PrimariaMea
Transport, PUG, parcări și Piața Centrală Image
25 mai 2020

Transport, PUG, parcări și Piața Centrală

Consilierii s-au reunit în ședință după o pauză de aproape două luni pentru a examina proiecte de decizie privind transportul public, Planul Urbanistic General, redistribuirea finanțelor pentru ameliorarea consecințelor Covid-19 și crearea mai multor grupuri de lucru. Raportul privind modernizarea transportului public și procurarea noilor unități de transport a stârnit discuții aprinse între consilieri. Aleșii locali nu au ratat nici ocazia de a discuta despre „culiocul” prezidențial și a se întrece în declarații politice.

 

Ședința a început cu prezența a 45 din 51 de consilieri. Președintele ședinței a fost ales  Valerii Klimenco (P. P. Șor).

 

Aleșii locali au completat ordinea de zi inițială cu următoarele subiecte:

- interzicerea publicității propagandistice pe unitățile de transport;

- operarea de modificări în bugetul municipal 2020;

- redistribuirea resurselor financiare pentru asistarea personalului medical din instituțiile medicale sanitare;

- audierea șefului Autosalubritatea privind ancheta realizată la instituția pe care o gestionează; 

- audierea viceprimarei Angela Cutasevici privind: (1) alocațiile pentru reparația grădinițelor și (2) dotarea centrelor de sănătate publică din suburbii cu echipament;

- audierea viceprimarului Victor Chironda privind (1) evacuarea unei cisterne de gaz lichefiat de la o benzinărie de pe str. Mihai Viteazul; (2) evacuarea agenților economici care activează în subterana de pe str. Alecu Russo. Fracțiunea PAS, care a propus subiectul pe OZ, a solicitat și audierea avocatului Victor Panțîru, reprezentantul agenților economici din subterana de la Alecu Russo;

- eeexaminarea componenței comisiei arhitectură;

- completarea subiectului 24 de pe OZ inițială, care prevede aprobarea statutului mai multor întreprinderi municipale, cu examinarea statutului altor 4 instituții: Autosalubritatea, ÎMGFL Centru, ÎMGFL Râșcani, Combinatul Servicii Funerare.

- subiectul privind nr. 28 de pe OZ inițială  patenta întreprinzătorilor să fie examinată la sub. 10.

 

De asemenea, consilierii au decis excluderea pe ordinea de zi a subiectelor:

- p. 4 de pe OZ inițială privind asamblarea troleibuzelor. Subiectul a fost examinat și aprobat la ședința precedentă;

- p. 27 privind oferta de sponsorizare a Asociației din București.

 

SUBIECTE DEZBĂTUTE DE CONSILIERI

 

Principalele subiecte discutate la ședință, care au stârnit discuții în contradictoriu, sunt:

 

Abrogarea deciziei Consiliului municipal  privind acceptarea ofertei de sponsorizare din partea Asociației „Centrul de Cercetare pentru Dezvoltare din România”

 

Subiectul s-a regăsit de două ori pe ordinea de zi inițială: la p. 2, inclus de executiv și la p. 27, de fracțiunea DA, care ulterior a retras proiectul. Proiectul nr. 2 a fost inclus pe ordinea de zi de secretarul CMC Adrian Talmaci, conform căruia, pe 10 martie, când consilierii au abrogat proiectul, titlul acestuia era indicat greșit. Adrian Talmaci susține că astfel s-a anulat un proiect care nu există în arhivă și a solicitat consilierilor să își repete votul. Consilierii PL,  DA, PAS și P. P. Șor au refuzat să participe la vot, acuzând executivul că astfel încearcă să anuleze abrogarea.

Primăria MEA a scris cu privire la oferta de sponsorizare a Centrului de Cercetare pentru Dezvoltare, discutând la acest subiect cu politiciana și activista Clotilde Armand, care luptă cu Asociația respectivă în București.

 

Raportul privind renovarea sistemului de transport public din municipiul Chișinău (p. 4 de pe OZ) și proiectul de decizie elaborat în baza acestuia (p. 5 de pe OZ)

 

Raportul a fost elaborat de un grup de lucru constituit din consilieri, executiv și reprezentanți ai societății civile, în baza deciziei CMC din martie 2020. Concluziile raportului au fost supuse discuțiilor publice pe 18 mai 2020.

În urma consultărilor publice, unii membri ai grupului de lucru dintre consilieri și-au schimbat poziția cu privire la impactul de mediu a uneia dintre soluțiile propuse în baza raportului - procurarea autobuzelor pe diesel. De asemenea, împotriva autobuzelor pe diesel s-a expus reprezentantul societății civile din grupul de lucru - Eugen Camenscic. Activistul și-a prezentat detaliat poziția la acest subiect subiect printr-o adresare video.

