PrimariaMea
Panouri fotovoltaice la Apă-Canal, capital pentru întreprinderea care gestionează câinii vagabonzi și refuz pentru cooperarea cu Neamț Image
08 mai 2023

Panouri fotovoltaice la Apă-Canal, capital pentru întreprinderea care gestionează câinii vagabonzi și refuz pentru cooperarea cu Neamț

Durata ședinței: 7 ore

Pauză: 1 oră 55 minute

Întârziere: 50 minute

 

Panouri fotovoltaice pe terenurile și acoperișurile clădirilor aflate în posesia S. A. ,,Apă-Canal Chișinău” ar putea fi instalate de către investitorii de profil, după ce consilierii municipali au aprobat darea în folosință a obiectelor. Totuși, conceptul este abia în faza incipientă. Urmează elaborarea unui studiu de fezabilitate, care va avea la fel nevoie de votul consilierilor. De cealaltă parte, Consiliul nu a susținut semnarea unui acord de cooperare cu jud. Neamț din România. Majoritari în CMC, socialiștii s-au abținut în faza votului.

 

Discuții lungi au fost purtate și pe marginea unui proiect de decizie aparent simplu. Este vorba de transmiterea sistemului de iluminat decorativ de pe bd. Dacia în administrarea economică „Lumteh”. Nemulțumirea consilierilor a fost provocată de suma cheltuită pentru decorațiuni – peste 9 milioane de lei. 

În total, în cadrul ședinței, consilierii au examinat 16 subiecte. În condițiile în care nu toți consilierii au folosit microfonul pentru a-și expune opțiunea de vot, aceasta nu a fost mereu clară. Mai mult, în prima parte a ședinței, sunetul a fost necalitativ, respectiv, complicat de  urmărit ședința.

 

Durata ședinței: 7 ore 

Pauză: 3 ore (întârziere 50 min + pauză de 1 oră 55 min)

 


Ordinea de zi 


 

20. Operarea de modificări a deciziei nr. 9/14 din 21.07.2022 „Aprobarea Programului municipal pilot „Start-up pentru tineri și migranți”

Proiect de decizie

Modificarea deciziei constă în completarea pct. 1 cu un nou subpunct, cu următorul text: 

1.3 ,,Regulamentul privind funcționarea Incubatorului Municipal de Afaceri pentru dezvoltarea mun. Chișinău, a Industriilor Culturale, Creative și a Sectorului Tehnologiilor Informaționale, conform anexei nr. 3”.

Se completează textul deciziei cu o nouă anexă – Anexa 3.

Potrivit raportorului Roman Vitiuc, se propune ca incubatorul de afaceri să fie o unitate de sprijin atât a finanțării cu succes a întreprinderilor micro, mici și mijlocii, cât și de susținere a acestora în primii ani de activitate. Incubatorul municipal pune la dispoziție tinerilor antreprenori, participanți la programul pilot, infrastructură fizică necesară derulării afacerilor, servicii de consultanță și oportunități pentru stabilirea de contacte cu potențialii beneficiari. 

Consilierii socialiști au declarat că vor susține acest proiect doar după ce, împreună cu șeful Direcției Educație, vor face o inventariere și o verificare a eficienței centrelor inaugurate în ultima perioadă în municipiu.

 

Statut: Respins

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PP

 Șor

PSDEM

PCRM

PUN

Pro

-

5

2

1

-

1

1

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

12

-

-

-

-

-

-

-

 

Voturi

Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Jitari

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Doroș

Neafiliat

Tîșcul

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

 

Pro

1

1

-

1

-

1

1

-

-

1

1

1

1

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 


21.1 Prelungirea relațiilor contractuale de comodat a unor încăperi, Agenției Servicii Publice

Proiect de decizie

Se prelungesc relațiile contractuale de comodat, pe un termen de zece ani, fără drept de privatizare, cu Agenția Servicii Publice.

Este vorba de următoarele încăperi: 105,5 mp din str. Alexei. Mateevici 25 A; 318,6 mp din str. Maria Cebotari 1 A și 212,9 mp din bl. Mircea cel Bătrân 3 A. 

 

Statut: Aprobat

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PP

 Șor

PSDEM

PCRM

PUN

Pro

12

6

2

-

-

1

1

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Voturi

Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Jitari

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Doroș

Neafiliat

Tîșcul

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

 

Pro

1

1

1

1

-

1

1

-

-

1

1

1

1

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Decizia finală 
 


21.2  Prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi bl. Ștefan cel Mare și Sfânt 83, lot. D, Societăți pe Acțiune de tip închis ,,MODA”

Proiect de decizie

Se prelungesc relațiile contractuale de locațiune, fără drept de privatizare, cu S.A. ,,MODA”, pentru încăperi nelocative, cu suprafața de 312,8 mp din bl. Ștefan cel Mare și Sfânt 83 D.

