PrimariaMea
Audit intern la cinci întreprinderi municipale și grup de lucru pentru control la Apă-Canal Image
23 mai 2023

Audit intern la cinci întreprinderi municipale și grup de lucru pentru control la Apă-Canal

Durata ședinței: 1 oră 45 min

Întârziere: 20 min


 

Activitatea  S.A. „Edilitate”, Î.M. Regia „Autosalubritate”, Î.M. Regia „Exdrupo”, Î.M. ,,Piața Centrală” și Î.M. „Direcția construcții capitale” va fi supusă unui audit extern. Derularea acestuia a fost aprobată de consilierii municipali. Autorul proiectului de decizie, Dinari Cojocaru, a declarat că necesitatea acestuia vine în contextul în care întreprinderile municipale s-ar confrunta cu mai multe probleme.

 

De verificări nu va scăpa nici S.A. „Apă-Canal Chișinău”. În cazul acesteia, aleșii locali au susținut ideea formării unei comisii care să verifice implementarea programului de dezvoltare asupra serviciilor de apă și canalizare în mun. Chișinău, finanțat de BERD și BEI. 

Ședința din 18 mai a fost ultima din șirul celor zece, în care consilierii au examinat cele 74 de subiecte incluse în ordinea de zi.

Anunțată pentru ora 12:00, ședința Consiliului Municipal Chișinău a început cu 20 de minute mai târziu. Din start, la ședință s-au înregistrat 26 de consilieri. 

 

Durata ședinței: 1 oră 45 min 

Pauză: 20 min (întârziere)


Ordinea de zi


 

69. Informații privind construcțiile ilegale de pe teritoriul instituțiilor de învățământ din mun. Chișinău
 

Andrei Pavaloi, șeful adjunct al Direcției Educație, Tineret și Sport, a declarat că informațiile pe acest subiect sunt ample și au fost expediate pe adresele electronice ale consilierilor. În condițiile în care Pavaloi a raportat referitor la subiectul în cauză și în ședințele anterioare, Ruslan Verbițchi i-a cerut să menționeze aspectele care s-au schimbat între timp. 

Așadar, cazul „imobilului”, care de fapt este o biserică ridicată pe teritoriul grădiniței nr. 150 din sectorul Râșcani al capitalei, este pe rol un litigiu în prima instanță. „Asociația obștească care a construit acolo, a înaintat o cerere de chemare în judecată. Ședințele se amână, astfel că problema se tot lungește.”, a declarat șeful Direcției Educație. 

Înălțarea unei biserici în curtea unei instituții de învățământ este obiectul unui alt dosar, aflat la Curtea de Apel, în care figurează Gimnaziul nr. 31 din sectorul Botanica. Andrei Pavaloi a explicat că: „Am solicitat ca în proces să fie atrasă și Direcția Generală Educație, Tineret și Sport. În momentul de față este doar Direcția de sector.”

Responsabilul de la educație a mai menționat că referitor la încăperile care nu fac parte din categoria celor religioase, consiliul ar trebui să abroge decizia anterioară, care permite acordarea locurilor de trai pe terenurile instituțiilor de învățământ. Ruslan Verbițchi, președintele ședinței, a cerut întocmirea unui proiect de decizie care să permită retragerea prevederii. 


 


70. Prezentarea raportului financiar al Direcției Generale Cultură și Patrimoniu Cultural 

 

Raportorul nu s-a prezentat în CMC, întrucât ar participa la un alt eveniment. Totuși, responsabila, Alina Tabacari, șefa Direcției generale cultură și patrimoniu cultural, a expediat consilierilor informația în format electronic. Aleșii au decis includerea subiectului în următoarea ordine de zi. 

 


71. Informații privind cheltuielile pentru reparația instituțiilor de învățământ școlare și preșcolare din mun. Chișinău (2022–prezent)

 

În perioada 2022 și până în prezent au fost efectuate lucrări de reparație în 195 de instituții de învățământ, în valoare totală de 169 de milioane 450 de mii de lei. Mai exact, este vorba de:

Reparație în 92 instituții preșcolare – 30 mil. 440 mii de lei;

Reparația în 7 instituții primare – 1 mil. 700 mii de lei;

Reparația în 16 gimnazii – 5  mil. 680 mii de lei;

Reparația în 51 licee – 37 mil. 820 mii de lei;

Reparația în 8 centre de creație – 4 mil. 600 mii de lei.

Pe lângă aceste sume, peste 29 de milioane de lei au fost distribuite pentru extinderea rețelei instituțiilor primare și redeschiderea unora noi. 

 

Datele de mai sus au fost prezentate de Andrei Pavaloi, șeful adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport. Consilierii municipali au profitat de ocazie și au cerut detalii despre procesul de renovare și a altor instituții de învățământ. 

