PrimariaMea
Privatizarea, locațiunea terenurilor din domeniul public Image
26 iul. 2023 Timp de citire: 114 de minute

Privatizarea, locațiunea terenurilor din domeniul public

Durata ședinței: 2h și 42 min

Pauză: 20 min

Întârziere: 5 min

În rândul consilierilor municipali au apărut nemulțumiri privind utilizarea de către Primarul General a banilor publici, obținuți din vânzarea terenurilor, în scopuri electorale. Discuțiile contradictorii au pornit în timpul examinării proiectelor privind licitațiile funciare. După ce consilierii care s-au alăturat de curând partidului  creat recent de Primarul General, au părăsit sala, iar ședința a fost închisă din lipsă de cvorum.

După o pauză de mai multe săptămâni, consilierii au continuat examinarea ordinei de zi aprobate la 20 iunie, cu subiectul 25. Subiectele 23 și 24 au fost retrase de către Executiv, motivând prin schimbările care au avut loc în conducerea Î.M. „Piața Centrală” și demersul recepționat de la directorul adjunct Piața Centrală, Ina Gusarenco-Calinici.

Ordinea de zi


25. Transmiterea containerelor în gestiune economică a Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”

Proiect de decizie


Cu avizul pozitiv și fără întrebări din partea consilierilor, proiectul de decizie a fost supus votării.
 

Statut: Aprobat

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

10

?

3

3

1

1

1

1

-

-

-

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Verbițchi

„Renaștere”
Doina

Pro

1

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Decizia finală
 


26. Transmiterea autocamionului vacuum cu n/î CDC-312 în gestiunea economică Primăriei comuna Ciobanovca
Proiect de decizie


Regia „Autosalubritate” nu mai întrebuințează autospecialele, deoarece nu mai evacuează deșeuri lichide.
 

Statut: Aprobat

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

11

5

3

3

2

1

1

1

-

1

1

1

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Verbițchi

„Renaștere”
Doina

Pro

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Decizia finală

Propunerea parvenită de la Corneliu Pântea de a trimite la reexaminare pct. 27 și 28, a fost acceptată de consilieri, din motiv că nu au avizele comisiilor de specialitate.
 


29. Examinarea cererii „PRECEDENT” S.R.L. întru executarea hotărârii de judecată irevocabile
Proiect de decizie 


Proiectul  propunea executarea hotărârii de judecată irevocabile din 17 martie 2020.

Statut: Respins

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

10

4

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

2

3

2

-

-

1

-

-

1

1

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Verbițchi

„Renaștere”
Doina

Pro

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

 


30.1. Vânzarea-cumpărarea unui teren suplimentar la terenul cu nr. cadastral 0100522768 din str. Vovințeni, proprietate privată a S.R.L „Gonvaro-Con”
Proiectul de decizie nu era disponibil în momentul examinării în CMC


Consilierii nu au susținut vânzarea terenului cu suprafața de 337 m² la prețul de 851 mii. Decizia consilierilor a fost influențată de avizul negativ primit în cadrul comisiilor de specialitate și lipsa certitudinii precum că terenul vizat nu este proprietate municipală. 

Statut: Respins

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

11

4

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

3

3

2

-

-

1

-

-

-

1

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Verbițchi

„Renaștere”
Doina

Pro

1

1

1

1

1

-

1

1

1

-

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

 


30.2. Formarea unui bun imobil și vânzarea-cumpărarea unui lot de pământ suplimentar la terenul cu nr. cadastral 0100522793 din str. Drumul Taberei, proprietate privată a S.R.L „Gonvaro-Con”
Proiectul de decizie nu era disponibil în momentul examinării în CMC


Proiectul a fost avizat negativ de către comisia de specialitate.

Statut: Respins

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

-

5

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

12

-

3

3

2

-

-

1

-

-

1

1

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Verbițchi

„Renaștere”
Doina

Pro

-

-

1

1

-

-

1

1

1

1

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 


30.3.  Privatizarea terenului aferent obiectivelor private ale S.R.L. „СОЮЗ ТЕЛЕФОНСТРОЙ” din str. Gheorghe Asachi, 81
Proiectul de decizie nu era disponibil în momentul examinării în CMC


S.R.L. „СОЮЗ ТЕЛЕФОНСТРОЙ” se află în proces de reorganizare. Suprafața terenului aferent obiectivelor private constituie 3 791 m², la prețul de piață 2 999 000 lei.

