La 17 martie 2016 a continuat ședința Consiliului municipal Chișinău, începută la 11 februarie 2016.

La ședință au fost prezenți 26 din cei 51 consilieri aleși.

Președinte al ședinței: Maxim Lebedinschi
Secretar: Alexandra Moțpan

Subiectele din ordinea de zi care au fost discutate:

15. Informație cu privire la examinarea situației create în cadrul instituțiilor de învățământ municipale: – înmatricularea copiilor în instituțiile preșcolare municipale, inclusiv sistemul electronic; – transmiterea, cedarea, demolarea clădirilor instiuțiilor preșcolare municipale; – activitatea combinatelor de alimentație publică; – concursurile de angajare a directorilor de instituții de învățământ.

16. Cu privire la introducerea votului electronic la ședințele Consiliului municipal Chișinău și transmiterea on-line a ședințelor comisiilor de specialitate a Consiliului municipal Chișinău;

17. Cu privire la eliberarea din funcție a dlui Mihai Moldovanu, șef al Direcției sănătății;

18. Raport cu privire la achitarea compensațiilor în transport public urban pensionarilor pentru limită de vârstă și persoanelor cu dizabilități, pentru anul 2015 -2016;

decizii-17-martie


Ședința a început cu declarațiile consilierilor referitoare la proiectul de lege privind statutul municipiului Chișinău, înregistrat de către deputații Partidului Liberal în Parlamentul Republicii Moldova.

Ilian Cașu a menționat că acest proiect presupune „un transfer al prerogativelor Consiliului municipal către Primarul general”.

Ion Ceban a calificat proiectul ca fiind „o tentativă de atac raider asupra Primăriei municipiului Chișinău”.

Ruslan Codreanu a informat că fracțiunea PPEM invită reprezentanții mass-media la o conferință de presă la care partidul PPEM „va veni cu soluții pentru depășirea situației respective”.

 

Consilierii au purces la examinarea subiectelor de pe ordinea de zi.

15. Informație cu privire la examinarea situației create în cadrul instituțiilor de învățământ municipale: – înmatricularea copiilor în instituțiile preșcolare municipale, inclusiv sistemul electronic; – transmiterea, cedarea, demolarea clădirilor instiuțiilor preșcolare municipale; – activitatea combinatelor de alimentație publică; – concursurile de angajare a directorilor de instituții de învățământ.

Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb, șefa Direcției generale educație, tineret și sport a CMC prezintă raportul. Vicor Lutenco, consilier PPEM, a propus ca formatul acestei raportări să fie în formă de întrebări-răspunsuri.

