Ședința CMC: a treia încercare de a moderniza Piața Centrală și amânarea taxei pentru salubrizare

 

Aleșii locali vor examina repetat proiectul privind modernizarea sectorului de legume al Pieței Centrale și amânarea termenului de achitare a taxei pentru salubrizare pentru anul 2022. Consilierii vor audia mai multe rapoarte și vor supune votului înfrățirea municipiului Chișinău cu municipiul Suceava, încheierea unui acord de colaborare cu Federația Moldovenească de Fotbal pentru promovarea sportului de performanță și modului de viață sănătos, dar și implementarea directă de primărie a proiectului „Archeodanube”, anterior realizat de asociația „Urban Lab Chișinău”. 

Analizăm în continuare cele mai importante subiecte de pe ordinea de zi: 

 

Modernizarea sectorului „Legume” din Piața Centrală

Proiectul, care a fost dezbătut și la ședințele din 28 octombrie și 4 noiembrie, prevede reorganizarea sectorului din Piața Centrală (pavilionul „Legume”) destinat comercializării produselor agricole. Modernizarea pavilionului va costa municipalitatea peste 22,7 mil. lei. 

Modernizarea include crearea spațiilor de depozitare, toaletă publică, punct medical și alte componente. Conceptul de modernizare a Pieței Centrale din Chișinău poate fi consultat aici.

 

Plata pentru salubrizare se amână repetat 

Începând cu 2021 chișinăuienii trebuiau să achite o nouă taxă pentru salubrizare, adoptată la finele anului 2020. Direcția finanțe a primăriei propune amânarea termenului de achitare de la 25.12.2021 la 31.07.2022. Este a doua oară când direcția solicită amânarea termenului. Aceasta ar fi necesar din cauza că autoritățile centrale responsabile (Serviciul Fiscal de Stat, Ministerul Finanțelor și Agenția de Guvernare Electronică) nu au dezvoltat funcționalul tehnic pentru administrarea taxei. 

Modificarea repetată a termenului va reduce bugetul pentru 2021 cu 20 mil. lei, sumă care urma să fie utilizată pentru rambursarea unei părți din împrumuturile externe luate de mun. Chișinău de la organizații financiare internaționale. 

 

Primăria – din partener asociat în partener de implementare a proiectului Archeodanube

Proiectul „ArcheoDanube: Parcurile arheologice din zonele urbane ca instrument de dezvoltare locală durabilă” este un proiect finanțat de Uniunea Europeană în care participă 22 de orașe, sub coordonarea municipiului Ptuj din Slovenia (lider de proiect). În capitala moldovenească, proiectul urmărește să contribuie la „recunoaşterea parcurilor arheologice din Chișinău ca element mediator între patrimoniul arheologic, dezvoltarea urbană şi a turismului cultural”. În cadrul proiectului va fi realizat un studiu de bază privind situația patrimoniului arheologic din Chișinău, precum și poziția sa în politicile și planurile de dezvoltare locală.

În Chișinău proiectul era implementat de Asociația Obștească „Urban Lab Chișinău”, în cooperare cu Primăria municipiului Chișinău. Uniunea Europeană acoperă 85% din proiect, iar primăria 15% (conform deciziei Consiliului municipal Chișinău din 6 octombrie 2020).

Liderul proiectului (municipiul Ptuj din Slovenia) a propus înlocuirea partenerului din Moldova cu Primăria municipiului Chișinău, din motiv că „Urban Lab Chișinău” nu ar avea capacitatea de a acoperi costurile proiectului, cum solicită acordul de colaborare. Dacă va deveni partenerul proiectului, primăria va investi puțin peste 125 mii de euro, dintre care 106,4 mii euro vor fi rambursați municipalității, iar 18,7 mii euro (15% din valoarea proiectului) vor reprezenta contribuția primăriei. 

 

Aprobarea Acordului de colaborare între Primăria Municipiului Chișinău și Federația Moldovenească de Fotbal

Dacă acordul va fi aprobat, primăria va coopera cu Federația în scopul dezvoltării sportului de performanță și promovării unui mod de viață sănătos, printre copii. Conform acordului propus, primăria va asigura spații și condiții favorabile pentru antrenamente, va susține participarea copiilor la diverse competiții, va introduce disciplina „Educație fizică și fotbal” pentru clasele primare și disciplina „Fotbal” pentru clasele gimnaziale specializate în acest sport ș.a. La rândul său, Federația va organiza cursuri de formare pentru profesorii de educație fizică, va oferi literatură metodică, gazoane artificiale și echipamente cadrelor didactice și elevilor, va stimula suplimentar cadrele didactice, va promova imaginea Primăriei și instituției de învățământ și va realiza activități de prevenire și combatere a violenței în sport etc.