Valeri Klimenko (ȘOR) a propus trimiterea proiectului la reexaminare, motivând prin necesitatea revizuirii prețului de vânzare a terenului. 

Bondarenco Alexandru (PSRM) a înaintat un amendament cu privire la includerea suprafeței la care se aplică servituta. 

Statut: Aprobat

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

12

8

-

-

-

1

1

1

-

-

1

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

1

3

2

-

-

-

-

1

-

1

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Verbițchi

„Renaștere”
Doina

Pro

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

Decizia finală
 


30.4.  Privatizarea terenului aferent obiectivului privat din str. Uzinelor, 198/2, S.A. „Moldovagaz”
Proiectul de decizie nu era disponibil în momentul examinării în CMC


Suprafața terenului aferent obiectivului privat constituie 6 834 m², la prețul de piață 6 499 100 lei.

Consilierii nu au avut neclarități.

Statut: Aprobat

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

12

7

-

-

-

1

1

1

-

-

1

1

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

2

3

2

-

-

-

-

1

-

-

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Verbițchi

„Renaștere”
Doina

Pro

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Decizia finală
 


30.5.  Vânzarea-cumpărarea unui teren suplimentar la terenul cu nr. cadastral 0100508237 din str. Calea Ieșilor, proprietate privată și stabilirea relațiilor de superficie
Proiectul de decizie nu era disponibil în momentul examinării în CMC


Suprafața terenului constituie 110 m², la prețul de piață 473 900 lei. 

Statut: Aprobat

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

12

8

-

-

-

1

1

1

-

-

1

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

2

3

2

-

-

-

-

1

-

1

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Verbițchi

„Renaștere”
Doina

Pro

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md
 


30.6. Transmiterea în proprietate privată prin vânzare-cumpărare a terenului suplimentar celui privat din str. Socoleni, 31 S.R.L. „Auto Asistență”
Proiectul de decizie nu era disponibil în momentul examinării în CMC


Suprafața terenului constituie 91 m², la prețul de piață 98 mii lei. Suplimentar, s-a propus darea în exploatare, fără drept de privatizare a unui lot de pământ cu suprafața 243 m², pe un termen de cinci ani. Terenul este situat în fața sediului agentului economic.

Amendament:
Corectarea numerelor cadastrale din pct.7.1. 

Statut: Aprobat

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

12

?

-

-

-

1

1

1

-

-

-

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

?

3

1

-

-

-

-

1

1

1

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Verbițchi

„Renaștere”
Doina

Pro

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

*Aprobat cu 30 de voturi „pentru”. Nu toți consilierii își spun la microfon opțiunea de vot, astfel nu este clar cum votează.

Decizia finală
 


30.7. Vânzarea-cumpărarea unui teren suplimentar la terenurile cu numerele cadastrale 0100518.328 și 0100518.489 din str. Ghidighici 3/11, proprietate privată
Proiectul de decizie nu era disponibil în momentul examinării în CMC


Raportorul a explicat că proiectul presupune trecerea din domeniul public în cel privat a terenului cu nr. cadastral 0100518.533. Acesta se consideră nefuncțional, fiind la capătul străzii. S-a propus vânzarea-cumpărarea la prețul de piață 1 757 204 mii lei.

Statut: Respins

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

-

8

-

-

-

1

1

1

-

-

1

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

12

-

?

3

2

-

-

-

-

1

-

?

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Verbițchi

„Renaștere”
Doina

Pro

-

-

1

1

1

1

1

1

1

-

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

?

1

* Respins cu 19 de voturi „pentru”. Nu toți consilierii își spun la microfon opțiunea de vot, astfel nu este clar cum votează.
 


30.8. Transmiterea în proprietate privată prin vânzare-cumpărare a terenurilor suplimentare celor private din str. Valea Bâcului 1/2 , S.A. „Montajcom” și S.R.L. „Grivalent Lux”
Proiectul de decizie nu era disponibil în momentul examinării în CMC


Proiectul prevede trecerea din domeniul public în cel privat a terenurilor considerate nefuncționale.