Amendament:

  • Modificarea termenului de locațiune de la un an la trei ani;
  • Se aprobă coeficienții de piață K4, utilizați în calcularea cuantumului chiriei anuale. Astfel coeficientul va fi egal cu 1 pentru magazin și 0,5 pentru depozit;
  • Aplicarea coeficienților mai mici va intra în vigoare din 1 mai 2023.

 

Statut: Aprobat

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PP

 Șor

PSDEM

PCRM

PUN

Pro

13

5

4

2

-

1

1

1

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

1

-

-

-

 

Voturi

Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Jitari

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Doroș

Neafiliat

Tîșcul

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

 

Pro

-

1

1

-

1

-

-

-

-

-

1

1

1

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

 

Decizia finală


 

21.3 Prelungirea relațiilor contractuale de locațiune pentru încăperile din bl. Dacia 37/1 lit. A, Societății invalizilor din mun. Chișinău

Proiect de decizie 

Se prelungesc relațiile contractuale de locațiune, pe un termen de cinci ani, cu Societatea invalizilor din mun. Chișinău. Încăperile au o suprafață totală de 922 mp și sunt amplasate la adresa bl. Dacia 37/1.

Totodată, se permite societății să dea în sublocațiune, pe un termen de cinci ani, SRL-ului ,,INFOHANDI”, încăperi cu suprafața de 454,70 mp, pentru amplasarea unei secții de producere și instruire, depozite și spații comerciale. 
 

Statut: Aprobat

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PP

 Șor

PSDEM

PCRM

PUN

Pro

13

5

4

2

1

1

1

1

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Voturi

Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Jitari

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Doroș

Neafiliat

Tîșcul

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

 

Pro

1

1

1

-

-

1

1

-

-

1

1

1

1

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Decizia finală 
 


22. Aprobarea acordului de cooperare între județul Neamț, România și mun. Chișinău, Republica Moldova

Proiect de decizie

Acordul are ca scop preluarea bunelor practici în implementarea proiectelor și atragerea fondurilor UE, precum și a altor activități puse în aplicare cu succes de către administrația de la Neamț.

Într-un final, semnarea acordului a fost susținută de doar 24 de consilieri. Socialiștii, majoritari în CMC, s-au abținut de la vot.

 

Statut: Respins

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PP

 Șor

PSDEM

PCRM

PUN

Pro

-

6

3

2

-

1

1

1

Contra

-

-

-

-

1

     

Abțineri

13

-

-

-

-

-

-

-

 

Voturi

Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Jitari

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Doroș

Neafiliat

Tîșcul

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

 

Pro

1

1

1

-

1

1

1

-

-

1

1

1

1

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

 

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

 

-


 


23. Aprobarea radierii Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul Stomatologic Municipal Chișinău din Registrul de Stat al persoanelor juridice

Proiect de decizie

Proiectul prevede radierea Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul Stomatologic Municipal Chișinău din Registrul de Stat. Lichidarea instituției a început în baza unei decizii CMC, aprobate la 19 martie 2015. 

Instituția nu înregistrează datorii față de angajați sau față de stat.

 

Statut: Aprobat

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PP

 Șor

PSDEM

PCRM

PUN

Pro

13

5

3

2

1

1

1

1

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Voturi

Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Jitari

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Doroș

Neafiliat

Tîșcul

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

 

Pro

-

1

1

-

-

1

1

-

-

1

1

1

1

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Decizia finală 

 


24. Recepționarea și transmiterea obiectivului finalizat la balanța Direcției Educație, Tineret și Sport, sectorul Râșcani

Proiect de decizie 

Proiectul de decizie constă în aprobarea procesului-verbal de recepție finală a lucrărilor de reparație capitală a sălii sportive a L.T. ,,Natalia Gheorghiu”. Reparația a fost necesară în urma inundației. Valoarea totală a lucrărilor – 3.502.848 de lei. 

Alexandr Odințov (PSRM) a declarat că, potrivit unor surse, asupra unor directori de instituții de învățământ, s-ar face presiuni așa încât aceștia să ia lucrările în primire. Acest lucru s-ar întâmpla în condițiile în care lucrările efectuate ar fi neconforme. 

 

Amendament:

  • Pct. 3, înlocuirea ,,șef interimar Vladimir Roșca” cu ,,șef interimar Andrei Ciochină”.

