La 19 iulie 2016 a continuat ședința Consiliului municipal Chișinău, începută la 26 mai 2016. Ședința a început cu o întârziere de 45 de minute față de ora stabilită.

 

La ședință au fost prezenți 40 din cei 51 de consilieri aleși.

 

Președinte al ședinței : Adrian Culai
Secretar : Valeriu Didenco

19-iulie-2016

 

În cadrul ședinței, consilierii au discutat un singur subiect din ordinea de zi – pct.6 Informație cu privire la nesemnarea proiectelor votate la 11.02.2016.

 

Raportor la acest subiect urma să fie Alexandra Moțpan, șefa Direcției administrație publică locală, deoarece ea a deținut funcția de secretar interimar al Consiliului municipal în zilele de ședință din perioada aflării în concediu medical a secretarului CMC, Valeriu Didenco. Moțpan nu a fost prezentă la ședință, din motiv că se afla în concediu. Aceasta, însă, a expediat fiecărei fracțiuni o notă informativă prin care remite spre reexaminare Consiliului municipal o serie de decizii aprobate anterior, calificându-le drept ilegale. Printre deciziile menționate se regăsesc cele referitoare la avertizarea directorului interimar al Î.M. „Piața Centrală”, Veaceslav Balan, eliberarea din funcție a pretorului sectorului centru, Oleg Poiată, eliberarea din funcție a directorului Direcției generale transport public și căi de comunicație, Igor Gamrețchi ș.a.

 

Nota informativă prezentată de Alexandra Moțpan:

 

Referitor la acest subiect, consilierii au avut câteva intervenții:

 

Oleg Onișcenco (PSRM) a atenționat că titlul și conținutul chestiunii examinate diferă de ceea ce s-a votat la aprobarea ordinii de zi și a cerut Secretarului CMC să prezinte o informație amplă referitoare la deciziile care au fost și care nu au fost semnate. Onișcenco a mai propus obligarea secretarului să contrasemneze deciziile care nu au fost semnate până acum. Ulterior, acesta a propus crearea unei comisii care va investiga activitatea secretariatului.

 

Ion Ceban (PSRM) a susținut idea creării unei astfel de comisii și a declarat că Alexandra Moțpan și-a depășit atribuțiile refuzând să semneze unele decizii. Ceban a solicitat ca informațiile să fie prezentate de oricare alt colaborator al secretariatului.

 

Veaceslav Bulat (PPEM) a formulat o serie de obiecții de ordin juridic referitoare la nota informativă prezentată de Alexandra Moțpan și a propus evaluarea capacităților profesionale și cunoștințelor în materie de drept a dnei Moțpan și întoarcerea notei informative pentru ajustare în conformitate cu legislația în vigoare.

 

Ruslan Codreanu (PPEM) a propus să nu fie create comisii suplimentare, dar să fie solicitat Comisiei disciplinare a Primăriei să o avertizeze pe dna Moțpan și să evalueze capacitățile acesteia. În așa mod va fi deblocată situația. Această propunere a fost susținută de președintele ședinței Adrian Culai (PLDM), însă a fost criticată de Ion Ceban (PSRM), spunând că această Comisie disciplinară din cadrul Primăriei nu o va sancționa pe cea care l-a protejat pe Dorin Chirtoacă.

 

Ion Cebanu (PL) a specificat faptul că chestiunea din ordinea de zi este formulată ca „informație”. Respectiv, trebuie să se ia act de informația prezentată și nu să fie votată vreo decizie la acest subiect.

 

Adrian Culai (PLDM) a menționat că informația prezentată de Alexandra Moțpan în nota informativă a fost calificată drept nesatisfăcătoare, iar consilierii au formulat anumite propuneri care trebuie supuse votului. În opinia lui, propunerea formulată de Ruslan Codreanu este una rezonabilă, care ar ajuta Consiliul să iasă din impas.

 

Iurie Nastas (PL) a susținut poziția colegului său, Ion Cebanu, și a spus că nu poate fi votată vreo decizie atât timp cât pe ordinea de zi este prevăzută prezentarea unei informații și nu vreun proiect de decizie. Nastas a solicitat părerea secretarului CMC, Valeriu Didenco.

