PrimariaMea
„Palmieri și Stele” la reexaminare Image
05 oct. 2023

„Palmieri și Stele” la reexaminare

Durata ședinței: 6 ore 40 min

Pauză: 2 ore

Întârziere: 1 oră 20 min

Epopeea complexului locativ „Palmieri și Stele” din str. Ginta Latină 8, sector Ciocana, este de departe pe cale să se încheie. Pe final de mandat, aleșii din CMC și trimis la reexaminare proiectul de decizie care propunea stabilirea relațiilor funciare de superficiei contractuală pentru un teren de 1,2631 ha. Acest lucru, conform autorului proiectului, ar permite definitivarea construcției care-și așteaptă proprietarii de peste 12 ani. 

 

A început ședința CMC, cu o oră și 20 de minute de întârziere. Consilierii s-au așteptat rând pe rând unul pe altul așa încât să fie cvorumul necesar. La un moment dat, secretarul CMC a mers să-i invite personal pe cei care nu se aflau în sală.

 


ORDINEA DE ZI 


 

45.45 Formarea unor bunuri imobile și adjudecarea la licitație funciară prin vânzare-cumpărare a unui lot de pământ din str. N. Berzarin

Proiect de decizie 

 

A fost aprobată scoaterea la licitație a unui lot de 0,0572 ha, din str. N. Berzarin. Acesta s-a format în urma segmentării unei suprafețe de 0,0626 ha, proprietate publică municipală domeniu privat. Lotul aprobat pentru licitație este compatibil cu zona de construcție R2 (locuințe unifamiliale, izolate sau cuplate).

Amendament: 

  • Completarea pct. 6.1 cu textul „precum și reparația pavajului asfaltului deteriorat în timpul lucrărilor”.

 

Statut: Aprobat

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PLDM

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

10

7

?

-

3

1

1

1

1

-

-

-

Contra

-

-

?

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

?

2

-

-

-

-

-

1

-

-

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Doina

Pro

-

-

1

-

-

-

1

1

1

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abținere

1

1

-

-

-

-

-

-

-

1

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md 


45.46 Adjudecarea la licitație funciară a dreptului de locațiune a unei suprafețe din terenul domeniului public cu număr cadastral 0100313478

Proiect de decizie 

 

A fost propus pentru adjudecarea la licitație funciară a dreptului de locațiune, pe un termen de zece ani, a suprafeței de 0,1955 ha din terenul domeniu public cu numărul cadastral 0100313478. Spațiul ar fi fost folosit pentru amenajarea unei parcări auto.

 

Statut: Respins

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PLDM

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

-

-

?

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Contra

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

7

-

3

3

1

1

1

1

1

-

-

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Doina

Pro

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abținere

1

1

1

1

-

-

1

1

-

1 


45.47 Adjudecarea la licitație publică prin vânzare-cumpărare a lotului de pământ cu nr. cadastral 0100424592 din str-la 1 Florării 

Proiect de decizie 

 

Proiectul de decizie a propus adjudecarea la licitație, prin vânzare-cumpărare a terenului domeniului privat cu nr. cadastral 0100424592, cu suprafața de 0,2343 ha din str-la 1 Florării. 

Alexandr Odințov (PSRM) a propus trimiterea la reexaminare a proiectului. 

 

Statut: Reexaminare

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PLDM

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

9

7

-

-

3

1

1

1

1

1

-

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

4

3

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Doina

Pro

1

-

1

-

-

-

-

1

-

1

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abținere

-

-

-

-

-

-

1

-

1

- 


45.48 Operarea unor modificări în decizia CMC nr. 12/9 din 07.09.2022 cu privire la expunerea la licitație funciară a lotului de pământ cu nr. cadastral 0100302426 din str. Varnița

Proiect de decizie 

 

Autorii proiectului vor să modifice decizia CMC nr. 12/9 din 07.09.2022 privind expunerea la licitație funciară a lotului de pământ cu nr. cadastral; 0100302426 din str. Varnița. Dacă în decizia precedentă era notată zona C6, se propune modificarea în C7.

Dinari Cojocaru (PSRM) s-a arătat indignat de erorile admise în proiectul inițial.

 

Statut: Respins

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PLDM

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

-

7

?

-

3

-

1

1

1

-

-

-

Contra

-

-

?

3

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

9

-

?