 

Statut: Aprobat

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PP

 Șor

PSDEM

PCRM

PUN

Pro

12

4

3

P

-

1

1

1

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

1

-

-

-

 

Voturi

Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Jitari

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Doroș

Neafiliat

Tîșcul

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

 

Pro

1

1

1

-

1

1

1

-

1

1

1

1

1

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Decizia finală
 


25. Transmiterea, recepționarea obiectivului nefinalizat Instituției Publice Liceul Teoretic ,,Mihai Viteazu”

Proiect de decizie 

Funcția de beneficiar pentru finalizarea lucrărilor de construcție a sălii de sport a L.T. ,,Mihai Viteazu” îi revine administrației liceului. Totodată, se ia act de procesul-verbal de recepție a lucrărilor în valoare de 6.786.152 de lei. 

Amendament:

  • Pct. 4, înlocuirea ,,șef interimar Vladimir Roșca” cu ,,șef interimar Andrei Ciochină”.


Statut: Aprobat

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PP

 Șor

PSDEM

PCRM

PUN

Pro

13

4

3

2

1

1

1

1

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Voturi

Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Jitari

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Doroș

Neafiliat

Tîșcul

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

 

Pro

1

1

1

-

1

1

1

-

1

1

1

1

1

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Decizia finală 
 


26. Recepționarea și transmiterea obiectivului finalizat la balanța L.T. ,,Dimitrie Cantemir”

Proiect de decizie 

A fost aprobat procesul-verbal de recepție finală a terenului sportiv a Liceului ,,Dimitrie Cantemir”. Lucrările efectuate sunt în valoare de 738.112 de lei.

Amendament:

  • Pct. 3, înlocuirea ,,șef interimar Vladimir Roșca” cu ,,șef interimar Andrei Ciochină”.

 

Statut: Aprobat

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PP

 Șor

PSDEM

PCRM

PUN

Pro

13

4

2

2

1

1

1

1

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Voturi

Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Jitari

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Doroș

Neafiliat

Tîșcul

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

 

Pro

1

1

1

-

1

1

1

-

1

1

1

1

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Decizia finală 
 


27. Acceptarea grantului de la Fondul Național pentru Mediu

Proiect de decizie

A fost acceptat grantul oferit de Fondul Național pentru Mediu, în sumă de 7.665.159 de lei, inclusiv datoria creditoare de 2.058.358 de lei. Acestea sunt redirecționate către Î.M. ,,Direcția Construcții Capitale” pentru curățarea albiei râului Bîc din perimetrul str. Petru Rareș și podul din str. Cantonului. 
 

Statut: Aprobat

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PP

 Șor

PSDEM

PCRM

PUN

Pro

13

4

1

2

-

1

1

1

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

1

-

-

-

 

Voturi

Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Jitari

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Doroș

Neafiliat

Tîșcul

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

 

Pro

1

1

-

-

1

1

1

-

1

1

1

1

1

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Decizia finală 

 


28. Implementarea de către S.A. ,,Apă-Canal Chișinău” a proiectului de instalare a panourilor fotovoltaice

Proiect de decizie 

Administrația S. A. ,,Apă-Canal Chișinău” a identificat terenuri și acoperișuri aflate în gestiunea societății pe acțiuni, care ar putea fi valorificate pentru obținerea energiei regenerabile. Astfel, în urma inventarierii, au fost identificate două terenuri: str. Lunca Bîcului 24 (Stația de epurare), str. Studenților 14 (Stația de tratare), dar și trei acoperișuri de blocuri (două blocuri sunt amplasate pe terenurile selectate, iar altul, din str. Varnița 28, se află direcția responsabilă de utilajele și mașinile aflate  în gestiunea Apă-Canal).

Odată cu avizul CMC, de utilizare a bunurilor, va începe procesul de demarare a licitație, astfel încât potențiali investitori în panouri fotovoltaice să poată depune dosarele. 

 

Diana Taci, șefa de la Apă-Canal a explicat că blocurile și terenurile selectate nu sunt implicate în procesul tehnologic.

În urma inventarierii

Proiectul de decizie vizează permisiunea operatorului municipal de a da în folosință terenurile pentru identificarea potențialilor investitori. Cei din urmă vor contribui financiar pentru construcția sistemelor de energie alternativă. Condițiile de oferire în folosință a terenurilor vor fi descrise în documentația tehnică care urmează a fi elaborată. Viceprimara Irina Gutnic a explicat că în așa mod vor fi eficientizate cheltuielile pentru energie electrică. 

 

Alexandr Odințov (PSRM) a declarat că și-ar fi dorit din start să vadă calculele și cifrele care susțin acest proiect. Gutnic a explicat că cerința Apă-Canal va fi să obțină energie electrică la un cost mai mic decât cel reglementat. 

