , PLDM – 2 pro reexaminare, PD – 1 pro reexaminare, PCRM – 2 pro reexaminare, PN – absent, Consilier independent – absent, PL – 15 pro reexaminare


35.Informație cu privire la dezinfectarea spațiilor verzi

 

Statut: Transmis spre reexaminare
Voturi:  
PSRM – 15 pro reexaminare, PPEM – absent , PLDM – 2 pro reexaminare, PD – 1 pro reexaminare, PCRM – 2 pro reexaminare, PN – absent, Consilier independent – absent, PL – 15 pro reexaminare


36.Cu privire la autorizarea reprezentanților în entitățile economice

 

Proiectul de decizie –  nu a fost public la momentul examinării în CMC
Statut
: Transmis spre reexaminare
Voturi:  
PSRM – 15 pro reexaminare, PPEM – absent , PLDM – 2 pro reexaminare, PD – 1 pro reexaminare, PCRM – 2 pro reexaminare, PN – absent, Consilier independent – absent, PL – 15 pro reexaminare


37. Cu privire la autorizarea gheretelor

 

Proiectul de decizie –  nu a fost public la momentul examinării în CMC
Statut
: Transmis spre reexaminare
Voturi:  
PSRM – 15 pro reexaminare, PPEM – absent , PLDM – 2 pro reexaminare, PD – 1 pro reexaminare, PCRM – 2 pro reexaminare, PN – absent, Consilier independent – absent, PL – 15 pro reexaminare


38. Cu privire la audierea unor șefi de direcții a subdiviziunilor primăriei și a Direcțiilor din subordinea CMC

 

Proiectul de decizie –  nu a fost public la momentul examinării în CMC
Statut
: Transmis spre reexaminare
Voturi:  
PSRM – 15 pro reexaminare, PPEM – absent , PLDM – 2 pro reexaminare, PD – 1 pro reexaminare, PCRM – 2 pro reexaminare, PN – absent, Consilier independent – absent, PL – 15 pro reexaminare


39.Cu privire la darea în locațiune a unei încăperi din str. N.M. Spătaru 13/3 (etajul 1) Societății cu Răspundere limitată ,,CONCIV-GARANT”.

 

Proiectul de decizie
Statut
: Aprobat
Voturi: PSRM – 15 Pro, PPEM – absent , PLDM – 2 Pro, PD – 1 Pro, PCRM – 2 Pro, PN – absent, Consilier independent – absent, PL – 15 Pro.
Decizia finală 


40.Cu privire la constituirea aparatului Consiliului municipal Chișinău

 

Proiectul de decizie –  nu a fost public la momentul examinării în CMC
Statut: 
Transmis spre reexaminare
Voturi:  PSRM – 14 pro reexaminare, PPEM – absent , PLDM – 2 pro reexaminare, PD – 1 pro reexaminare, PCRM – 3 pro reexaminare, PN – absent, Consilier independent – absent, PL – 15 pro reexaminare


41.Cu privire la organizarea licitației privind procurarea autobuselor pentru Parcul Urban de Autobuse

 

Proiectul de decizie –  nu este public la momentul examinării în CMC
Statut: 
Transmis spre reexaminare
Voturi:  PSRM – 15 pro reexaminare, PPEM – absent , PLDM – 2 pro reexaminare, PD – 1 pro reexaminare, PCRM – 3 pro reexaminare, PN – absent, Consilier independent – absent reexaminare, PL – 15 pro reexaminare


42.Raport privind calitatea transportului urban în municipiul Chișinău

 

Statut: Transmis spre reexaminare
Voturi:  PSRM – 16 pro reexaminare, PPEM – absent , PLDM – 2 pro reexaminare, PD – 1 pro reexaminare, PCRM – 3 pro reexaminare, PN – absent, Consilier independent – absent reexaminare, PL – 15 pro reexaminare


43. Cu privire la anularea taxelor pentru întreținerea cimitirelor la unele categorii de populație

 

Proiectul de decizie –  nu este public la momentul examinării în CMC
Statut:
Aprobat
Voturi: PSRM – 17 Pro, PPEM – absent , PLDM – 2 Pro, PD – 1 Pro, PCRM – 2 Pro, PN – absent, Consilier independent – absent, PL – 15 Pro.
Decizia finală 


 

Responsabil: Natalia Slepuhin

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md