PrimariaMea
20 iun. 2022

Soluții pentru problema animalelor fără stăpân și proiecte funciare

Consilierii au aprobat majoritatea subiectelor de pe ordinea de zi, printre care raportul Comisiei privind rezolvarea problemei animalelor fără stăpân din municipiul Chișinău pe marginea căruia s-au purtat cele mai îndelungate dezbateri.

 

Consilierii s-au întrunit pentru a continua ședința începută pe 27 aprilie. Ședința a început cu prezența a 37 consilieri. Cel mai dezbătut subiect din cadrul ședinței a fost raportul privind identificarea soluțiilor pentru rezolvarea problemei animalelor fără stăpân din municipiul Chișinău. La inițiativa președintelui ședinței și pentru a înțelege mai bine situația animalelor fără stăpân din oraș, a fost invitat la tribună Karl Luganov, șeful-interimar al Secției control și protecție a animalelor din cadrul Direcției generale locativ-comunală și amenajare, care a vorbit despre problemele din cadrul Î.M. Regia „Autosalubritate”. 

 

Consilierii au votat mai multe proiecte de decizie. Aceștia au respins subiectul cu privire la formarea bunurilor imobile și transmiterea în proprietate privată a unui lot de pământ din str. Grenoble și au trimis la reexaminare subiectul cu privire la transmiterea în proprietate privată comună a terenului din bd. Mircea cel Bătrân membrilor Asociației de Coproprietari în Condominiu „nr. 56/143”.

 

DECLARAȚII

 

Zinaida Popa (PAS) a ținut un discurs despre importanța audierii tuturor părților interesate în problema animalelor fără adăpost și necesitatea studierii tuturor posibilităților de soluționare a problemei animalelor fără adăpost.

Roman Cojuhari (PAS) a vorbit despre importanța stopării politizării de către consilierii municipali a subiectului problemei animalelor fără adăpost. Conform alesului, este consilierii trebuie să își unească forțele  pentru a identifica o soluție cu adevărat viabilă și funcțională. Consilierul a propus, din numele partidului, transmiterea la reexaminare a proiectului de decizie.

Karl Luganov, șef-interimar al Secției control și protecție a animalelor din cadrul Direcției generale locativ-comunală și amenajare, a relatat despre activitatea Secției de control şi protecție a animalelor, punând accent pe aspectele pozitive și momentele care trebuie îmbunătățite.

 

Durata ședinței: 6 ore 2 minute

Pauză: 1 oră 25 minute


Ordinea de zi


31. Raportul Comisiei privind identificarea soluțiilor pentru rezolvarea problemei animalelor fără stăpân din municipiul Chișinău

Proiect de decizie

                                                        

În timp ce raportorul Ruslan Verbițchi (DA) prezenta proiectul de decizie, activiștii pentru apărarea animalelor fără adăpost au organizat un protest. Președintele ședinței Corneliu Pântea (PUN) a sugerat activiștilor să protesteze în fața preturii, să treacă în spatele sălii sau să părăsească sala. Inițial activiștii s-au opus, însă în cele din urmă au trecut în spatele sălii.

 

Zinaida Popa (PAS) a remarcat că raportul nu a fost prezentat în cadrul comisiei de specialitate a Consiliului municipal, că procesul verbal nu a fost semnat și că toate părțile interesate în subiectul dat nu au fost audiate, cum prevede Regulamentul Consiliului municipal. Raportorul a răspuns că pe marginea subiectului problemei animalelor fără adăpost s-au purtat prea multe discuții, iar procedurile omise sunt pur tehnice.

 

La inițiativa președintelui ședinței, Karl Luganov, șeful-interimar al Secției control și protecție a animalelor din cadrul Direcției generale locativ-comunală și amenajare, a fost invitat la tribună pentru a-i fi acordate întrebări referitor la problemele din cadrul Direcției și din cadrul Î.M. Regia „Autosalubritate”, și posibilitățile de soluționare. Karl Luganov a notat că Regulamentele nu sunt respectate, rapoartele nu sunt elaborate la timp sau prezentate, acest fapt îngreunând procesul de supraveghere, controlare și verificare a activității Î.M. Regia „Autosalubritate”.

 

Karl Luganov a declarat că Necropola de animale din Chișinău, care se află în gestiunea Î.M. Regia „Autosalubritate”, anual primește din bugetul municipal 8 000 000 lei pentru aproximativ 500 de câini, însă acești bani nu sunt folosiți corect, deoarece animalele se află într-o stare deplorabilă în timp ce alte aziluri de animale din oraș au succese fără finanțare din partea municipalității, cu mult mai puțini muncitori decât în Necropolă și mai mulți câini de care au grijă.

 

Amendamente:

- Adăugarea frazei „și cu Direcția asistență juridică, Direcția management și finanțe și Direcția generală economie, comerț și turism” după fraza „în colaborare cu Întreprinderea Municipală „Autosalubritate”, domnul Igor Gîrlea”.

- Prevederea, în proiectul de decizie, a mecanismului de control al prestării serviciilor și audit.