Vitalie Mucan (PSRM) a numit proiectul un atac raider asupra pământurilor municipale. Consilierul a declarat că lipsesc detaliile suplimentare care să demonstreze eficiența și avantajele proiectului. 

Corneliu Pântea (PUN) și Zinaida Popa (PAS) și-au manifestat, de la tribună, susținerea pentru acest proiect. 

 

Amendament:

  • Pct. 2, după ,,S.A. Apă-Canal va elabora studiu de fezabilitate privind eficiența instalării fotovoltaice” completarea textului cu ,,care va fi prezentate CMC spre aprobare”.

 

Statut: Aprobat

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PP

 Șor

PSDEM

PCRM

PUN

Pro

P

5

3

-

-

1

 

1

Contra

-

-

-

-

-

-

 

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

 

-

 

Voturi

Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Jitari

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Doroș

Neafiliat

Tîșcul

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Pro

1

-

-

1

1

1

-

1

-

1

1

1

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Decizia finală 


Consilierii au avut pauză timp de o oră și 30 de minute.


29. Aprobarea contractului privind delegarea gestiunii serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân în mun. Chișinău

Proiect de decizie 

Potrivit viceprimarei Irina Gutnic, aprobarea contractului privind delegarea gestiunii serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân în mun. Chișinău este necesară ca întreprinderea, creată în acest scop la sfârșitul anului trecut, să obțină dreptul de a captura, steriliza și a acționa în raport cu animalele fără stăpân.

Proiectul stipulează serviciile prestate de întreprindere și tarifele aplicabile:

  • capturarea câinilor – 950 de lei;
  • sterilizarea, vaccinarea, deparazitarea, înregistrarea – 1.200 de lei;
  • plasarea și deținerea în azil – 56,42 de lei/zi.

Conform Irinei Gutnic, la etapa actuală, întreprinderea este înregistrată și activează în baza unui contract de prestării servicii cu o clinică veterinară. Cea din urmă se ocupă de capturarea, sterilizarea și ciparea câinilor. 

 

Andrei Năstase a solicitat pauză. Ședința a fost reluată după 25 de minute.

După pauză, Irina Gutnic a anunțat că retrage proiectul pentru a interveni cu ajustări.

 

Roman Cojuhari (PAS) a cerut ca proiectul să includă prețuri argumentate, cu menționarea clară a costurilor. Totodată, a sugerat ca și atribuțiile întreprinderii să fie clar stipulate. 

Alexandr Bondarenco (PSRM) a propus ca în contractul de delegare a serviciilor să fie mai detaliat notate obligațiile și responsabilitățile practice, care la moment lipsesc. 

 

Statut: Reexaminare

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PP

 Șor

PSDEM

PCRM

PUN

Pro

11

5

4

2

-

1

1

1

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Voturi

Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Jitari

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Doroș

Neafiliat

Tîșcul

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Pro

1

-

1

 

1

1

-

1

-

1

1

1

1

Contra

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

!! 23 de voturi ,,pentru” și o ,,abținere”. Nu este clar cine este consilierul care s-a abținut, în condițiile în care nu toți consilierii își expun opțiunea de vot la microfon, iar în sală este gălăgie.
 


30. Majorarea capitalului social al Întreprinderii Municipale „Supravegherea și Protecția Animalelor”

Proiect de decizie 

Se direcționează către capitalul social al întreprinderii suma de 500 de mii de lei, din contul alocațiilor pentru bugetul municipal din 2023. Viceprimara Gutnic a explicat că banii sunt necesari pentru cheltuielile curente de inițiere a activității.

 

Statut Aprobat

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PP

 Șor

PSDEM

PCRM

PUN

Pro

10

5

4

2

-

1

1

1

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

1

-

-

-

 

Voturi

Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Jitari

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Doroș

Neafiliat

Tîșcul

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Pro

1

 

1

1

1

1

 

1

 

1

1

1

1

Contra

-

 

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Abțineri

-

 

-

-

-

-

 

-

 

-

-

-

-

 

Decizia finală 

!! Nu este clar vociferată opțiunea de vot a tuturor consilierilor prezenți în sală. 
 


31. Transmiterea autoturismului Citroen 5C, Întreprinderii Municipale „Supravegherea și Protecția Animalelor”

Proiect de decizie

Se intervine în capitalul statutar cu un autoturism Citroen. Acesta va fi utilizat pentru deplasarea angajaților de la Întreprinderea Municipală „Supravegherea și Protecția Animalelor” spre necropolă. Automobilul are o valoare de 206 de mii de lei.

