PrimariaMea
Referendum, „Radio Chișinău” și tarifele pentru deșeuri Image
23 iun. 2022 Timp de citire: 29 de minute

Referendum, „Radio Chișinău” și tarifele pentru deșeuri

Consilierii au dezbătut mai mult de două ore noile tarife pentru colectarea și depozitarea deșeurilor. Ulterior, proiectul a fost retras pentru a fi ajustat conform propunerilor consilierilor. 

Aleșii au aprobat utilizarea numelui de „Radio Chișinău” de către postul de radio cu acest nume, organizarea taberelor de vară pentru copii, modificarea denumirilor unor instituții de învățământ ș.a. De asemenea, consilierii au aprobat crearea unui grup de inițiativă pentru organizarea unui referendum privind stadionul Republican, dar în acel moment mai mulți consilieri au părăsit sala de ședință. Consilierii rămași în sală au dezbătut dacă în momentul votării era cvorum pentru ca decizia să treacă sau nu, fără a ajunge la un consens. 

 

Consilierii au continuat ședința începută la 13 iunie 2022. 

 

Durata ședinței: 6 h 32 minute


Ordinea de zi


2. Ajustarea tarifelor pentru colectarea, transportarea și depozitarea deșeurilor municipale din municipiul Chișinău

Proiect de decizie

 

Proiectul prevede majorarea tarifelor după cum urmează:

 

Tariful lunar pentru colectarea și transportarea deșeurilor, pentru o persoană fizică:

Bloc: 26,25 lei

Casă particulară: 43,75 lei

Serviciile prestate, pe m3, către:

Populației orașului: 105 lei

Persoană juridică: 210 lei (252 lei cu TVA)

 

Tariful pentru depozitarea unei tone de deșeuri la depozitul Țânțăreni:

Instituții publice și persoane fizice: 200 lei (fără TVA)

Persoane juridice, prestatori ai serviciilor de evacuare: 250 lei (fără TVA)

 

Conform proiectului, deșeurile se vor colecta separat, iar până în aprilie 2023 se vor cumpăra 4000 de containere noi pentru colectarea separată a deșeurilor.

 

Consilierii au dezbătut tarifele propuse, inclusiv dacă trebuie delegat primarului stabilirea acestora, în baza metodologiei, după modelul tarifelor pentru transport public. După mai mult de două ore de discuții, consilierii au luat o pauză pentru reuniunea Biroului permanent al Consiliului, unde fracțiunile au discutat mai multe propuneri privind stabilirea tarifului. După reuniunea Biroului Permanent, executivul a retras proiectul de pe ordinea de zi, pentru a examina propunerile și a ajusta proiectul de decizie.

                                                        

Statut: Retras de executiv


3. Modificarea deciziei Consiliului Municipal Chișinău nr. 15/3 din 28.12.2021 „Modificarea denumirii Gimnaziului „Adrian Păunescu””

Proiect de decizie

    

Proiectul a fost aprobat fără discuții.

                                                    

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliată

Tîșcul

Neafiliată

Mandatii

Neafiliat 

Afanasenco

Pro 19 10 5 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


4. Modificarea denumirii Stației Orășenești A Tinerilor Turiști în Centrul Municipal al Tinerilor Turiști

Proiect de decizie

 

Proiectul a fost aprobat fără discuții.

                 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliată

Tîșcul

Neafiliată

Mandatii

Neafiliat 

Afanasenco

Pro 19 10 5 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


5. Modificarea denumirii Școlii Primare nr. 90 în Școala Primară „Spiridon Vangheli"

Proiect de decizie

                                                        

Proiectul a fost aprobat fără discuții.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliată

Tîșcul

Neafiliată

Mandatii

Neafiliat 

Afanasenco

Pro 19 10 5 3 1 1 1 1 1 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


6. Organizarea întremării și odihnei elevilor în vara anului 2022

Proiect de decizie

                                                        

Amendamente:

- La propunerea executivului, s-au ajustat sumele indicate la anexa 3 al deciziei, din motiv că printr-o eroare tehnică au fost indicate greșit.

- La anexa nr. 6 DGETS se înlocuiește cu denumirea instituției.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliată

Tîșcul

Neafiliată

Mandatii

Neafiliat 

Afanasenco

Pro 19 10 5 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


7. Aprobarea, în redacție nouă, a Statutului ÎM Centrul Național de Creație „Satul Moldovenesc - Buciumul

Proiect de decizie

 

Proiectul a fost aprobat fără discuții.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliată

Tîșcul

Neafiliată

Mandatii

Neafiliat 

Afanasenco

Pro 19 10 5 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


8. Redistribuirea alocațiilor bugetare prevăzute în bugetul municipal Chișinău pe anul 2022, ÎM centrul Național de Creație „Satul Moldovenesc - Buciumul”

Proiect de decizie

                                                        

Proiectul a fost aprobat fără discuții.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliată

Tîșcul

Neafiliată

Mandatii

Neafiliat 

Afanasenco

Pro 19 10 5 3 1 1 1 1 1 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală


9. Utilizarea toponimicului „Chișinău” de către „Pajura Albă” S.R.L.

Proiect de decizie

                                                        

Proiectul prevede utilizarea numelui de „Radio Chișinău” de către postul de radio cu acest nume, pentru următorii 10 ani. Proiectul a fost examinat anterior în Consiliu, dar nu a acumulat numărul necesar de voturi.