 1. Înmatricularea copiilor în grădiniţe se face în baza unei liste de aşteptare la nivel de sector, iar tuturor copiilor după vârsta de 3 ani li se acordă un loc la grădiniţă.
 2. Sistemul electronic de înmatriculare a copiilor în instituţiile de învăţământ încă nu a fost implementat, deşi a fost susţinut de consilieri, deoarece în momentul chestionării părinţilor referitor la acest sistem s-au ciocnit cu probleme legate de date cu caracter personal, ce necesită implicarea şi altor structuri de stat şi modificare de regulament.
 3. Planificarea bugetului se realizează la nivel de sector în baza numărului de copii înmatriculaţi la fiecare grădiniţă sau şcoală din subordinea direcţiei de sector. Cheltuielile pentru reparaţii nu sunt suportate de DGETS, ci de Direcţia Construcţii Capitale, precum în cazul reparaţiei cantinei Liceului Teoretic “Vasile Vasilache”, unde în ultimii 7 s-au cheltuit cca 15 milioane de lei. La nivel de direcţie, sunt datorii la energie electrică, apă ş.a.
 4. Achiziţiile publice efectuate de DGETS sunt postate în buletinul achiziţiilor publice, conform legislaţiei, şi vor publica pe site-ul oficial la solicitarea consilierului Victor Lutenco.
 5. La grădiniţa privată “Izvoraşul Cunoştinţelor”, Lutenco spune că în luna februarie-martie 2016 au fost găsite ouă din luna noiembrie 2015, iar în cantină s-au găsit produse în stare de putrefacţie. Însă conform legii, DGETS nu monitorizează şi avizează grădiniţele private.
 6. Ion Ceban, preşedintele fracţiunii PSRM, a solicitat să fie transmise copiile registrelor de evidenţă a tuturor copiilor care au solicitat să fie înmatriculaţi în grădiniţe, începând cu anul 2013, tuturor consilierilor municipali, deoarece datele privind solicitările de înmatriculare a copiilor în grădiniţe pe care le oferă şefa DGETS nu coincid cu datele consilierilor.
 7. DGETS primeşte sesizări privind perceperea unor taxe de înmatriculare a copiilor în grădiniţe sau pentru alte activităţi, însă părinţii spun că o fac pentru grădiniţa unde învaţă copiii lor, deoarece statul nu poate să asigure condiţiile necesare. Banii colectaţi în asociaţii de către părinţi nu pot fi interzise şi reglementate de direcţie, însă CNA a fost sesizat.
 8. Din noiembrie 2006 până în prezent, nu s-a construit nici o grădiniţă în oraşul Chişinău. S-au întors în gestiune 10 grădiniţe date în arendă şi s-au reparat 247 de grupe, care nu activau până atunci.
 9. Referitor la sănătatea copiilor din grădiniţe, DGETS colaborează cu Centrul de Sănătate Publică, iar datele cu caracter personal al stării de sănătate sunt solicitate pe măsura necesităţilor în cazul intervenţiei asistentului medical de la grădiniţă.
 10. Repartizarea copiilor la grădiniţe din suburbii se face de către APL de nivelul I şi în acest sens DGETS colaborează cu Primarul fiecărei localităţi, pentru a înmatricula toţi copiii în grădiniţe şi şcoli.
 11. Conform normelor, grupele de copii cu vârsta până la 3 ani trebuie să fie în număr de până la 20, iar grupele de copii cu vârsta după 3 ani trebuie să fie în număr de 25-30. Acest lucru nu se respectă, în majoritatea cazurilor sunt grupe cu câte 35 de copii. Însă la examinarea cunoştinţelor copiilor, cele mai bune rezultate au fost în grupele cu mai mulţi copii, fapt ce demonstrează că nu a scăzut calitatea studiilor.
 12. Privind terenurile de joacă de la grădiniţe, DGETS alocă anual bani din resursele rămase pentru reparaţie şi reamenajare. Recent, 2 grădiniţe au primit resurse pentru reamenajare totală dintr-un grant oferit de Guvernul Român. Tenderele pentru reparaţia acestor terenuri sunt organizate de către şefii de direcţie la nivel de sector.
 13. În cadrul grădiniţelor municipale există grupe cu servicii educaţionale contra plată, precum limbi străine, coregrafie, arta vorbirii etc. care sunt legale.
 14. Conform legii, nu se prevede nicio taxă de înmatriculare a copiilor în grădiniţe, iar dacă CMC va cere, şefa DGETS va elabora un proiect de decizie prin care să interzică toate asociaţiile obşteşti la nivel de oraş.
 15. Internatul nr.2 a fost supus procesului de reinstituţionalizare lansat în 2010 de Ministerul Educaţiei şi nu de DGETS a CMC. Copiii au fost încadraţi în şcoli şi în familii. S-au creat centre de găzduire temporară a copiilor orfani de la internate. Copiii din internatul nr.3 locuiesc în aceste centre, iar cei de la internatul nr.2 activează în cadrul şcolii.
 16. Eugenia Ceban, consilier PSRM, menţionează că din 1 septembrie 2015, conform notei informative, DGETS trebuia să deschidă un Centru Municipal Sportiv pentru Tineret, pe adresa str. Grenoble 191 şi întreabă de ce acesta încă nu a fost înfiinţat, la care şefa DGETS nu a răspuns.
 17. În cadrul grădiniţelor se prevăd taxe pentru alimentaţia copilului şi conform legislaţiei, norma pentru fiecare copil este de 16,50 lei zilnic, iar la dorinţa părintelui se poate adăuga zilnic până la 5 lei pentru adaosuri în meniu, astfel motivând diferenţa de preţ la diferite grădiniţe.
 18. Alimentaţia în grădiniţe corespunde normelor impuse de Centrul de Sănătate Publică, se ţine cont de scrisoarea din partea Ministerului Sănătăţii şi direcţiile de sector procură fructe în dependenţă de sezon. S-a trimis scrisoare către Ministerul Educaţiei pentru a mări suma de 16,50 lei pe zi pentru fiecare copil.
 19. Conform dnei Tverdohleb, la momentul actual sunt 24 de copii care au abandonat şcoala şi 9 neşcolarizaţi, din cei înscrişi în listele şcolilor. DGETS încearcă să monitorizeze copiii care pleacă peste hotare şi să-i şcolarizeze pe cei menţionaţi mai sus.