Suprafețele terenurilor:
- S.A. „Montajcom” constituie 164 m² suplimentar celui privat, la prețul de piață - 851 mii lei;
- S.R.L. „Grivalent Lux” constituie 123 m² suplimentar celui privat, la prețul de piață de 75 700 lei.

Statut: Respins

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

-

8

-

-

-

1

1

1

-

-

-

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

12

-

3

2

2

-

-

-

-

1

1

1

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Verbițchi

„Renaștere”
Doina

Pro

-

-

-

 

1

-

1

1

1

1

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

1

* Respins cu 16 de voturi „pentru”. Nu toți consilierii își spun la microfon opțiunea de vot, astfel nu este clar cum votează.
 


30.9. Transmiterea în proprietate privată prin vânzare-cumpărare și stabilirea relațiilor de superficie contractuală asupra lotului de pământ din str. Ion Creangă
Proiectul de decizie nu era disponibil în momentul examinării în CMC


Proiectul constă în acceptarea vânzării-cumpărării la prețul de piață de 1 185 600 de lei a terenului cu suprafața 86.86 hectare și instituirea relațiilor de superficie contractuală pe un termen de 30 ani, pe un teren cu suprafața de 1 732 m².

Statut: Aprobat

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

12

8

-

-

2

1

-

1

-

-

1

-

Contra

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Verbițchi

„Renaștere”
Doina

Pro

1

1

1

?

1

1

1

1

1

?

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

* Aprobat cu 35 de voturi „pentru”. Nu toți consilierii își spun la microfon opțiunea de vot, astfel nu este clar cum votează.

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md


31. Transmiterea în proprietate privată lotului de pământ din str. Florești
Proiect de decizie 


S-a propus transmiterea lotului de 570 m² în proprietate privată beneficiarului, prin cumpărarea acestuia la preț normativ.

Statut: Aprobat

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

11

8

-

-

2

1

-

-

-

-

1

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

?

-

-

-

-

-

-

1

-

1

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Verbițchi

„Renaștere”
Doina

Pro

-

-

1

1

1

1

1

1

1

?

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

* Aprobat cu 31 de voturi „pentru”. Nu toți consilierii își spun la microfon opțiunea de vot, astfel nu este clar cum votează.

Decizia finală


32. Transmiterea în proprietate privată lotului de pământ din str. Porumbiței
Proiect de decizie 


S-a propus transmiterea lotului de pământ cu suprafața de 648 m² în proprietate privată beneficiarului, prin cumpărarea acestuia la preț normativ.

Statut: Aprobat

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

11

8

-

-

2

1

-

-

-

-

1

1

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

?

2

-

-

-

-

-

1

-

-

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Verbițchi

„Renaștere”
Doina

Pro

-

-

1

1

1

1

1

1

1

?

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

* Aprobat cu 32 de voturi „pentru”. Nu toți consilierii își spun la microfon opțiunea de vot, astfel nu este clar cum votează.
Decizia finală
 


33. Transmiterea în proprietate privată comună a unui lot de pământ din str. Dâmbului 15, dnei Maria Ursachi și S.R.L. „CENTRUL SUMMIT”
Proiect de decizie 


Ca urmare a cumpărării la preț normativ, lotul de pământ cu suprafața de 829 m² a fost propus să fie transmis în proprietate privată beneficiarului.

Statut: Aprobat

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

11

8

-

-

2

1

-

-

-

-

1

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

?

2

-

-

-

-

-

1

-

1

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Verbițchi

„Renaștere”
Doina

Pro

-

-

1

?

1

1

1

1

1

?

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

* Aprobat cu 31 de voturi „pentru”. Nu toți consilierii își spun la microfon opțiunea de vot, astfel nu este clar cum votează.
Decizia finală
 


34. Transmiterea în proprietate privată comună și stabilirea relațiilor funciare de superficie asupra lotului de pământ din str. Circului
Proiect de decizie


S-a propus transmiterea în proprietate privată beneficiarilor (persoane fizice) conform cotelor părți, ca urmare a cumpărării la preț normativ.

Statut: Aprobat

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

9

8

-

-

2

1

-

1

-

-

1

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

3

2

-

-

-

-

-

1

-

1

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Verbițchi

„Renaștere”
Doina

Pro

-

-

1

1

?

