La 19 mai 2016, a continuat ședința Consiliului municipal Chișinău, începută la 11 februarie 2016.

30 de minute La ședință au fost prezenți 50 din cei 51 de consilieri aleși.

Președinte al ședinței :  Vadim Filipov
Secretar : Valeriu Didenco

00.30.41-02.27.48 La ședință au fost prezenți  32 din cei 51 de consilieri aleși.

Președinte al ședinței :  Vadim Filipov
Secretar : Valeriu Didenco

Subiectele din ordinea de zi aprobată la 11 februarie 2016 care au fost discutate:

72. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat (ultimele 28 din total 34 subpuncte)

73. Despre operarea unor modificări ( cu 52 subpuncte)

74. Cu privire la transmiterea unor încăperi din bd.Ștefan cel Mare și Sfânt, 132 lit. A (parter)

75. Cu privire la constatarea apartenenței imobilului nr.10 din str.Miorița în proprietatea proprietarului încăperilor Firmei „SIM” S.R.L

76. Cu privire la prelungirea relaţiilor contractuale de locaţiune (cu 58 subpucte)

77. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi (cu 85 subpucte)

78. Despre operarea unor modificări (cu 10 subpucte)

79. Cu privire la operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr.6/17 din 25.10.2012

80. Cu privire la transmiterea unor fonduri fixe din gestiunea ÎM „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi” Consiliului orașului Vadul lui Vodă

81. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului municipal Chișinău.

Video Integral Prima parte a sedintei:

Video Integral a 2-a parte a sedintei:

 


72. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat (ultimele 28 din total 34 subpuncte)

07.Cu privire la privatizarea unor terenuri aferente obiectivelor private ale Uniunii centrale a Cooperativelor de consum din Republuca Moldova “MOLDCOOP”. Statut: neaprobat

08.Cu privire la privatizarea unor terenuri aferente obiectivelor private ale Uniunii centrale a Cooperativelor de consum din Republuca Moldova “MOLDCOOP” din str. Otovasca, 19. Statut: neaprobat

09.Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al S.A. „IGIENA-PLUS” din str. Ialoveni, 102/2. Statut: neaprobat

10.Cu privire la privatizarea terenurilor din str. Alba Iulia, 75 aferente obiectivelor private ale dlui Gheorghe Stepuleac și Î.I.”LUDMILA NICHIFOR” Statut: neaprobat

11.Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivelor private ale Societății cu răspundere limitată ”EUROLUMINA” din str. Tudor Vladimirescu, 1 ”A” și stabilirea relațiilor funciare de arendare a unor loturi de pământ  Statut: neaprobat

12.Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Firmei ”EPSON” S.R.L. din str. Ginta Latină, 1 / 4 și atribuirea în arendă a unui lot de pământ Statut: neaprobat

13.Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Firmei ”GRINANJ” S.R.L. din str. Kiev, 6/6 Statut: aprobat

14.Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivelor private ale Societății cu răspundere limitată ”CANDELUX-COM” din str. Meșterul Manole, 9/12 Statut: neaprobat

15.Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al dlui Constantin Ciocanu din str. Mesager, 5/6 Statut: aprobat

16.Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Societății comerciale ”NICPLOTEAN” S.R.L. din str. Feredeului, 2 Statut: neaprobat

17.Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Societății comerciale ”DOMUS AUTO” S.R.L. din str. Varnița, 24 Statut: neaprobat

18.Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Societății pe acțiuni ”INTROSCOP” din str. Maria Drăgan Statut: aprobat

19.Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Societății cu răspundere limitată ”MEGA-COMPLEX din bd. Moscova, 20/5 Statut: aprobat

20.Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Clubului de handbal „OLIMPUS-85” din bd. Iu. Gagarin, 14/1 Statut: aprobat

21.Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Î.C.S. „NORDACTIV„ S.R.L. din str. Circului, 15 Statut: aprobat

22.Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivelor private din șos. Muncești, 799/12 ale S.R.L. ”PAGMA” Statut: neaprobat

23.Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Firmei ”BASWOOL” S.A. din str. Uzinelor, 188 Statut: aprobat

24.Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Societății cu răspundere limitată ”FRUCT ECOLOGIC” din șos. Hâncești Statut: neaprobat

25.Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al dlui Alexandr Groza din șos. Muncești, 43 Statut: neaprobat

26.Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Firmei ”COLINS” S.R.L. din str. Băcioii Noi, 10a Statut: aprobat

27.Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Asociației Obștești Tenis Club „PROFI-SPORT” din str. Vasile Lupu Statut: aprobat

28.Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivelor private ale Societății cu răspundere limitată ”LIFTCOM” din str. Meșterul Manole, 6/2 și stabilirea relațiilor funciare de arendare a unui lot de pământ Statut: aprobat

29.Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Societății cu răspundere limitată „ACTUAL-IMPEX” din Calea Ieșilor Statut: neaprobat

30.Cu privire la privatizarea terenului din str. Liviu Deleanu, 3/6, aferent obiectivului privat al dlui Iulian Mititel și dnei Liubovi Mititel. Statut: neaprobat

