PrimariaMea
Subteranele cine le repară? Image
15 nov. 2016

Subteranele cine le repară?

În luna iulie, echipa noastră a îndemnat chișinăuienii să evalueze aici starea trecerilor subterane din oraș. La sondaj au participat 485 de persoane. La întrebarea „Ce vă deranjează cel mai mult?”, 45,3% din respondenți au spus că subteranele sunt murdare, 30,9% dintre cei chestionați le consideră distruse, iar 12,7% califică subteranele ca fiind periculoase

Echipa a decis să afle cine este responsabil de gestionarea pasajelor subterane și care sunt planurile autorităților pentru problema dată. Am expediat câte o scrisoare către primarul orașului, Dorin Chirtoacă, și șeful Direcţiei Generale Transport Public şi Căi de Comunicaţie a Consiliului Municipal Chişinău (DGTPCC), Igor Gamreţki, cu trei întrebări:Intrebari catre autoritati

Cu regret, constatăm că cele 15 zile lucrătoare, prevăzute de legislație pentru prezentarea informațiilor solicitate, au trecut. Noi încă nu avem vreun răspuns.

În continuare vom insista să obținem informația solicitată, însă între timp am decis să găsim răspunsuri la întrebările adresate din datele disponibile în spațiul publicÎn urma unei mici cercetări a legislației, a site-ului Primăriei, a rapoartelor Curții de Conturi și a informațiilor din mass media, am aflat următoarele:

Majoritatea surselor fac referință la un Regulament al CMC privind gestionarea clădirilor, construcţiilor şi încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativă, care a fost adoptat în 2003. Prevederile privind pasajele subterane au fost introduse în 2005. În ultima variantă a Regulamentului, aprobată în 2014, acestea nu se mai regăsesc. Pentru noi, întrebarea despre condițiile în care sunt închiriate subteranele rămâne deocamdată fără răspuns.

Totuși, în continuare vă prezentăm câteva informații despre modalitatea în care sunt gestionate subteranele la moment:

- Din 18 pasaje pietonale subterane, 16 sunt transmise în locațiune, în baza a 31 de contracte, dintre care 16 sunt expirate;

- În perioada anilor 2013-2015, DGTPCC a prelungit termenul de locațiune pentru 15 contracte, prin actualizarea datelor în baza unor informații care și-au pierdut actualitatea;

- DGTPCC nu a efectuat inventarierea suprafețelor tuturor pasajelor subterane pentru a stabili situația reală privind suprafața arendată, agenții economici locatari și sublocatari, genurile de activitate etc;

- există deficiențe ce țin de calcularea plăților pentru chirie și disciplina de plată. Datoriile recalculate practic nu s-au încasat și au atins, la situația din 01.01.2016, suma de 11,1 mil.lei;

-  Autoritățile au permis desfăşurarea activităţilor comerciale în pasajele subterane unor agenţi economici care refuză achitarea chiriei, cu care nu sunt încheiate contracte de locaţiune, precum şi pentru care nu există acordul CMC de dare în sublocaţiune a acestor spaţii. Aceste practici duc la utilizarea patrimoniului public de către persoane neautorizate de proprietarul bunului (CMC) şi contribuie la îmbogăţirea neîntemeiată a unor agenţi economici în detrimentul bugetului municipal;

-  Acordarea autorizaţiei de comerţ şi prestări servicii s-a efectuat în baza indicaţiei viceprimarilor municipiului, prin ce s-au creat favoruri şi premise privind perpetuarea fenomenului de protecţionism şi bunăstare ilicită în detrimentul intereselor publice;

- Pentru a se eschiva de responsabilitatea gestiunii adecvate a pasajelor pietonale subterane, în ultima perioadă de timp, cu aportul unor direcții ale Primăriei mun. Chișinău, DGTPCC a instituit o practică relativ nouă privind întreținerea pasajelor, din contul edificării construcțiilor deasupra intrărilor în pasajele pietonale;

-  În lipsa acordului CMC, licitațiile pentru obținerea dreptului de reconstrucție și amenajare a intrărilor-ieșirilor din pasajele pietonale subterane au fost desfășurate contrar prevederilor regulamentare.

Subiectul subteranelor apare ocazional în vizorul presei, iar linia principală a reportajelor este aceeași: mizerie, întuneric, pericol, groază.

Despre gestionarea proastă a acestor spații se menționează în toate rapoartele Curții de Conturi referitoare la gestionarea patrimoniului public în mun. Chișinău din ultimii ani. Cu toate acestea, lucrurile nu s-au schimbat spre bine. Direcţia responsabilă în continuare nu dispune de informaţii actuale despre starea subteranelor și contractele cu agenţii economici. Mai mult, există deficienţe mari în ceea ce ţine de plata pentru chirie.

Toate acestea fac ca subteranele orașului să fie murdare, distruse și periculoase. Unele observații personale ale colegei noastre, însoțite de imagini parcă rupte din filmele de groază ale subteranelor, le găsiți aici.

Ce putem face? Echipa PRIMĂRIAMEA urmează să facă o investigație a posibilităților de restaurare a subteranelor, să discute cu specialiști de resort, cu Primăria și consilierii și, desigur, să vă țină la curent cu toate progresele în acest caz. Spuneți-ne în comentarii ce părere sau ce propuneri aveți la această problemă.

Autor: Natalia Slepuhin


Surse utilizate:

- Site-ul primăriei municipiului Chișinău: https://goo.gl/SckkJG

- Raportul Expert Grup "Transparența în Municipiul Chișinău" , Iunie 2014: https://goo.gl/99Vre5

- Raportul auditului conformității gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice din mun. Chișinău pe anii 2014-2015, aprobat prin prin Hotărârea Curții de Conturi nr. 30 din 26 iulie 2016: https://goo.gl/oAugzz

- Raportul auditului bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale şi gestionării patrimoniului public în mun.Chişinău

în perioada 2010-2011, aprobat prin prin Hotărârea Curţii de Conturi nr.37 din 31 iulie 2012: https://goo.gl/HFGSsX

-  Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor şi încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativă - proprietate municipală aprobat prin Decizia nr. 4/11 din 26 septembrie 2003: https://goo.gl/g1cymZ

- Decizia nr. 24/9 din 7 iunie 2005 "Cu privire la operarea unor modificări şi completări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr.4/11 din 26.09.2003 "Cu privire la aprobarea regulamentului gestionării clădirilor, construcţiilor şi încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativă - proprietate municipală" https://goo.gl/ldEqO0

-  Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor şi încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativă - proprietate municipală aprobat prin Decizia nr. 11/55 din 23 decembrie 2014: https://goo.gl/IWQxJl

https://www.prime.md/rom/news/social/item41714/.


Publicat de:

Distribuie