 

Secretarul CMC, Valeriu Didenco, a confirmat cele spuse de consilierii liberali. Referitor la obiiecțiile privind deciziile nesemnate, Didenco a spus că el nu poate să semneze deciziile care au fost aprobate de către consilieri în perioada cât el se afla în concediu medical (pct.1-21 din ordinea de zi a ședinței din 11 februarie 2016). De aceste decizii este reponsabilă Alexandra Moțpan, cea care a deținut funcția de secretar interimar al CMC în acea perioadă. Didenco susține că toate deciziile care au fost aprobate ulterior perioadei menționate, au fost contrasemnate de acesta – 225 proiecte de decizii. Referitor la decizia privind Regulamentul de activitate a CMC, acesta a menționat că regulamentul conține câteva ilegalități care urmează a fi prezentate la ședința următoare. Din acest motiv, decizia respectivă nu este încă semnată.

 

Consilierul PPEM, Ruslan Codreanu, s-a arătat indignat de faptul blocării activității CMC din cauza unei probleme tehnice și a solicitat o pauză de 30 minute pentru a decide împreună cu celelalte fracțiuni cum să fie soluționat acest blocaj.

 

Deși au fost solicitate 30 minute, consilierii au reluat ședința dupa o oră și 30 minute.

 

În pauză a fost convocată ședința Comisiei locativ comunală, în cadrul căreia a fost elaborat un proiect de decizie privind constituirea unei Comisii de anchetă privind activitatea secretarului CMC și a secretariatului.

 

Iurii Topala (PL), membru al Comisie locativ comunală, s-a arătat nemulțumit de faptul că el nu a fot anunțat despre ședința comisiei și a acuzat consilierii PSRM că ședința a avut loc pe ascuns. El a solicitat să i se spună cine dintre membrii comisiei au fost prezenți și dacă a fost întrunit cvorumul necesar. Consilierii PSRM au menționat că la ședința comisiei au fost prezenți cinci din totalul de nouă membri.

 

Ion Cebanu (PL) a solicitat de la președintele Comisiei locativ comunală, Alexandr Comarov (PSRM), să explice cum a fost posibilă convocarea ședinței „după colț” și de ce a fost înlocuit secretarul comisiei.

 

Alexandr Comarov (PSRM) a precizat faptul că cvorumul a fost asigurat și comisia a activat legal. Totuși, acesta a declarat că obiecțiile se acceptă și se va ține cont de acestea pe viitor.

 

Ruslan Codreanu a anunțat că PPEM părăsește sala de ședințe, deoarece nu sunt discutate problemele importante pentru cetățeni.

 

Ion Ștefăniță la fel a declarat că în semn de protest părăsește ședința. El a menționat că fiecare consilier primește îndemnizație pentru participarea la ședință, însă randament la această ședință nu este.

 

În replică, Ion Ceban a spus că PSRM este unica fracțiune care cedează îndemnizațiile pentru proiecte sociale și a precizat că dacă se dorește randament, este nevoie de aprobat decizii, nu de părăsit sala de ședințe.

 

Consilierii din fracțiunea PL au susținut în continuare că ședința Comisiei a avut loc ilegal, deoarece nu a fost publică și secretarul permanent al Comisiei a fost înlocuit. Ion Cebanu (PL) a cerut ca președintele Comisiei locativ-comunale, Alexandr Comarov, să își dea demisia de onoare.

 

Consilierii PSRM au solicitat ca proiectul de decizie  să fie supus votului.

 

Președintele ședinței, Adrian Culai (PLDM),  a precizat că nu poate supune votului o ilegalitate.

 

Vasile Chirtoca (PCRM) a venit cu o propunere de depășire a situației. El a anunțat că fracțiunea  PCRM va propune pentru ordinea de zi a următoarei ședințe un proiect de decizie privind evaluarea performanțelor profesionale ale secretarului CMC. În acest context, toate problemele invocate astăzi, vor fi discutate odată cu dezbaterile proiectului menționat.

 

În urma schimbului de replici, consilierii totuși nu au reușit să ajungă la un numitor comun și nu au adoptat nicio decizie.

 

La propunerea lui Ilian Cașu (PN), ședința a fost întreruptă. Continuarea discuțiilor la acest subiect va avea loc la ședința următoare.

 

 

Responsabil: Natalia Slepuhin

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md