Luările de cuvânt la acest subiect:

Decizia finală:

1. Se ia act de raportul prezentat de către dna Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb, șefa Direcției generale educație, tineret și sport a C.M.C.
2. Se inițiază procedura de evaluare a activității Direcției generale educație, tineret și sport a C.M.C. și a șefei direcției dna Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb, desfășurată în perioada ultimilor 5 ani.
3. Se instituie Comisia pentru evaluarea relevanței și impactului acțiunilor și inacțiunilor Direcției generale educație, tineret și sport și ale șefei direcției dna Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb (conform anexei).
4. Se pune în sarcina Comisiei să evalueze, în termen de 60 de zile, activitatea Direcției generale educație, tineret și sport și a șefei direcției dna Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb și să prezinte, în termenul stabilit, C.M.C raportul și propunerile corespunzătoare.
5. Se obligă șefii subdiviziunilor structurale ale Primăriei mun. Chișinău să colaboreze cu Comisia în cauză și să acorde toate informațiile solicitate de aceasta în termene cât mai restrânse.
6. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina secretarului Consiliului municipal Chișinău.

Componența comisiei pentru evaluarea relevanței și impactului acțiunilor și inacțiunilor Direcției generale educație, tineret și sport și ale șefei direcției dna Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb:

1. Lutenco Victor – consilier municipal, fracțiunea PPEM
2. Culai Adrian – consilier municipal, PLDM
3. Botnari Ghenadie – consilier municipal, PCRM
4. Țipovici Nicolai – consilier municipal, fracțiunea PN
5. Ceban Ion – consilier municipal, fracțiunea PSRM

Voturi: PSRM – 17 Pro, PPEM – 5 Pro,  PCRM – 1 Pro, PN – 2 Pro, Ion Ștefăniță – 1 Pro.

Total: 26 voturi Pro

 

16. Cu privire la introducerea votului electronic la ședințele Consiliului municipal Chișinău și transmiterea on-line a ședințelor comisiilor de specialitate a Consiliului municipal Chișinău;

Consilierul muncipal Victor Lutenco a propus spre aprobare un proiect de decizie care prevede ca:

1. Începând cu data de 01.07.2016, toate şedinţele comisiilor de specialitate ale Consiliului municipal Chişinău şi cele ale Consiliului municipal Chişinău vor fi transmise în regim on-line pe pagina web a Primăriei municipiului Chişinău (www.chisinau.md).
2. Începând cu data de 01.07.2016, votarea în cadrul şedinţelor Consiliului municipal Chişinău se va efectua cu utilizarea mijloacelor electronice de înregistrare a prezenţei consilierilor la şedinţe şi de numărare a voturilor.
3. Pentru iniţierea, coordonarea şi implementarea sistemelor electronice care vor permite transmiterea în regim on-line a şedinţelor şi a sistemului care va asigura votarea în regim electronic în cadrul şedinţelor Consiliului municipal Chişinău, se constituie Comisia de supraveghere a procesului de introducere a votului electronic şi transmiterii on-line a şedinţelor (în continuare Comisie).
4. Se aprobă componenţa nominală a Comisiei (anexă).
5. Direcţia administrativă, cu suportul Secţiei tehnologii şi sisteme informaţionale, Direcţia management financiar şi Direcţia asistenţă juridică, în termen de 45 zile:

5.1. Va elabora Caietul de sarcini pentru sistemul de vot electronic;
5.2. Va anunţa concursul pentru selectarea companiei/iilor care va/vor elabora şi implementa sistemul de transmitere on-line a şedinţelor şi a votării electronice;
5.3. Va selecta compania/iile care vor elabora și impelementa sistemele de transmitere on-line a ședințelor și a votării electronice;
5.4. Va întreprinde alte măsuri necesare pentru procurarea sistemului de transmitere on-line a ședințelor și a votării electronice, cu excepția aprobării companiei/iilor câștigătoare a concursului;
5.5. Va prezenta Comisiei rezultatele selecţiei companiei/iilor spre aprobare.