- Supunerea la consultări publice a proiectului de decizie privind crearea întreprinderii municipale.

- Împuternicirea viceprimarului de ramură cu efectuarea auditului în comun cu Direcția generală locativ-comunală și amenajare pentru anii 2018-2021 a următoarelor structuri: Secția control și protecție a animalelor din cadrul Direcției generale locativ-comunală și amenajare, și Necropola de animale din Chișinău.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliată

Tîșcul

Neafiliată

Mandatii

Pro 18 10 1 1 1 1 1
Contra 3
Abțineri 2 3 2 1

Decizia finală


32. Modificarea deciziei Consiliului Municipal Chișinău nr. 1/12 din 07.02.2018

Proiect de decizie

                                                        

Consilierii nu au avut întrebări sau obiecții referitor la proiectul de decizie.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliată

Tîșcul

Neafiliată

Mandatii

Pro 20 9 2 1 1 1 1 1
Contra 3
Abțineri 3 1

Decizia finală


33. Stabilirea relațiilor funciare de superficie asupra unui lot de pământ din str. Uzinelor cu Direcția generală locativ-comunală și amenajare

Proiect de decizie

                                                        

Consilierii nu au avut întrebări sau obiecții referitor la proiectul de decizie.

 

Amendamente:

- Modificarea în punctul 2.2. a sintagmei „destinat locuinței” cu „modul de folosință aferent obiectivului public și administrativ”.

- Completarea punctului 3 cu textul „în scopul executării deciziei Consiliului Municipal Chișinău nr. 13/26 din 06.08.2020”.

- Proiectul azilului pentru animale fără stăpân să fie aprobat de către Consiliul municipal Chișinău.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliată

Tîșcul

Neafiliată

Mandatii

Pro 17 9 1 1 1 1 1 1 1
Contra
Abțineri 3 1

Decizia finală


34.1. Formarea bunurilor imobile și transmiterea în proprietate privată a unui lot de pământ din str-la Băcioii Noi

Proiect de decizie

                                                        

Consilierii nu au avut întrebări sau obiecții referitor la proiectul de decizie.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliată

Tîșcul

Neafiliată

Mandatii

Pro 17 9 1 1 1 1 1
Contra
Abțineri 1 3

Decizia finală

 

34.2.  Formarea bunurilor imobile și transmiterea în proprietate privată a unui lot de pământ din str. Grenoble

Proiect de decizie

                                                        

Consilierii nu au avut obiecții referitor la proiectul de decizie.

 

Statut: Respins

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliată

Tîșcul

Neafiliată

Mandatii

Pro 17 1 1
Contra
Abțineri 9 2 3 2 1 1 1

 

34.3.  Formarea bunului imobil și transmiterea în proprietate privată a loturilor de pământ din str. Colonița

Proiect de decizie

                                                        

Iinstanța de judecată obligă executivul să transmită părților solicitante două suprafețe de 1302 m.p. și 2604 m.p. Terenurile sus-menționate depășesc linia roșie a str. Industrială, ceea ce le clasifică în categoria de domeniu public.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliată

Tîșcul

Neafiliată

Mandatii

Pro 18 9 1 1
Contra
Abțineri 2 2 3 2 1 1 1 1

Decizia finală

 

34.4. Transmiterea în proprietate privată a lotului de pământ din str. Ion Luca Caragiale

Proiect de decizie

                                                        

Consilierii nu au avut întrebări sau obiecții referitor la proiectul de decizie.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliată

Tîșcul

Neafiliată

Mandatii

Pro 20 9 3 2 1 1 1 1 1
Contra
Abțineri 2 1

Decizia finală

 

34.5. Transmiterea în proprietate privată a terenului din str. Moldovița

Proiect de decizie

                                                        

Consilierii nu au avut întrebări sau obiecții referitor la proiectul de decizie.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliată

Tîșcul

Neafiliată

Mandatii

Pro 20 9 3 2 1 1 1 1 1
Contra
Abțineri 2 1

Decizia finală

 

34.6. Transmiterea în proprietate privată a terenului din str. Timișoara

Proiect de decizie

                                                        

Consilierii nu au avut întrebări sau obiecții referitor la proiectul de decizie.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliată

Tîșcul

Neafiliată

Mandatii

Pro 20 9 3 2 1 1 1 1 1
Contra
Abțineri 2 1

Decizia finală

 

34.7. Transmiterea în proprietate privată a unui lot de pământ din Calea Ieșilor, 30/G

Proiect de decizie

                                                        

Consilierii nu au avut obiecții referitor la proiectul de decizie.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliată

Tîșcul

Neafiliată

Mandatii

Pro 20 9 2 1 1 1 1
Contra
Abțineri 3 3 1 1 1

Decizia finală

 

34.8. Transmiterea în proprietate privată comună a lotului de pământ din șos. Muncești

Proiect de decizie

                                                        

Consilierii nu au avut întrebări sau obiecții referitor la proiectul de decizie.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliată

Tîșcul

Neafiliată

Mandatii

Pro 20 9 2 1 1 1 1 1
Contra
Abțineri 3 3 1 1

Decizia finală

 

34.9. Transmiterea în proprietate privată comună a lotului de pământ din str. Banatului, 105

Proiect de decizie

                                                        

Consilierii nu au avut întrebări sau obiecții referitor la proiectul de decizie.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliată

Tîșcul

Neafiliată

Mandatii

Pro 20 9 3 2 1 1 1 1 1
Contra
Abțineri 3 1

Decizia finală

 

34.10. Transmiterea în proprietate privată comună a lotului de pământ din str-la Caucaz, 16

Proiect de decizie

                                                        

Consilierii nu au avut întrebări sau obiecții referitor la proiectul de decizie.