 

Statut: Aprobat

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PP

 Șor

PSDEM

PCRM

PUN

Pro

10

5

4

2

1

1

1

1

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Voturi

Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Jitari

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Doroș

Neafiliat

Tîșcul

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Pro

1

-

1

1

1

1

-

 

-

1

1

1

1

Contra

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

 

Decizia finală 

!! În timpul procesului de vot în sală este gălăgie. În acele condiții se înțelegea cu greu opțiunea de vot a consilierilor. 
 


32. Darea în folosință prin contract de comodat a unor încăperi din str. Cărbunari 9, (etajul 2), Î.M. „Supravegherea și Protecția Animalelor”

Proiect de decizie 

Proiectul are scopul de a asigura cu sediu Î.M. „Supravegherea și Protecția Animalelor”, pentru o perioadă de doi ani, prin alocarea unei încăperi din str. Cărbunari 9. Suprafața acesteia este de 25,6 mp. 

Consiliul de Administrare a Pieței Centrale, în posesia căruia se află încăperea, și-a dat acordul. 

 

Statut: Aprobat

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PP

 Șor

PSDEM

PCRM

PUN

Pro

10

5

3

2

1

1

1

1

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Voturi

Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Jitari

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Doroș

Neafiliat

Tîșcul

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

 

Pro

1

-

1

1

1

-

-

1

-

1

1

1

1

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Decizia finală
 


33. Transmiterea unui duș din construcție modulară în gestiune economică Întreprinderii municipale „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”

Proiect de decizie 

În gestiunea Î.M. ,,Asociația de gospodărire a spațiilor verzi” se transmite un duș, construcție modulară, amenajat de Direcția generală locativ-comunală. Dușul este amplasat în parcul ,,La Izvor” și va fi folosit de către cei care fac sport la stadioanele din parc. 

 

Statut: Aprobat

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PP

 Șor

PSDEM

PCRM

PUN

Pro

11

5

3

2

1

1

1

1

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Voturi

Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Jitari

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Doroș

Neafiliat

Tîșcul

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

 

Pro

-

-

-

1

1

-

-

1

-

1

1

1

1

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Decizia finală 


34. Transmiterea sistemului de iluminat decorativ de pe bd. Dacia în administrarea economică Î. M. R. E. I. „Lumteh”

Proiect de decizie 

Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare a achiziționat sisteme de iluminare pentru bl. Dacia, în valoare de 9 milioane 296 de mii de lei. Reprezentantul Direcției a cerut votul consilierilor municipali pentru transmiterea decorațiunilor în gestiunea ,,Lumteh”. 

Socialiștii Alexandr Odințov și Alexandr Comarov a fost nemulțumiți că nu au fost întrebați în momentul achiziționării acestor echipamente. Cei doi au considerat suma cheltuită ca fiind exorbitantă.

 

Dinari Cojocaru (PSRM) a declarat că ar fi mult mai utilă îmbunătățirea iluminatului stradal și a securității prin instalarea unor camere de supraveghere.

Alexandr Odințov (PSRM) a cerut informații suplimentare cu privire la licitația în urma căreia au fost cumpărate elementele de iluminat. Doar ulterior recepționării acesteia, fracțiunea pe care o reprezintă își va da votul de susținere.

Valerii Klimenco (P.P ,,Șor”): ,,Drumuri și trotuare cu găuri, acoperișurile curg, noi cumărăm decorațiuni.” Klimenco a propus trimiterea la reexaminare.

Ion Cebanu (PL) a criticat faptul că Valerii Klimenco poarta panglică bicoloră, folosită de ruși ca simbol în războiul declanșat în Ucraina și interzisă în țara noastră.

Corneliu Pântea (PUN): ,,Este un proiect simplu. Au fost alocați bani din buget, a fost organizată licitația, a fost făcut procesul de recepționare a lucrărilor. Gata, lucrările trebuie predate municipalității. Noi polemizăm.”

Ivanov Dumitru (PAS) a menționat că: ,,Atâta timp cât țara economisea și făcea efort pentru asta, Ion Ceban era îngrijorat să pună luminițe la Botanica. Cu banii de 9,3 mil de lei puteau fi amenajate 31 de terenuri de joacă, ori alte proiecte prioritare. Anul 2023 are un buget pur electoral. În acest an peste 10 milioane de lei sunt alocate în acest sens, pentru proiecte electorale.”

 

Fără a vota proiectul, președintele ședinței a anunțat pauză până vineri, 5 mai.


 

VIDEO DE LA ȘEDINȚĂ


Publicat de:

Distribuie