La 12 mai 2016, a continuat ședința Consiliului municipal Chișinău, începută la 11 februarie 2016.

La ședință au fost prezenți 48 din cei 51 de consilieri aleși.

Președinte al ședinței : Vadim Filipov
Secretar: Valeriu Didenco

ședinta

Ședința a demarat cu propunerea fracțiunii PSRM de a trimite spre reexaminare punctele de pe ordinea de zi de la 64 și până la 80. A urmat o oră și jumătate de dezbateri și o pauză de jumătate de oră pentru consultări, după care propunerea a fost supusă procedurii de vot. Inițial, propunerea a fost adoptată, nefiind prezenți în sală toți consilierii. Pe parcurusl procedurii de vot au revenit în sală mai mulți consilieri și propunerea PSRM nu a acumulat numărul necesar de voturi pentru a fi adoptată. Fracțiunea PSRM a părăsit sala în semn de protest.

După părăsirea ședinței CMC de către fracțiunea PSRM consilierii au purces la examinarea subiectelor de pe ordinea de zi. Aleșii municipali au reușit să examineze  9 din cele 17 chestiuni din ordinea de zi.

Ședința a fost închisă.


Vedeți în continuare care dintre subiectele din ordinea de zi au fost aprobate sau respinse:

64. Cu privire la amplasarea bustului poetului „Andrei Mureșanu” pe Aleea Clasicilor din Grădina Publică Ștefan cel Mare și Sfânt.

Proiectul de decizie 

Statut: Aprobat
Voturi:  PSRM – 1 Abținere, PPEM – 5 Pro, PLDM – 2 Pro, PD – absent, PCRM – 3 Pro, PN – 3 Abțineri, Consilier independent – 1 Pro, PL – 15 Pro.
Decizia finală 


65. Cu privire la amplasarea bustului „Spiru Haret” în fața blocului de studii al Liceului din str. Maria Cebotari, 53.

Proiectul de decizie 

Statut: Aprobat
Voturi:  PSRM – 1 Abținere, PPEM – 5 Pro, PLDM – 2 Pro, PD – absent, PCRM – 3 Pro, PN – 3 Abțineri, Consilier independent – 1 Pro, PL – 15 Pro.
Decizia finală 


66. Cu privire la aprobarea listei angajaților Universității Agrare de Stat din Moldova pentru care vor fi atribuite terenuri în vederea proiectării și construirii caselor de locuit particulare în cartierul locativ „Calea Orheiului – str. Bucovinei.

Proiectul de decizie 

Statut: Trimis spre reexaminare.


67. Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unor loturi de pământ în cartierul locativ din Calea Orheiului – str. Bucovinei angajaților Universității de Stat din Moldova.

Proiectul de decizie 

Statut: Respins
Voturi:  PSRM – 1 Abținere, PPEM – 5 Contra, PLDM – 2 Pro, PD – absent, PCRM – 3 Abțineri, PN – 3 Abțineri, Consilier independent – 1 Abținere, PL – 15 Pro.


68. Cu privire la transmiterea și modificarea destinației unor terenuri din șos. Balcani (drumul public M 12).

Proiectul de decizie 

Statut: Respins
Voturi:  PSRM – 1 Abținere, PPEM – 5 Pro, PLDM – 1 Pro, PD – absent, PCRM – 3 Contra, PN – 3 Contra, Consilier independent – 1 Abținere, PL – 15 Pro.


69. Cu privire la aprobarea Planului urbanistic (cu 4 subpuncte)
  1. Amplasarea complexului locativ pe str. Otovasca, 13

Proiectul de decizie 

Statut: Respins
Voturi:  PSRM – 1 Abținere, PPEM – 3 Abținere, PLDM – 2 Abțineri, PD – absent, PCRM – 3 Pro, PN – 3 Abțineri, Consilier independent – 1 Pro, PL – 15 Pro.

2. Amplasarea complexului locativ pe strada Ceucari

Proiectul de decizie 

Statut: Respins
Voturi:  PSRM – 1 Abținere, PPEM – 4 Contra, PLDM – 2 Pro, PD – absent, PCRM – 3 Pro, PN – 3 Abțineri, Consilier independent – 1 Pro, PL – 15 Pro.

3. Valorificarea terenului de pe strada Testimițanu 7a

Proiectul de decizie 

Statut: Respins
Voturi:  PSRM – 1 Abținere, PPEM – 5 Contra, PLDM – 2 Pro, PD – absent, PCRM – 3 Abțineri, PN – 2 Abțineri, Consilier independent – 1 Pro, PL – 15 Pro.