 

Fracțiunea PSRM s-au opus proiectului de decizie, din motiv că ar fi un post de radio românesc (parte componentă a Radio România), care nu ar avea rubrici dedicate noutăților din Chișinău. După aprobarea ca bază a proiectului (în prima redacție), consilierii PSRM au propus mai multe amendamente (difuzarea ședințelor CMC pe postul radio și a știrilor municipale în prime time, precum și crearea unei secțiuni pe pagina web a postului dedicată știrilor din or. Chișinău), care nu au fost susținute de consilieri. La solicitarea PSRM, amendamentele vor fi comunicate postului de radio ca notă protocolară.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliată

Tîșcul

Neafiliată

Mandatii

Neafiliat 

Afanasenco

Pro 2 10 5 3 1 1 1 1 1 1
Contra 14
Abțineri

Decizia finală


10. Informație privind situația financiară în cadrul ÎM Direcția Construcții Capitale

 

Inspectorul fiscal vrea să sechestreze conturile trezoriale ale întreprinderii din cauza datoriilor acumulate la bugetul de stat de peste 10 mil. de lei, datorii aferente asigurărilor sociale și plata TVA. Motivul, conform juristului întreprinderii Dumitru Nicoară, ar fi lipsa unei finanțări adecvate, plafonarea unei sume atribuite întreprinderii și realizarea lucrărilor de reparație de alte întreprinderi care nu se specializează în aceste sarcini.

O altă cauză a datoriilor ar fi restabilirea prin judecată a unor angajați concediați de întreprindere, cărora li s-au achitat salariile pentru perioada când nu au activat, după cum a stabilit instanța.

Reprezentanții întreprinderii au solicitat finanțarea suplimentară a întreprinderii pentru a preveni intrarea în insolvabilitate a ÎM Direcția Construcții Capitale. Dacă întreprinderea intră în insolvabilitate, Direcția nu va mai putea deservi stația de tracțiune a Regiei Transport Electric Chișinău, se vor pierde peste 300 de milioane investite în diverse obiecte în proces de executare și 29 600 mii investiți în lucrări de proiectare a 75 de proiecte ș.a.

 

Conform lui Dinari Cojocaru (PSRM), situația curentă se datorează administrației PL, în timpul căreia întreprinderii i s-au acordat prea multe lucrări de reparație în toate instituțiile publice, iar mai multe proiecte nu au fost finalizate.

Ion Cebanu (PL) i-a reproșat colegului PSRM că din contra pe perioada guvernării PL s-a ridicat bugetul întreprinderii la peste 100 de mil. Consilierul susține că problema majoră este că multe lucrări trec prin Direcția Cultură, nu prin întreprinderea specializată care este Direcția Construcții Capitale.


11. Cererea de înregistrare a grupului de inițiativă privind inițierea Referendumului local în municipiul Chișinău

Proiect de decizie

 

Statut: Respins*

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliată

Tîșcul

Neafiliată

Mandatii

Neafiliat 

Afanasenco

Pro 20 2 1 1
Contra 1
Abțineri 8*

 

* Platforma DA, fracțiunea PAS, consilierii PL și consilierii neafiliați, cu excepția lui Serghei Afanasenco, au părăsit sala, pentru ca să nu fie cvorum și să nu treacă proiectul. Conform secretarului CMC, Adrian Talmaci, în momentul votului în sală erau 25 de consilieri și decizia nu a trecut din lipsă de cvorum. Fracțiunea PSRM a insistat însă că în sală erau mai mulți consilieri, inclusiv 8 consilieri DA care au anunțat că refuză să participe la vot. 


12. Aprobarea într-o nouă redacție, a Regulamentului privind organizarea și funcționarea Instituției publice Centrul social regional „Renaștere”, a statului de personal și organigramei

Proiect de decizie

 

Proiectul a fost aprobat fără discuții.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliată

Tîșcul

Neafiliată

Mandatii

Neafiliat 

Afanasenco

Pro 20 7 3 2 1 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală

 

Consilierii au amânat ședința pentru 16 iunie, ora 12.00.

 

Responsabilă de monitorizare: Cristina Voroneanu

 

VIDEO DE LA ȘEDINȚĂ:

 

Publicat de:

Distribuie