-

-

1

-

-

-

1

-

-

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Doina

Pro

-

-

1

-

-

-

1

1

1

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abținere

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1 


45.49 Formarea unor bunuri imobile, adjudecarea la licitație funciară, prin vânzare-cumpărare a unui lot de pământ din str-la Studenților și vânzarea-cumpărarea unor terenuri suplimentare la terenul cu nr. cadastral 0100404509 din str. Iazului 74, proprietate privată SRL „RECONSCIVIL”

Proiect de decizie 

 

Aleșii din CMC au trimis la reexaminare proiectul privind expunerea la licitație a unui lot de pământ cu suprafața de 0,4384 ha, pentru amplasarea unui obiectiv compatibil cu zona C7.

Alexandr Odințov (PSRM) a solicitat reexaminarea acestuia. Consilierul a mai cerut comandarea unui studiu urbanistic pentru hotarul dintre com. Stăuceni și mun Chișinău. 
 

Statut: Reexaminare

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PLDM

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

9

7

3

2

3

1

1

1

1

-

-

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Doina

Pro

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abținere

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1 


46. Stabilirea relațiilor funciare de superficie contractuală între APL Chișinău și SRL „GALSAM SERVICE”

Proiect de decizie 

 

Proiectul vizează complexul „Palmieri și Stele” din str. Ginta Latină 8. Deși construcția a fost pornită aproximativ la începutul anului 2012, oamenii nu s-au mutat nici în ziua de azi în apartamentele cumpărate pe foaie. În textul proiectului se propune stabilirea dreptului de superficie pentru un lot de 1,2631 ha, pentru definitivarea construcțiilor.

Mai multe detalii în materialul realizat de ZdG.

Ruslan Verbițchi, raportor pe acest subiect, a explicat că: „Este oportun de a fi stabilit dreptul de superficie contractuală, luând în considerare că drepturile asupra bunurilor imobile au fost obținute de către SRL „GALSAM SERVICE” după data de 01.03.2019, fiind imposibil și prejudiciabil de a fi aplicată metoda vânzării la licitație a terenului. SRL-ul întreprinde măsuri necesare de a construi și finisa blocul din mijloacele financiare achitate de către cei peste 700 de investitori. Avizul negativ din partea executivului este pentru că au fost împărțite părerile. Ei au dorit ca terenul dat să fie vândut cu drept de proprietate. Adică, 2-3 mil. de lei vor împovăra creditorii. Autoritățile locale trebuie să ajute cetățenii ca să-și poată recupera apartamentele.” 

Valeriu Bogdan, șef Direcția Juridică: „Nu am dat aviz pozitiv proiectului, deoarece construcția a fost înregistrată în Registrul bunurilor imobile în baza unei hotărâri a instanței de judecată, fără a fi o decizie a CMC în acest sens, sau ca primăria să ofere acte permisive. Am considerat oportun să nu fie prejudiciat bugetul. În cazul în care urmează să fie făcută o investiție și să fie definitivată această construcție neautorizată, terenul să fie înstrăinat la preț comercial. Istoria a început de la un contract de arendă din 2007.” 

Zinaida Popa (PAS): „Cei de la primărie ne spun că sunt soluții. Propun să ne așezăm la masă, toți reprezentanții să găsească această soluție. Înțeleg oamenii care suferă, dar acum iese că GALSAM va fi cu teren, iar oamenii tot fără apartamente. Îmi pare că acești oameni sunt folosiți de companie.” 

 

Statut: Reexaminare

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PLDM

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

7

?

?

2

-

-

1

-

1

1

-

1

Contra

 

?

?

-

3

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

 

?

?

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Doina

Pro

1

1

1

1

1

-

1

1

1

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abținere

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 


47.1 Vânzarea-cumpărarea unui teren suplimentar la terenurile cu numere cadastrale 0100518.328 și 0100518.489 din str. Ghidighici, proprietate privată a P. B.

Proiect de decizie 

 

Consilierii municipali au respins vânzarea-cumpărarea, la preț de piață în sumă de 1 757 204 lei, stabilit de raportul de evaluare, a unui teren de 0,0399 ha. Acesta este amplasat în str. Ghidighici 3/11 și este suplimentar terenurilor cu nr. cadastral 0100518.328 și 0100518.489. 
 

Statut: Respins

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PLDM

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

-

?

-

-

3

-

1

-

1

-

-

-

Contra

-

?

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

11

?