4. Valorificarea terenului de pe strada Melestiu 1/1 și 1/2

Proiectul de decizie 

Statut: Respins
Voturi:  PSRM – 1 Abținere, PPEM – 5 Contra, PLDM – 2 Pro, PD – absent, PCRM – 3 Abțineri, PN – 2 Abțineri, Consilier independent – 1 Abținere, PL – 15 Pro.


70. Cu privire la organizarea unui drum de acces (str. Brăila);

Proiectul de decizie 

Statut: Aprobat
Voturi:  PSRM – 1 Abținere, PPEM – 5 Pro, PLDM – 2 Pro, PD – absent, PCRM – 3 Pro, PN – 3 Abțineri, Consilier independent – 1 Pro, PL – 15 Pro.
Decizia finală – va fi plasată după semnarea și publicarea acesteia


71. Cu privire la includerea unor terenuri;
  1. Cu privire la includerea unor terenuri în intravilanul comunei Trușeni

Proiectul de decizie 

Statut: Respins
Voturi:  PSRM – 1  Abținere, PPEM –  5  Pro, PLDM –  2 Pro, PD – absent, PCRM –  3 Abțineri, PN –  3 Contra, Consilier independent – 1 Abținere, PL – 15  Pro.

2. Includerea unor terenuri în intravilanul comunei Stăuceni

Proiectul de decizie 

Statut: Respins
Voturi:  PSRM – 1  Abținere, PPEM –  5  Pro, PLDM –  2 Pro, PD – absent, PCRM –  3 Abțineri, PN –  3 Contra, Consilier independent – 1 Pro, PL – 15  Pro.


72. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat:
  1. Cu privire la privatizarea terenului aferent al dnului Victor Salinschi din str. Uzinelor 8A

Proiectul de decizie 

Statut: Respins
Voturi:  PSRM – 1  Abținere, PPEM –  5  Abțineri, PLDM –  2 Pro, PD – absent, PCRM –  3 Pro, PN –  3 Contra, Consilier independent – 1 Abținere, PL – 16 Pro.

2. Cu privire la terenul aferent a laboratorului de încercări din strada Vadul lui Vodă 68

Proiectul de decizie 

Statut: Respins
Voturi:  PSRM – 1  Abținere, PPEM –  5  Pro, PLDM –  2 Abțineri, PD – absent, PCRM –  3 Pro, PN –  3 Contra, Consilier independent – 1 Pro, PL – 16  Pro.

3. Cu privire la terenul aferent aobiectivul privat „Legal L” din strada Florilor

Proiectul de decizie 

Statut: Respins
Voturi:  PSRM – 1  Abținere, PPEM –  5  Contra, PLDM –  2 Abțineri, PD – absent, PCRM –  3 Pro, PN –  3 Contra, Consilier independent – 1 Pro, PL – 16  Abțineri.

4. Cu privire la privatizarea terenului aferent a obiectivului privat din strada Mitropolitul Dosoftei 104

Proiectul de decizie 

Statut: Respins
Voturi:  PSRM – 1  Abținere, PPEM –  5  Contra, PLDM –  2 Pro, PD – absent, PCRM –  3 Pro, PN –  3 Contra, Consilier independent – 1 Pro, PL – 16  Abțineri.

5. Cu privire la privatizarea terenului aferent a obiectivului privat a dnei Mariana Arnăut

Proiectul de decizie 

Statut: Respins
Voturi:  PSRM – 1  Abținere, PPEM –  5  Contra, PLDM –  2 Pro, PD – absent, PCRM –  3 Pro, PN –  3 Abțineri, Consilier independent – 1 Abținere, PL – 16  Pro.

6. Cu privire la privatizarea terenului aferent a obiectivului privat de pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32/10 a societății cu răspundere limitată „Gherasimenco”

Proiectul de decizie 

Statut: Respins
Voturi:  PSRM – 1  Abținere, PPEM –  5  Contra, PLDM –  2 Pro, PD – absent, PCRM –  3 Pro, PN –  3 Abțineri, Consilier independent – 1 Pro, PL – 16  Pro.


 
Ședința CMC din 12 mai, partea I


Ședința CMC din 12 mai, partea II


Responsabil: Cristina Voroneanu

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md