 

Subiectul a generat discuții aprinse între consilierii. Deși, într-un final, consilierii au agreat mai multe amendamente, inclusiv modificări propuse de participanții la consultarea publică, în momentul când s-a votat proiectul integral cu amendamente, nu s-au acumulat suficiente voturi pentru. Fracțiunea PSRM (20 consilieri) s-a abținut, iar în sală erau doar 25 de consilieri care au susținut proiectul cu amendamente. Dat fiind că proiectul prevede resurse financiare, pentru aprobarea deciziilor sunt necesare minim 26 de voturi. Astfel, proiectul a fost automat aprobat în redacția sa inițială.

 

FĂRĂ COMENTARII

 

La ședință s-a discutat despre scandalul din spațiul mediatic privind Igor Dodon și presupusa mită primită de la fostul lider al Partidului Democrat. Consilierii s-au întrecut în declarații și acuzații reciproce. Președintele ședinței Valerii Klimenco a venit înarmat cu propriul „culioc”, pe care l-a prezentat consilierilor.

 

SOLICITĂRI DE LA CETĂȚENI ȘI AGENȚII ECONOMICI

 

La începutul ședinței, cuvântul a fost acordat locuitorilor:

- Artiștii care activează în scuarul „Mihai Eminescu” și-au manifestat îngrijorarea cu privire la zvonurile că se planifică închiderea pieței. Aceștia solicită să se ia în considerare că piața reprezintă una din principalele atracții din Chișinău, deși admit că este necesară reamenajarea spațiului.

Primarul Ion Ceban a declarat că se intenționează amenajarea acesteia și că scuarul nu are oficial statut de piață.

- Victor Panțîru, avocatul agenților economici din subterana de pe str. Alecu Russo, a atras atenția consilierilor că agenții activează în baza deciziei CMC și contractelor încheiate. Anularea acestora, conform lui, trebuie coordonată cu agenții care activează în subterană.

 

Durata: 6 h 19 min (fără pauze)


ORDINEA DE ZI modificată

Ordinea de zi inițială


1. Atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Chişinău

Proiect de decizie

Consilierul Nichita Țurcan (PSRM) a fost înlocuit în CMC de colegul său de partid Alexandru Aghenie, candidatul cu nr. 27 de pe lista consilierilor Partidului Socialiștilor la alegerile locale din 2019.

 

Decizia finală


2. Abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 4/1 din 05.03.2020 „Cu privire la acceptarea ofertei de sponsorizare din partea Asociației „Centrul de Cercetare pentru Dezvoltare din România”

Proiect de decizie

 

Proiectul a fost aprobat la ședința din 5 martie și abrogat ulterior la ședința de pe 10 martie. Acesta prevede sponsorizarea în sumă de 500 000 euro din partea unei Asociații din București pentru elaborarea Planului Urbanistic General al mun. Chișinău. Subiectul a cauzat discuții controversate în presă și printre societatea civilă, invocându-se că asociația din București nu dispune de expertiza necesară și că ar fi lucrat în beneficiul companiilor de construcții. Mai multe detalii la subiect în „Ce se întâmplă cu Planul Urbanistic General al Chișinăului?”.

 

Proiectul a fost din nou inclus pe ordinea de zi de executiv. Conform secretarului CMC, Adrian Talmaci, pe 10 martie consilierii au abrogat proiectul cu denumirea sa inițială de „Acceptarea ofertei de sponsorizare din partea Asociației Centrul de Cercetare pentru Dezvoltare din România” pe care au modificat-o la ședința de pe 5 martie în „Elaborarea strategiei de dezvoltare a municipiului Chișinău și a Planului urbanistic general”. Astfel, abrogarea nu se consideră validă, susține Adrian Talmaci, solicitând Consiliului reexaminarea deciziei de abrogare din 10 martie 2020.

 

Consilierul Ion Cebanu (PL) și liderul fracțiunii DA Andrei Năstase și liderul fracțiunii PAS Vasile Grădinaru au acuzat executivul că încearcă să manipuleze decizia aleșilor locali și au refuzat să voteze repetat pentru abrogare. Conform lor, titlul proiectului de decizie nu constituie motiv pentru anularea votului consilierilor și ar crea un precedent pentru examinarea altor decizii care nu sunt comode executivului.

 

Secretarul CMC a propus reconfirmarea prin vot a abrogării deciziei. Fracțiunile PAS și DA, consilierii PL și P. P. Șor au refuzat să participe la vot.

