PrimariaMea
Ședința CMC: din nou despre buget, taxe, PUG și alte chestiuni Image
26 iul. 2021 Timp de citire: 10 minute

Ședința CMC: din nou despre buget, taxe, PUG și alte chestiuni

 

Consilierii vor examina repetat modificarea bugetului municipal și taxelor locale, aprobarea caietului de sarcini pentru elaborarea Planului Urbanistic General, asigurarea cu apă potabilă a copiilor din clasele primare și alte subiecte care s-au regăsit pe agenda ședințelor din 15 și 22 iulie. Mai multe dintre ele au rămas neexaminate la ambele ședințe și transferate pentru ședința următoare. 


Ordinea de zi


  1. Operarea de modificări la decizia nr. 25/1 din 29.12.2020 „Aprobarea și punerea în aplicarea a taxelor locale pentru anul 2021”

Proiectul de decizie are ca scop înlăturarea neconformităților cu Codul Fiscal. Astfel, la aprobarea bugetului local pentru anul 2021, primăria nu ar fi ținut cont de mai multe prevederi ale Codului Fiscal, printre care taxa maximă pentru amplasarea unităților de comercializare a florilor în parcuri, care a fost stabilită la 840 lei, deși maximal poate fi doar 100 lei, stabilirea taxei lunară pentru transportatori și altele. 

 

Subiectul fost examinat în CMC pe 22 iulie, dar nu a acumulat suficiente voturi. Proiectul a stârnit mai multe întrebări, inclusiv din cauza că modificările propuse nu ar fi corespuns cu prevederile Codului Fiscal.

 

2. Modificarea bugetului municipal Chișinău pentru anul 2021

Subiectul urma a fi examinat la ședința precedentă din 22 iulie, dar a fost retras de executiv în timpul raportării.

 

3. Acceptarea donației din partea Asociațiilor de caritate „Arciconfraternita Di Misericordia" din comunele Certaldo și Gambassi Terme, regiunea Toscana, Italia

Asociația donează municipiului două ambulanțe de model Fiat.

 

4. Aprobarea Acordului de prefinanțare între Banca Europeană pentru Reconstrucție și dezvoltare și Primăria municipiului Chișinău

Prin acest acord de finanțare va fi inițiat proiectul de reabilitare a râului Bâc, prin realizarea unui studiu de fezabilitate care va stabili volumul și mecanismul de finanțare a proiectului. Proiectul total este estimat la 21,1 mil. euro, dintre care BERD este disponibilă să finanțeze până la 8 mil. Euro. Restul cheltuielilor urmează a fi acoperite din alte surse, inclusiv printr-un împrumut de cofinanțare de la Banca Europeană pentru Investiții (BEI).

 

5. Aprobarea Acordului de cooperare între orașul Riga, Republica Letonia și municipiul Chișinău, Republica Moldova

6. Aprobarea rezultatelor inventarierii bunurilor imobile aflate în proprietatea municipiului Chișinău și a societăților pe acțiuni în care Consiliul municipal Chișinău deține cotă-parte integrală sau majoritară, la situația din 01.01.2020

7. Prelungirea relațiilor contractuale de comodat a unor încăperi din str. Melestiu, 20 lit. M (subsol cu geamuri, etajul 1, antresol) Instituției Publice Centrul Social Regional „RENAȘTEREA"

8. Completarea deciziei nr.11/22 din 16 iulie 2020 „Despre revocarea deciziei nr.5/17-10 din 21.02.2002 „Repartizarea unui lot de pământ din str-la Pietrăriei Ligii de baseball și softball pentru copii"

 

9. Aprobarea caietului de sarcini pentru elaborarea Planului urbanistic general al orașului Chișinău 

În baza caietului de sarcini, primăria va selecta o companie care va elabora Planul Urbanistic General al municipiului Chișinău. Conform caietului de sarcini, Planul Urbanistic General urmează a fi realizat în 12 luni (de la semnarea contractului). Prețul estimativ este de 20 milioane lei (fără TVA).

Subiectul urma a fi examinat la ședința CMC din 15 și 22 iulie, dar, la solicitarea consilierilor, în ambele cazuri a fost scos de pe ordinea de zi de către executiv.

 

10. Informația privind gradul de implementare a deciziei CMC nr. 13/14-3 din 04 august 2020 „Expunerea la licitație funciară a lotului de pământ din perimetrul bd. Mircea cel Bătrân - str. N. Sulac - str. N. Milescu Spătarul - str. Bucovinei”

11. Aprobarea Planului urbanistic zonal pentru terenurile cuprinse în perimetrul bd. Mircea cel Bătrân - str. Nicolae Sulac - Nicolae Milescu Spătaru - Bucovinei

12. Recepționarea și transmiterea obiectivelor 

13. Operarea de modificări la decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 9/39 din 16.01.2019 „Recepționarea și transmiterea unor obiective”

14. Stabilirea relațiilor funciare de superficie, cu titlu gratuit, asupra lotului de pământ din str. Albișoara, 78/3 cu Direcția generală educație, tineret și sport

 

15. Adjudecarea la licitație publică

Primăria propune vânzarea prin licitație a mai multor loturi de pământ, localizate pe str. Petricani (3 loturi), str. Varnița, str. Roșiori, str. Constantin Stere, str. Pietrarilor, str. Uzinelor, bd. Renașterii Naționale, str. Porumbrele (21 loturi), str. Dragomirna (11 loturi), bd. Mircea cel Bătrân, str. Târgoviște, str. Doina (3 loturi), str. Calea Orheiului, și str. Nicolae Milescu Spătaru.

