PrimariaMea
Delegări cu scântei în comisii, proiecte funciare și transmitere de active în proprietatea municipiului Image
05 mar. 2024

Delegări cu scântei în comisii, proiecte funciare și transmitere de active în proprietatea municipiului

Durata ședinței: 7 ore

Pauză: 1 oră

Întârziere: 50 min

 

În ședința Consiliului Municipal Chișinău au fost discutate și votate mai multe proiecte de decizie cu privire la transmiterea în proprietate privată a unor loturi de pământ din diverse zone ale capitalei. Consilierii, după lungi discuții, au aprobat transmiterea în proprietatea municipiului Chișinău a unor active ale S.A. Apă-Canal Chișinău”, în valoare de 79 milioane de lei. 

 

Tradiția ședințelor începute cu întârziere continuă și în noul CMC. De această dată, tergiversarea a fost de circa 20 de minute. Tot cu reținere a fost și reluarea ședinței după pauza de prânz. Mai exact, așteptarea a durat în jur de 30 de minute.


 


ORDINEA DE ZI11. Modificarea listei și valorii activelor aferente serviciului public de alimentare cu apă și canalizare

Proiect de decizie 
 

Proiectul de decizie constă în transmiterea în proprietatea municipiului Chișinău a activelor în valoare de 79 mil. lei și a cheltuielilor aferente, investite în infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului de apă și canalizare, în valoare de 17 mil. lei, ale S.A. Apă-Canal Chișinău”. 

Alexandr Odințov (PSRM): „Noi nu suntem de acord cu prezentarea unor asemenea proiecte complicate și de importanță mare, pe ultima sută de metri. Propunem autorilor să vină la ședințele comisiilor de profil, să discute cu fiecare fracțiune.”

Victor Chironda (Platforma DA): „Aceste măsuri și proiecte de decizie sunt acei ghiocei de primăvară, care ne dau de veste despre faptul că bugetul municipiului este într-o situație complicată. Deși el este ascuns, noi nu l-am văzut. Astfel de măsuri vin să acopere gaura imensă din buget, deoarece au fost luate credite. Astfel de proiecte se discută din timp, nu băgate așa în CMC, poate vor trece.”

 

Statut: Aprobat

Voturi

MAN

PAS

PSRM

Platforma

DA

PCRM

PN

P.P. Renașterea

Pro

19

17

5

 

1

1

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

1

-

-

-

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md


 


12. Transmiterea costurilor lucrărilor efectuate în Grădina Publică „Sarmizegetusa”, sectorul Botanica, cu numărul cadastral 0100110.514

Proiect de decizie 

 

Consilierii au aprobat preluarea cu titlu gratuit a lucrărilor realizate în Grădina Publică „Sarmizegetusa”, din sectorul Botanica. Valoarea acestora este de 18 138 929 lei și au fost efectuate de SRL „BLUE SKY”. Lucrările cuprind inclusiv intervenții la rețelele exterioare de apeduct și canalizare, scenă, camere de supraveghere video, stație de așteptare.

 

Statut: Aprobat

Voturi

MAN

PAS

PSRM

Platforma

DA

PCRM

PN

P.P. Renașterea

Pro

19

-

5

-

1

1

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

17

-

1

-

-

-

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 


13. Transmiterea autoturismului Toyota HIACE Vagon Direcției Generale Educație, Tineret și Sport

Proiect de decizie 
 

Direcția Educație Tineret și Sport va primi un automobil Toyota HIACE Wagon, în valoare de 308 100 lei. Consilierii au aprobat trecerea acestuia la balanța Direcției de la cea a Primăriei Chișinău. Proiectul a fost supus votului fără a fi discutat în CMC, iar raportorul nu a oferit explicații privind necesitatea automobilului. 
 

Statut: Aprobat

Voturi

MAN

PAS

PSRM

Platforma

DA

PCRM

PN

P.P. Renașterea

Pro

18

17

5

1

2

1

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md


 


14. Transmiterea autoturismului Toyota Carina, Întreprinderii Municipale „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”

Proiect de decizie

 

Aleșii din CMC au aprobat transmiterea la balanța Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi” a unei Toyota Carina, de la balanța Primăriei Chișinău. Valoarea acesteia este de 118 285 lei. 


Statut: Aprobat

Voturi

MAN

PAS

PSRM

Platforma

DA

PCRM

PN

P.P. Renașterea

Pro

18

17

5

1

2

1

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 


15. Delegarea reprezentantului Consiliului Municipal Chișinău în cadrul Consiliului Regional pentru Dezvoltarea Chișinăului

Proiect de deciziei

 

Ca urmare a alegerilor locale și a unei noi componențe CMC, administrației locale i-a fost solicitată delegarea unui reprezentant în Consiliul Regional pentru Dezvoltare a Chișinăului. 

Cei din MAN au propus  un candidat din PSRM, iar PAS a venit cu o propunere din cadrul fracțiunii. Într-un final, Adrian Lebedinschi (PSRM) a fost delegat în comisie. 
 