6. Comisia se împuterniceşte să monitorizeze şi să verifice procesul de selectare a companiei/iilor, precum şi să aprobe semnarea contractului cu compania/iile care va/vor câştiga concursul.
7. Direcţia generală finanţe (dna Veronica Herţa) va opera modificări în proiectul de decizie cu privire la aprobarea bugetului municipal Chişinău pe anul 2016 votat în prima lectură, pe care le va prezenta spre examinare şi aprobare în lectura a doua de către Consiliul municipal Chişinău, pentru a prevedea sursele financiare necesare destinate acoperirii cheltuielilor de achiziţie a sistemului de transmitere Online a şedinţelor şi a votării electronice.

Consilierul Lutenco a mai menționat avantajele unui astfel de sistem de votare:

1. Transparență – fiecare cetățean va ști cum a votat consilierul său;
2. Se vor evita afaceri dubioase, conflicte de interese și voturi de grup;
3. Se arată cine și ce face și cum se cheltuiesc banii din impozitele oamenilor;
4. Responsabilizarea consilierului – inclusiv, prin monitorizarea prezenței acestuia la ședințe;
5. Grupurile de inițiativă –pot să abordeze consilierii și să găsească susținători pentru cauzele lor.

Partea negativă este costul, care ar fi sute de mii de lei, însă prețul va fi stabilit în urma unui tender.

Veronica Herța, șefa Direcției generale finanțe a spus că în privința transmisiunilor online au făcut un demers către privesc.eu, iar costurile ar fi de aproximativ 16 mii de euro, în același timp ei oferă acest serviciu acum gratis. Lutenco a remarcat că privesc.eu este un agent privat, iar pentru ca Primăria să asigure aceste transmisiuni este nevoie de camere de filmat și conectare la computer. Respectiv, cifrele enunțate de Herța nu au vreo relevanță.

Lutenco a fost susținut și de consilierul PSRM, Ion Ceban.

Andrei Ciolacu, șeful Secției tehnologii și sisteme informaționale a avut o prezentare despre opțiunile tehnice ale votului electronic. Consilierii au declarat că este prematur de avut o asemenea discuție tehnică la această etapă.

Proiectul a fost aprobat cu votul tuturor consilierilor prezenți în sală.

Voturi: PSRM – 17 Pro, PN – 2 Pro, PPEM – 5 Pro, PCRM – 1 Pro, Ion Ștefăniță – 1 Pro.

Total: 26 voturi Pro

Decizia finală o găsiți aici.

 

La propunerea consilierului PSRM, Gaik Vartanean, președintele ședinței a oferit tribuna activistului Victor Chironda. Acesta a prezentat consilierilor municipali câteva cerințe ale petiției „Cerem claritate în cheltuirea a 30 milioane de euro bani publici pe renovarea bulevardului Ștefan cel Mare și altor străzi din Chișinău”, semnată de peste 150 de persoane. El a rugat consilierii să intervină pe acest subiect, deoarece există riscul să asistăm la „cea mai mare catastrofă urbană din ultimii zeci de ani”.

 

17. Cu privire la eliberarea din funcție a dlui Mihai Moldovanu, șef al Direcției sănătății;

Ion Ceban a dat citire notei informative a proiectului de decizie și a enumerat o serie de abuzuri din partea dlui Mihai Moldovanu, șeful direcției sănătate a CMC mun. Chișinău .