31.Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Întrerinderii individuale „CRISTINA HMELNIȚCHI” din bd. Mircea cel Bătrân. Statut: aprobat

32.Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivelor private ale Firmei de producție și comerț ”SANTARM” S.R.L. din str. Uzinelor, 78 Statut: neaprobat

33.Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Societății cu răspundere limitată „ALIMCONSTRUCT GRUP” di str. Alexandru cel Bun, 49/2. Statut: aprobat

34.Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al S.R.L. „LISMEDFARM” din șos. Muncești, 167A Statut: aprobat


73. Despre operarea unor modificări ( cu 52 subpuncte)

 1. Despre operarea unor modificări în planul cadastral terenului (nr. 0100117607) din str. Valea Bîcului, 1/2 proprietate privată a Societăţii cu răspundere limitată “GRIVALENT LUX”.  Statut: neaprobat
 2. Despre operarea unor modificări în planul cadastral al terenului (nr. 0100117066) din str. Valea Bîcului, 1/2 proprietate privată a Societăţii pe acţiuni “MONTAJCOM” .  Statut: neaprobat? (01.35.48)
 3. Despre operarea unor modificări în documentaţia cadastrală a terenului din str. Pietrarilor, 33 (proprietar dl Virgiliu Mîţu). Statut: aprobat
 4. Despre operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 16/7-8 din 09.10.2008 “Cu privire la darea în arendă a lotului de pământ din str. Nicolae Milescu Spătarul,30 Cooperativei de construcţie şi exploatare a garajelor nr. 11. Statut: neaprobat 
 5. Despre operarea unor modificări în configurația lotului de pământ cu numărul cadastral 0100109590 din șos. Muncești, 344 (proprietar dl Constantin Marin) Statut: aprobat
 6. Despre operarea unor modificări în configurația lotului de pământ din str. Arheolog Ion Casian Suruceanu, 11 (parcela cu numărul cadastral 0100101769), proprietară dna Lilia Donțu Statut: aprobat
 7. Despre operarea unor modificări în hotarele terenului cu numărul cadastral 0100416057, aferent imobilului privat al dnei Ecaterina Doicov din str. Nadejda Russo, 7/3 Statut: aprobat
 8. Despre operarea unor modificări în configurația lotului de pământ din str. Vlad Ioviță, 11/2 cu numărul cadastral 0100118261 (coproprietari dl Vladimir Reabenchi și dna Svetlana Dzihoeva) Statut: neaprobat
 9. Cu privire la modificarea hotarelor lotului de pământ cu numărul cadastral 0100506018 din str. Nicolae H. Costin, 48/8, proprietate privată a dlui Vadim Manughevici Statut: aprobat
 10. Despre operarea unor modificări în configuraţia loturilor de pământ din str. Cetatea Chilia, 28 şi 30.  Statut: aprobat
 11. Despre operarea unor modificări în configurația lotului de pământ din str. I. Pruncul, 2 cu numărul cadastral 0100417681 (proprietar dl Petru Savițchi) Statut: aprobat
 12. Despre operarea unor modificări în hotarele terenului cu numărul cadastral 0100218101, aferent imobilului din str. Sf. Vineri, 50 Statut: aprobat
 13. Despre operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 9/45-5 din 02.12.2013 ”Cu privire la stabilirea relațiilor funciare de arendă a lotului de pământ din str. Pietrarilor, 1/6, cu Cooperativa de construcție a garajelor ”NR. 76” Statut: neaprobat
 14. Despre operare de modificări în hotarele terenului cu numărul cadastral 0100422104, aferent obiectivului private ale Firmei „NISTRU & CO” S.R.L din Calea Moșilor, 7 și în decizia Consiliului municipiului Chișinău nr. 10/53- 24 din 29.10.2009 15.Despre operarea unor modificări în deciziile Consiliului municipal Chişinău nr. 5/14-10 din 18.05.2010 şi nr. 6/8-13 din 27.05.2010. (str. Zimbrului, 10) Statut: aprobat
 15. Despre operarea unor modificări în deciziile Consiliului municipal Chişinău nr. 5/14-10 din 18.05.2010 şi nr. 6/8-13 din 27.05.2010. (str. Zimbrului, 10) Statut: neaprobat
 16. Despre operarea unor modificări în hotarele terenului cu numărul cadastral 0100506010 din str. Nicolae H. Costin, 20, proprietate privată comună a dnei Liudmila Voznesenscaia și a dlui Alexandr Voznesenschi Statut: aprobat
 17. Cu privire la modificarea hotarelor lotului de pământ din str. Ginta Latină, 44/4, deținut în proprietate privată de dl Ghenadie Pavlic și dna Carolina Pavliuc Statut: neaprobat
 18. Cu privire la modificarea hotarelor lotului de pământ cu numărul cadastral 0100403045 din str. Petricani, 19/5 proprietate privată a Firmei ”SALIPETRIER” S.R.L. Statut: neaprobat
 19. Despre operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr.6/19-1 din 25.10.2012 și în hotarele terenului privat cu numărul cadastral 0100103207 din bd. Dacia, 10/1 Statut: aprobat
 20. Cu privire la modificarea hotarelor lotului de pământ cu numărul cadastral 0100513292 din str. V. Stroiescu, 5 deținut în proprietate privată de dl Veaceslav Cornea și dna Ana Cornea Statut: neaprobat
 21. Despre operarea unor modificări și completări în decizia CMC nr. 2/22-9 din 02.04.2015 Statut: aprobat
 22. Despre operarea unor modificări în configurația lotului de pământ din str. V. Belinski, 62 (parcela cu numărul cadastral 0100507103), proprietară dna Angelica Malinoc Statut: neaprobat
 23. Despre modificarea hotarelor terenului cu numărul cadastral 0100514440, aferent imobilului aflat în proprietate privată a dnei Angela Cănănău Statut: aprobat