Silvia Grigorieva (PSRM) a solicitat informații despre etapa la care se află lucrările de reparație la fostul internat/gimnaziu nr. 3.

,,Lucrările de reparație au fost inițiate în 2022 și sunt în derulare. Planificăm să le finisăm la sfârșitul acestei veri. Este în proces și demararea achiziției de mobilier. La fel, sunt aprobate statele de personal. În perioada de vară, ulterior etapei de înscriere a copiilor, vom decide dacă trebuie să suplinim sau nu numărul personalului.”, a răspuns Pavaloi.

Ivan Filimon (PCRM) a solicitat o dată aproximativă pentru pornirea reparației clădirii Gimnaziului nr. 52, lucrări despre care se vorbește încă din anul precedent. „În 2022 am întocmit proiectul, a fost o etapă mai lungă. În următoarea perioadă va fi deschisă procedura de achiziție pentru lucrări.”, a menționat șeful de la educație. 

Consiliera neafiliată, Ludmila Polodiuc, s-a interesat de soarta grădiniței nr. 125, aflată în procedura de extindere. Andrei Pavaloi a explicat că lucrările sunt executate în mărime de 80% și vor fi gata până la sfârșitul lunii august.

Socialistul Alexandru Bondarenco a vorbit despre problema mobilierului vechi, depozitat în subsolurile instituțiilor de învățământ. Andrei Pavaloi a dat asigurări că acest va fi evacuat după etapa de evaluare a situației. 

 72. Informații privind dispozițiile emise de primarul general privind redistribuirea mijloacelor financiare (2022–prezent)

 

Raportorul nu s-a prezentata. Nota informativă a fost prezentată consilierilor pe email.

 73. Inițierea procedurii de efectuare a auditului intern la entitățile publice S.A. „Edilitate”, Î.M. Regia „Autosalubritate” și Î.M. Regia „Exdrupo”

 

Dinari Cojocaru (PSRM) a prezentat proiectul care prevede realizarea unui audit independent la trei întreprinderi municipale, și alte două incluse ulterior prin amendamente.

„Lucrătorii vin la noi și ne comunică că nu au utilaj pentru lucru, că nu sunt remunerați la timp. Acest lucru se întâmplă deși administratorii au salarii generoase. Auditul va scoate la iveală situația reală, va anula sau confirma anumite suspiciuni. Noi deși avem întreprinderi municipale care pot gestiona deșeurile, pot realiza lucrări de reparație a drumului/trotuarelor, apelăm la agenți economici.”, a declarat Dinari Cojocaru. 

 

Amendamente:

– substituirea „audit intern” cu „audit extern”;

– Realizarea unui audit extern la Î.M. „Piața Centrală”;

– Realizarea unui audit extern la Î.M. „Direcția construcții capitale”.

 

Statut: Aprobat

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PP

 Șor

PUN

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

16

.

3

3

2

-

-

-

-

1

1

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

 

Voturi

Neafiliat

Jitari

Neafiliat

Doroș

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

 

Pro

1

1

-

-

-

-

-

-

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

1

-

-

-

 

Decizia finală 

 


74. Formarea grupului de lucru pentru efectuarea unui control la S.A. ,,Apă-Canal Chișinău”

 

Proiectul, prezentat tot de socialistul Dinari Cojocaru, constă în formarea unei comisii care să demareze un control asupra implementării programului de dezvoltare asupra serviciilor de apă și canalizare în mun. Chișinău, finanțat de BERD și BEI. ,,Apă-Canal este folosită acum ca o bâtă politică de către unii funcționari din primărie. Pentru a opri tentativele de sistare a apei, este necesar acest control.”, a explicat Cojocaru. 

Grupul de lucru este constituit din: Dinari Cojocaru, Veronica Herța, Iurie Tesa, Cristina Jitari, Veaceslav Nedelea și Anatolie Umaneț. 

 

Amendamente:

– Membrul din cadrul comisiei, Ruslan Verbițchi, înlocuit cu Cristina Jitari;

– Membrul din cadrul comisie, Victor Poleacov, substituit cu Veaceslav Nedelea;

– Membrul din cadrul comisie, Roman Cojuhari, substituit cu Anatolie Umaneț.

 

Statut: Aprobat

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PP

 Șor

PUN

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

15

4

3

3

1

-

1

-

1

1

-

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

 

Voturi

Neafiliat

Jitari

Neafiliat

Doroș

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

 

Pro

1

1

-

-

-

-

-

-

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

1

-

-

1

 

Decizia finală  

VIDEO DE LA ȘEDINȚĂ 


Publicat de:

Distribuie