Statut: Aprobat

Voturi

MAN

PAS

PSRM

Platforma

DA

PCRM

PN

P.P. Renașterea

Pro

18

-

5

-

2

1

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

17

-

1

-

-

-

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 

 

 


16. Operarea de modificări în decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 4/6 din 13.12.2019 „Instituirea Comisiei municipale de privatizare a fondului de locuințe”

Proiect de decizie 

 

Potrivit lui Roman Vitiuc, șeful Direcției Generale Economie, Comerț și Turism, odată cu alegerea unui nou Consiliu Municipal, componența precedentei Comisii municipale de privatizare a fondului de locuințe, și-a pierdut valabilitatea. Astfel, Vitiuc a venit în CMC pentru a solicita desemnarea a trei consilieri municipali.

Consiliera MAN, Ludmila Polodiuc a propus trei candidaturi pentru comisie. Este vorba de: 

Grigore Bejenaru (MAN), Dinari Cojocaru (PSRM) și Andrei Tchmil (PCRM). Zinaida Popa (PAS) l-a înaintat un candidat din fracțiunea din care face parte.

În condițiile în care primii propuși au fost aprobați prin vot, fiind suplinite locurile disponibile în comisie, candidatul PAS nu a mai fost supus votului. Momentul a stârnit nemulțumiri în rândul celor din PAS.

Zinaida Popa (PAS): „Insist să fie cel puțin un reprezentant din PAS în această comisie. Ce faceți aici este mai mult decât un dezmăț. În regulament este un punct care prevede delegarea în comisiile de specialitate, conform principiului de proporționalitate. Ce fel de proporționalitate este aceasta?”

Adrian Talmaci, secretar CMC: „Regulamentul se referă la comisiile de specialitate. Am discutat și cu dl Vitiuc, nu este posibil să mărim numărul membrilor în comisie.” 

 

Amendament:

  • Substituirea membrului Ala Gheorghiță cu Aliona Volcova.

 

Statut: Aprobat

Voturi

MAN

PAS

PSRM

Platforma

DA

PCRM

PN

P.P. Renașterea

Pro

19

-

6

-

2

1

-

Contra

-

16

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

1

-

-

-

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 


17. Aprobarea Regulamentului privind modul și condițiile de acordare a permisiunii pentru utilizarea simbolicii locale a municipiului Chișinău

Proiect de decizie
 

Raportorul, Roman Vitiuc, a explicat că prevederile Regulamentului privind modul și condițiile de acordare a permisiunii pentru utilizarea simbolicii locale a municipiului Chișinău, elaborat în 2006, nu mai sunt actuale. În acest sens, responsabilul a propus mai multe modificări: „Anterior, simbolica locală se referea doar la toponimicul Chișinău. Prezentul regulament, în simbolica locală se regăsesc inclusiv denumirile sectoarelor municipiului Chișinău, mai multe obiecte din patrimoniul cultural. Pentru utilizarea acestor toponime va fi plătită și o taxă.”

Aneta Dabija (PAS): „Ministerul Culturii este responsabil de Registrul național. Nu știu dacă autoritatea publică locală are dreptul să afirme că poate utiliza imaginea monumentelor ca simbolică. Probabil că ar trebui să avizați această decizie cu Ministerul Culturii.”

În replică, Vitiuc a menționat că proiectul a fost supus consultării publice. Responsabilul a mai declarat că, odată ce monumentul este în Registrul național, nu înseamnă că nu poate fi exploatat de autoritatea locală. 

 

Statut: Aprobat

Voturi

MAN

PAS

PSRM

Platforma

DA

PCRM

PN

P.P. Renașterea

Pro

19

-

6

-

2

1

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

15

-

1

-

-

-

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 


18.1 Operarea unor modificări în decizia CMC  nr. 22/42-1 din 27.04.2005, privind darea în locațiune a unor încăperi, Institutului Medico-Sanitare Publice Asociația Medicală Teritorială Buiucani

Proiect de decizie 

 

Roman Vitiuc, șeful Direcției Generale Economie, Comerț și Turism, a explicat că: „Cele trei proiecte din acest punct sunt identice. Instituțiile medicale vor să participe la un program, iar una dintre condiții este ca entitățile aplicante să aibă drepturi asupra fiecărei locații, teren, clădire sau spațiu, unde se preconizează a fi executate lucrările de infrastructură și instalare a echipamentelor, în valoare de peste 60 mii euro.”
 

Statut: Aprobat

Voturi

MAN

PAS

PSRM

Platforma

DA

PCRM

PN

P.P. Renașterea

Pro

19

15

6

-

2

1

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

1

-

-

-

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md


 


18.2 Operarea unor modificări în decizia CMC  nr. 16/42-99 din 22.12.2004, privind darea în locațiune a unor încăperi, Institutului Medico-Sanitare Publice Asociația Medicală Teritorială Botanica

Proiect de decizie 

 

Proiectul de decizie este similar celui din pct. 16.1.