 24. Despre operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 3/21-3 din 04.05.2011 ”Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate private comună asupra lotului de pământ din șos. Muncești, 642 și 642/1 dlor Andrei Ermicioi și Radislav Ermicioi” Statut: aprobat
 25. Despre operarea unor modificări în hotarele terenului cu numărul cadastral 0100515163, aferent imobilului aflat în proprietate privată a dlui Valentin Afanasiev. Statut: aprobat
 26. Despre operarea modificări în hotarele terenului cu numărul cadastral 0100101842 din str. Trandafirilor Statut: neaprobat
 27. Despre operarea unor modificări în hotarele terenului din str. M. Sadoveanu, deținut în proprietate de dna Eugenia David Statut: aprobat
 28. Cu privire la abrogarea unor prevederi ale deciziilor CMC nr.28/51-3 din 05.08.2005 și nr.29/20-33 din 23.09.2005 și stabilirea unor prevederi vizând terenurile proprietate publică
 29. Despre operarea unor modificări în hotarele terenului cu numărul cadastral 0100101091, aferent obiectivului privat al Societăţii cu răspundere limitată “DRAGOŞ AS” din str. Grenoble, 157/1 Statut: neaprobat
 30. Despre operarea unor modificări în hotarele terenului cu numărul cadastral 0100514195 (din str. Ion Pelivan, 15/1). Statut: aprobat
 31. Despre operarea unor modificări în configurația lotului de pământ din str. Romană, 24 (proprietară dna Silvia Hăruța). Statut: aprobat
 32. Despre operarea unor modificări în configurația lotului de pământ din str.Pavel Boțu, ½ (proprietar Grigore Tabaran) Statut: aprobat
 33. Despre operarea unor modificări în configurația lotului de pământ din str. Lermontov, 126/2 (parcela cu numărul cadastral 0100218465) Statut: aprobat
 34. Cu privire la anularea în parte a deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 4/14-11 din 15.05.2012 (str. Rândunele, 15). Statut: neaprobat
 35. Despre operarea de modificări în configurația lotului de pământ cu numărul cadastral 0100202575 din str. Ciocîrliei (proprietar Andrei Lungu) Statut: aprobat
 36. Despre operarea unor modificări în configurația lotului de pământ cu numărul cadastral 01002007366 din str. Ciuflea, 11/1, Xenia Chistol Statut: Retras de pe ordinea de zi
 37. Despre operarea unor modificări în hotarele terenului cu numărul cadastral 0100417302 (din str. Albișoara, 78/5) Statut: neaprobat
 38. Cu privire la modificarea planului cadastral cu nr. 0100117188 al terenului aferent obiectivului privat din șos. Muncești, 271/1 Statut: neaprobat
 39. Despre operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 6/32-17 din 02.10.2014 ”Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate asupra loturilor de pământ din str. Zagreb, 1 dlui Vladimir Golban Statut: aprobat
 40. Despre operarea unor modificări în configuraţia lotului de pământ cu numărul cadastal 0100117242 din str. Albiţa, 11 (proprietar dl Veaceslav Bostan). Statut: neaprobat
 41. Despre operarea unor modificări în configuraţia lotului de pământ cu numărul cadastral0100402239 din str. Domniţei, 16, (proprietar dl Sergiu Sclifos). Statut: aprobat
 42. Despre operarea unor modificări în configuraţia lotului de pământ cu numărul cadastral0100516261 din str. V. Belinski,32 Statut: aprobat
 43. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr.9/24-1 din 30.07.2010 și operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr.6/19-1 din 25.10.2012. Statut: neaprobat
 44. Despre operarea unor modificări în configurația lotului de pământ din str. Nadejda Russo, 16 (proprietar dl Mihail Cazarinov). Statut: aprobat
 45. Despre operarea unor modificări în configurația lotului de pământ cu numărul cadastral 0100216302 din str. Ciocârliei, 37 (proprietară dna Valentina Flocea). Statut: aprobat
 46. Despre operarea unor modificări în configurația lotului de pământ cu numărul cadastral 0100216182 din strt-la Nichita Smochină, 1 (proprietară dna Cristina Frolov). Statut: aprobat
 47. Despre operarea unor modificări în configurația lotului de pământ cu numărul cadastral 0100216333 din str-la Nichita Smochină, 1 (proprietară dna Natalia Trofim). Statut: aprobat
 48. Despre operarea unor modificări în configurația lotului de pământ cu numărul cadastral 0100202186 din str. Cireșilor, 80„A” Statut: neaprobat
 49. Despre operarea unor modificări în configurația lotului de pământ din str. Băcioii Noi (parcela cu numărul cadastral 0100119001). Statut: aprobat
 50. Despre operarea unor modificări în configurația lotului de pământ cu numărul cadastral 0100213833 din str. C. Vârnav, 6 proprietate privată a Societății cu răspundere limitată „SKY HOME LUX” și atribuirea în arendă a unui lot de pământ Statut: aprobat
 51. .Despre operarea unor modificări în configurația lotului de pământ din str.Valea Dicescu, 73 (parcela cu numărul cadastral 0100211568), proprietară dna Maria Duca Statut: neaprobat
 52. Despre operarea unor modificări în configurația lotului de pământ cu numărul cadastral 0100209198, aferent imobilului aflat în proprietate privată a dlui Ivan Diacov, dnei Lilia Diacov și dnei Alina Zagorodnîi Statut: Retras