Mai multe dintre acestea urmau a fi examinate în CMC pe 15 iulie și 22 iulie, dar în ambele cazuri au fost transferate pentru ședința următoare.

 

16. Modificarea planului cadastral și stabilirea superficiei din str. 31 August 1989, 15

Proiectul de decizie nu a fost publicat cu 3 zile înainte, cum prevede regulamentul de funcționare a Consiliului municipal Chișinău. 

 

17. Transmiterea în proprietate privată

Subiectul include 10 proiecte de decizie privind transmiterea în proprietate privată a unor loturi de pământ din str. Carierei, str. Călărași, str. Milano, str. Bujorilor, str.-la Criuleni, str. Solidarității, str.-la Băcioii Noi, str. Calea Orheiului, str. Dimeneții, str. Primar Carol Schmidt.

Proiectele urmau a fi examinate de consilieri pe 22 iulie, dar au fost transferate pentru ședința următoare.

 

18. Asigurarea cu apă potabilă a copiilor din instituțiile publice de învățământ primare din municipiul Chișinău

Proiectul prevede asigurarea copiilor din clasele primare cu apă potabilă, cum se întâmplă în prezent în grădinițe. Implementarea prezentei decizii va costa bugetul municipal cc. 4 milioane de lei anual.

 

19. Scutirea de achitare a plății de locațiune pe perioada stării de urgență

Societățile cu Răspundere Limitată (SRL) „Argos-Cat” și „Dinastia Aventura”, care închiriază spații și bunuri de la întreprinderea municipală „Direcția parcurilor, cultură și odihnă”, au solicitat scutirea de plata impozitelor pentru perioada 15.03.2020 și 31.12.2020. În această perioada, din cauza situației epidemiologice, companiile și-au sistat activitatea.

 

20. Transmiterea în folosință a unor încăperi din bd. Moscova, 12 lit. A (parter) AO „Organizația Veteranilor din Republica Moldova"

 

21. Informație privind reabilitarea străzii Albișoara (marcajul, calitatea asfaltului și scurgerile pluviale), cu explicații în cazul încălcărilor, dacă au fost înregistrate

Raportul a fost solicitat de către consilierul Vasile Grădinaru (PAS) la ședința din 15 iulie 2021.

 

22. Informație privind valorificarea sumelor incluse în bugetul municipal pentru anul 2021 pentru reabilitarea podului din str. Mihai Viteazul, str. Industriale și bd. Mircea cel Bătrân

Raportul a fost solicitat de către consilierul Alexandru Trubca (PAS) la ședința din 15 iulie 2021.

 

23. Informație privind executarea deciziei  CMC nr. 13/13 din 4 august 2020 „Demontarea barierelor și limitatoarelor de acces de pe străzile municipiului Chișinău”

24. informație privind planul de evacuare a gheretelor 

25. Informație privind executarea deciziei CMC  nr. 13/36 din 06.08.2020 „Evacuarea/demolarea azilului de câini fără stăpân, construit ilegal pe str. Mircești”

Raportul a fost solicitat de către consilierul Iurie Tesa (DA) la ședința din 15 iulie.

 

26. Informație privind organizarea iarmarocului în preajma Î.M. „Piața Centrală” ți explicații privind perceperea taxelor

27. Informație privind legalitatea demolării construcției din bd. Grigore Vieru, 24

28. Informația privind realizarea Contractului încheiat cu compania Vega Engineering referitor la elaborarea Planului Urbanistic General al mun. Chișinău

Raportul a fost solicitat de către consilierul Ion Cebanu (PL) la ședința din 15 iulie 2021.

 

29. Neprelungirea relațiilor contractuale cu S.C.„TCI-PRIM" S.R.L. asupra terenului municipal din șos. Hîncești, 140/1

 

30. Informație privind întreprinderea măsurilor de prevenire a utilizării ilegale a terenurilor municipale din str. Uzinelor 21 (teritoriul închiriat de agenți economici), plată chiriei care este achitată Societății pe Acțiuni „Agromașina” și nu în bugetul municipal

 

Raportul a fost solicitat de către consilierul Valerii Klimenko (P. Șor) la ședința din 15 iulie 2021. Deși subiectul a fost inclus pe agenda ședințelor din 15 și 22 iulie, consilierii nu au reușit să îl examineze și, în ambele cazuri, l-au transferat pentru ședința următoare.

Publicat de:

Distribuie