 

Statut: Aprobat

Voturi

MAN

PAS

PSRM

Platforma

DA

PCRM

PN

P.P. Renașterea

Pro

19

15

6

-

2

1

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

1

-

-

-

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md


 


18.3 Operarea unor modificări în decizia CMC  nr. 16/42-73 din 22.12.2004, privind darea în locațiune a unor încăperi din str. Grenoble 149 A, B, C, D, E, G, V (clădiri separate), Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Municipal de copii „Valentin Ignatenco”

Proiect de decizie 

 

Proiectul de decizie este similar celui din pct. 16.1.

 

Statut: Aprobat

Voturi

MAN

PAS

PSRM

Platforma

DA

PCRM

PN

P.P. Renașterea

Pro

19

15

6

-

2

1

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

1

-

-

-

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 


Consilierii  au luat pauză de circa 30 minute, până s-a prezentat raportorul următorului proiect de decizie. 


 

19.1 Transmiterea în proprietate privată a lotului de pământ din str. Bugeacului 11

Proiect de decizie
 

Prin vot nominal, rând pe rând, consilierii s-au expus cu privire la proiectul de transmitere în proprietate privată a unui lot de pământ din str. Bugeacului 11. Proiectul a fost scris în baza unei decizii a instanței de judecată. Suprafața acestuia este de 664 mp, destina pentru construcții. 

Într-un final, 39 de consilieri au votat „pentru”, iar doi „abținere”. 

 

Statut: Aprobat

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 


19.2 Transmiterea în proprietate privată a 7/20 cotă-parte din terenul din str. Caucaz 8

Proiect de decizie
 

O suprafață de 360 mp, din str. Caucaz 8, a fost transmisă în proprietate privată, în urma vânzării-cumpărării la preț de nominal. Terenul va fi utilizat pentru exploatarea și deservirea în comun a casei de locuit individuale. 

 

Statut: Aprobat

Voturi

MAN

PAS

PSRM

Platforma

DA

PCRM

PN

P.P. Renașterea

Pro

19

11

6

1

2

1

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 


19.3 Transmiterea în proprietate privată a terenului din str. Roșiori

Proiect de decizie 

 

Un lot de pământ, de 649 mp, din str. Roșiori, a fost transmis în proprietate privată. Suprafața a fost cumpărată la preț normativ.

Comisia pentru construcții a oferit aviz pozitiv.

 

Statut: Aprobat

Voturi

MAN

PAS

PSRM

Platforma

DA

PCRM

PN

P.P. Renașterea

Pro

18

11

6

1

2

1

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md
 


19.4 Transmiterea în proprietate privată a terenului din str. Aluniș

Proiect de decizie 

 

Suprafața terenului din str. Aluniș – 765 mp.

Scopul cumpărării la preț normativ – deservirea și exploatarea obiectivului destinat locuinței. 

 

Statut: Aprobat

Voturi

MAN

PAS

PSRM

Platforma

DA

PCRM

PN

P.P. Renașterea

Pro

18

-

6

-

2

1

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

11

-

1

-

-

-

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 


19.5 Transmiterea în proprietate privată a lotului de pământ din str. Gheorghe Crișan 29

Proiect de decizie

 

Suprafața lotului din str. Gheorghe Crișan – 64 mp.

Scopul cumpărării la preț normativ – deservirea și exploatarea casei de locuit particulare. 

 

Statut: Aprobat

Voturi

MAN

PAS

PSRM

Platforma

DA

PCRM

PN

P.P. Renașterea

Pro

18

-

6

-

2

1

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

11

-

1

-

-

-

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 


19.6 Transmiterea în proprietate privată a unui lot de pământ din str. Putnei

Proiect de decizie

 

Suprafața lotului – 61 mp.

Destinația terenului – deservirea și exploatarea obiectivului destinat locuinței. 

 

Statut: Aprobat

Voturi

MAN

PAS

PSRM

Platforma

DA

PCRM

PN

P.P. Renașterea

Pro

18

-

5

1

2

1

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

10

-

-

-

-

-

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 


19.7 Transmiterea în proprietate privată a lotului de pământ din str. Criuleni 65

Proiect de decizie 
 

Suprafața lotului din str. Criuleni 65 – 494 mp.

Scopul alocării vânzării-cumpărării – deservirea și exploatarea locuinței.
 

Statut: Aprobat

Voturi

MAN

PAS

PSRM

Platforma

DA

PCRM

PN

P.P. Renașterea

Pro

18

10

5

1

2

1

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 


19.8 Transmiterea în proprietate privată a lotului de pământ din str. Alexei Șciusev 

Proiect de deciziei

 

Terenul din str. Alexei Șciusev, cu o suprafață de 759 mp, a fost cumpărat la preț normativ. Proprietarul îl va folosi pentru deservirea și exploatarea locuinței. 

 

Statut: Reexaminare

Voturi

MAN

PAS

PSRM

Platforma

DA

PCRM

PN

P.P. Renașterea

Pro

-

10

5

1

2

1

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

18

-

-

-

-

-

-

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 

Aleșii locali au luat pauză până marți, 5 martie. 


 

VIDEO DE LA ȘEDINȚĂ 1

VIDEO DE LA ȘEDINȚĂ 1

 


Publicat de:

Distribuie