74. Cu privire la transmiterea unor încăperi din bd.Ștefan cel Mare și Sfânt, 132 lit. A (parter) Statut: aprobat


75. Cu privire la constatarea apartenenței imobilului nr.10 din str.Miorița în proprietatea proprietarului încăperilor Firmei „SIM” S.R.L Statut: aprobat


76. Cu privire la prelungirea relaţiilor contractuale de locaţiune (cu 58 subpucte)

 1. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unei încăperi din bd. Cuza-Vodă, 36 lit. B (etajul 2) Asociației obștești ”SENSUL VIEȚII”.
 2. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din șos. Muncești, 400 lit. V (etajul 1) dlui Ion Sîrbu.
 3. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din str. Mihail Kogălniceanu, 48 lit. A (clădire separată) Î.M.S.P. „Policlinica Stomatologică Republicană”.
 4. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din str. Miron Costin, 17/1 lit. A (parter) Societății pe acțiuni „ Farmacia nr. 280”.
 5. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din str. Petru Rareș, 32 lit. B (parter) Societății pe acțiuni „ Farmacia nr. 280”.
 6. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune ale unor încăperi din str. Socoleni 19 lit A. (parter), Societății pe Acțiuni ” Farmacia nr. 280”.
 7. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unei încăperi din str. Alecu Russo, 11/1 lit. A (etajul 5) Firmei de producție și comerț „INVESTFOND” S.R.L.
 8. Cu privire la prelungirea relaţiilor contractuale de locaţiune a unor încăperi din str. Alexe Mateevici, 11 lit. A1 (clădire separată) Întreprinderii individuale „MARIA JOSAN”.
 9. Cu privire la prelungirea relaţiilor contractuale de locaţiune a unor încăperi din bd. Dacia, 37/1 lit. A (subsol, parter, etaj tehnic) Societăţii invalizilor din municipiul Chişinău.
 10. Cu privire la prelungirea relaţiilor contractuale de locaţiune a unor încăperi din str. Sarmizegetusa, 39 lit.A (etajul 1 ) Societății comerciale „MARTCROS” & CO” S.R.L.
 11. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din str. S. Lazo, 2 lit.A, A1, D, D1, E, G, J, V (clădiri separate, subsol) Centrului de cercetări științifice în domeniul automatizării de pe lângă Guvernul Republicii Moldova.
 12. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din str. Alexandru cel Bun, 96 (subsol) Firmei de producție și comerț „PRIMEX COM” S.R.L.
 13. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unei încăperi din str.Mihail Kogălniceanu, 15 lit.B (subsol) dnei Galina Maslov
 14. Cu privire la prelungirea relașiilor contractuale de locațiune a unei încăperi din str.A.Șciusev, 63 lit.A-01 (etajul 1) Publicației periodice „MEDIUL AMBIANT”.
 15. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din bd.Dacia, 32 lit.A (soclu) Societății Invalizilor din sectorul Botanica
 16. Cu privire la prelungirea contractului de locațiune a unei încăperi din str.Călărași , 68 lit.A (01) secția 1 (soclu) dnei Viorica Măriuță.
 17. Cu privire la prelungirea contractului de locațiune a unei încăperi din str. Independenței, 30/3 lit. A (etajul 1) dlui Andrei Ștefîrță
 18. Cu privire la prelungirea relaţiilor contractuale de locaţiune a unei încăperi din str. Bucureşti, 64, lit. B (etajul ) Firmei de producţie şi comerţ „MALDINI” S.R.L.
 19. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unui spațiu din str. Florilor , 14/4 lit. A (parter) Societății cu răspundere limitată ,,LANDORACOM”.
 20. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din str. Gheorghe Cașu, 33 lit. G (clădire separată) Societății cu răspundere limitată „BENEDEZ”.
 21. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de comodat a unor încăperi din str. Mihai Eminescu, 42 lit. A (parter) Fondului municipal Chișinău de susțineree socială a populației.
 22. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din str. Mircea cel Bătrân, 16 (parter) Asociației obțtești Societatea Invalizilor din sectorul Ciocana
 23. Cu privire la prelungirea relaţiilor contractuale de locaţiune a unor încăperi din str. Nicolai Zelinski, 8 lit. A (subsol) dlui Ion Buga
 24. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 131 lit.B (parter) Asociației obștești „Cernobâl” din municipiul Chișinău
 25. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din str. Mazililor, 34 lit. A(subsol cu geamuri) dlui Denis Candit.
 26. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a încăperii din str. Ismail, 47 lit. B (parter) dnei Carolina Cojocaru.
 27. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din șos. Hâncești, 20 lit. A (subsol cu geamuri) Societății cu răspundere limitată ”GULEOST”.