2

1

-

-

-

-

-

-

-

1

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Doina

Pro

-

-

1

1

1

-

1

1

-

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abținere

1

1

-

-

-

-

-

-

-

1 


47.2 Vânzarea-cumpărarea unui teren suplimentar la terenul cu nr. cadastral 0100108044 din str. Bacu, proprietate privată a N. R. 

Proiect de decizie 

 

Un alt proiect funciar respins de consilieri este și propunerea de vânzare-cumpărare a unui teren suplimentar la terenul cu nr. cadastral 0100108044 din str. Bacu. Prețul pentru lotul de 0,0219 ha a fost unul de piață. 

 

Statut: Respins

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PLDM

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

1

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

11

7

2

2

3

-

-

-

-

1

-

-

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Doina

Pro

-

1

1

1

1

-

1

1

-

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abținere

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1 


47.3 Vânzarea-cumpărarea terenului cu nr. cadastral 0100117636 din str. Calea Basarabiei 38/1 SRL „BOTACI”

Proiect de decizie 

 

Cu 32 de voturi „pentru” a fost acceptată vânzarea-cumpărarea, la preț de piață, conform raportului de evaluare, a terenului cu suprafața de 0,025 ha din str. Calea Basarabiei 38/1. Acesta va fi suplimentar la terenul proprietate privată a SRL „BOTACI”.

Administratorul SRL-ului: ,,De ani de zile așteptăm votarea acestui proiect. Cererea a fost depusă inițial în 2016. Vrem să ne extindem, să construim o hală de producție. Ne va oferi posibilitatea să amenajăm noi locuri de muncă. Vă rog din tot sufletul să susțineți. În spatele meu stă un colectiv întreg. Nu faceți politică.”

 

Statut: Aprobat

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PLDM

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

11

7

?

-

3

-

1

-

1

-

-

1

Contra

-

-

?

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

?

2

-

-

-

-

-

1

-

-

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Doina

Pro

1

1

1

 

1

-

1

1

-

1

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abținere

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md


 


47.4 Vânzarea-cumpărarea lotului de pământ cu nr. cadastral 0100312468 din str. Ginta Latină, pentru A.C. și V.C. și stabilirea relațiilor de locațiune asupra lotului de pământ cu nr. cadastral 0100312040 din str. Ginta Latină

Proiect de decizie 

 

Proiectul de decizie a propus stabilirea relațiilor funciare de locațiune, pentru o perioadă de zece ani, asupra lotului cu suprafața de 0,0368 ha, din str. Ginta Latină 5/3. Nr. cadastral – 0100312040.

În textul acestuia era precizat și despre vânzarea-cumpărarea, la preț de piață, conform raportului de evaluare, a terenului cu nr. cadastral 0100312468 cu suprafața de 0,014 ha, suplimentar terenului proprietate privată. 

Raportul de evaluare – 425 000 lei.

 

Statut: Respins

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PLDM

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

-

7

-

-

-

-

1

-

1

-

-

1

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

11

-

2

1

3

-

-

-

-

1

-

-

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Doina

Pro

-

-

-

1

1

-

1

1

-

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abținere

1

1

-

-

-

-

-

-

-

1 


47.5 Vânzarea-cumpărarea unui teren suplimentar la terenul cu nr. cadastral 0100313319 din str. Mihail Sadoveanu 23, proprietate privată SRL „TORRIS MED”, respectiv stabilirea relațiilor funciare de locațiune asupra unui lot de pământ 

Proiect de decizie 

 

Proiectul de decizie, care prezenta propunerea de vânzare-cumpărare la preț de piață, a terenului cu suprafața de 0,0085 ha, din str. Mihail Sadoveanu, a fost respins. Acesta urma să ajungă în proprietatea SRL „TORRIS”, ca teren aferent celui deținut din str. Mihail Sadoveanu 23. 

Prețul în urma evaluării – 21 000 lei.

 

Statut: Respins

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PLDM

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

-

?

-

-

-

-

1

-

1

-

-

1

Contra

-

?

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

11

?

1

1

3

-

-

-

-

1

-

-

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Doina

Pro

-

-

-

-

1

-

1

1

-

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abținere

1

1

-

-

-

-

-

-

-

1 

Ședința a fost pusă pe pauză până a doua zi. 

 

VIDEO DE LA ȘEDINȚĂ


 


Publicat de:

Distribuie