 

 Statut: Respins

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 20 * * * *
Abțineri 2 1 1

* Consilieri au refuzat să participe la vot.

Decizia finală


3. Încorporarea recruților din municipiul Chișinău în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus sau serviciul civil (de alternativă) în perioada aprilie-iulie 2020

Proiect de decizie

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 20 9 8 2 2 2 1 1

Decizia finală


4. Raport privind soluția tehnică și opțiunea financiară optimă în vederea renovării parcului rulant al sistemului de transport public din municipiul Chișinău

 

Raportul a fost făcut public pe 14 mai și a fost supus consultărilor publice, după doar 4 zile, pe 18 mai.

 

Conform raportului, cererea pentru transport public este în creștere. În ultimii ani, fluxul de pasageri la troleibuze a crescut cu 18%, iar la autobuze cu 12%. Pentru a sigura cererea de transport, este necesar de suplinit parcul de autobuze și troleibuze cu 155 de unități pentru zonele suburbane și 160 unități pentru zonele urbane unde la moment mobilitatea se asigură de microbuze. Conform raportorului, Alexandru Trubca (PAS), microbuzele sunt o sursă de evaziune fiscală.

 

Raportul a primit mai multe comentarii și critici din partea consilierilor, inclusiv de la colegii din grupul de lucru. Aliona Mandatii (DA) a solicitat consilierilor să prevadă ca începânc cu 2021 să nu se mai procure transport pe diesel. Totuși, anul acesta, consiliera admite necesitatea procurării lor. 

 

Corneliu Pântea (PUN), un alt membru al grupului de lucru, susține că raportul a fost criticat la consultările organizate luni, 18 mai 2020. Conform consilierului, raportul a fost inspirat de experiența din Praga și Frankfurt, fără a fi adaptat la realitățile Republicii Moldova. Corneliu Pântea a solicitat ca acesta să fie consultat cu mai mulți specialiști și revăzut proiectul.

 

Activistul Eugen Camenscic și membru al grupului de lucru din partea societății civile, a insistat pe necesitatea procurării autobuzelor pe gaz în defavoarea celor Diesel. Conform lui, deși autobuzele pe gaz sunt mai scumpe, dat fiind prețul mai mic la gaz, costul acestora se răscumpără în 3 ani.


5. Aprobarea planului de reînnoire a parcului rulant al sistemului de transport public din municipiul Chișinău pentru anii 2020-2023

Proiect de decizie

 

Proiectul prevede implementarea concluziilor raportului privind renovarea parcului de raport și include:

– desfășurarea licitației publice pentru achiziționarea a 100 de autobuze și 30 de troleibuze;

– împuternicirea primarului pentru negocierea unui împrumut de până la 400 000 000 MDL pentru achiziționarea unităților de transport;

– împuternicirea primarului de către CMC pe parcursul anilor 2021 – 2023 pentru negocierea altor împrumuturi care ar permite implementarea Planului de reînnoire a transportului public, elaborat de Grupul de Lucru.

 

Proiectul a fost aprobat ca bază. Consilierii au examinat mai multe amendamente, dar nu au aprobat proiectul final cu amendamentele susținute prin vot. Pentru proiectul integral au votat 25 de consilieri - toți consilierii prezenți cu excepția PSRM, care s-au abținut. Din motiv că proiectul prevede resurse financiare, pentru aprobarea deciziei sunt necesare minim 26 de voturi. Respectiv, proiectul se consideră votat automat, în forma sa inițială, deși mai multe amendamente au acumulat individual nr. necesar de voturi pentru a fi incluse în decizie.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 20 9 8 3 2 2 1 1

Decizia finală


6. Crearea Grupului de lucru pentru elaborarea conceptului de modernizare a Î.M. „Piața Centrală”

Proiect de decizie

 

Primarul Ion Ceban a pus în discuție necesitatea includerii reprezentanților societății civile în grupul de lucru. Conform lui, aceștia au viziuni diferite. De asemenea, prezența lor sporește numărul membrilor, ceea ce îngreunează procesul de lucru. Consilierii au susținut necesitatea includerii societății civile în grupurile de lucru.

 

Proiectul a fost aprobat. Grupul de lucru va trebui să prezinte raportul până pe 10 iunie, iar ulterior supus consultărilor publice. Proiectul trebuie prezentat în CMC cel târziu pe 10 iulie ca executivul să reușească să intervină cu modificări la buget, dacă va fi cazul.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 20 8 7 2 2 1 1 1

Decizia finală


7. Crearea Grupului de lucru pentru elaborarea conceptului cu privire la parcările și parcajele auto cu plată

Proiect de decizie

 

Grupul de lucru va fi prezidat de viceprimarul Victor Chironda și va include reprezentanții Direcției transport și căi de comunicație, Direcției arhitectură, urbanism și relații funciare, Direcția Asistență Socială, „Chișinăuproiect”, consilieri municipali și un reprezentant al societății civile. Viceprimarul Victor Chironda, raportorul proiectului, a propus includerea în grupul de lucru a expertului și directorului adjunct IPRE Stanislav Ghilețchi, în calitate de reprezentant al societății civile. 