1

1

1

1

?

1

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

* Aprobat cu 29 de voturi „pentru”. Nu toți consilierii își spun la microfon opțiunea de vot, astfel nu este clar cum votează.
Decizia finală
 


35. Prelungirea termenului de locațiune a lotului de pământ din str. Valea Dicescu
Proiect de decizie


Suprafața terenului constituie 117 m². Se propune prelungirea termenului de locațiune până la 10 ani.

Consilierii au aprobat proiectul fără întrebări.

Statut: Aprobat

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

9

8

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

Contra

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

3

2

-

-

-

-

-

1

-

1

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Verbițchi

„Renaștere”
Doina

Pro

1

1

-

1

1

1

1

1

1

1

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

* Aprobat cu 28 de voturi „pentru”. Nu toți consilierii își spun la microfon opțiunea de vot, astfel nu este clar cum votează.
Decizia finală
 


36. Prelungirea relațiilor funciare de locațiune a lotului de pământ din str. Valea Dicescu 13/2
Proiect de decizie


Suprafața terenului constituie 61 m². Se propune privatizarea terenului pentru un termen de 5 ani.
Consilierii au aprobat proiectul fără întrebări.

Statut: Aprobat

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

9

8

-

2

2

1

-

-

-

-

1

1

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

2

-

-

-

-

-

-

1

-

-

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Verbițchi

„Renaștere”
Doina

Pro

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

?

* Aprobat cu 35 de voturi „pentru”. Nu toți consilierii își spun la microfon opțiunea de vot, astfel nu este clar cum votează.
Decizia finală
 


37. Prelungirea termenului de locațiune a lotului de pământ din str. Pădurii 18
Proiect de decizie


Suprafața terenului constituie 60 m². S-a propus privatizarea terenului pentru un termen de 15 ani.

Consilierii au aprobat proiectul fără întrebări.

Statut: Aprobat

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

9

8

-

-

-

1

1

-

-

-

1

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

2

-

2

-

-

-

-

-

-

1

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Verbițchi

„Renaștere”
Doina

Pro

-

-

1

1

1

-

1

1

-

1

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

1

1

-

-

-

1

-

-

1

-

1

* Aprobat cu 26 de voturi „pentru”. Nu toți consilierii își spun la microfon opțiunea de vot, astfel nu este clar cum votează.
Decizia finală

Înainte de a trece la examinarea proiectelor de decizie din cadrul licitațiilor funciare, consilierii partidului ȘOR au declarat că sunt împotriva vânzării loturilor de pământ care reprezintă proprietate publică, chiar dacă au votat „pro” pentru alte proiecte funciare similare examinate în cadrul ședinței.
După o tentativă de a supune votării primul proiect de decizie din cadrul licitațiilor funciare care nu a acumulat suficiente voturi, consilierul independent Oleg Șerepitco  a propus trimiterea tuturor proiectelor de decizie rămase în ordinea de zi la reexaminare. Roman Cojuhari  (PAS) a înaintat propunerea de reexaminare doar a proiectelor funciare de la pct. 38 și pct. 39. În timp ce consilierii PSRM aduceau argumente privind necesitatea cunoașterii direcțiilor de utilizare a resurselor financiare obținute de pe urma licitațiilor funciare, consilierii care s-au alăturat de curând partidului creat recent de Primarul General, au părăsit sala.
Consilierul independent, Corneliu Pântea a declarat că nu e posibil de indicat destinația de utilizare a resurselor financiare de pe urma licitațiilor, deoarece asta este expres prevăzut în bugetul municipal 2023.

Ulterior, consilierii prezenți au acuzat colegii care au părăsit sala intenționat, precum că ar fi blocat ordinea de zi. Conform acestora, pentru aleșii afiliați primarului a fost importantă prezența în timpul examinării proiectelor funciare, de pe urma cărora s-ar fi putut obține resurse financiare suplimentare, în scopuri electorale.

Din lipsă de cvorum, consiliul a luat o pauză.

Ședința a fost închisă automat, chiar dacă ordinea de zi nu a fost epuizată. 

VIDEO DE LA ȘEDINȚĂ

Publicat de:

Distribuie