Acordul de cooperare va fi încheiat pentru o perioadă de trei ani. După expirarea celor trei ani de cooperare, acordul va fi prelungit automat încă trei ani dacă niciuna dintre părți nu va declara că dorește rezilierea acestuia, timp de o lună de la expirarea termenului inițial.

 

Înfrățirea municipiului Suceava (România) și municipiului Chișinău

Cele două municipii își propun încheierea unui acord de cooperare și înfrățire pentru o perioadă nedeterminată, prin care își asumă să colaboreze în domeniile:

 • Economie și comerț: crearea și susținerea societăților comerciale mixte, organizarea târgurilor și expozițiilor comune, schimb de experiență între agenții economici locali etc.
 • Învățământ: schimb de experiență între școli, profesori și elevi, seminarii comune, analiza posibilității de a acorda burse de studii etc.
 • Cultură, turism și sport: schimb de experiență, organizarea competițiilor sportive, expozițiilor și festivalurilor comune, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, promovarea turismului, schimb de cărți și manuale între instituții etc.
 • Protecția mediului, medicină și servicii edilitare: schimburi de experiență, seminare comune, elaborarea și înaintarea spre finanțare a unor proiecte cu participarea ambelor orașe etc.
 • Administrația publică locală: schimb de experiență și îmbunătățirea serviciilor publice.

 

Vânzare prin licitație a unui lot de pământ din str. N. Milescu Spătaru 

Terenul (nr. cadastral: 0100313294) are o suprafață de 6,0094 ha și este destinat pentru construcția unei baze de producție și depozitare (codul urbanistic C7). Acesta va fi expus la licitație integral. Proiectul de decizie (p. 5) interzice parcelarea terenului. 

Sursa: cadastru.md/ecadastru

 

Privatizarea terenurilor aferente a unor obiective private

Subiectul include 13 proiecte de privatizare a terenurilor din str. Doina, Tighina, Hristo Botev, Feredeului, Mitropolit Varlaam, Burebista, Veronica Micle, Albișoara, Doina (2 terenuri), Alexei Mateevici, bd. Moscova și Calea Ieșilor.

 

Alte subiecte ce vor fi examinate la ședință:

Modificarea deciziilor Consiliului municipal Chișinău nr 17/10 din 06.10.2020 „Reorganizarea Direcției generale educație, tineret și sport a Consiliului Municipal Chișinău, aprobarea regulamentului de organizare și funcționare și a Organigramei acesteia” și nr. 22/6 din 22.12.2020 „Aprobarea structurii, efectivului – limită de personal al Direcției generale educație, tineret și sport și a normativelor de personal al Direcției economico-financiare și evidența patrimoniului din cadrul acesteia”

Aprobarea, în redacție nouă a regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului social „Asistență personală” de pe lângă Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului și a statului de personal al acestuia

Transmiterea în locațiune a activelor neutilizate în procesul de producție al S.A. „Apă-Canal”

Autorizarea desființării bunului imobil cu nr. cadastral 0100309142.09 (garaj) situat în mun. Chișinău, str. Lunca Bîcului nr. 24

Transmiterea și recepționarea obiectivelor

Darea în locațiune a unor încăperi din str. A. Șciusev,  a lit. A (demisol) 

Aprobarea rezultatelor inventarierii bunurilor imobile aflate în proprietatea municipiului Chișinău și a societăților pe acțiuni în care Consiliului Municipal Chișinău deține cotă – parte integrală sau majoritară, la situația din 01.01.2017

Modificarea hotarelor terenurilor din: 

 

Rapoarte (solicitări de informații) ce vor fi audiate la ședință:

 • Situația epidemiologică din municipiu
 • Asigurarea chișinăuienilor cu energie termică
 • Executarea deciziilor CMC privind 
 • reconstruirea izvorului din Parcul „Valea Morilor”
 • evacuarea/demolarea azilului de câini de pe str. Mircești
 • Recuperarea terenurilor municipale pierdute prin judecată
 • Programul municipal de reabilitare a infrastructurii curților de bloc, inclusiv amenajare parcărilor
 • Executarea dispoziției privind securizarea pietonilor
 • Activitatea Consiliului de administrare „Apă-Canal Chișinău” în 2021

 

Primăria Mea va monitoriza LIVE ședința pe pagina Facebook a organizației și va reveni cu o sinteză a discuțiilor.  

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md