 28. Cu privire la prelungirea relaţiilor contractuale de locaţiune a unei încăperi din str. Mitropolit Varlaam, 73/75 lit. A (subsol) dnei Oxana Velicaia.
 29. Cu privire la prelungirea contractului de locațiune a unei încăperi din Drumul Schinoasei, 1/3 lit. A (subsol) dnei Irina Țiganu
 30. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unei încăperi din bd. Cuza – Vodă, 15/1 lit. A (etajul 9) dlui Victor Cedîrean
 31. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din bd. Dacia, 50 (etajul 23) dnei Parascovia Lefter
 32. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unei încăperi din str. Nicolae H. Costin, 61/1 lit. A (etajul 9) dnei Elena Durnescu
 33. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din str. Nicolae H. Costin, 61/1 lit A, (etajul 9) dnei Raisa Cebotari
 34. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unui spațiu din bd. Dacia, 26, lit. A (acoperiș) Societății pe acțiuni „MIGDAL-P”
 35. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din str. Bulgară, 24 lit. A2 (parter) Judecătoriei Centru municipiul Chișinău
 36. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din bd. Dacia, 51/ 1 lit. A (etajul 18) dlui Vasile Bulibaș
 37. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din str. București, 64 lit.A (subsol cu geamuri) Societății cu răspundere limitată „CRIPSI-GRUP”.
 38. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din str. Matei Basarab, 14 (etajul 1) Societății cu răspundere limitată „DELCO”.
 39. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din str. Alecu Russo, 11 (parter) Întreprinderii cu capital străin ,,CHUN LIN” S.R.L.
 40. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unui spațiu din bd. Dacia, 5/2 lit. B (etajul 1) dlui Vladimir Bejuc.
 41. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din șos. Muncești, 792/2 lit. A (etajul 2) dlui Andrei Lifenco.
 42. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi Societății cu răspundere limitată ,,PANDA”.
 43. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unui spațiu din str. Studenților, 10/3 (parter) dnei Galina Samohina
 44. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unei încăperi din str. Pentru Zadnipru, 7/1 lit. A (soclu) Societății cu răspundere limitată ,,VIRAL-ELEGANT”.
 45. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din bd.Dacia, 26 lit.A (subsol, subsol cu geamuri) Firmei științifice de producție „BIOSINTEZ” S.R.L.
 46. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din bd.Dacia, 51 lit.A (etajul 23) dnei Zinovia Ceban
 47. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi Întreprinderii Municipale Specializate „LIFTSERVICE”
 48. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din str. Teilor, 7/2 lit. A (demisol) Inspectoratului de Poliție Botanica a Direcției de Poliție municipiul Chișinău al DGP.
 1. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din str. Petru Zadnipru, 16/4 lit. A (soclu, etajele 3 și 4) Întreprinderii Individuale ”Gloria – Varnacova”
 2. Cu privire la prelungirea relațiilor constractuale de comodat a unor încăperi din str. Grigore Vieru, 17 (parter) Direcției generale asistență socială CMC
 3. Cu privire la prelungirea relațiilor constractuale de locațiune a unor încăperi din str. Mihail Kogălniceanu, 90 lit. A (clădire separată) Întreprinderii municipale Casa Limbii Române Nichita Stănescu
 4. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din str. Mitropolit Petru Movilă 20 lit. A (etajul IV) Centrului învățământ și producție „BAT- INTELECT” S.R.L.
 5. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din str. Petre Ungureanu, 17 (etajul 2) dlui Maxim Condratiev
 6. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unei încăperi din str. Igor Vieru, 5/2 lit. A (etajul 2) Întreprinderii mixte moldo-grecești ”LINGUATA” S.R.L.
 7. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unei încăperi din str. Ginta Latină, 9 lit. V (etajul 1) Întreprinderii mixte moldo-grecești ”LINGUATA” S.R.L.
 8. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din str. București, 68 lit. A (etajul 7) Asociația obștești ”Centrul de Impresariat ”SENS MUZICAL”
 9. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unei încăperi din bd. Cuza-Vodă, 36 (etajul 2) Asociației obștești „TRAIAN”
 10. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de comodat pentru unele încăperi din bd. Cuza Vodă, 29/4 lit. A,B.C (clădiri separate)

77. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi (cu 85 subpucte)

 1. Cu privire la darea în locațiune a unei încăperi din str. Teilor, 7 lit. V (etajul 1) Asociației obștești ”Uniunea conducătorilor Auto” din Republica Moldova”.
 2. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Petru Zadnipru, 7/1 (etajele 1, 3) Societăţii Misionare „VESTEA BUNĂ”.
 3. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din str. Doina şi Ion Aldea Teodorovici, 13 lit. A1, A2 (parter) Comunităţii religioase Parohia ortodoxă „Sfântul Ierarh Spiridon al Trimitundei” din cadrul Mitropoliei Basarabiei din municipiul Chişinău.
 4. Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din bd. Grigore Vieru, 21/3 lit.A (01) (subsol cu geamuri) Asociației republicane a participanților la războaie.
 5. Cu privire la darea în locațiune a unei încăperi pe str. Sciusev, 84 lit. V dlui Leonid Popescu.
 6. Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din str. Suceava, 110 lit. A (subsol) dnei Maia Laguta, membru al Uniunii Cineaștilor din Republica Moldova.
 7. Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din str.Alessandro Bernardazzi, 97 lit.V (subsol) Societății cu răspundere limitată „CONSULT PERFECT’’.
 8. Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din str. Nicolae Testemițeanu, 29/2 lit.A (etajul 5) dnei Janna Cornovan
 9. Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din str. Nicolae Testemițeanu, 29/2 lit. A (parter) dlui Marin Guțu
 10. Cu privire la darea în locațiune a unei încăperi din bd. Cuza – Vodă , 17/4 lit. A (etajul 1) dlui Sergiu Luncașu
 11. Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din str. Matei Basarab, 5/1 lit. A(01) secția 1 (subsol cu geamuri) Întreprinderii de stat „RADIOCOMUNICAȚII”
 12. Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din str. Valea Crucii, 4/2 lit.A (subsol cu geamuri) Societății cu răspundere limitată „KRAV-FITNESS”.
 13. Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din str. Petru Zadnipru, 14/4 lit.A (etajul 1) Societății cu răspundere limitată „SAVUROS PRIM”.
 14. Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din str. Teilor, 7 lit. A (etajul 3) dnei Nelli Dașevscaia
 15. Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din șos. Hâncești, 136 lit. B (etajul 1) Societății cu răspundere limitată „BOLADIS”.
 16. Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din str. Studenților, 8/2 lit.A2 (subsol cu geamuri) Asociației Obștești Clubul de Dans Sportiv „EXTRA”.
 17. Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din str. Miron Costin, 26 (demisol, parter) Asociației obștești Clubul de Dans Sportiv „MIRAJ”.
 18. Cu privire la darea în locațiune a unei încăperi din str. Ion Creangă, 47/2 (etajul 2) dnei Svetlana Gumeniuc.
 19. Cu privire la darea în locațiune a unei încăperi din str. Ion Creangă, 47/2 (etajul 2) dnei Maria Nicolaeva.
 20. Cu privire la darea în locațiune a unei încăperi din șos. Hâncești, 13 lit. A (etajul 1) dlui Ion Colesnic
 21. Cu privire la darea în locațiune a unei încăperi din șos. Muncești, 400 (etajul 1) dlui Sergiu Morteanu.
 22. Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din str. Studenților, 8/2 (parter) Asociației Obștești ,,POZITIV”.
 23. Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din bd. Decebal, 74 (etajul 3) Asociației obștești ,,Elena Alistar”
 24. Cu privire la darea în locațiune a unei încăperi din str. Petru Zadnipru, 14/4 (etajul 3) Instituției Private Studioul de Creație ,,ZAO”.
 25. Cu privire la darea în locațiune a unei încăperi din str. Albișoara , 84 (etajul 1) Asociației Obștești ,,MOLDACTIV”.
 26. Cu privire la darea în locațiune a unei încăperi din str. N.M. Spătaru 13/3 (etajul 1) Societății cu Răspundere limitată ,,CONCIV-GARANT”.
 27. Cu privire la darea în locațiune a unei încăperi din str. Nicolai Zelinski, 36/4 lit. A (etajul 1) dlui Alexandr Boico.
 28. Cu privire la darea în locațiune a unei încăperi din str. Mazililor, 34a lit. A (etajul 1) Societății cu raspunsdere limitată „SCORPION GRUP”.
 29. Cu privire la darea în locațiune a unei încăperi din str. Milești, 34 lit. A (parter) dlui Daniel Graur
 30. Cu privire la darea în locațiune a unei încăperi din str. Anatol Corobceanu, 16 lit. B (parter) Societății cu răspundere limitată „DINAS PLUS”
 31. Cu privire la darea în locațiune a unei încăperi din str. Ion Creangă 47/2 (etajul 2) dnei Marina Fratea.
 32. Cu privire la permisiunea cesiunii (cedării) locațiunii unor încăperi din str. Nicolae Titulescu, 37 lit. A (etajul 2) Societății pe acțiuni Farmacia „CENTROFARM”.
 33. Cu privire la darea în locațiune a unei încăperi din str. Gh. Madan, 50 lit. A (subsol) dlui Mihail Fistican și dlui Veaceslav Pluta
 34. Cu privire la darea în locațiune a unui garaj din str. Cojocarilor, 14 lit. E-05 (clădire separată) dlui Veaceslav Bespaliuc
 35. Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din bd. Grigore Vieru, 5 lit. A (demisol) dlui Vladimir Zanovei
 36. Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din str. Columna, 136 lit. B-02 (subsol) dlui Tudor Șalaru
 37. Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din bd. Traian, 7/2 lit.A (subsol) dlui Ion Scutaru
 38. 38.Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din str. Florilor, 12/1 lit. A sec. 1(soclu) dlui Iuri Harcenco
 39. Cu privire la darea în locațiune a unui spațiu din str. Grenoble, 149 lit. A (soclu) Băncii Comerciale MOLDINCONBANK” S.A”.
 40. Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din str. Arhanghelul Mihail, 38 (clădire separată) Societății cu răspundere limitată ”ARTEGOR”.
 41. Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din str. Calea ieșilor 21 (subsol cu geamuri) Asociația Obștești Clubul Sportiv „GARUDA”.