Din spusele lui Ceban, acesta ar fi destituit  din funcție în mod abuziv mai multe persoane și ar fi înstrăinat mai multe bunuri aflate la balanța Direcției Sănătății. Iar unul din cele mai scandaloase cazuri ar fi fost înstrăinarea havuzului din apropierea spitalului Sfânta Treime și oferirea spațiului dat companiei D&D.  Aceasta, dar și alte companii precum GMS, Dansicons ar fi fost implicate în operațiunile lui Moldovanu, precum și consilieri – Tatiana Gutium, Iurie Dârda, ex-deputatul  Mihaela Iacob și primarul general Dorin Chirtoacă.  Ținând cont de cele menționate, Ceban a făcut referință la Legea privind statutul alesului local, Legea privind administrația publică locală, Legea privind statutul mun. Chișinău  și a propus Consiliului Municipal Chișinău să ia în considerare posibilitatea de demitere din funcție a dlui Mihai Moldovanu, director interimar al Direcției Sănătate.

Cuvânt de la tribună au luat consilierii Ilian Cașu și Ala Nemerenco , menționând că fracțiunile PSRM și, respectiv, PPEM vor susține acest proiect de decizie.

”Dacă în acest moment ar fi măcar un reprezentat al  direcției sănătății a CMC, eu aș avea o singură întrebare: aceste încălcări au fost făcute din rea intenție sau din necunoștință de cauză? Ei bine, niciunul din răspunsuri nu este în favoarea dumnealor” a menționat Ala Nemerenco.

Alexandra Moțpan, secretara CMC, a menționat că nu i se pare corect discutarea proiectului, dacă Mihai Moldovanu nu este prezent în sală. Drept replică, atât Consilierul PSRM, Maxim Lebedinschi, cât și Ion Ceban au menționat că ordinea de zi este publică și că acesta ar fi putut să se informeze și să vină la ședință.
Ulterior, consilierul PSRM, Vadim Filipov, a venit cu un amendament care a modificat întreg proiectul de decizie, după cum urmează:

1. Se ia act de rapoartele prezentate în privința activității dlui Mihai Moldovanu, șeful direcției sănătate a CMC mun. Chișinău.
2. Se inițiază ancheta de serviciu în privința dlui Mihai Moldovanu, șeful direcției sănătate a CMC mun. Chișinău.
3. Se instituie comisia de disciplină și anchetă de serviciu pentru investigarea acțiunilor sau inacțiunilor dlui Mihai Moldovanu, șeful direcției sănătate a CMC mun. Chișinău.

3.1 Comisia este în drept să co-opteze membri cu drept consultativ.

4. Se pune în sarcina Comisiei să investigheze  în termen de 30 zile abaterile disciplinare și abuzurile de serviciu a dlui Mihai Moldovanu, șeful direcției sănătate a CMC mun. Chișinău.
5. Să prezinte pentru următoarea ședință a CMC raportul și propunerile corespunzătoare.
6. Se solicită Procuraturii Municipale Chișinău să investigheze abuzurile de serviciu ale dlui Mihai Moldovanu, șeful direcției sănătate a CMC mun. Chișinău, prin emiterea ordinelor ilegale de demitere din funcție a conducătorilor instituțiilor medicale anulate de instanțele de judecată, în consecință cu prejudicierea financiară a bugetului municipal; cu informarea CMC privind rezultatele investigațiilor în termenii rezonabili.
7. Se suspendă relațiile de muncă cu dl Mihai Moldovanu și direcția sănătate a CMC pe durata desfășurării anchetei de serviciu.
8. Interimatul de șef al direcției va fi exercitat de către șeful-adjunct al direcției sănătate a CMC, dl Râmeș Constantin.
9. Control asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina secretarului CMC.

Componența comisiei: Secretarul CMC, Oazu Nantoi (fracțiunea PPEM), Dinari Cojocaru (PSRM),  Ilian Cașu (fracțiunea PN), președintele organizației teritoriale din care funcționarul face parte.

Proiectul a fost aprobat cu votul tuturor consilierilor prezenți.

Voturi: PSRM – 17 Pro, PPEM – 5 Pro, PCRM – 1 Pro, PN – 2 Pro, Ion Ștefăniță – 1 Pro.

Total: 26 voturi Pro.

