Ședința CMC: bugetul municipal, decizii modificate și subiecte financiare

Consilierii vor examina în lectura a doua bugetul municipal pentru anul 2022, vor decide privind instituirea unei comisii pentru rezolvarea problemei animalelor cu și fără stăpân, vor revizui mai multe decizii și proiecte funciare.


Ordinea de zi


Aprobarea bugetului municipal pentru anul 2022 în lectura a doua

Bugetul a fost analizat în prima lectură la ședința din 15 decembrie 2021 și aprobat cu 36 de voturi ale fracțiunii PSRM, Platforma DA, PD și PCRM. Acesta prevede cheltuieli de 6,60 miliarde de lei, venituri de cca 5,42 miliarde și un deficit de peste 1,17 miliarde de lei. 

 

Proiectul bugetului a fost publicat pe 19 decembrie și supus consultărilor publice. Primăria Mea a analizat proiectul inițial propus spre consultări de către primărie în articolul „Propunere de Buget 2022: mai mulți bani pentru mediu, renovarea Bibliotecii Hașdeu și străzi închise pentru reparație”.

 

Buget municipal 2021 vs 2022
Categorii 2021 (buget aprobat) 2022 (proiect)
Cheltuieli 6,28 miliarde 6,60 miliarde de lei
Venituri 4,74 miliarde 5,42 miliarde
Deficit 1,53 miliarde 1,17 miliarde

 

Instituirea Comisiei privind identificarea soluțiilor pentru rezolvarea problemei animalelor cu și fără stăpân din municipiul Chișinău

Inițiativa aparține consilierului Ruslan Verbițchi (PPDA), ca urmare a multiplelor plângeri din partea locuitorilor, asociațiilor obștești pentru protecția drepturilor animalelor, dar și angajaților de la Autosalubritate și de la Secția de control şi protecție a animalelor din cadrul Direcției locativ-comunale și amenajare a primăriei. Comisia va fi formată din cinci reprezentanți ai executivului și patru consilieri.

 

Transmiterea cheltuielilor pentruu realizarea Contractului de societate civilă  nr. 375 din 10.07.2017 încheiat între Primăria municipiului Chișinău și Primăria comunei Țânțăreni 

În 2017, Primăria municipiului Chișinău a încheiat un acord cu comuna Țânțăreni prin care se obligă să facă mai multe investiții în schimbul dreptului de a depozita deșeurile în groapa de gunoi din această localitate. În perioada 2017 – 2019, primăria Chișinău a realizat în comună lucrări de peste 12,8 mil. lei. Prin acest proiect de decizie, cheltuielile se transmit la balanța primăriei comunei Țânțăreni.

 

Privatizarea a două terenuri de pe str. Circului

Subiectul include două proiecte de decizie. Dacă vor fi aprobate, URBANCONSTRUCT SRL va privatiza două terenuri din  str. Circului 21 (574 m.p.) și str. Circului 9 (779 m.p.), aferente obiectivelor private ale companiei.

 

Transmiterea în proprietate privată a mai multor terenuri

Subiectele 17 (Transmiterea în proprietate privată) și subiectul 18 (Transmiterea în proprietate privată comună) de pe ordinea de zi includ câte șase proiecte de decizie. Acestea prevăd privatizarea a șase loturi de pe str. Andrei Izbaș, Voluntar Grigore Vîrtosu, Roguleni, Alexandru Negru-Vodă, Zmeurei, Constructorilor și privatizarea în comun a șase loturi de pe str. Mihail Lomonosov, Constructorilor, Roguleni, Doina, Mihail Lermontov, Valeriu Cupcea, Petru Ungureanu, Colonița.

 

Modificarea deciziilor Consiliului municipal

Consilierii vor examina mai multe propuneri de modificare a deciziilor aprobate de către ei în 2020:

25/1 ș 25/4 din 29.12.2020: modificarea termenelor de achitare a taxei de salubrizare pentru anul 2022 și, din această cauză, diminuarea veniturilor în 2021;

19/8 din 24.11.2020: modificarea componenței Comisiei pentru privatizarea fondului de locuințe prin schimbarea responsabilei pentru asistența juridică, după ce predecesoarea a demisionat;

19/7 din 24.11.2020: modificarea componenței Comisiei de organizare a concursului „Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii”;

8/11 din 18.06.2020: modificarea componenței Grupului de lucru pentru examinarea oportunității expunerii bunurilor imobile și servicii în calitate de obiect al parteneriatului public-privat;

25/4 din 29.12.2020: modificarea bugetului pentru anul 2021 și majorare cheltuielilor prevăzute pentru Parcul Urban de Autobuze.

 

Alte proiecte ce urmează a fi examinate de consilieri:

Majorarea capitalului statutar al instituțiilor medico-sanitare publice din municipiul Chișinău

Organizarea și desfășurarea trecerii în evidența militară a tinerilor născuți în anul 2006

Modificarea deciziei Consiliului Municipal Chișinău nr. 5/12 din 15.07.2021 „Acceptarea bunurilor oferite de Oficiul Special Guvernamental pentru Educație al Provinciei Jeju din Republica Coreea, UNICEF și MECC pentru instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău”

Acceptarea materialelor de predare, învățare și echipament specializat pentru copiii cu cerințe educaționale speciale și/sau dizabilități

Aprobarea Regulamentului privind utilizarea mijloacelor financiare alocate Direcției generale locativ-comunală și amenajare la capitolul „Gospodăria de locuințe a municipiului Chișinău”

Excluderea costului de bilanț al imobilului cu nr. cadastral 0100102.118.01 din evidența contabilă a Direcției generale locativ-comunale

Excluderea costului de bilanț al imobilului cu nr. cadastral 0100102.225.01 din evidența contabilă a Direcției generale locativ-comunale

Aprobarea rezultatelor inventarierii bunurilor imobile aflate în proprietatea municipiului Chișinău și a societăților pe acțiuni în care Consiliul Municipal Chișinău deține cotă-parte integrală sau majoritară, la situația din 01.01.2021

Prelungirea relațiilor de superficie contractuală a lotului de pământ din str. Andrei Doga Societății cu răspundere limitată „RENACOM” – proiectul de decizie nu a fost publicat

 

Primăria Mea va monitoriza LIVE ședința pe pagina Facebook a organizației și va reveni cu o sinteză a discuțiilor. Sintezele ședințelor precedente pot fi consultate pe primarimea.md

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md