 42. Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din str. Hristo Botev, 19/4 (etajul 2) asociației obștești Clubul de Taekwondo ,,KOREAN ART”.
 43. Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din str. Sarmizegetusa, 39. A (soclu0 Asociației obștești „VIVA VOX”.
 44. Cu privire la darea în locațiune a unei încăperi din str. pentru Zadnipru, 16/4 (etajul 1) Societății cu Răsundere limitată ,,V. Cejegov”.
 45. Cu privire la darea în locațiune a unui spațiu din șos. Hâncești, 136 subsol cu geamuri) asociației obștești clubul Taekwon-do ,,Stolas Leukas”.
 46. Cu privire la darea în locațiune a unei încăperi din str. Petru Zadnipru, 14/4 (soclu) Societății cu răspundere limitată ,,BABUIN ADVERTISING”
 47. Cu privire la darea în folosință a unor încăperi și a bazinului din str. Miron Costin, 24/1 lit. B, III (parter) Școlii specializate pentru copii și tineret a rezervațiilor olimpice de polo pe apa ,, DELFIN” mun. Chișinău.
 48. Cu privire la darea în locațiune a unei încăperi din bd. Traian, 9 (subsol) dlui Victor Cernavin.
 49. Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din str. Alexei Șciusev, 35 lit.B (subsol) dnei Evdochia Tarasova.
 50. Cu privire la darea în locațiune a unei încăperi din bd. Cuza-Vodă, 20/1 lit.A (subsol) dlui Mihail Grossu
 51. Cu privire la darea în locațiune a unei încăperi din str.Hristo Botev, 19/6 lit.A (subsol) dnei Vera Ciumaș
 52. Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din bd. Cuza-Vodă, 17/8 lit.A (subsol) dlui Vitalie Rusu.
 53. Cu privire la darea în locațiune a unei încăperi din str. Doina, 113 lit.A (subsol) dlui Valentin Popescu.
 54. Cu privire la darea în locațiune a unei încăperi din str. Acad. A.Saharov, 3 lit.A-01 (subsol) dnei Iulia Rogolskaia
 55. Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din str. V. Belinschi, 67 lit.A (subsol) dlui Mihail Donțu.
 56. Cu privire la darea în locațiune a unei încăperi din str.Miron Costin, 14 lit.A (01) (subsol) dnei Natalia Castraveț.
 57. Cu privire la darea în locațiune a unei încăperi din str. Andrei Doga, 43/2 lit. A 01 (subsol) dnei Valeria Mihalachi.
 58. Cu privire la darea în locațiune a unui garaj din str. Otovasca, 21a (etajul 1, subsol) dlui Ion Curcubăt.
 59. Cu privire la darea în locațiune a unei încăperi din str. Braniștii, 13 lit.A-01 (subsol) dlui Gheorghe Baran.
 60. Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din str.Studenților, 12/3 lit.A secția nr.1 (subsol) dlui Serghei Malțev
 61. Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din str. A. Pușkin, 37 lit.A (subsol) dnei Corina Punga.
 62. Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din str. Bulgară, 105 lit.A (subsol) dnei Nadejda Buză.
 63. Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din str. Nicolae H. Costin, 61/3 (subsol) dnei Liudmila Vinocurova.
 64. Cu privire la darea în locațiune a unei încăperi din str. Socoleni, 11 lit.A (subsol) dlui Oleg Lozovan.
 65. Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din str. Sucevița, 34/2, lit.A-01 (subsol) dnei Viorica Gori.
 66. Cu privire la darea în locațiune a unei încăperi din str. Alba-Iulia, 23 lit.A-01 secția 2 (subsol) dlui Sergiu Stanciu.
 67. Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din str. Alecu Russo, ½ lit.A- 01 (subsol) dlui Alexandru Popa.
 68. Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din bd. Traian, 13/2 lit.A (subsol) dlui Maxim Lungu.
 69. Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din str. Bogdan Voievod, 8/6 lit.A (subsol) dlui Ivan Condrasi.
 70. Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din bd. Grigore Vieru, 13 (subsol) dlui Vitalie Gligor.
 71. Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din str.Mitropolit G.BănulescuBodoni, 41 lit.V (03) (subsol cu geam) dnei Nina Talmaci.
 72. Cu privire la darea în locațiune a unei încăperi din str. Columna, 171 lit.A (subsol) dnei Aurelia Malai, dlui Viorel Malai și dlui Vasile Mogâldea.
 73. Cu privire la darea în locațiune a unei încăperi din șos. Muncești, 812 (subsol) dlui Ion Mihailov
 74. Cu privire la darea în locațiune a unei încăperi din bd. Traian, 9 lit. 01A (subsol) dnei Aliona Timuța
 75. Cu privire la darea în folosință a unor încăperi din str. Melestiu, 18 lit. G, E (clădiri separate) Întreprinderii municipale pentru servicii locative Centru
 76. Cu privire la darea în folosință a unor încăperi din bd. Mircea cel Bătrân, 4/3 lit.A (clădire separată) Preturii sectorului Ciocana a municipiului Chișinău.
 77. Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din bd. Mircea cel Bătrân, 32/2 lit.A (etajul 2) Instituției Medico-Sanitare Publice „Institutul de Medicină Urgentă”.
 78. Cu privire la darea în locațiune a unei încăperi din bd Cuza Vodă, 7/5 (etajul 1) Asociației obștești a părinților de la grădinița nr. 165.
 79. Cu privire la darea în locațiune a unei încăperi din bd. Dacia, 6 lit. A (subsol) dnei Olga Talmaci
 80. Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din str. Ion Luca Caragiale, 1 (etajul 1) Instituției Medico – Sanitare Publice „Institutul de Medicină Urgentă”
 81. Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din str. Nicolae Titulescu, 1 lit. A (subsol) Societății cu răspundere limitată „V@E CONSTRUCT”
 82. Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din str. Petru Zadnipru, 4/1 (parter) dnei Raisa Mihalcenco.
 83. Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din str. București 68 lit. A (etajul 7) Societății Comerciale ”CTM COMPANIE” S.R.L.
 84. Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din str. București 68 (etajul 3), Aociației obștești ”Centrul de resurse pentru voluntari ”IMPACT”
 85. Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din str. Liviu Deleanu 5/4 lit. B Asociației obștești clubul sportiv SPORT ELITĂ