 

18. Raport cu privire la achitarea compensațiilor în transport public urban pensionarilor pentru limită de vârstă și persoanelor cu dizabilități, pentru anul 2015 -2016;

Gheorghe Morgoci, director al Î.M. „Regia Transport Electric”, a fost invitat în calitate de raportor la acest subiect. Morgoci a menționat că a prezentat consilierilor o notă informativă cu principalele date. Directorul RTEC a precizat că, conform listelor prezentate de „agenția socială a municipalității”, se perfectează abonamente anuale care permit circulația pensionarilor în troleibuze si autobuze. RTEC primește lunar 830 000 lei pentru pensionari care au perfectat abonamente și 230 000 lei pentru persoane cu dizabilități.

Gheoghe Morcogi a mai prezentat următoarele informații:

– veniturile RTEC din publicitatea pe troleibuze constituie aproximativ 600 – 700 mii de lei anual;
– publicitatea este amplasată doar pe troleibuzele vechi;
– costul pentru un an perceput de pe o unitate de transport pentru publicitate este de 20 000 lei;
– conform deciziei CMC, pentru pensionarii care au pensii mai mare de 1700 lei se vând abonamente la cost de 70 lei;
– numărul persoanelor care procură abonamente de acest tip este de circa 16 – 17 mii de persoane;
– la moment, conturile RTEC sunt blocate de Inspectoratul Fiscal în legătură cu datoriile de 11-12 mln lei față de această instituție. Datoriile s-au format din cauza că Primăria nu a alocat sursele prevăzute conform contractelor dintre RTEC si Primărie;
– din sursele acumulate zilnic se realizează plata salariilor angajaților;
– salariul mediu pentru conductor este de 4 200 Lei;
– RTEC a acumulat 180 mln lei în anul 2015 (cu 25 mln lei mai mult decât în anul precedent), cheltuielile sunt de 329 mln lei, alocațiile din bugetul de stat – 121 mln lei;
– în 2016 RTEC acumulează cu forțele proprii 15 mln lei lunar, având cheltuieli de aproximativ 22 mln lei;
– aproximativ 40% din costul biletului se achită din bugetul statului/plătitorilor de impozite;
– sumele luate în credit în 2011 pentru procurarea troleibuzelor noi se achită timp de 10 ani, începând cu anul 2014. Suma totală care urmează a fi rambursată este de 13 600 000 euro.

Ion Ceban a adus în discuție subiectul blocului din str. Ion Creanga 5, Dendrarium Parc Residence. Morgoci a precizat că terenul pentru construcție a fost eliberat de Consiliul municipal pentru a fi construit un bloc locativ care, parțial, ar fi pentru colaboratorii RTEC. Aproximativ 45% din numărul apartamentelor vor aparține lucrătorilor RTEC. Lista beneficiarilor a fost formată în urma tragerii la sorți, iar aceștia urmează să procure apartamentele la preț de 399 euro/m2. Ceban a solicitat prezentarea acestor liste fiecărui din consilieri.

La solicitarea consilierului Petru Burduja de a prezentata măsurile întreprinse de RTEC pentru facilitarea accesului în transport a persoanelor cu dizabilități, Gheorge Morgoci a menționat că șoferul asigură îmbarcarea la stație prin deschiderea trapei. La moment sunt 182 troleibuze de tip nou, echipate pentru accesul persoanele cu dizabilități, iar în 2 ani se propune echiparea a 100% din numărul total de troleibuze de acest tip, ceea ce va facilita accesul la transport public pentru toate persoanele.

După prezentarea acestor informații, consilierii municipali au venit cu următoarele solicitări, în baza cărora s-au formulat mențiuni protocolare:

Ion Ceban a solicitat organelor competente să vină cu propuneri de revizuire a susținerii populației privind suma alocațiilor și de revizuire a practicilor agenților privați de pe rutele care nu recunosc abonamentele (ex. ruta nr. 22, 28, 10) în termen maxim de o săptămână. Veceslav Bulat a solicitat prezentarea planului de activitate a întreprinderii pentru punctul 20 din agendă, la ședința următoare. Vadim Filipov a solicitat să fie prezentat proiectul noului a statut RTEC, conform recomandărilor din Raportul Curții de Conturi. Consilierul a menționat că statutul actual este este învechit (din 1999) și contravine legislației actuale.

Consilierii au luact act de informația prezentată.

 

Ședința a fost amânată. Următoarea ședință va avea loc joi, 31 martie, ora 10:00.

Video intergral de la ședință poate fi urmărit aici.

 

 

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md