Reguli clare în domeniul construcțiilor și urbanismului

La 6 iunie 2016, în Parlament a fost înregistrat proiectul Codului Urbanismului și Construcțiilor, care reglementează relaţiile din domeniile de planificare a teritoriului şi urbanismul, autorizarea şi executarea lucrărilor de construcţii, asigurarea calităţii construcţiilor, a materialelor şi a produselor pentru construcţii, exploatarea construcţiilor, exercitarea controlului de stat cu privire la respectarea disciplinei în urbanism şi a regimului de autorizare şi executare a construcţiilor, precum şi aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul utilizării şi postutilizării construcţiilor pe teritoriul Republicii Moldova. Proiectul a fost aprobat de cabinetul de miniștri la 20 aprilie și urmează să ajungă pe agenda legislativului.

 

Documentul a fost elaborat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor și prevede reguli mai clare referitoare la etapele parcurse pentru edificarea unei construcţii, începând cu concepţia, proiectarea, autorizarea, execuţia, exploatarea, urmărirea comportării în timp şi post-utilizarea construcţiilor.

De asemenea, proiectul conține prevederi referitoare la relaţiile din domeniile de planificare a teritoriului şi urbanismul, stipulând informarea și consultarea populației privind planificarea teritorială, precum și obligarea expresă a autorităţilor publice locale de a informa atât despre intențiile de elaborare a documentației de urbanism, cât și despre aprobarea acesteia.

Codul conține capitole separate destinate reabilitării şi modernizării termice a construcțiilor, reabilitării și modernizării clădirilor vechi și post-utilizării construcţiilor, care va cuprinde activităţile de dezafectare, demontare şi demolare a construcţiilor, de recondiţionare şi de refolosire a elementelor şi a produselor recuperabile, precum şi reciclarea deşeurilor cu asigurarea protecţiei mediului potrivit prevederilor legale.

„Ca urmare a dinamicii evoluţiei activităţii în domeniul construcţiilor în ţara noastră, în ultima perioadă au fost constatate disfuncţionalităţi majore în ceea ce priveşte interpretarea şi aplicarea reglementărilor legale de diferite nivele în domeniul construcţiilor. Nu există o abordare sistematică în dezvoltarea teritoriilor. Lipsesc planurile de amenajare a teritoriului (naţional, zonal şi local), şi drept urmare dezvoltarea teritoriilor este haotică şi nu ţine cont de armonizarea politicilor economice, sociale, ecologice şi culturale, stabilite la nivel naţional şi local”, se menționează în nota informativă a proiectului.

Autorii susțin că „lipsa planurilor urbanistice generale, precum şi a reglementărilor privind exploatarea construcţiilor şi intervenţiile în timp la acestea, generează creşterea numărului de construcţii neautorizate”. Totodată, se menționează că „actualmente recepţia construcţiilor se limitează doar la constatarea finalizării ei, iar utilizarea, funcţionarea şi post-utilizarea construcţiilor nu este suficient reglementată.”

Potrivit autorilor, implementarea Codului va contribui la:

  • diminuarea influenţelor financiare din partea contribuabililor prin reducerea termenelor şi eficientizarea activităţii de coordonare a executării construcţiilor;
  • întărirea disciplinei în construcţii;
  • îmbunătăţirea calităţii construcţiilor şi accentuarea responsabilităţilor factorilor implicaţi în edificarea unei construcţii;
  • eliminarea subiectivismului şi asigurarea unei evaluări superioare a competenţei profesionale a operatorilor economici din construcţii în cadrul licitaţiilor publice;
  • descurajarea acţiunilor infracţionale cum ar fi: construirea pe terenuri pentru care nu se posedă titlul de proprietate sau de folosinţă, modificarea construcţiilor prin acţiuni care pot pune în pericol viaţa oamenilor sau animalelor or mediul înconjurător, întocmirea ori semnarea proiectelor pentru construcţie de către persoane fară drept de semnătură;
  • reducerea riscului seismic al construcţiilor;
  • îmbunătăţirea condiţiilor de igienă şi aspect ale clădirilor vechi, valoroase din punct de vedere istoric şi arhitectural, situate, de regulă, în centrele istorice ale localităţilor;
  • obligarea factorilor implicaţi în edificarea unei construcţii la luarea unor măsuri rapide pentru refacerea mediului afectat pe timpul activităţii de construire

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor menționează că a transmis proiectul Codului spre reexaminare către autorităţile publice centrale şi locale, societatea civilă şi a primit avize solicitate.
Pe lângă aceasta,  proiectul de lege a fost dezbătut în cadrul a 11 „Mese rotunde” organizate la Minister, în care au fost discutate conceptul Codului şi normele expuse în acesta.

Proiectul Codului și nota informativă pot fi găsite pe paginile web ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor și Parlamentului. Până în prezent, în Republica Moldova nu a existat un astfel de cod, domeniul construcțiilor fiind reglementat de mai multe acte legislative.

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md