78. Despre operarea unor modificări (cu 10 subpucte)

 1. Despre operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr.7/5 din 12.11.2001 ”Cu privire la darea în arendă a unor încăperi din str. Grenoble, 106/4 (parter, etajul 2, subsol) Combinatului republican de producție și instruire al invalizilor ”BUNATATE” S.R.L.”
 2. Despre operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr.39/6-4 din 24.01.2006. „ Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din incinta Spitalului clinic municipal nr.1 din str. Melestiu, 20 lit. E (etajul 1) Unității medico-sanitare nr. 8 „Magnific” Societate pe Acțiuni.
 3. Despre operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 1/43-2 din 11.02.2011 „Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din str. Melestiu, 20 lit. E (etajele 2,3) Firmei „OVICO” S.R.L.
 4. Despre operarea unor modificări și completări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 5/32-3 din 30.05.2013.
 5. Despre operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr.4/20-4 din 23.05.2012
 6. Despre operarea unor modificări în decizia Primăriei municipiului Chișinău nr. 1/8-15 din 04.01.1999 ”Cu privire la darea în arendă a unor încăperi din incinta Policlinicii municipale nr. 1 din str. 31 August 1989, 63 lit. A (subsol cu geamuri) Societății cu răspundere limitată ,,UNIDENT-AS”.
 7. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului unicipal Chișinău nr.9/51-24 din 02.12.2013.
 8. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr.11/33-12 din 23.12.2014.
 9. Despre operarea unor modificări și completări în decizia Consiliul municipal Chișinău nr. 44/18-2 din 18.04.2006.
 10. Cu privire la abrogarea deciziilor Consiliului municipal Chișinău nr.6/27-5 din 19.05.2009 și nr.5/25-4 din 18.05.2010

79. Cu privire la operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr.6/17 din 25.10.2012


80. Cu privire la transmiterea unor fonduri fixe din gestiunea ÎM „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi” Consiliului orașului Vadul lui Vodă


81. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului municipal Chișinău.

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md