 

Amendamente:

- În punctul 5.4 să fie indicat ca lotul nr. 2 să fie eliberat.

- Completarea punctului 6.1 cu textul „și după prezentarea confirmării eliberării lotului de pământ nr. 2”.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliată

Tîșcul

Neafiliată

Mandatii

Pro 20 9 3 2 1 1 1 1
Contra
Abțineri 3 1 1

Decizia finală

 

34.11. Transmiterea în proprietate privată comună a unui lot de pământ din str. Petricani

Proiectul de decizie nu a fost publicat

                                                        

Consilierii nu au avut obiecții referitor la proiectul de decizie.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliată

Tîșcul

Neafiliată

Mandatii

Pro 20 9 1 1 1 1
Contra
Abțineri 3 2 2 1 1 1

Decizia finală

 

34.12. Transmiterea în proprietate privată comună a terenului din bd. Mircea cel Bătrân membrilor Asociației de Coproprietari în Condominiu NR. 56/143”

Proiect de decizie

                                                        

Consilierii au întrebat care este diferența dintre transmiterea terenului în proprietate privată comună și dintre condominiu, la care raportorul a stipulat că este dreptul proprietarilor să ceară transmiterea terenului în proprietate privată comună. 

 

Statut: Transmis la reexaminare

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliată

Tîșcul

Neafiliată

Mandatii

Pro 20 9 3 1 1 1 1 1 1
Contra 2
Abțineri 3 1

 

34.13. Transmiterea în proprietate privată comună a lotului de pământ din str. 31 August 1989

Proiect de decizie

                                                        

Consilierii nu au avut întrebări sau obiecții referitor la proiectul de decizie.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliată

Tîșcul

Neafiliată

Mandatii

Pro 20 9 2 1 1 1 1
Contra
Abțineri 3 3 1 1 1

Decizia finală

 

34.14. Transmiterea în proprietate privată comună a lotului de pământ din str. Dîmbului, 36

Proiect de decizie

                                                        

Consilierii nu au avut întrebări sau obiecții referitor la proiectul de decizie.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliată

Tîșcul

Neafiliată

Mandatii

Pro 20 9 3 2 1 1 1 1 1
Contra
Abțineri 3 1 1

Decizia finală

 

34.15. Transmiterea în proprietate privată comună a lotului de pământ din str. Vladimir Maiakovski

Proiect de decizie

                                                        

Consilierii nu au avut întrebări sau obiecții referitor la proiectul de decizie.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliată

Tîșcul

Neafiliată

Mandatii

Pro 20* 9* ?* 2 1 1 1 1 1
Contra ?*
Abțineri 3* ?* 1

Decizia finală

 

* Sunetul a dispărut în timpul procesului de vot. Nu putem garanta acuratețea datelor prezentate.


35. Vânzarea-cumpărarea terenului cu numărul cadastral 0100522622 din str. Drumul Taberei, suplimentar la terenurile proprietate privată ale Societății cu răspundere limitată GONVARO-CON”

Proiect de decizie

 

Consilierii nu au avut întrebări sau obiecții referitor la proiectul de decizie.

                                                        

Amendamente:

- Stabilirea prețului de vânzare a terenului la 3 000 000 lei în loc de 1 500 000 lei.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliată

Tîșcul

Neafiliată

Mandatii

Pro 20 8 2 1 1 1
Contra 3
Abțineri 1 3 1 1 1

Decizia finală


36. Vânzarea-cumpărarea terenului din str. 31 August 1989, 15, aferent obiectivelor private și Publicației Periodice Glasul Națiunii” S.R.L.

Proiect de decizie

                                                        

Proiectul de decizie nu a fost executat, întretaie linia roșie și este propus să fie vândut la preț de 54 000 lei, mult mai ieftin decât prețul de piață. Zinaida Popa (PAS) a propus ca proiectul să fie transmis la reexaminare, însă această propunere nu a întrunit numărul necesar de voturi, iar proiectul a fost aprobat cu votul a 29 de consilieri.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliată

Tîșcul

Neafiliată

Mandatii

Pro 14 9 1 1 1 1 1 1
Contra 3 1
Abțineri

Decizia finală nu a fost publicată

 

Responsabilă de monitorizare: Selina Dicusar

 

VIDEO DE LA ȘEDINȚĂ:


Publicat de:

Distribuie