PrimariaMea
Prioritățile autorităților municipale Image
16 mar. 2023

Prioritățile autorităților municipale

Durata ședinței: 55 min

Întârziere: 6 min

Ședința a debutat cu o intervenție din partea primarului:

Șantierul Chișinău

A menționat că prioritatea autorităților este finalizarea lucrărilor de pe șantierele existente pentru a crea cât mai puțin disconfort chișinăuienilor. De asemenea, treptat vor fi supuse reparațiilor toate trotuarele din centrul istoric. 

Căldura termică 

Autoritățile au primit indicații de a monitoriza necesitatea continuării sezonului de încălzire în blocurile de locuit. Totuși, municipalitatea a menționat că nu poate interveni considerabil, deoarece S.A. „Termoelectrica” este gestionată de către Guvern. 

Majorarea compensației oferite cetățenilor la factura pentru agentul termic A declarat că valoarea compensațiilor s-a majorat din contul creșterii tarifelor la servicii. Acesta a reamintit că atât municipalitatea, cât și guvernul sunt abilitate în oferirea compensațiilor. Totuși, primarul consideră că pentru anumite categorii de persoane, compensația nu este calculată echitabil. 

Despre salariile asistenților medicali din regiuni 

A declarat că asistenților medicali din regiuni nu li se achită salariile la timp. Potrivit lui, pentru lunile ianuarie și februarie curent, bugetul municipal nu a recepționat transferurile din fondul de susținere socială a populației pentru achitarea salariilor celor 430 de asistenți sociali. Edilul a informat că în data de 1 martie, Agenția Națională Asistență Socială a înaintat către consiliile raionale și municipale și structurile teritoriale de asistență socială, un demers cu rugămintea de a achita salariile pentru ianuarie și februarie din contul mijloacelor financiare a bugetelor locale, motivând prin insuficiența mijloacelor acumulate în fond. În acest sens, primarul a declarat că în bugetul municipal nu sunt prevăzute resurse financiare care ar putea acoperi aceste cheltuieli.
Acesta a solicitat guvernului îndeplinirea obligațiilor financiare prin transferarea mijloacelor financiare pentru achitarea salariilor (ianuarie și februarie).

Capitala nesigură pentru bicicliști și pietoni
Primarul a menționat că primăria este în proces de lucru asupra planului de implementare la nivel local a politicii 30 km/h aprobată prin RCR. De asemenea, a declarat că solicitările înaintate municipalității de către comunitatea bicicliștilor vor fi realizate.


Întreținerea gospodăriei drumurilor în sezonul rece 2022-2023 

Vitalie Mihalache, șef al Direcției generale transport public și căi de comunicație, a informat că pe parcursul săptămânii trecute au fost executate lucrări de lichidare a situațiilor de avariere pe străzile din capitală.

A fost aplicat marcajul rutier pe o suprafață de 100 m², în zonele trecerilor de pietoni și în apropierea instituțiilor de învățământ. Autoritățile vor extinde lucrările după ce se va încălzi afară.

Raportorul a mai adăugat că pe parcursul săptămânii trecute s-au amenajat peste 70 indicatoare rutiere în orașul Chișinău.

Potrivit lui, se execută lucrări de amenajare a bordurilor în zona rondourilor și lucrări de pregătire pentru aplicarea stratului de asfalt. Astfel, vor fi restabilite condițiile de deplasare pe străzi.

De către Întreprinderea Municipală Reţelele Electrice de Iluminat au fost executate lucrări de restabilire a iluminatului stradal în curți și străzi unde s-au defectat corpurile de iluminat. Pe parcursul săptămânii curente sunt inițiate proceduri de achiziție a corpurilor de iluminat stradal. Astfel, autoritățile au informat că vor fi evaluate suplimentar 250 treceri de pietoni, unde urmează a fi instalate corpurile de iluminat.

Celelalte proiecte sunt în derulare. 

 


Publicat de:

Distribuie