PrimariaMea
Datoria S.A. „Apă-Canal Chișinău”, achiziția publică a serviciilor de salubrizare și amenajarea centrelor de reciclare a deșeurilor Image
06 feb. 2023

Datoria S.A. „Apă-Canal Chișinău”, achiziția publică a serviciilor de salubrizare și amenajarea centrelor de reciclare a deșeurilor

Durata ședinței: 52 minute

Ca răspuns la creșterea datoriei „Apă-Canal Chișinău” față de furnizorul de energie electrică și gaze naturale, săptămâna trecută blocul administrativ al întreprinderii a fost deconectat de la energia electrică pentru mai multe ore. Chiar dacă furnizorul anunțase că va începe deconectările din 26 ianuarie, acestea au fost amânate până la data de 2 februarie. Reconectarea serviciilor a fost posibilă prin înaintarea unei scrisori de garanție către Premier Energy, prin care întreprinderea S.A. „Apă-Canal Chișinău” se obligă să achite integral factura lunară. Totodată, la o zi după deconectarea blocului administrativ de la energia electrică, ANRE a efectuat un control inopinat la sediul central al S.A. „Apă-Canal Chișinău”.
 

Ședința convocată pentru ora 10:00 a fost deschisă de primarul Ceban. De la condoleanțele transmise poporului turc și cel sirian pentru pierderile suferite de pe urma cutremurului din 6 februarie, acesta a trecut direct la declarații politice și acuzații aduse guvernării aferente situației de la S.A. „Apă-Canal Chișinău”.
Potrivit primarului, cetățenii vor fi asigurați cu apă la un tarif rezonabil care se va încadra între 20 24 lei pentru un metru cub de apă.
Pe de altă parte, ANRE a precizat că noile tarife aprobate la data de 11 ianuarie 2023 pentru apă și canalizare acoperă toate cheltuielile întreprinderii, chiar dacă sunt mai mici decât cele propuse de autoritatea municipală. 
 


Datoria întreprinderii S.A. „Apă-Canal Chișinău” pentru energia electrică
 


Irina Gutnic, viceprimară al municipiului Chișinău a raportat în cadrul ședinței că  întreprinderea a încasat pe parcursul lunii ianuarie 59 mil. lei. Din contul acestora au fost achitate cheltuielile Premier Energy –- 10,75 mil. lei, Moldova Gaz – 11,93 mln lei. Datoria totală la începutul lunii februarie a constituit 135,8 mil. lei. Datoria restantă la zi pentru serviciile Premier Energy este de 68,8 mil. lei, iar pentru Moldova Gaz 30,3 mil. lei. 

Raportoarea a informat că la data de 2 februarie, din cauza datoriilor acumulate, blocul administrativ al întreprinderii „Apă-Canal Chișinău” a fost deconectat de la energia electrică de către Premier Energy pentru mai multe ore. Irina Gutnic a anunțat că în urma sistărilor și încercărilor de a conecta un generator, au fost deteriorate mai multe echipamente (tuburi fluorescente, corpuri de iluminat, prize, aparate de tipărit etc).
Ca urmare, „dispeceratul a pierdut legătura cu dispeceratele din alte sectoare, iar monitorizarea debitelor și presiunii era imposibil de monitorizat. Pentru a evita riscul de perturbare a întregului sistem de alimentare cu apă au fost deconectate pompele la stațiile din sectoarele Telecentru și Botanica. Astfel, consumatorii de la etajele superioare de pe 3 străzi au avut un debit redus de apă”, a comunicat Irina Gutnic. 

Pentru reconectarea serviciilor a fost înaintată o scrisoare de garanție către Premier Energy, prin care întreprinderea S.A. „Apă-Canal Chișinău” se obligă să achite integral factura lunară. Totodată, la o zi după deconectarea blocului administrativ de la energia electrică, ANRE a efectuat un control inopinat la sediul central al S.A. „Apă-Canal Chișinău”.
 


Întreținerea gospodăriei drumurilor în sezonul rece 2022-2023 


Vitalie Mihalache, șef al Direcției generale transport public și căi de comunicație s-a arătat nemulțumit față de procedura de achiziție publică a serviciilor de salubrizare. Acesta a motivat că în 2018 când direcția a avut o experiență similară, s-a soldat cu un eșec, deoarece au fost participanți care nu întruneau toate cerințele procedurii de achiziție publică. Raportorul a declarat că actualmente nu sunt agenți economici care ar fi dispuși să supravegheze încontinuu situația pe carosabil și nu ar avea o bază de distribuție activă cu echipamente speciale în municipiu pentru a interveni prompt. Potrivit acestuia, ar fi imposibilă separarea serviciului de salubrizare de cel de mentenanță a drumurilor din motiv că cei peste 130 de șoferi ar avea de lucru doar pe timp de iarnă, iar în perioada caldă va fi necesară eliberarea acestora.
„În cadrul Î.M. Regia „EXDRUPO” doar combinarea serviciilor ne permite echilibrarea cheltuielilor”, a declarat Vitalie Mihalache. 


Amenajare a unui centru de reciclare a deșeurilor lângă Stăuceni


Pe teritoriul țării ar putea fi amenajate opt centre de colectare, sortare și prelucrare a deșeurilor, unul dintre acestea ar putea fi amplasat în apropiere de localitatea Stăuceni pe un teritoriu care aparține statului și care în prezent este lăsat în paragină. Chiar dacă proiectul de lege aferent construcției centrelor a fost retras de pe ordinea de zi a ședinței Legislativului, primarul a criticat inițiativa, susținând că în zonă ar putea fi amenajată o groapă de gunoi asemeni celor de la Ciocana.
Raportorul invitat, Igor Gîrlea, directorul interimar al Î.M. Regia „Autosalubritate” a menționat că inițiativa legislativă trebuia completată cu studiul de fezabilitate, acordul de mediu potrivit procedurilor legale.
Potrivit autoarei proiectului, Inei Coșeru, elaborarea studiului durează mult timp, pentru că este nevoie să colecteze și să analizeze multe date pentru care ar fi necesari până la doi ani. Aceasta intenționează să meargă în localitate pentru consultări suplimentare cu cetățenii, după care documentul va fi supus votului în Legislativ. 

„Acesta conține toate avizele necesare din partea Guvernului, a Comisiei protecţie socială, sănătate şi familie, dar și de la Comisia mediu și dezvoltare regională. Astfel de centre de gestionare a deșeurilor urmează să fie construite și în alte șapte raioane ale țării din banii împrumutați de la BERD și BEI”, a declarat deputata PAS, Ina Coșeru. 


Publicat de:

Distribuie