 

Acest grup de lucru va fi responsabil de crearea și consultarea conceptului privind parcările din Chișinău, deși în mai 2020 primăria a publicat un concept în acest sens. Mai multe detalii în „Parcări pe carosabil și sistemul Park&Ride – soluții pentru șoferii din Chișinău”. La acest moment, nu este clar dacă grupul de lucru își va baza activitatea pe conceptul deja elaborat de primărie sau va dezvolta un nou concept.

 

Grupul va fi responsabil, de asemenea, de elaborarea unui proiect de decizie în baza conceptului elaborat și prezentarea acestuia spre examinare în CMC. 

 

 Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 20 8 7 2 2 1 1 1

Decizia finală


8. Crearea Comisiei pentru efectuarea controlului legalității privatizării terenului ce aparține S.A. „Taxi-Service”

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 7 7 2 2 1
Contra 19
Abţinere 1* 1 1

*Vasile Chirtoca a declarat că se abține de la vot și a solicitat să nu fie înregistrat.

Decizia finală


9. Distribuirea resurselor financiare pentru susținerea persoanelor ce dețin patentă de întreprinzător

Proiect de decizie

 

Proiectul prevede un ajutor unic, echivalentul unui salariu pentru o lună, pentru persoanele care dețin și activează în baza patentei de întreprinzător.  

 

Consilierii au avut mai multe comentarii la proiect. Consilierul Forța Nouă, Sergiu Tofilat, a propus trasmiterea la examinare a proiectului pentru (1) a se consulta Direcția finanțe privind sursele disponibile și (2) a analiza ce alte categorii ale populației au nevoie de un suport similar. Conform alesului local, toți cetățenii care plătesc impozite trebuie să aibă acces la suport, nu doar deținătorii de patente.

 

Statut: Spre reexaminare

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro reexaminare 20 8 1 1
Contra 7 2 2 1

Decizia finală


10. Abrogarea deciziilor Consiliului municipal Chișinău nr. 12/4 din 03.11.2017 și 15/4 din 22.12.2017

Proiect de decizie

 

Proiectul a fost aprobat fără discuții. Decizia abrogă caietul de sarcini aprobat de CMC în decembrie 2017 privind taxarea electronică din motiv că primăria nu dispune de resurse financiare și instituționale pentru implementarea deciziei. Primăria va încheia un parteneriat public-privat pentru implementarea taxării electronice.

 

 Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 20 9 7 2 2 1 1 1

Decizia finală


11. Aprobarea în calitate de obiect pentru parteneriatul public-privat al proiectului privind implementarea sistemului taxarea electronică în transportul public

Proiect de decizie

 

Proiectul prevede selectarea unui agent economic care să implementeze sistemul de taxare electronică. Agentul economic poate fi o companie locală sau internațională cu minim 5 ani de activitate și minim 2 proiecte similare finalizate. Mai multe detalii despre criteriile pe care trebuie să le îndeplinească agentul economic sunt indicate în anexa 2 din proiectul de decizie.

 

Amendamente:

De înlocuit în Anexa 2 (p. 1, 2 și 3):

1) „capacitatea de funcționare” cu „experiența de funcționare”;

2) „nu este implicat în fraude” cu „asupra căruia nu planează suspiciuni de integritate”;

3) experiență de minim 2 contracte cu 3 contracte și se adaugă „în localitățile cu populația mai mare de 500000 de locuitori”;

4) valoarea minimă a lucrărilor executate să nu fie mai mică de 5 mln de euro.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 20 8 7 2 2 1 1 1

Decizia finală


12. Corelarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2020 cu prevederile Legii nr. 61/2020

Proiect de decizie

 

Proiectul a fost aprobat fără discuții.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 20 7 7 2 2 1 1 1

Decizia finală

 

Consilierii au început examinarea proiectului de decizie nr. 13 privind modificarea taxelor locale. Proiectul a fost aprobat ca bază, după care aleșii locali au întrerupt ședința, convenind să continue joi, 21 mai, la ora 10.00.

 

Responsabilă de monitorizare: Cristina Voroneanu

 

VIDEO DE LA ȘEDINȚĂ


Publicat de:

Distribuie